Календар подій

Календар наукових подій на філологічному факультеті

 

Вересень 2017 року

12 вересня – Науково-методичний семінар на тему «Прецедентне ім’я в політичному дискурсі: формально-семантичні ознаки і соціопрагматичний потенціал (на матеріалі промов президентів України, Польщі та Франції кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)», доповідач – Марина РОСЛИЦЬКА, аспірантка ЛНУ імені Івана Франка (Кафедра загального мовознавства, 15.00 год., ауд. 343).

12 вересня – Лекції для студентів-славістів на теми «Зміни у відмінюванні іменників у хорватській мові порівняно з іншими слов’янськими мовами (на прикладі іменників жіночого роду в хорватській і українській мовах)», «Дієслівні категорії в українській і хорватській літературних мовах»; лектор – д-р Оксана ТИМКО-ДІТКО, Загребський університет (Хорватія) (Кафедра слов’янської філології імені Іларіона Свєнціцького, 10.10–11.30 год., 15.05–16.25 год., ауд. 326).

12 вересня – Зустріч із літературознавцем, культурологом і письменником Марком Робертом СТЕХОМ (Торонто, Канада) (Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства, 13.30 год., ауд. 312).

13–14 вересня – Лекції для студентів-славістів на теми «Književni minimalizam», «Male književne forme na primjeru hrvatskih obrazaca», «Male književne forme na primjeru hrvatskih obrazaca»; лектор – д-р Дарія ПАВЛЕШІН, Загребський університет (Хорватія) (Кафедра слов’янської філології імені Іларіона Свєнціцького, 10.10–11.30 год., 11.50–13.10 год., ауд. 326).

 14 вересня – Науковий семінар на тему «Struktura aspektowa normy prawnej polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej», доповідач – проф. Марек ЛАЗІНСЬКИЙ (Варшавський університет) (Кафедра польської філології, 13.00 год., ауд. 123).

19 вересня – Презентація книги «Вогонь, що не згаса», автор – Тарас САЛИГА, професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української літератури імені акад. Михайла Возняка (ЛНУ імені Івана Франка) (Дзеркальна зала Університету, 13.00 год.).

19 вересня – Науковий семінар на тему «Edukacja retoryczna w szkole wyższej», доповідач – проф. Агнєшка БУДЗИНСЬКА-ДАЦА (Варшавський університет) (Кафедра польської філології, 13.00 год., ауд. 123).

25 вересня – Науковий семінар, присвячений обговоренню рукопису наукової монографії «Українська терміносистема музейництва: історіографія й лінгвістичний аналіз», доповідач – Іванна ФЕЦКО, кандидат філологічних наук, асистент кафедри українського прикладного мовознавства (Кафедра українського прикладного мовознавства, 13.30 год., ауд. 233).

26 вересня – Доповідь на Х-му Всеукраїнському науково-практичному семінарі на тему «Державна мовна політика в Україні», доповідач – Міхаель МОЗЕР, Лауреат Міжнародної премії імені івана Франка (Відень, Австрія) (Дзеркальна зала Університету, 15.00 год.).

27 вересня – Лекція на тему «Ще раз про «Руську Трійцю» та її роль в історії української мови», доповідач – Міхаель МОЗЕР, Лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка 2017 року (Відень, Австрія) (Актова зала Університету, 15.00 год.).

 

Травень 2017 року

3-4 травня – Наукова конференція «Метафізичний спектр українського письменства ХІ–ХVІІІ століть». 3 травня: 10.00–13.00 год. – перше засідання (Дзеркальна зала Університету); 15.00–18.00 год. – друге засідання (Інститут франкознавства, ауд. 305). 4 травня: 10.00–14.00 год. – перше засідання (Інститут франкознавства, ауд. 305); 15.00–16.30 год. – круглий стіл (Інститут франкознавства, ауд. 305).

3 травня – Презентація книги архиєпископа Ігоря Ісіченка «Війна барокових метафор: «Камінь» Петра Могили проти «підзорної труби» Касіяна Саковича» (13.00–14.00 год., Дзеркальна зала Університету).

4 травня – Презентація збірника наукових праць «Польсько-українські студії» за участю професора Варшавського університету Валентини СОБОЛЬ (11.50 год., ауд. 312 або 123).

4 травня – Науковий семінар на тему «Йосифінська та Франсисканська метрики як джерело дослідження історичної мікротопонімії», доповідач – Оксана МОСУР, асистент кафедри української мови ім. проф. Івана Ковалика, (13.00 год., ауд. 234).

16 травня – Відкрита лекція на тему «Аспекти лінгвофілософської концепції О. О. Потебні», доповідач – Флорій БАЦЕВИЧ, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства (18.10–19.30 год., ауд. 308).

18 травня – Науковий семінар на тему «Поетапне моделювання термінологічних полів як засіб систематизації термінів для укладання навчальних тлумачно-перекладних словників», доповідач – Оксана БУТКОВСЬКА, кандидат філологічних наук, асистент кафедри українського прикладного мовознавства, та «Політекстуальність і лінгвокраїнознавчий потенціал української «народної біблії», доповідач – Ірина КМЕТЬ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства (12.00 год., ауд. 233).

18–19 травня – V міжнародний славістичний колоквіум, присвячений святим рівноапостольним Кирилу та Мефодію. 18 травня: пленарне засідання: 9.30–13.30 (Дзеркальна зала). Секційні засідання: 15.00–18.00 (ауд. 305, 312, 321, 337). 19 травня: секційні засідання: 9.30–13.30 (ауд. 305, 312, 321, 337), 15.00–19.00 (ауд. 312).

18 травня – Лекції для студентів-славістів вчених зі Словенії: Алойзії Зупан Сосич, Мойци Нідорфер Шішкович, Дамяна Хубера (лекції словенською мовою) (8.30–9.50 год., ауд. 326; 11.50–13.00 год., ауд. 324; 13.30–14.50 год., ауд. 326).

18 травня – Славістика: перекладацький компонент. Презентація нових перекладів славістів Львівського національного університету імені Івана Франка (наукова презентація) (12.30–13.00 год., Дзеркальна зала Університету).

19 травня – Науково-креативний досвід університету-партнера: філософський факультет Новосадського університету в гостях у Львівського національного університету імені Івана Франка. У заході заплановано презентацію проектів молодих сербських літературознавців «Філологія як весела наука» (групова доповідь-презентація) (16.00–16.45 год., ауд. 312).

19 травня – Сербські та львівські україністи в гостях у Франка: дружня зустріч за участю Алли ТАТАРЕНКО, доктора філологічних наук, професора, завідувачки кафедри слов’янської філології (за запрошеннями) (11.00 год., Музей Івана Франка, вул. Івана Франка, 150–152).

19 травня – ФілоСловенія: словенський досвід успішної промоції рідної мови у світі (групова доповідь-презентація) (15.00–15.45 год., ауд. 312).

 

Квітень 2017 року

5 квітня – Науковий семінар на тему «Церковні метрики села Розвадова 1753–1959 років як цінне джерело ономастичних студій», доповідач – Олеся СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені проф. Івана Ковалика (13.15 год., ауд. 234).

5 квітня – Науковий семінар на тему «Українська народна казка: ad fontes», доповідачі – Марина ДЕМЕДЮК, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України; Надія ЧІГУР, магістрантка кафедри української фольклористики імені акад. Філарета Колесси (16.00 год., ауд. 345).

6 квітня – Науковий семінар на тему «Прецедентні імена у президентському дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століть (на матеріалі української, польської та французької мов)», доповідач – Марина РОСЛИЦЬКА (САЛЕЦЬКА), аспірантка кафедри загального мовознавства (15.00 год., ауд. 343).

19 квітня – Науковий семінар на тему «Образи природних стихій у творчості Ф. М. Достоєвського» та «Сенсорні образи в романі В. Набокова «Дар», доповідачі – магістри О. Гупало та В. Глуховський, кафедра російської філології (11.30 год., ауд. 226 а)

27 квітня – Науковий семінар на тему «Мовна особистість студента: вербально-семантичний рівень реалізації», доповідач – Христина ЩЕПАНСЬКА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства; та «Метод контент-аналізу в мовознавчих дослідженнях: завдання, реалізація», доповідач – Адріана ЧУЧВАРА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства (11.00 год., ауд. 233).

27–28 квітня – Всеукраїнська наукова конференція «Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція». Виступи учасників відбуватимуться під час роботи таких секцій: «Генерування генерацій: групові портрети поколінь у часі і поза ним»; «Воєнне покоління: література між війнами»; «Текст між генераціями: зміна канону та пам´ять поколінь»; «Трансформація традиційної естетики і літературна гра» (кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства, ауд. 245).

28 квітня ХV Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «VIVAT ACADEMIA»: «Національно-визвольні змагання в українській літературі». 9.00–10.00 – реєстрація учасників (305 ауд. – Інститут франкознавства); 10.00–12.30 – пленарне засідання (312 ауд. – конференц-зал філологічного факультету); 10.00–14.00 – презентація нових видань; 13.30–18.00 – робота секцій.

 

Березень 2017 року

1 березня – Науковий семінар на тему «Мовний образ води у великій прозі Івана Франка», доповідач – Тетяна БАВУС, аспірантка кафедри української мови імені професора Івана Ковалика (13.30 год., ауд. 234).

2 березня – Презентація перекладів польської та сербської класики, які вийшли у видавництві «Піраміда», за участю Алли ТАТАРЕНКО, доктора філологічних наук, професора кафедри слов’янської філології імені Ілларіона Свєнціцького (17.00 год., Музей етнографії та художнього промислу).

7 березня – Науковий семінар на тему “Старе і нове” в гуцульській колядковій традиції», доповідач – Марія ЛУЦЮК, аспірантка кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (15.00 год., ауд. 345).

9 березня – Урочиста академія з нагоди 203 річниці від дня народження Тараса Шевченка, «Слово про Кобзаря», доповідач – Василь ІВАШКІВ, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (14.00 год., Актова зала Університету).

16 березня – Засідання Секції етнографії та фольклористики у рамках XXVIII Сесії Наукового товариства імені Шевченка (13.00–16.30 год., кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, ауд. 345).

16–17 березня – Засідання Літературознавчої комісії у рамках XXVIII Сесії Наукового товариства імені Шевченка (11.00–15.00 год., кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка, ауд. 305).

21 березня – ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціолінгвістика» (філологічний факультет, кафедра загального мовознавства, ауд. 343).

23 березня – Науковий семінар кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства на тему “Багатонаціональна радянська література” – містифікація, проект світової літератури та його наслідки”, доповідач – професорка Сюзанне ФРАНК, завідувачка напрямку “східнослов’янські літератури та культури” Інституту славістики Гумбольдтського університету в Берліні (ФРН) (13.00 год., ауд. 245).

29 березня – Науковий семінар на тему «Свет вечерний» у творах Ф. М. Достоєвського», доповідач – доцент Інна ГАЖЕВА, кафедра російської філології (12.00 год., ауд. 226 а)

30 березня – Семінар на тему «Літературне музикування: текстуальні трансформації як результат діалогу слова і музики» за участю Алли ТАТАРЕНКО, доктора філологічних наук, професора кафедри слов’янської філології імені Ілларіона Свєнціцького (9.00–17.30 год., Центр міської історії).

31 березня – I Міжнародний студентський мовознавчий семінар (I Międzynarodowe studenckie seminarium językoznawcze) спільно з Вармінсько-Мазурським університетом (Республіка Польща), кафедра польської філології (відкриття о 9.00 год., ауд. 123).