ЛОБУР Надія

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: nadiya.lobur@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Місце і роль метафоричних найменувань у мовній картині світу (на матеріалі слов’янських мов), становлення філософської лексики чеської мови та особливості її функціонування в період зміни ідеологічних настанов, історія славістики.

Курси

Публікації

 1. Ковалышин Н.В. (Лобур Н.В.), Шестак Л.А.Принципы ономасиологического анализа  (на примере русского и чешского языков) // Сравнительно-типологическое изучение восточнославянских языков: Вестник Львовского университета, серия филологическая, вып.18, Львов, 1987 – С. 68-73.
 2. Лобур Н.В. Мовні засоби вираження духовного світу сучасника (на матеріалі публікацій журналу „Нова ґенерація„) // Українська журналістика і національне відродження. Збірник наукових праць. – К.: НМК ВО, 1992 – С. 64-68.
 3. Лобур Н.В.Модель національного мовного образу (на матеріалі української, російської, чеської мов )//Язык и культура. Третья международная конференция. – К., 1994. – С. 16-17.
 4. Лобур Н.В.Культ землі в українській мові // Дивослово. – К.,1996. – № 3. – С. 22-23.
 5. Лобур Н.В.Культурно-лингвистический портрет концепта „мудрости„  в украинском языке //Языковая номинация. Тезисы докладов Международной научной конференции. – Минск, 1996 – С. 31-32.
 6. Лобур Н.В.Концепт родини в українській картині світу // Язык. Культура. Взаимопонимание. Материалы международной конференции. – Львов : ЛГУ, 1997 – С. 88-90.
 7. Лобур Н.В.Антропометрична метафора у мовній картині світу : типологічна модель (на матеріалах української та чеської мов)  10.02.01 – українська мова; 10.02.03 – слов’янські мови. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Львів, 1997 – 22 с.
 8. Лобур Н.В.Концепція мовної картини світу в інтерпретації мовознавців та філософів // Українська журналістика : історія і сучасність. Збірник наукових праць. Вісник Львівського університету. – Випуск 20. – Львів, 1997. – С. 80-85.
 9. Надія Лобур, Олена Остапенко.Місце і роль релігійних номінацій в образній антропосистемі української та чеської мов // Матеріали міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті Костянтина Трофимовича (1923-1993). – Львів, 1998. – С. 305-308.
 10. Лобур Н.В.До характеристики зооморфізмів (на матеріалі української та чеської мов) // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць. – Випуск 50. – Львів. – С. 102-106.file:///Users/lobursofia/Downloads/2671-7536-1-PB.pdf
 11. Надія Лобур, Ольга Албул.Верхньолужицькі власні назви в українському тексті // Питання сорабістики. Міжнародний УІІІ сорабістичний семінар. – Львів – Будишин , 2000 – С. 52-59.
 12. НадіяЛобур, Алла Татаренко, Володимир Чорній. Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, травень 2000 рік) // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2000. – № 51. – С. 221-228. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/issue/view/119
 13. Н.Лобур, (Лвив, Украйна),  М.Ярмолюк (Посольство на Украйна в България). Изучаване на славянските езици в Националния університет „Иван Франко”, гр. Лвив // Българистика 2001. Доклади от международната работна среща  София, 21-22 септември  2001. –  София, 2001. – № 2. – С. 62-68.
 14. Надія Лобур, Ольга Албул.Метафоризація назв птахів (на матеріалі української, чеської, серболужицької мов) // Питання сорабістики. Міжнародний ІХ сорабістичний семінар. – Львів – Будишин, 2002. – С. 275-286.
 15. Надія Лобур.Історія словакістики у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Перспективи розвитку словакістики в Україні. Studia Slovakistica. – № 2. – Ужгород, 2003. – С. 35-41.
 16. Надія Лобур.Львівська богемістика // Пороги. Часопис для українців у Чеській Республіці, № 3, травень-червень, 2003. – С. 10-11.
 17. Надія Лобур.Мова, література і культура у науковій спадщині І. Свєнціцького  // Мова, література і музейництво в науковій спадщині Іларіона Свєнціцького. Збірник наукових праць. – Львів, 2004. – С. 5-8.
 18. Надія Лобур, Алла Татаренко, Володимир Чорній.ХІІІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 19-21 травня 2004 р.) // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2004. – № 54. – С. 261-267.
 19. Надія Лобур, Оксана Лазор.Сорабістичні дослідження Івана Ковалика // Питання сорабістики. Х Міжнародний сорабістичний семінар. – Львів – Будишин, 2005. – С. 105-130.
 20. Надія Лобур.З історії богемістики у Львівському університеті  // Львівська богемістика. Програми теоретичних курсів зі спеціальності  чеська мова і література. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 5-10.
 21. Надія Лобур.Функціонування  філософської лексики у верхньолужицькій мові // Питання сорабістики. ХІ Міжнародний сорабістичний семінар. – Львів – Будишин, 2006. – С. 118-120.
 22. О.Антоненко, Г.Гасілова, Ї.Гасіл, Н.Лобур, О.Паламарчук.Культура чеського народу – традиції та сучасність. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 288 с.
 23. Надія Лобур, Володимир Моторний.Пісня українського композитора Олександра Албула на слова Гандрія Зейлера // Питання сорабістики. ХІ Міжнародний сорабістичний семінар. – Львів – Будишин, 2006. – С. 291-293.
 24. Надія Лобур, Михайло Кріль.На перехресті шляхів і віків: словаки і словакістика у Львові // Львівська словакістика. Програми теоретичних курсів зі спеціальності словацька мова і література. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 7-17.
 25. Надія Лобур, Володимир Моторний.Словацьких вершин первоцвіт… //  Віртуальний інститут славістики. Studia Slovakistica. – № 7. – Ужгород, 2007. – С. 13-21.
 26. Надія Лобур.„Великий поступ у напрямі до чистоти мови…”// Теле- та радіожурналістика. Збірник науково-методичних праць. – Вип. 8. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2009. –  С. 312-314.
 27. О. Антоненко, Н. Лобур, О.Паламарчук, Г.Стрельчук, М.Шевченко.Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – 200 с.
 28. Надія Лобур, Ольга Албул.Мовознавчий аналіз рукописного верхньолужицько-польського словника Я.А.Заремби // Питання сорабістики. ХІІ Міжнародний сорабістичний семінар. – Львів – Будишин, 2009. – С. 80-86.
 29. Надія Лобур, Ольга Албул.Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – К., 2009. – С. 3-10.
 30. Лобур Надія.Філософська лексика у публіцистиці Якуба Барта-Чішинського // Якуб Барт Чішинський в Україні. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 67-70.
 31. Надія Лобур.Динаміка в семантиці терміна ideologie (на матеріалі чеської мови) // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Випуск 49. – Львів, 2009. – С. 201-205. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/issue/view/156
 32. О. Антоненко, Г.Гасілова, Ї.Гасіл, Н.Лобур, О.Паламарчук.Культура чеського народу – традиції та сучасність . Навчальний посібник / Видання 2-е, доповнене і перероблене (чеською мовою). – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 447 с.
 33. Надія Лобур, Ольга Албул.Неопублікований Верхньолужицько-польський словник Яна Заремби: погляд мовознавця // Zeszyty Łużyckie. – Тom 42:Europejskie mniejszości etniczne. – Warszawa, 2008. – S. 224-233.
 34. Надія Лобур.Рецензія на Чесько-український юридичний словник (автори: Галина Миронова, Оксана Ґаздашова, виданий в Університеті імені Масарика, Брно, 2009. // Studia Slavica XIV. Slovanské Studie. – Opole, 2010. – S. 231-232. – ISSN 1214-3111.
 35. Їржі Гасіл, Надія Лобур, Ольга Паламарчук.Чеська мова для українців. Підручник. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 295 с.
 36. Nadja Lobur.Die philosophische Lexik in der Publizistik Jakub Bart-Ćišinskis als sprachliches Abbild der sorbischen Welt // Jakub Bart-Ćišinski  Erneuerer der sorbischen Literatur / Wobnowjer serbskej literatury. Sammelband der internationalen Konferenz zum 100. Todestag des Dichters, Bautzen und Panschwitz-Kuckau, 15-17.10.2009. – Domowina-Verlag. Bautzen, 2011. –  253-261.
 37. Надія Лобур. Передумови відкриття та перспективи розвитку словакістики у Львові. // Освіта як рушій розвитку громадянського суспільства (обмін досвідом між Україною та Словаччиною). Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції 28 жовтня 2011 року, м. Львів , с.- 62-66.
 38. Predpolady otvorenia a perspektívy rozvoja slovakistyky vo Ľvove // Vzdelanie ako nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti (výmena skúseností medzi UKrajinou a Slovenskom) Zborník príspevkov na medzinárodnej vedeckej konferenciioktóber 2011, Ľvov, Ukrajina, S.166 -170.
 39. Palamarčuk, O.Antonenko, N.Lobur. Ze života soudobé České republiky. Učební příručka. Kyjev. Nakladatelství „Osvita Ukrajiny“, 2012, 158 S.
 40. Володимир Моторний, Надія Лобур (Львів). Доктор Мерчін Фелькель : голос Лужиці про Україну // Питання сорабістики. (За ред. В.Моторного та Д.Шольце) Львів-Будишин 2012, с. 144-151.
 41. Гасіл Ї. (Прага, Чеська Республіка), Лобур Н.(Львів, Україна), Паламарчук О.(Київ, Україна). Навчально-методичні засади підручника «Чеська мова для українців» (Львів, 2011) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Памʼяті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Випуск 21, Київ, Освіта України, 2013, с. 22 – 27. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/kdsmil/kdsmil_2013_21.pdf
 42. Томаш Галік. Європа між секуляризмом і християнством. (переклад з чеської Надії Лобур та Любові Федик). Університетські діалоги. № 19, 2014, 20 с.
 43. О.Л.Паламарчук, О.В.Антоненко, Н.В.Лобур. Із життя сучасної Чехії ІІ. Навчальний посібник з аналітичного читання для студентів славістів 3-4 курсів. Друге видання, розширене і доповнене. Київ. Вид-во «Освіта України», 2014, 205С.
 44. Албул О., Лобур Н. (Львів, Україна). Про деякі дискусійні випадки передачі болгарських онімів українською мовою// Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури та історії. 15-16 травня 2014 року. Збірник тез. Бердянськ, 2014. с.86-89.
 45. Лобур Н.В., Моторний В.А., Татаренко А.Л. Мости міжкультурної співпраці: з перекладацького досвіду кафедри слов’янської філології Франкового університету // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Випуск 24. Київ, «Освіта України», 2014, с.323-331.http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/kdsmil/kdsmil_2013_24.pdf
 46. Володимир Моторний, Надія Лобур (Львів). Чехо-словацьке шевченкознавство в ретроспективі (90-ті роки ХХ століття – 2014 рік) // Тарас Шевченко: апостол правди та науки. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2015, с.418-424.
 47.  Nadyja Lobur, Olga Palamarčuk.   Jazykovědná slavistika na Ukrajině  v současné době.  S. 31-37. Режим доступу https://ecuni.publi.cz/106-filozoficka-fakulta?book=477-cestina-jako-cizi-jazyk-viii
 48.  Лобур Н.,  Албул О. Львівська славістика в загальноєвропейському контексті// Компаративні дослідження слов′янських мов і літератур. Пам′яті академіка Л. А. Булаховського. Київ, Освіта України, 2017, с.3 –11. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kdsm_2011_14_4
 49. Лобур Н., Паламарчук О. Традиції університетської славістики в Україні та виклики сьогодення // Слов’янські обрії. Випуск 9. XVI Міжнародний з’їзд славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018 року). Доповіді української делегації. Київ, 2018.- с. 345-355.
 50. Лобур Надія , Албул Ольга. Слов’янська ідентичність в українських перекладах та чинний український правопис і його нова редакція (власні назви) // Алманах Българска украинистика. Брой 8, София 2019, с. 8-16. http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Al_8.pdf

Наукова біографія

Народилася 22 серпня 1965 року у м. Львові. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, відділення слов’янської філології.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Антропометрична метафора у мовній картині світу: типологічна модель (на матеріалі української та чеської мов)” (Львів, 1997).

З 2000 по 2014 рік завідувала кафедрою слов’янської філології.

Автор понад 50 статей. Співавтор видань “Kultura českého národa – tradice a současnost” (Львів, 2010, 2-е перероблене і доповнене видання), “Чеська мова для українців (підручник, частина І, Львів, 2011; затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту як підручник для студентів вищих навчальних закладів ), “Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології” (Львів, 2009).

Перекладач творів відомого релігійного та культурного дисидента, чеського теолога, доктора соціології Карлового університету (Прага, Чехія) Томаша Галіка “Ніч сповідника”, Львів: Місіонер, – 2010  та «Терпеливість з Богом», Львів, Свічадо, 2012, 192С. (у співавторстві з Федик Л.). Перекладач книги Вацлава Гавела “Прошу коротко. Розмова з Карелом Гвіждялою, примітки, документи”(у співавторстві з Н. Брилинською, Н. Ємчурою). Львів, 2016.
Заступник відповідального редактора збірника “Проблеми слов’янознавства” та член редколегії збірника “Питання сорабістики”.

Кандидатські дисертації, захищені під науковим керівництвом Н. В. Лобур:

 1. Пілецька Н. Розвиток чеської економічної термінології (кінець ХХ – початок ХХІ століття). – Київ, 2010.
 2. Чернюх Л. Лінгвальні особливості сучасної словацької реклами. – Київ, 2014.
 3. Ємчура Н. Неологізація чеської суспільно-політичної лексики кінця ХХ – початку ХХІ століть, 2015 рік.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!