Навчальний план (спеціальність: філологія – слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – хорватська мова та література)

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.037 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – хорватська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Джерелознавча практика 135 0:8,4 Диф. залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія хорватської літератури 16 0:1 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Музейно-архівна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Основна слов’янська мова (хорватська) 32 64 2:4 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 16 1:1 Іспит
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Філософія 16 16 1:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 32 0:2 Іспит
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Перекладацька практика 135 0:8,4 Диф. залік
ТПП 48 3:0 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Педагогічна практика (славісти) 270 0:16,9 Диф. залік
Друга слов’янська мова (чеська) 10 40 0,6:2,5 Немає
Перечитування української класики 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити (КСФ) 0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Основна слов’янська мова (сербська) 42 42 2,6:2,6 Немає
Перелік питань на державний іспит з основної слов’янської (хорватської) мови 0:0 Іспит
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Порівняльна граматика слов’янських мов 28 56 1,8:3,5 Іспит
Українська пунктуація (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Друга слов’янська мова (чеська) 14 28 0,9:1,8 Залік
Історія української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття 28 1,8:0 Залік
Історія української лексикографії (славісти) 28 28 1,8:1,8 Залік