Творчість Федора Достоєвського: проблеми вивчення і викладання

Дата проведення: 24.11.2016 о 10:00 год. в ауд. 305

Кафедра російської філології запрошує взяти участь у розширеному науковому семінарі
«ТВОРЧІСТЬ ФЕДОРА ДОСТОЄВСЬКОГО: ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ»

Тематика семінару:
1) Концепція людської особистості в творчості Ф. М. Достоєвського. Художня література як істинна психологія людської душі у творах та щоденниках Ф.М.Достоєвського.
2) Філософські та релігійні пошуки та здобутки Ф.М.Достоєвського, суперечливість їх оцінки. Рецепція ідей письменника представниками світової філософії, їх інтерпретація, оцінки, аналітика.
3) Поетика прози Ф.М. Достоєвського. Жанрова своєрідність його творів. Простір і час у творах Ф. М. Достоєвського.
4) Концепція поліфонізму М.М.Бахтіна в світлі новітніх досліджень у достоєвськознавстві.
5) Рецепції Достоєвського в літературі та мистецтві ХХ ст.
6) Мова та стиль творів письменника.

Місце проведення: ЛНУ ім. І.Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 305
Час проведення: 24.11.2016 о 10.00
Електронна адреса Оргкомітету семінару – rusfillvov@rambler.ru
З усіх питань, пов’язаних із роботою конференції, прохання звертатись за тел. (032)239-41-19 (кафедра російської філології)

СЕМІНАР ПРИСВЯЧЕНО 195-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Ф. М. Достоєвського

Тематика семінару:
Єрьоменко І.А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка, завідувач кафедри. Слово про Ф.М.Достоєвського.
1. Гажева Інна Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка: «Актуальность творчества Достоевского для современного читателя».
2. Ігнатів Н.Є., кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка: «Достоєвський у дослідженнях викладачів кафедри російської філології Львівського національного університету імені Івана Франка».
3. Держко Ігор Зеновійович, доктор філософських наук, профессор, завідувач кафедри філософії та економіки Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: «Федір Достоєвський в контексті ідей неокласичної філософії».
4. Лучук Тарас Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літературознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка: «Наказание без преступления: читання Достоєвського в радянській школі».
5. Бистрова Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: “Принципы фотографичности художественного мышления в творчестве Ф. Достоевского”.
6. Олег Баган, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: “Постать Федора Достоєвського в інтерпретаціях Євгена Маланюка і Дмитра Донцова: актуальні акценти”.
7. Антоненко Юлія Михайлівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри російської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка: «Прецедентная личность Ф.М. Достоевского в РЖ интернет-фольклора».
8. Гупало Олеся, магістр Львівського національного університету ім. Івана Франка, Флр-61м: «Образи стихій у пізніх романах Достоєвського».
9. Познякова Надія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка (Єрьоменко І.А.): «Ф.М.Достоевский в жизни и творчестве А.В.Чичерина».