Lobur Nadiya

Position: Associate Professor, The Department of Slavic Philology named after Professor Ilarion Svientsitskyi

Scientific degree: Doctor of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239 47 70

Email: nadiya.lobur@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

The place and role of metaphorical names in the linguistic picture of the world (on the basis of Slavic languages), the formation of the philosophical vocabulary of the Czech language and the peculiarities of its functioning during the period of changing ideological guidelines, the history of Slavic studies.

Publications

 1. Ковалышин Н.В. (Лобур Н.В.), Шестак Л.А.Принципы ономасиологического анализа  (на примере русского и чешского языков) // Сравнительно-типологическое изучение восточнославянских языков: Вестник Львовского университета, серия филологическая, вып.18, Львов, 1987 – С. 68-73.
 2. Лобур Н.В. Мовні засоби вираження духовного світу сучасника (на матеріалі публікацій журналу „Нова ґенерація„) // Українська журналістика і національне відродження. Збірник наукових праць. – К.: НМК ВО, 1992 – С. 64-68.
 3. Лобур Н.В.Модель національного мовного образу (на матеріалі української, російської, чеської мов )//Язык и культура. Третья международная конференция. – К., 1994. – С. 16-17.
 4. Лобур Н.В.Культ землі в українській мові // Дивослово. – К.,1996. – № 3. – С. 22-23.
 5. Лобур Н.В.Культурно-лингвистический портрет концепта „мудрости„  в украинском языке //Языковая номинация. Тезисы докладов Международной научной конференции. – Минск, 1996 – С. 31-32.
 6. Лобур Н.В.Концепт родини в українській картині світу // Язык. Культура. Взаимопонимание. Материалы международной конференции. – Львов : ЛГУ, 1997 – С. 88-90.
 7. Лобур Н.В.Антропометрична метафора у мовній картині світу : типологічна модель (на матеріалах української та чеської мов)  10.02.01 – українська мова; 10.02.03 – слов’янські мови. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Львів, 1997 – 22 с.
 8. Лобур Н.В.Концепція мовної картини світу в інтерпретації мовознавців та філософів // Українська журналістика : історія і сучасність. Збірник наукових праць. Вісник Львівського університету. – Випуск 20. – Львів, 1997. – С. 80-85.
 9. Надія Лобур, Олена Остапенко.Місце і роль релігійних номінацій в образній антропосистемі української та чеської мов // Матеріали міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті Костянтина Трофимовича (1923-1993). – Львів, 1998. – С. 305-308.
 10. Лобур Н.В.До характеристики зооморфізмів (на матеріалі української та чеської мов) // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць. – Випуск 50. – Львів. – С. 102-106. file:///Users/lobursofia/Downloads/2671-7536-1-PB.pdf
 11. Надія Лобур, Ольга Албул.Верхньолужицькі власні назви в українському тексті // Питання сорабістики. Міжнародний УІІІ сорабістичний семінар. – Львів – Будишин , 2000 – С. 52-59.
 12. НадіяЛобур, Алла Татаренко, Володимир Чорній. Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, травень 2000 рік) // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2000. – № 51. – С. 221-228. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/issue/view/119
 13. Н.Лобур, (Лвив, Украйна),  М.Ярмолюк (Посольство на Украйна в България). Изучаване на славянските езици в Националния університет „Иван Франко”, гр. Лвив // Българистика 2001. Доклади от международната работна среща  София, 21-22 септември  2001. –  София, 2001. – № 2. – С. 62-68.
 14. Надія Лобур, Ольга Албул.Метафоризація назв птахів (на матеріалі української, чеської, серболужицької мов) // Питання сорабістики. Міжнародний ІХ сорабістичний семінар. – Львів – Будишин, 2002. – С. 275-286.
 15. Надія Лобур.Історія словакістики у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Перспективи розвитку словакістики в Україні. Studia Slovakistica. – № 2. – Ужгород, 2003. – С. 35-41.
 16. Надія Лобур.Львівська богемістика // Пороги. Часопис для українців у Чеській Республіці, № 3, травень-червень, 2003. – С. 10-11.
 17. Надія Лобур.Мова, література і культура у науковій спадщині І. Свєнціцького  // Мова, література і музейництво в науковій спадщині Іларіона Свєнціцького. Збірник наукових праць. – Львів, 2004. – С. 5-8.
 18. Надія Лобур, Алла Татаренко, Володимир Чорній.ХІІІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 19-21 травня 2004 р.) // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2004. – № 54. – С. 261-267.
 19. Надія Лобур, Оксана Лазор.Сорабістичні дослідження Івана Ковалика // Питання сорабістики. Х Міжнародний сорабістичний семінар. – Львів – Будишин, 2005. – С. 105-130.
 20. Надія Лобур.З історії богемістики у Львівському університеті  // Львівська богемістика. Програми теоретичних курсів зі спеціальності  чеська мова і література. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 5-10.
 21. Надія Лобур.Функціонування  філософської лексики у верхньолужицькій мові // Питання сорабістики. ХІ Міжнародний сорабістичний семінар. – Львів – Будишин, 2006. – С. 118-120.
 22. О.Антоненко, Г.Гасілова, Ї.Гасіл, Н.Лобур, О.Паламарчук.Культура чеського народу – традиції та сучасність. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 288 с.
 23. Надія Лобур, Володимир Моторний.Пісня українського композитора Олександра Албула на слова Гандрія Зейлера // Питання сорабістики. ХІ Міжнародний сорабістичний семінар. – Львів – Будишин, 2006. – С. 291-293.
 24. Надія Лобур, Михайло Кріль.На перехресті шляхів і віків: словаки і словакістика у Львові // Львівська словакістика. Програми теоретичних курсів зі спеціальності словацька мова і література. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 7-17.
 25. Надія Лобур, Володимир Моторний.Словацьких вершин первоцвіт… //  Віртуальний інститут славістики. Studia Slovakistica. – № 7. – Ужгород, 2007. – С. 13-21.
 26. Надія Лобур.„Великий поступ у напрямі до чистоти мови…”// Теле- та радіожурналістика. Збірник науково-методичних праць. – Вип. 8. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2009. –  С. 312-314.
 27. О. Антоненко, Н. Лобур, О.Паламарчук, Г.Стрельчук, М.Шевченко.Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – 200 с.
 28. Надія Лобур, Ольга Албул.Мовознавчий аналіз рукописного верхньолужицько-польського словника Я.А.Заремби // Питання сорабістики. ХІІ Міжнародний сорабістичний семінар. – Львів – Будишин, 2009. – С. 80-86.
 29. Надія Лобур, Ольга Албул.Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – К., 2009. – С. 3-10.
 30. Лобур Надія.Філософська лексика у публіцистиці Якуба Барта-Чішинського // Якуб Барт Чішинський в Україні. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 67-70.
 31. Надія Лобур.Динаміка в семантиці терміна ideologie (на матеріалі чеської мови) // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Випуск 49. – Львів, 2009. – С. 201-205. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/issue/view/156
 32. О. Антоненко, Г.Гасілова, Ї.Гасіл, Н.Лобур, О.Паламарчук.Культура чеського народу – традиції та сучасність . Навчальний посібник / Видання 2-е, доповнене і перероблене (чеською мовою). – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 447 с.
 33. Надія Лобур, Ольга Албул.Неопублікований Верхньолужицько-польський словник Яна Заремби: погляд мовознавця // Zeszyty Łużyckie. – Тom 42:Europejskie mniejszości etniczne. – Warszawa, 2008. – S. 224-233.
 34. Надія Лобур.Рецензія на Чесько-український юридичний словник (автори: Галина Миронова, Оксана Ґаздашова, виданий в Університеті імені Масарика, Брно, 2009. // Studia Slavica XIV. Slovanské Studie. – Opole, 2010. – S. 231-232. – ISSN 1214-3111.
 35. Їржі Гасіл, Надія Лобур, Ольга Паламарчук.Чеська мова для українців. Підручник. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 295 с.
 36. Nadja Lobur.Die philosophische Lexik in der Publizistik Jakub Bart-Ćišinskis als sprachliches Abbild der sorbischen Welt // Jakub Bart-Ćišinski  Erneuerer der sorbischen Literatur / Wobnowjer serbskej literatury. Sammelband der internationalen Konferenz zum 100. Todestag des Dichters, Bautzen und Panschwitz-Kuckau, 15-17.10.2009. – Domowina-Verlag. Bautzen, 2011. –  253-261.
 37. Надія Лобур. Передумови відкриття та перспективи розвитку словакістики у Львові. // Освіта як рушій розвитку громадянського суспільства (обмін досвідом між Україною та Словаччиною). Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції 28 жовтня 2011 року, м. Львів , с.- 62-66.
 38. Predpolady otvorenia a perspektívy rozvoja slovakistyky vo Ľvove // Vzdelanie ako nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti (výmena skúseností medzi UKrajinou a Slovenskom) Zborník príspevkov na medzinárodnej vedeckej konferenciioktóber 2011, Ľvov, Ukrajina, S.166 -170.
 39. Palamarčuk, O.Antonenko, N.Lobur. Ze života soudobé České republiky. Učební příručka. Kyjev. Nakladatelství „Osvita Ukrajiny“, 2012, 158 S.
 40. Володимир Моторний, Надія Лобур (Львів). Доктор Мерчін Фелькель : голос Лужиці про Україну // Питання сорабістики. (За ред. В.Моторного та Д.Шольце) Львів-Будишин 2012, с. 144-151.
 41. Гасіл Ї. (Прага, Чеська Республіка), Лобур Н.(Львів, Україна), Паламарчук О.(Київ, Україна). Навчально-методичні засади підручника «Чеська мова для українців» (Львів, 2011) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Памʼяті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Випуск 21, Київ, Освіта України, 2013, с. 22 – 27. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/kdsmil/kdsmil_2013_21.pdf
 42. Томаш Галік. Європа між секуляризмом і християнством. (переклад з чеської Надії Лобур та Любові Федик). Університетські діалоги. № 19, 2014, 20 с.
 43. О.Л.Паламарчук, О.В.Антоненко, Н.В.Лобур. Із життя сучасної Чехії ІІ. Навчальний посібник з аналітичного читання для студентів славістів 3-4 курсів. Друге видання, розширене і доповнене. Київ. Вид-во «Освіта України», 2014, 205С.
 44. Албул О., Лобур Н. (Львів, Україна). Про деякі дискусійні випадки передачі болгарських онімів українською мовою// Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури та історії. 15-16 травня 2014 року. Збірник тез. Бердянськ, 2014. с.86-89.
 45. Лобур Н.В., Моторний В.А., Татаренко А.Л. Мости міжкультурної співпраці: з перекладацького досвіду кафедри слов’янської філології Франкового університету // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Випуск 24. Київ, «Освіта України», 2014, с.323-331. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/kdsmil/kdsmil_2013_24.pdf
 46. Володимир Моторний, Надія Лобур (Львів). Чехо-словацьке шевченкознавство в ретроспективі (90-ті роки ХХ століття – 2014 рік) // Тарас Шевченко: апостол правди та науки. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2015, с.418-424.
 47.  Nadyja Lobur, Olga Palamarčuk.   Jazykovědná slavistika na Ukrajině  v současné době.  S. 31-37. Режим доступу https://ecuni.publi.cz/106-filozoficka-fakulta?book=477-cestina-jako-cizi-jazyk-viii
 48.  Лобур Н.,  Албул О. Львівська славістика в загальноєвропейському контексті// Компаративні дослідження слов′янських мов і літератур. Пам′яті академіка Л. А. Булаховського. Київ, Освіта України, 2017, с.3 –11. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kdsm_2011_14_4
 49. Лобур Н., Паламарчук О. Традиції університетської славістики в Україні та виклики сьогодення // Слов’янські обрії. Випуск 9. XVI Міжнародний з’їзд славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018 року). Доповіді української делегації. Київ, 2018.- с. 345-355.
 50. Лобур Надія , Албул Ольга. Слов’янська ідентичність в українських перекладах та чинний український правопис і його нова редакція (власні назви) // Алманах Българска украинистика. Брой 8, София 2019, с. 8-16. http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Al_8.pdf

Biography

Nadiya Lobur was born on August 22, 1965 in Lviv, graduated from the Ivan Franko Lviv National University, Department of Slavic Philology. Defended her candidate’s thesis on the topic: “Anthropometric metaphor in the linguistic picture of the world: a typological model (based on the material of the Ukrainian and Czech languages)” (Lviv, 1997). From 2000 to 2014 N. Lobur headed the department of Slavic philology.

Nadiya Lobur is the author of more than 50 articles. Co-author of the publications “Kultura českého národa – tradice a současnost” (Lviv, 2010, 2nd revised and supplemented edition), “Czech language for Ukrainians (textbook, part I, Lviv, 2011; approved by the Ministry of Education and Science, Youth and Sports as textbook for students of higher educational institutions), “Ukrainian-Czech Dictionary of Linguistic Terminology” (Lviv, 2009).

Nadiya Lobur has translated the works of the famous religious and cultural dissident, Czech theologian, Doctor of Sociology of Charles University (Prague, Czech Republic) Tomas Halik, “The Night of the Confessor”, Lviv: Missioner, – 2010 and “Patience with God”, Lviv, Svichado, 2012, 192 p. (co-authored with Fedyk L.). Translator of Vaclav Havel’s book “Briefly please.” Conversation with Karel Hvizhdyala, notes, documents” (co-authored with N. Brylynska, N. Yemchura). Lviv, 2016.

Deputy editor-in-chief of the collection “Problems of Slavic studies” and member of the editorial board of the collection “Questions of Sorabistics”.

PhD theses defended under the scientific supervision of N. V. Lobur:

 1. Piletska N. Development of Czech economic terminology (end of the 20th – beginning of the 21st century). – Kyiv, 2010.
 2. Chernyukh L. Linguistic features of modern Slovak advertising. – Kyiv, 2014.
 3. Yemchura N. Neologization of the Czech socio-political vocabulary of the late 20th – early 21st centuries, 2015.
 4. Kobyletska L. TEMPORAL AND SPATIAL RELATIONS IN MODERN CZECH PHRASEOLOGY Specialty 02.10.03 – Kyiv, 2020.
 5. THE ROMANTIC CONCEPT OF NATIONAL IDENTITY IN SLAVIC LITERATURE OF THE 30S–60S OF THE 19TH CENTURY (USING THE WORK OF KAREL ZAP) 10.01.05 – comparative literature – Ivano-Frankivsk, 2021

Teaching materials

 1. Palamarčuk, O.Antonenko, N.Lobur. Ze života soudobé České republiky. Učební příručka. Kyjev. Nakladatelství „Osvita Ukrajiny“, 2012, 158 S.
 2. О.Антоненко, Г.Гасілова, Ї.Гасіл, Н.Лобур, О.Паламарчук.Культура чеського народу – традиції та сучасність. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 288 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!