Вісник Львівського університету

Серія: філологічна

Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України. ISSN 2078-5534

АРХІВ ВИПУСКІВ
Рік заснування: 1968
Проблематика: висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, мовознавства, фольклористики
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14615-3586Р від 28 жовтня 2008 року
Періодичність: 1-2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка
Головний редактор: професор, доктор філологічних наук Тарас САЛИГА
Заступник головного редактора: професор, доктор філологічних наук Ярослав ГАРАСИМ
Відповідальний секретар: кандидат філологічних наук, доцент Мар’яна ГІРНЯК
Члени редколегії:
 1. Йозеф Андерш, д-р філол. наук, проф. (Університет Палацького, м. Оломоуц, Чехія)
 2. Боґуслав Бакула, д-р філол. наук, проф. (Університет імені Адама Міцкевича, м. Познань, Польща)
 3. Флорій Бацевич, д-р філол. наук, проф.
 4. Василь Будний, канд. філол. наук, доц.
 5. Людмила Васильєва, д-р філол. наук, проф.
 6. Андрій Вовчак, канд. філол. наук, доц.
 7. Михайло Гнатюк, д-р філол. наук, проф.
 8. Ірина Єременко, канд. філол. наук, доц.
 9. Василь Івашків, д-р філол. наук, проф.
 10. Микола Ільницький, д-р філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України
 11. Валерій Корнійчук, д-р філол. наук, проф.
 12. Ірина Кочан, д-р філол. наук, проф.
 13. Алла Кравчук, канд. філол. наук, проф.
 14. Богдана Криса, д-р філол. наук, проф.
 15. Галина Мацюк, д-р філол. наук, проф.
 16. Ігор Набитович, д-р філол. наук., проф. (Університет імені Марії Склодовської-Кюрі, м. Люблін, Польща),
 17. Любомир Сеник, д-р філол. наук, проф.
 18. Алла Татаренко, д-р філол. наук., проф.
 19. Зеновій Терлак, канд. філол. наук., доц.
Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка,
Філологічний факультет
вул. Університетська, 1, кімн. 231, Львів, Україна, 79000
Тел.: (032) 239-41-88
E-mail: filologylnu@gmail.com

 

Вимоги до публікації випусків “Вісника Львівського університету. Серія філологічна” Вісник_ЛНУ_ред_принципи

Вимоги до електронної публікації випусків “Вісника Львівського університету. Серія філологічна” на інтернет-сторінці Національної бібліотеки України імені В. Вернадського (завантажити)