Персонал

Деканат

деканПИЛИПЧУК Святославдекан
заступник деканаГУНЧИК Ігорзаступник декана
заступник деканаКМЕТЬ Іриназаступник декана
заступник деканаЛЕВЧУК Оксаназаступник декана

Секретаріат деканату

провідний спеціалістСЛОБОДЗЯНИК Оленапровідний спеціаліст
провідний спеціалістУТРІСКО Оксанапровідний спеціаліст
секретарФАТИЧ Маріясекретар

Кафедра загального мовознавства

завідувачБАЦЕВИЧ Флорійзавідувач
професорМАЦЮК Галинапрофесор
доцентБУК Соломіядоцент
доцентГОНТАРУК Ларисадоцент
доцентГРИГОРУК Світланадоцент
доцентМАРТІНЕК Світланадоцент
старший викладачПРОЦАК Любовстарший викладач
асистентЯСІНОВСЬКА Оксанаасистент
лаборантСАДОВА Наталіялаборант

Кафедра польської філології

завідувачКРАВЧУК Алла Миколаївназавідувач
доцентЛОЗИНСЬКА Оксана Григорівнадоцент
доцентНІКОЛАЙЧУК Христина Миколаївнадоцент
доцентСЛИВИНСЬКИЙ Остап Тарасовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Христина Миколаївнадоцент
асистентБІЛЕНЬКА-СВИСТОВИЧ Леся Володимирівнаасистент
асистентБУНДЗА Ірина Василівнаасистент
асистентЄВЧУК Уляна Юріївнаасистент
асистентКОРОЛЬ Леся Романівнаасистент
асистентСЛИВИНСЬКА Олеся Михайлівнаасистент
асистентСТЕФАНИШИН Юлія Миронівнаасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)ТУЗ Ольга Степанівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентФРИС Ірина Богданівнаасистент

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

завідувачТАТАРЕНКО Аллазавідувач
професорВАСИЛЬЄВА Людмилапрофесор
доцентАЛБУЛ Ольгадоцент
доцентВАСИЛИШИН Маріядоцент
доцентГАЖЕВА Іннадоцент
доцентГІЛЕЦЬКА Зорянадоцент
доцентГУК Зорянадоцент
доцентІГНАТІВ Надіядоцент
доцентКРАВЕЦЬ Ольгадоцент
доцентЛОБУР Надіядоцент
доцентМОТОРНИЙ Олександрдоцент
доцентОСТАШ Любовдоцент
доцентХОДА Лідіядоцент
доцентХОРОЗ Наталіядоцент
старший викладачВАНЧУШОВИЧ Улянастарший викладач
старший викладачЛАЗОР Оксанастарший викладач
старший викладачФЕДИК Любовстарший викладач
асистентАНТОНЕНКО Юліяасистент
асистентБРИЛИНСЬКА Надіяасистент
асистентБУШКО Галинаасистент
асистентКЛИМЕЦЬ Мар’янаасистент
асистентЛУБЕЙ Пріможасистент
асистентСОРОКА Ольгаасистент

Кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

ВАНҐ Юнґмінґ
РОГ Анна
завідувачЗАБУРАННА Орестазавідувач
доцентЗАЗА Юліядоцент
доцентМАКСИМІВ Ольгадоцент
доцентМАРТИНЯК Іринадоцент
доцентМАЦКЕВИЧ Андрійдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Мартадоцент
доцентЯРЕМЧУК Іринадоцент
старший викладачГОРОШКЕВИЧ Оленастарший викладач
асистентБАТЮК Іринаасистент
асистентВАН Сяоюйасистент
асистентВИТИЧАК Улянаасистент
асистентВИШНЕВСЬКА Надіяасистент
асистент, лаборант (сумісник)КЛЮЧНИК Соломіяасистент, лаборант (сумісник)
асистентКОВАЛЕНКО Тетянаасистент
асистентКОЛОСОВА (МОСТОВА) Ольгаасистент
асистентЛАХМАН Владиславасистент
асистентЛОСЄВ Олександрасистент
асистентЛУЦАН Лідіяасистент
асистентПИСИК Романасистент
асистентЩУПАКІВСЬКА Оксанаасистент
асистентЮЗВЯК Іринаасистент
старший лаборантКОТЛЯРЧИК Юліястарший лаборант
лаборантКЛЮЧНИК Софіялаборант

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства

завідувачГНАТЮК Михайлозавідувач
професорГАЛЕТА Оленапрофесор
професорІЛЬНИЦЬКИЙ Миколапрофесор
доцентЧЕЛЕЦЬКА Мар’янадоцент
доцентБУДНИЙ Васильдоцент
доцентГІРНЯК Мар’янадоцент
доцентЗУБРИЦЬКА Маріядоцент
доцентЛУЧУК Тарасдоцент
доцентФЕДОРІВ Уляна Миколаївнадоцент
старший лаборант, (сумісник)ТЕПЛА Юліястарший лаборант, (сумісник)

Кафедра українського прикладного мовознавства

КОВАЛЕНКО Віра
завідувачКОЧАН Іриназавідувач
доцентДУДА Лесядоцент
доцент (сумісник)КМЕТЬ Іринадоцент (сумісник)
доцентМАЗУРИК Данутадоцент
доцентМАЦЮК Зоряна (Каспришин)доцент
доцентСОКІЛ Богдандоцент
доцентСТАНКЕВИЧ Нінадоцент
доцентТУРКЕВИЧ Оксанадоцент
доцентХІБЕБА Наталіядоцент
доцентЧУЧВАРА Адріанадоцент
доцентЩЕПАНСЬКА Христинадоцент
доцентЮРСА Людмиладоцент
доцентЯКИМОВИЧ-ЧАПРАН Даріядоцент
старший викладачАНТОНІВ Лесястарший викладач
асистентБАЛІЦЬКА Мирославаасистент
асистентБУТКОВСЬКА Оксанаасистент
асистентГАВРИЛОВСЬКА Людмилаасистент
асистентКУЖЕЛЮК Віраасистент
асистент (сумісник)СЛОБОДЗЯНИК Оленаасистент (сумісник)
асистентФЕЦКО Іваннаасистент
асистентЦЕНЮХ Ольгаасистент
асистентЧУЛАЄВСЬКИЙ Андрійасистент

Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка

завідувачСАЛИГА Тарас Юрійовичзавідувач
професорБОНДАР Лариса Петрівнапрофесор
професорКОРНІЙЧУК Валерій Семеновичпрофесор
професорКРИСА Богдана Семенівнапрофесор
професорПЕЧАРСЬКИЙ Андрій Ярославовичпрофесор
професорПРАЦЬОВИТИЙ Володимир Степановичпрофесор
доцентКРУК Галина Григорівнадоцент
доцентКРУПАЧ Микола Петровичдоцент
доцентЛЕГКА Орися Станіславівнадоцент
доцентМАЦЯК Ореста Маркіянівнадоцент
доцентМИКИТЮК Володимир Ільковичдоцент
доцентМИКУШ Степан Йосиповичдоцент
доцентРОЗДОЛЬСЬКА Ірина Володимирівнадоцент
доцентФЕДОРАК Назар Любомировичдоцент
доцентЧОПИК Ростислав Богдановичдоцент
лаборант, аспірант (сумісник)ГЕНЦ Адріаналаборант, аспірант (сумісник)
лаборантКОБАСЯР Оксаналаборант

Кафедра української мови імені професора Івана Ковалика

завідувачКУПЧИНСЬКА Зоряназавідувач
доцентБІЛОУС Маріядоцент
доцентАСІЇВ Любославадоцент
доцентВИСОЦЬКА Тетянадоцент
доцентГЛІБЧУК Наталіядоцент
доцентДОБОСЕВИЧ Улянадоцент
доцентКОСТІВ Оксанадоцент
доцентКУЗЬМА Іринадоцент
доцентКУТНЯ Галинадоцент
доцентПІЛЕЦЬКИЙ Володимирдоцент
доцентСКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олесядоцент
доцентСОКІЛ-КЛЕПАР Наталіядоцент
доцентТИМОШИК Галинадоцент
доцентТРУШ Оленадоцент
доцентЦІХОЦЬКИЙ Івандоцент
старший викладачЛЕВЧУК Оксанастарший викладач
асистентБОРІЙЧУК Лідіяасистент
асистентМОСУР Оксанаасистент
старший лаборант, асистент (сумісник)БУРАК Романіястарший лаборант, асистент (сумісник)
лаборант, асистент (сумісник)БРІКНЕР Тетяналаборант, асистент (сумісник)

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

завідувачІВАШКІВ Васильзавідувач
професорГАРАСИМ Ярославпрофесор
професорГІНДА Оленапрофесор
професорДОВГАЛЮК Іринапрофесор
професор (сумісник)ПИЛИПЧУК Святославпрофесор (сумісник)
професорСОКІЛ Ганнапрофесор
доцентВОВЧАК Андрійдоцент
доцент (сумісник)ГУНЧИК Ігордоцент (сумісник)
доцентЧОРНОПИСКИЙ Михайлодоцент
доцентЯРЕМКО Лілядоцент
асистентПАРУБІЙ Улянаасистент
асистентСИРОЇД Оленаасистент
асистентФЕДУН Іринаасистент

Інститут франкознавства

в.о. директора (сумісник)ЧОПИК Ростислав Богдановичв.о. директора (сумісник)

Кабінет літератури української діаспори імені Петра Ґоя

завідувачЛЕЩИШИН Орисязавідувач
старший лаборантБУРКО Галинастарший лаборант

Лабораторія фольклористичних досліджень

старший лаборантШУТКА Оксанастарший лаборант