Вітальне слово

герб філологічного факультетуШановні колеги!

Вітаємо Вас на сторінці філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка!

Українська філологічна наука веде свій початок від створеної 1848 року першої у світі кафедри української словесності (перший завідувач – Яків Головацький).
Знакові постаті Львівської наукової філологічної школи – Яків Головацький, Омелян Огоновський, Філарет Колесса, Михайло Возняк, Іларіон Свєнціцький, Іван Ковалик, Іван Денисюк.
У 2024 році філологічний факультет це: 133 викладачі (з-поміж них: 23 доктори наук, професори, 84 – канд.наук, доценти), 1 405 студентів денної та заочної форм навчання, 9 кафедр (української літератури імені акад. Михайла Возняка, теорії літератури і порівняльного літературознавства, української мови, українського прикладного мовознавства, загального мовознавства, української фольклористики імені акад. Філарета Колесси, слов’янської філології ім. проф. І.Свенціцького, польської філології, сходознавства ім. проф. Я.Дашкевича), 2 інститути (Інститут франкознавства та Інститут літературознавчих студій), Лабораторія фольклористичних досліджень, Лабораторія діалектологічних та ономастичних студій.
Сьогодні на філологічному факультеті готують фахівців за ОР Бакалавр та ОР Магістр за спеціальностями “Філологія” та “Середня освіта” (освітні програми: українська мова та література; фольклористика; літературна творчість; прикладна лінгвістика; українська мова як іноземна; середня освіта (українська мова та література); польська мова та література; чеська мова та література; словацька мова та література; хорватська мова та література; болгарська мова та література; сербська мова та література; словенська мова та література; арабська мова та література; китайська мова та література; перська мова та література; турецька мова та література; японська мова та література).
На факультеті успішно навчаються 55 здобувачів ОР Доктор філософії, 3 докторанти.
Працівники і студенти філологічного факультету беруть активну участь у міжнародній науковій та навчальній діяльності. В рамках академічної мобільності студенти навчаються, а викладачі мають стажування в закордонних університетах. На факультеті активно працюють студентський уряд та студентська профспілка.
Серед випускників філологічного факультету – видатні письменники, науковці, митці, політики, дипломати, правозахисники, редактори друкованих видань, керівники освіти, ті, хто щоденною вчительською працею плекає молоде покоління українців, навчає любові до рідного слова, до національної культури.

Запрошуємо до багатогранної співтворчості у неймовірно цікавому світі Слова!

 

З повагою
Роман КРОХМАЛЬНИЙ