Відійшла у вічність Наталія Хобзей

21.08.2018 | 19:04

 21 серпня 2018 року на 55-му році життя раптово відійшла у вічність відомий діалектолог, лексикограф, етнолінгвіст, завідувач відділу української мови Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, надзвичайно світла, мудра Людина – Наталія  Хобзей.

Випускниця філологічного факультету Львівського національного університету, Наталія Хобзей гідно продовжувала і розвивала в україністиці зокрема та у славістиці загалом напрями, започатковані її Вчителями. Ніколи не розривала зв’язків із alma mater, уже в статусі завідувача відділу української мови Інституту українознавства неодноразово  очолювала роботу державної екзаменаційної комісії, була активним членом спеціалізованої Вченої ради, рецензентом наукових видань Університету.

Наталія Хобзей – відомий науковець, зробила значний вклад в українську мовознавчу науку. Авторка і співавторка фундаментальних словників та лексиконів (“Гуцульські говірки”, 1997; “Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник”, 2002; “Лексикон львівський поважно і на жарт”, 2009, 2012, 2015; “Гуцульські світи. Лексикон”, 2013). Опублікувала понад 100 наукових праць в Україні та поза її межами, була засновником та відповідальним редактором наукового збірника “Діалектологічні студії”, серійного видання “Діалектологічна скриня”, головою редакційної колегії збірників серії “Історія мови”, членом редколегії журналу “Міфологія і фольклор”, головою Мовознавчої комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Її праці з діалектології, лексикографії, лексикології, етнолінгвістики мають неабиякий вплив на сучасну українську наукову думку, стимулюють до новаторських пошуків та досліджень.

Науковець – член етнолінгвістичної та діалектологічної комісій Міжнародного комітету славістів, член редколегії серійних видань “Gwary dziś” (Познань, Польща), “Studia Łomżyńskie” (Ломжа, Польща). Завдяки дослідниці відділ української мови має багато друзів-науковців із різних куточків України, Польщі, Словаччини, Угорщини, Австрії, США, Німеччини, Болгарії, Білорусі та ін.

ВІЧНА І СВІТЛА ЇЙ ПАМ’ЯТЬ!