Вітальне слово

 

герб філологічного факультету

Герб філологічного факультету

Вітаємо Вас на інтернет-сторінці філологічного факультету!

Офіційним початком української філологічної науки у Львівському університеті стало заснування 1848 року кафедри української словесності, яку очолив один із активних діячів “Руської трійці” – Яків Головацький. Ось уже понад 170 років поспіль львівські вчені-філологи популяризують рідне слово, щоразу розкриваючи нові таємниці його сутності.

Представниками філологічної школи Львівського національного університету імені Івана Франка є Яків Головацький, Омелян Огоновський, Філарет Колесса, Михайло Возняк, Іларіон Свєнціцький, Іван Ковалик, Іван Денисюк.

Сьогодні філологічний факультет готує фахівців за ОР Бакалавр та ОР Магістр за спеціальностями “Філологія” та “Середня освіта”  за такими освітніми програмами:

 • українська мова та література;philology_mal01
 • фольклористика;
 • літературна творчість;
 • прикладна лінгвістика;
 • українська мова як іноземна;
 • середня освіта (українська мова та література);
 • польська мова та література;
 • чеська мова та література;
 • словацька мова та література;
 • хорватська мова та література;
 • болгарська мова та література;
 • сербська мова та література;
 • словенська мова та література;
 • арабська мова та література;
 • китайська мова та література;
 • перська мова та література;
 • турецька мова та література;
 • японська мова та література.

philology_mal022004 року створено кафедру польської філології, одним із пріоритетних напрямів діяльності якої є налагодження контактів із нашими польськими колегами, обмін студентами та викладачами. У 2005 році відкрито нові спеціальності – “Літературна творчість” і “Прикладна лінгвістика”, у 2010 році здійснено перший набір студентів на заочне відділення за спеціальністю «Польська мова і література». Систематична робота, спрямована на розширення мовних і літературних обріїв, є прагненням продовжувати і розвивати здобутки львівської філологічної школи, готуючи висококваліфікованих фахівців із різних галузей (літературознавства, мовознавства, фольклористики тощо).

Активну і вагому участь у житті філологічного факультету беруть студенти. Вони виступають ініціаторами, організаторами й учасниками різноманітних наукових форумів (конференцій, читань, диспутів, семінарів) всеукраїнського та міжнародного рівнів. Візитною карткою філологічного факультету є щорічна всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів “Vivat academia”.

philology_mal03Студенти також мають змогу реалізувати власні зацікавлення у різних наукових гуртках. На кафедрі слов’янської філології діє гурток вивчення серболужицької мови. Кафедра загального мовознавства щосеместру під керівництвом професора Г. Мацюк проводить засідання студентського наукового соціолінгвістичного семінару. Студенти кафедри польської філології є учасниками проблемної групи, що вивчає методи і принципи укладання українсько-іншомовно-сло­в’ян­ських тематичних словників. Після відкриття на факультеті спеціальності “Літературна творчість” за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» пожвавилася й отримала друге дихання робота над підготовкою та редагуванням газети філологічного факультету «Ярослов».

philology_mal04Стало доброю традицією участь найкращих студентів факультету в літературних вечорах, культурних і мистецьких заходах університетського та загальноміського масштабу. Упродовж чотирьох років майже всі літературно-мистецькі акції в межах Університету відбуваються за участі дівочого хору “Ліра” під керівництвом Оксани Мельничук. Цей теперішній загальноуніверситетський колектив був заснований і отримав першу прописку саме на філологічному факультеті.

На факультеті активно діє студентське самоврядування, спрямоване на самоорганізацію молодіжного середовища. Результатом нетривалої діяльності цього осередку енергійних людей – заснування “Клубу шанувальників кіно”, що організовує перегляд класики світового кінематографа, а також створення студентського театру «Нуль дихання». Учасники студентського самоврядування та профспілки організовують щорічні «Дні філологічного факультету», численні екскурсії історичними місцями Львівщини, футбольні турніри між викладачами та студентами.philology_mal07

На факультеті працюють 153 викладачі, з них 17 професорів, докторів філологічних наук, 68 доцентів, кандидатів філологічних наук. Викладачі факультету читають лекції не тільки для наших студентів, а й для широкої аудиторії в багатьох університетах Європи: міст Кракова, Щеціна, Любліна, Вроцлава (Польща), в Українському вільному університеті (Мюнхен, Німеччина), в університетах США.

Наукова робота факультету спрямована на дослідження фундаментальних проблем філології, створення нових підручників і посібників, проведення наукових читань, конференцій, семінарів. Упродовж 2010 року викладачі факультету опублікували 9 монографій, 550 статей, 8 навчальних посібників, хрестоматії, словники, численну методичну літературу.

Філологічний факультет Університету один із перших в Україні запровадив нові навчальні курси, які повертають нашій культурі замовчувані факти, постаті, явища, представляють маловідому донедавна спадщину видатних українських учених і письменників.

philology_mal06Випускники факультету працюють у науковій та освітянській філологічних сферах. Філологи-бакалаври можуть обіймати посади в засобах масової інформації, творчих спілках, працювати вчителями в середніх школах. Спеціалісти і маґістри готуються до участі в наукових дослідженнях (академічні інститути мовознавчого та літературознавчого профілів), можуть викладати в середніх загальноосвітніх закладах і вищих навчальних закладах.

Серед випускників філологічного факультету – видатні письменники, політики, дипломати і правозахисники, редактори друкованих видань, керівники освіти, ті, хто щоденною вчительською працею плекає молоде покоління українців, виховуючи любов до рідного слова, до національної культури, підносячи національну гідність. Випускниками філологічного факультету в різні часи були Богдан Ігор Антонич, Дмитро Павличко, Роман Іваничук та ін.

philology_mal05В структурі філологічного факультету функціонує 9 кафедр (української літератури імені акад. Михайла Возняка, теорії літератури і порівняльного літературознавства, української мови, українського прикладного мовознавства, загального мовознавства, української фольклористики імені акад. Філарета Колесси, слов’янської філології, польської філології, сходознавства), 2 інститути (Інститут літературознавчих досліджень, Інститут франкознавства), 1 лабораторія (Лабораторія фольклористичних досліджень) та 1 кабінет (Кабінет літератури української діаспори імені Петра Ґоя).