Навчальний план (спеціальність: філологія – слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – хорватська мова та література)

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.037 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – хорватська мова та література”

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Джерелознавча практика 135 0:8,4 Диф. залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Основна слов’янська мова (хорватська) 160 0:10 Іспит
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Дисципліна на вибір 1:Народознавство 16 16 1:1 Залік
Слов’янський фольклор 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Сучасна українська мова 16 32 1:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія основної слов’янської літератури (хорватської) 16 16 1:1 Іспит
Основна слов’янська мова (хорватська) 32 2:0 Іспит
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
ТПП 32 16 2:1 Немає
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Друга слов’янська мова (чеська) 64 0:4 Немає
Актуальні тенденції розвитку слов’ян. літератур 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія основної слов’янської літератури (хорватської) 32 16 2:1 Курсова робота
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Основна слов’янська мова (хорватська) 32 0:2 Курсова робота
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Перекладацька практика 135 0:8,4 Диф. залік
ТПП 48 16 3:1 Іспит
Друга слов’янська мова (чеська) 80 0:5 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Методика викладання української мови (славісти) 10 10 0,6:0,6 Залік
Педагогічна практика (славісти) 270 0:16,9 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Перечитування української класики 30 1,9:0 Залік
Фольклор і художня література 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити (КСФ) 0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Перелік питань на державний іспит з основної слов’янської (сербської) мови 0:0 Іспит
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Українська пунктуація (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія української лексикографії (славісти) 28 28 1,8:1,8 Залік
Польська література у Львові та Галичині 28 28 1,8:1,8 Залік