Mykola Ilnytskyi

Position: Professor, The Department of Literary Theory and Comparative Literary Studies

Scientific degree: Doctor of Philological Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032)239-46-30

Email: mykola.ilnytskyy@lnu.edu.ua

Web page: philology.lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Research interests

 • Theory of Literature
 • Literary comparative studies
 • History of Literature
 • Process of literary evolution
 • Literary critics
 • Franko studies

Publications

Publications

Selected Publications

In Ukrainian:

Books:

 1. Ільницький М. Барви і тони поетичного слова: літ.-критич. нарис. Київ: Рад. письменник, 1967. 118 с.
 2. Ільницький М. Таємниці музи: [літ.-критич. статті]. Київ: Молодь, 1971. 105 с.
 3. Ільницький М. Енергія слова: літ.-критич. статті. Київ: Рад. письменник, 1978. 242 с.
 4. Ільницький М. На вістрі серця і пера. Про спадкоємність художніх ідей і новаторство в сучасній українській поезії. Київ: Дніпро, 1980. 263 с.
 5. Ільницький М. На спокій права не дано. Поезія Бориса Олійника: літ.-критич. нарис. Київ: Молодь, 1980. 112 с.
 6. Ільницький М. Безперервність руху: літ.-критич. статті. Київ: Рад. письменник, 1983. 232 с.
 7. Ільницький М. Багатогранність єдності. Проблемно-стильові тенденції української радянської поезії. Київ: Дніпро, 1984. 240 с.
 8. Ильницкий М. От поколения к поколению: статьи, портреты / пер. с укр. И. Карабутенко. Москва: Сов. писатель, 1984. 288 с.
 9. Ільницький М. Дмитро Павличко: нарис творчості. Київ: Дніпро, 1985. 189 с.
 10. Ільницький М. Iван Драч: нарис творчості. Київ: Рад. письменник, 1986. 221 с.
 11. Ільницький М. Сучасна молода українська поезія. Київ: Т-во “Знання” УРСР, 1987. 48 с. (Серія 6 “Література і мистецтво”, № 1).
 12. Ільницький М. У вимірах часу: Літ.-критич. статті. Київ: Рад. письменник, 1988. 227 с.
 13. Ільницький М. Людина в історії: (Сучасний український історичний роман). Київ: Дніпро, 1989. 356 с.
 14. Ільницький М. Богдан-Iгор Антонич: Нарис життя і творчості. Київ: Рад. письменник, 1991. 207 с.
 15. Ільницький М. Західноукраїнська і емігрантська поезія 20-30-х років. Київ: Т-во “Знання” України, 1992. 48 с.
 16. Ільницький М. Література українського відродження: Напрями і течії в українській літературі 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст. Львів: Львів. обл. Наук.-метод. інст. освіти, 1994. 72 с. (Бібліотека “Українського освітнього журналу”).
 17. Ільницький М. Від “Молодої Музи” до “Празької школи” / Ін-т українознавства ім.I.Крип’якевича НАН України; Львів. обл. Наук.- метод. Iн-т освіти. Львів, 1995. 318 с.
 18. Ільницький М. Українська повоєнна еміграційна поезія / Львів. обл. наук.-метод. ін-т освіти; Iн-т українознавства ім. I. Крип’якевича НАН України. Львів, 1995. 116 с.; 10 с. іл.
 19. Ільницький М. Критики і критерії. Літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст. Львів: Вид-во наук.-тех. літ., 1998. 148 с. (Серія “Ars poetica”).
 20. Ільницький М. Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ століття. [В 2-х кн. Кн.1]. Львів: Вид-во “Місіонер”, 1999. 212 с. Іменний покажчик. С. 202-208.
 21. Ільницький М. Ключем метафори відімкнені вуста… Поезія Ігоря Калинця. Париж; Львів; Цвікау: “Зерна”, 2001. 189 с. (Б-ка альманаху українців Европи “Зерна”, 28).
 22. Ільницький М. Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова другої половини ХХ століття. Кн.2. Iнститут українознавства ім.I.Крип’якевича НАН України. Львів, 2003. 256 с. Iменний покажчик: 245-253.
 23. Ільницький М. У фокусі віддзеркалень: статті, портрети, спогади / [передмова «Насолода осягання (На берегах літературно-критичної одіссеї Миколи Ільницького»), с. 3–40, Богдана Тихолоза]; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2005. 549 с.
 24. Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: навчальний посібник: у 2-х част. / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2007.
  Ч. 1: Лекційний курс. 280 с.
  Ч. 2. Практичні заняття. 144 с.
 25.  На перехрестях віку: у трьох книгах. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008–2009. Кн. 1 / [передм. «Микола Ільницький: діапазон зацікавлень і коректність інтерпретацій», с. 3–36, Івана Дзюби]. Київ, 2008. 830 с., [8] іл. Кн. 2. Київ, 2008. 703 с., 8 [іл]
 26. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: затверджено Міністерством освіти і науки як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 430 с.
 27. Ільницький М. На перехрестях віку: у трьох книгах. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008–2009. Кн. 3. Київ, 2009. 902 с., [16] іл.
 28. Ільницький М. Три формули мого пізнання Антонича. Львів: Центр гуманітарних досліджень. Київ, 2011. 56 с. (Університетські діалоги, № 10).
 29. Ільницький М. Знаки доби і грані таланту. Зб. статей. Київ: Кліо, 2014. 432 с.
 30.  Ільницький М. Й.-В. Ґете й І. Франко: антиномія природи і духу. Бібліографія / вступне слово М. Шалати; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. Дрогобич: Коло, 2014. 60 с. (Серія: Doctor Honoris Causa).
 31. Ільницький М. Розвиток літературознавчої думки в Західній Україні й еміграції у ХХ столітті  // Бібліотека «Дивослова». 2015. № 1. 64 с.
 32. Ільницький М. Українська літературознавча думка ХХ століття (Західна Україна, еміграція): навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 352 с.
 33. Ільницький М. Формули осягання Антонича. Львів: ЛА “Піраміда”. 2015. 236 с. (Серія: Приватна колекція).
 34. Сааді Ширазі. Бустан / переклад з перської наук. підготовка текстів, передмова, примітки і коментарі Р. Гамади. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. 528 с.
 35. Сааді Ширазі. Гулістан / переклад з перської Р. Гамади; вірші переклав М. Ільницький. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. 368 с.
 36. Фірдоусі Абулькасим. Шах-наме. Розділи з поеми / переклад М. Ільницького; наук. підгот. тексту Р. Гамади. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. 224 с.
 37. Фірдоусі Абулькасим. Шах-наме. Розділи з поеми. Кн. 2. Переклав Микола Ільницький. Наукова підготовка тексту, примітки і коментарі Романа Гамади і Надії Вишневської. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. 224 с.
 38. Бгаґавад-Ґіта (Пісня Бога). З санскриту. Переклад, післяслово, коментарі Миколи Ільницького, передм. Олесі Кіхтяк, післямова Галини Дідківської. Львів: Апріорі, 2019. 140 с.
 39. Ільницький М. Маркіян Шашкевич: інтерпретації, паралелі. Бібліотека Шашкевичіани: нова серія. Львів. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2019. 84 с.
 40. Ільницький М. Читаючи, перечитуючи… Літературознавчі статті, портрети, роздуми. Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2019. 320 с.
 41. Фірдоусі Абулькасим. Шах-наме. Розділи з поеми / переклад Миколи Ільницького, наукова підготовка тексту та коментарі Надії Вишневської. Кн. 3. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. 300 с.
 42. Йоганн-Вольфґанґ Ґете. Райнеке-Лис; Іван Франко. Лис Микита / упоряд. і передм. Миколи Ільницького. Львів: Апріорі, 2019. 340 с.
 43. Фірдоусі Абулькасим. Шахнаме: розділи з поеми. Кн. 4 / переклав Микола Ільницький; наук. підготовка тексту Надії Вишневської. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2021. 224 с.
 44. Ільницький М. Формули осягання Яцкова. Львів: ЛА “Піраміда”, 2021. 168 с. (Серія: Приватна колекція).
 45. Творчество Михаила Яцкова в контексте идейно-эстетической борьбы в украинской литературе начала ХХ века: Автореф. Дис. … канд. филол. Наук. Киев, 1973. 22 с. В подзаг.: Ин-т им.Т.Шевченко.
 46. Современная украинская советская поэзия: Литературный процесс и эволюция образности: Автореф. Дис. … докт. филол. Наук. Киев, 1983. 32 с. В подзаг. АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Шевченко.

Articles:

 1. Ільницький М. Мотив Ендиміона як ключ до поезії Т. Шевченка [Степан Балей] // Слово, яке тебе обирає: зб. на пошану проф. Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження. Київ, 2013. С. 119-126.
 2. Ільницький М. «Про що природа прагне розказати» [Поезія Леоніда Талалая] // Слово і Час. 2013. № 1. С. 17-23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_1_4
 3. Ільницький М. Сторінки замовчуваного шевченкознавства // Вісник НТШ. 2013. Ч. 49. С. 20-23.
 4. Ільницький М. «Золота риза» і «Біла габа» природи (Варіації мотиву одного Шевченкового вірша) // Слово і Час. 2014. № 3. С. 9–13. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/149664
 5. Ільницький М. Й. В. Ґете й І. Франко: антиномія природи і духу // Слово і Час. 2014. № 9. С. 14-25. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/149994
 6. Ільницький М. Ситуація пограниччя: проблеми ідентичності і драма самоідентифікації // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2014. Вип. 60. Ч. . С. 3-9. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/1313/1372
 7. Ільницький М. Пілігрим під «капелюшком» сонячного годинника // Кур’єр Кривбасу. 2014. № 299-301. С. 267–274.
 8. Ільницький М. Слово про Шевченка (березень 1998) // Євангеліє від Тараса: промови, доповіді на Шевченківських вечорах у Львівському університеті. Львів, 2014. С. 38-43.
 9. Ільницький М. Постійність дерева // Spheres of Culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Vol. ІX. Lublin, 2014. Р. 448–454. Рец. на кн.: Шалата М. Вибране. Дрогобич: Коло, 2014. 462 с.
 10. Ільницький М. «Мав у собі щось сковородинського…» (Михайло Мухин) // Слово і Час. 2015. № 8. С. 57–69. Те ж: Spheres of Culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Vol. XІ. Lublin, 2015. Р. 181–196. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151840
 11. Ільницький М. «Бай-бай, богемо!.. Вона – ще з нами!» [Рец.]. URL: http://litakcent.com/2015/02/03/baj-baj-bohemo-vona-sche-z-namy/ Рец. на кн.: Неборак В. Літаюча голова. Вибране. К. А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. 287 с.
 12. Ільницький М. Лоцман в антологічному морі // Дивослово. 2015. № 9. С. 64. Рец. на кн.: Галета О. Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття. Київ : Смолоскип, 2015. 640с.
 13. Ільницький М. «… Про що природа прагне розказати»: (Поезія Леоніда Талалая) // Буковинський журнал. 2015. № 1. С. 215-223.
 14. Ільницький М. Тудор Степан // Енциклопедія. Львівський національний університет імені Івана Франка: В 2 т. Т. 2. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. С. 535.
 15. Ільницький М. Рудницький Михайло (у співавт.) // Енциклопедія. Львівський національний університет імені Івана Франка: В 2 т. Т. 2. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. С. 384-385.
 16. Ільницький М. Два варіанти лисячої одіссеї: («Райнеке-Лис» Й.-В. Гете і «Лис Микита» І. Франка) // Українське літературознавство. Вип. 80. Львів, 2016. С. 147-158. URL: https://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/2016/11/80_12.ILNYTSKYI.pdf
 17. Ільницький М. Збентежений талант (Штрихи до портрета Ярослава Цурковського // Слово і Час. 2016. № 4. С. 3-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_4_3
 18. Ільницький М. Історія однієї фальсифікації  // Слово і Час. 2016. № 8. С. 11-16. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_8_4
 19. Ільницький М. Ангели косять траву, або Міфологеми щоденності // Буковинський журнал. 2016. № 1. С. 154-165; те ж під загол. «Суха різьба поезії Василя Герасим’юка» // Українська літературна газета. 2016. 19 серп.
 20. Ільницький М. Таким його пам’ятаю  // Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка. Тернопіль, 2016. С. 320-325.
 21. Ільницький М. Цілюща сила полинової гіркоти // Дзвін. 2016. № 6. С. 185–190. Рец. на кн.: Калинець Ірина. Зібрання творів: у 8 т.  Львів: «Сполом», 2012–2016.
 22. Ільницький М. Від „Української хати” до „Нової України” (Павло Богацький) // Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ ст.: зб. наук. праць. Вінниця, 2017. Вип. 5. С. 8-18. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21922/1/i.rusnak_TPB_5_IS.pdf
 23. Ільницький М. Поруч із ним ішли два велетні – білий і чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка «Як Юра Шикманюк брів Черемош») // Слово і Час. 2017. № 7. С. 36–42. (1,2 др. арк.). URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/159412
 24. Ільницький М. Йшов уперед і з розпачем змагався [Вст. слово до публікації недрукованих віршів П. Карманського] // Дзвін. 2017. № 7. С. 67.
 25. Ільницький М. „Ми так близько долетіли до чудес…”: (Штрихи до портрета Дмитра Загула) // Дивослово. 2018. № 5. С. 41–48.
 26. Ільницький М. „Коренева система” літературного пограниччя // Слово і Час. 2018. № 8. С. 96-104. Рец. на кн.: Барабаш Ю. Вулиця крокодилів / Невський проспект. І поза ними: письменник на етнокультурному пограниччі. Київ: Темпора, 2017. 208 с. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166493
 27. Ільницький М. Кроки до себе, або Від тополиної заметілі до сивих ночей [Передм.] // Іваничук Роман. Тополина заметіль. Харків: Фоліо, 2018. С. 3-10.
 28. Ільницький М. Модус меандра: Літературне покоління за межами державного простору // Вісник Львівського університету. Вип. 67. Ч. 2. Львів, 2018. С. 27–35. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/9011
 29. Ільницький М. Історія крізь призму духовності: візія Романа Іваничука // Слово і Час. 2019. № 5. С. 14-20. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/170826
 30. Ільницький М. Життєві і творчі дороги Петра Карманського // Стратегії мемуарної та мандрівної літератур західноукраїнських письменників другої половини XIX — першої половини XX ст. / відп. ред. Т. Пастух; Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2020. С. 265-290. URL: http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/books/book/?newsid=962
 31. Ільницький М. Культура — фактор державотворення (До 80-річчя академіка НАН України М. Г. Жулинського) // Вісник Національної академії наук України. 2020. № . С. 98-101.
 32. Ільницький М. Чи справді «без школи і спадкоємців» // Слово і Час. 2020. № 6. С. 7-56.
 33. Ільницький М. Про пародії Юрія Івакіна і пародію як жанр // Івакін Ю. О. Пародії, оповідання, памфлети, фейлетони: повна збірка / упоряд. Є. Лебідь-Гребенюк. Київ, 2021. С. 372-376.
 34. Ільницький М. Творчість Івана Чендея як сюжет епістолярного роману шістдесятництва // Українська літературна газета. 2021. 10 верес. С. 1, 6-7.
 35. Ільницький М. Доля як архетип і як вибір // Dusza szybuje w poświacie epok… = Душа летить у посвіті епох… Tom ofiarowany Linie Kostenko = Збірник на пошану Ліни Костенко / pod redakcją Agnieszki Matusiak i Lyudmyly Tarnashynskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022. С. 125-135.

Biography

Biography

Mykola Ilnytskyi was born on September 23, 1934 in the village of Ilnyk, Lviv region

1953–1957 – Drohobych State Pedagogical University of Ivan Franko

1957–1964 – worked as a journalist in the newspapers “Radianske slovo” (Drohobych), “Leninska Molod” (Lviv), “Vilna Ukraina” (Lviv)

1964–1990 – head of the criticism department, deputy editor-in-chief of the magazine “Zhovten” (“Dzvin”)

1990–2009 – Head of the Department of Ukrainian Literature at the I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of National Academy of Sciences of Ukraine

2010–2022 – leading researcher of this Institute of Ukrainian Studies

1994 – Professor of the Department of Ukrainian Literature of the Ivan Franko National University of Lviv

2001–2018 – Head of the Department of the Department of Literary Theory and Comparative Literary Studies of the Ivan Franko National University of Lviv

Candidate dissertation “Mykhailo Yatskiv’s creativity in the context of ideological and aesthetic struggle in Ukrainian literature of the end of the 19th – beginning of the 20th century” (1973)

Doctoral dissertation “Modern Ukrainian Soviet poetry: literary process and evolution of imagery” (1984)

Corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine (2003), Honored Worker of Science and Technology

 

Awards

Awards

Certificate of Honor of the Presidium of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR (1980)

Prize in the field of literary and artistic criticism of the State Committee of the Council of Ministers of the Ukrainian SSR for publishing, printing and book trade, boards of the Union of Writers and Union of Journalists of Ukraine (1983)

Prize of the Union of Writers of the USSR (1985), The Ivan Franko Prize of the National Academy of Sciences of Ukraine (1996), the Bohdan and Levko Lepky Brothers Prize of the “Ternopil” magazine (1996)

The 1st Bohdan Nestor Lepky Prize in the Field of National Literature of the Collegium of the Bohdan Nestor Lepky International Literary Prize (2001)

Regional prize in the field of culture, literature, architecture and art in the nomination of prose, drama, translations, literary criticism named after Bohdan Lepky (2002, Lviv)

Badge of the Ministry of Education and Science of Ukraine “Petro Mohyla” (2009)

Award of the National Academy of Sciences of Ukraine “For scientific achievements” (2009)

2016 – the title of “Honored Worker of Science and Technology of Ukraine” for a significant personal contribution to the development of national science, strengthening of the scientific and technical potential of Ukraine, many years of conscientious work and high professionalism.

Schedule

Page with teachers schedule not found!