Напрями підготовки

 

Освітній рівень – Бакалавр

 

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Напрям підготовки (спеціальність) – 035 “Філологія”
Спеціалізації:

Українська мова та література

Кваліфікація: Бакалавр філології. Вчитель української мови та літератури

Випускні кафедри:

 

Польська, чеська, словацька, хорватська, російська мова та література

Кваліфікація: Бакалавр філології. Вчитель болгарської, польської, російської, сербської, словацької, хорватської, чеської мови та літератури і вчитель української мови та літератури

Випускні кафедри:

 

Арабська, перська, японська мова та література

Кваліфікація: Бакалавр філології. Вчитель арабської, перської, японської мови та літератури і вчитель української мови та літератури

Випускні кафедри:

 

Галузь знань – 01 “Освіта”
Напрям підготовки (спеціальність) – 014 “Середня освіта”
Спеціалізація:

Українська мова та література

Кваліфікація: Бакалавр філології. Вчитель української мови та літератури

Випускні кафедри:

 

Освітній рівень – Магістр

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Напрям підготовки (спеціальність) – 035 “Філологія”
Спеціалізації:

Українська мова та література

Випускні кафедри:

 

Літературна творчість

Випускні кафедри:

 

Прикладна лінгвістика

Випускна кафедра:

 

Фольклористика

Випускна кафедра:

 

Мова та література (болгарська, сербська, словацька, хорватська, чеська)

Випускна кафедра:

 

Мова та література (польська)

Випускна кафедра:

 

Мова та література (російська)

Випускна кафедра:

 

Мова та література (арабська)

Випускна кафедра:

 

Мова та література (перська)

Випускна кафедра:

 

Мова та література (японська)

Випускна кафедра: