Вітальне слово

 

герб філологічного факультету

Герб філологічного факультету

Вітаємо Вас на інтернет-сторінці філологічного факультету!

Офіційним початком української філологічної науки у Львівському університеті стало заснування 1848 року кафедри української словесності, яку очолив один із активних діячів “Руської трійці” – Яків Головацький. Ось уже понад 160 років поспіль львівські вчені-філологи популяризують рідне слово, щоразу розкриваючи нові таємниці його сутності.

Представниками філологічної школи Львівського національного університету імені Івана Франка є Яків Головацький, Омелян Огоновський, Філарет Колесса, Михайло Возняк, Іларіон Свєнціцький, Іван Ковалик, Іван Денисюк.

Сьогодні філологічний факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” за напрямами “філологія” та “освіта” із правом продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “маґістр” за такими спеціальностями:

 • українська мова та література;philology_mal01
 • фольклористика;
 • літературна творчість;
 • прикладна лінгвістика;
 • українська мова як іноземна;
 • середня освіта (українська мова та література).

Славістика:

 • польська мова та література;
 • чеська мова та література;
 • словацька мова та література;
 • хорватська мова та література;
 • болгарська мова та література;
 • сербська мова та література;
 • словенська мова та література;

Сходознавство:

 • арабська мова та література;
 • китайська мова та література;
 • перська мова та література;
 • турецька мова та література;
 • японська мова та література.

philology_mal022004 року створено кафедру польської філології, одним із пріоритетних напрямів діяльності якої є налагодження контактів із нашими польськими колегами, обмін студентами та викладачами. У 2005 році відкрито нові спеціальності – “Літературна творчість” і “Прикладна лінгвістика”, у 2010 році здійснено перший набір студентів на заочне відділення за спеціальністю «Польська мова і література», що свідчить про здатність розвивати на факультеті всі вектори сучасної філологічної науки. Систематична робота, спрямована на розширення мовних і літературних обріїв, є прагненням продовжувати і розвивати здобутки львівської філологічної школи, готуючи висококваліфікованих фахівців із різних галузей (літературознавства, мовознавства, фольклористики тощо).

Активну і вагому участь у житті філологічного факультету беруть студенти. Вони виступають ініціаторами, організаторами й учасниками різноманітних наукових форумів (конференцій, читань, диспутів, семінарів) всеукраїнського та міжнародного рівнів. Візитною карткою філологічного факультету є щорічна всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів “Vivat academia”.

philology_mal03Студенти також мають змогу реалізувати власні зацікавлення у різних наукових гуртках. На кафедрі слов’янської філології діє гурток вивчення серболужицької мови (науковий керівник – професор В. Моторний). Кафедра загального мовознавства щосеместру під керівництвом професора Г. Мацюк проводить засідання студентського наукового соціолінгвістичного семінару. Студенти кафедри польської філології є учасниками проблемної групи, що вивчає методи і принципи укладання українсько-іншомовно-сло­в’ян­ських тематичних словників. Після відкриття на факультеті спеціальності “Літературна творчість” за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» пожвавилася й отримала друге дихання робота над підготовкою та редагуванням газети філологічного факультету «Ярослов».

philology_mal04Стало доброю традицією участь найкращих студентів факультету в літературних вечорах, культурних і мистецьких заходах університетського та загальноміського масштабу. Упродовж чотирьох років майже всі літературно-мистецькі акції в межах Університету відбуваються за участі дівочого хору “Ліра” під керівництвом Оксани Мельничук. Цей теперішній загальноуніверситетський колектив був заснований і отримав першу прописку саме на філологічному факультеті.

На факультеті активно діє студентське самоврядування, спрямоване на самоорганізацію молодіжного середовища. Результатом нетривалої діяльності цього осередку енергійних людей – заснування “Клубу шанувальників кіно”, що організовує перегляд класики світового кінематографа, а також створення студентського театру «Нуль дихання». Учасники студентського самоврядування та профспілки організовують щорічні «Дні філологічного факультету», численні екскурсії історичними місцями Львівщини, футбольні турніри між викладачами та студентами.philology_mal07

На факультеті працюють 153 викладачі, з них 17 професорів, докторів філологічних наук, 68 доцентів, кандидатів філологічних наук. Викладачі факультету читають лекції не тільки для наших студентів, а й для широкої аудиторії в багатьох університетах Європи: міст Кракова, Щеціна, Любліна, Вроцлава (Польща), в Українському вільному університеті (Мюнхен, Німеччина), в університетах США.

Наукова робота факультету спрямована на дослідження фундаментальних проблем філології, створення нових підручників і посібників, проведення наукових читань, конференцій, семінарів. Упродовж 2010 року викладачі факультету опублікували 9 монографій, 550 статей, 8 навчальних посібників, хрестоматії, словники, численну методичну літературу.

Філологічний факультет Університету один із перших в Україні запровадив нові навчальні курси, які повертають нашій культурі замовчувані факти, постаті, явища, представляють маловідому донедавна спадщину видатних українських учених і письменників.

philology_mal06Випускники факультету працюють у науковій та освітянській філологічних сферах. Філологи-бакалаври можуть обіймати посади в засобах масової інформації, творчих спілках, працювати вчителями в середніх школах. Спеціалісти і маґістри готуються до участі в наукових дослідженнях (академічні інститути мовознавчого та літературознавчого профілів), можуть викладати в середніх загальноосвітніх закладах і вищих навчальних закладах.

Серед випускників філологічного факультету – видатні письменники, політики, дипломати і правозахисники, редактори друкованих видань, керівники освіти, ті, хто щоденною вчительською працею плекає молоде покоління українців, виховуючи любов до рідного слова, до національної культури, підносячи національну гідність. Випускниками філологічного факультету в різні часи були Богдан Ігор Антонич, Дмитро Павличко, Роман Іваничук та ін.

philology_mal05В структурі філологічного факультету функціонує 9 кафедр (української літератури імені акад. Михайла Возняка, теорії літератури і порівняльного літературознавства, української мови, українського прикладного мовознавства, загального мовознавства, української фольклористики імені акад. Філарета Колесси, слов’янської філології, польської філології, сходознавства), 2 інститути (Інститут літературознавчих досліджень, Інститут франкознавства), 1 лабораторія (Лабораторія фольклористичних досліджень) та 1 кабінет (Кабінет літератури української діаспори імені Петра Ґоя).