Історія української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828БАСА ОрестаФЛблг-41, ФЛхрв-41, ФЛчес-41, ФЛк-41

Опис курсу

Мета — представити українську літературу кінця ХХ — початку ХХІ ст. в її часових, еволюційних, ґенераційних, географічних, стильових особливостях.

Завдання:

– з’ясувати хронологічні особливості українського письменства кінця ХХ — початку ХХІ ст., його історичні й літературні передумови та основні тенденції;

– розглянути класифікації української літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст. відзначити умовність кожної з них;

– на конкретних творах продемонструвати ґенераційні, географічні та стильові особливості української літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст., окреслити її актуальну проблематику.

 

Результати навчання.

Студент повинен знати:

– місце українського письменства кінця ХХ — початку ХХІ ст. у загальній історії української літератури;

– зовнішні і внутрішні чинники літературного процесу кінця ХХ — початку ХХІ ст.;

– літературні угруповання, представників, етапні твори українського письменства кінця ХХ — початку ХХІ ст.;

– термінологічну базу курсу.

 

 

Студент повинен вміти:

– орієнтуватися в ґенераційних, географічних і стильових координатах української літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст.;

– оперувати сучасними літературознавчими термінами;

– аналізувати художні тексти студійовоного періоду, визначати їх специфіку.

Рекомендована література

  1. Білоцерківець Н. Література на роздоріжжі // Критика. — 1997. — № 1.
  1. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм /  Тамара Гундорова. — К.: Критика, 2013 — 344 с.
  2. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці: Золоті литаври, 2001. — 636 с.
  3. Літературознавчий словник-довідник. — К.: ВЦ “Академія”, 1997. — 752 с.
  4. Неборак В. Введення у Бу-Ба-Бу / Віктор Неборак. — Львів: Класика, 2001. — 254 с.
  5. Плерома 3’98: Мала українська енциклопедія актуальної літератури. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998.
  6. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за редакцією Марії Зубрицької. — Львів: Літопис, 1996. — 634 с.
  7. Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період / Р. Б. Харчук. — К.: ВЦ “Академія”, 2008. — 248 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус