Персонал

Деканат

в.о. деканаКРОХМАЛЬНИЙ Романв.о. декана
заступник деканаАСІЇВ Любославазаступник декана
заступник деканаГУНЧИК Ігорзаступник декана
заступник деканаФЕДОРІВ Уляназаступник декана

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїСЛОБОДЗЯНИК Оленаметодист 1 категорії
секретарДИКА Мартасекретар

Кафедра загального мовознавства

завідувачБАЦЕВИЧ Флорійзавідувач
професорМАЦЮК Галинапрофесор
доцентБУК Соломіядоцент
доцентГОНТАРУК Ларисадоцент
доцентГРИГОРУК Світланадоцент
старший викладачПРОЦАК Любовстарший викладач
асистент, (сумісник)АНТОНЕНКО Юліяасистент, (сумісник)
асистентЯСІНОВСЬКА Оксанаасистент
лаборантСАДОВА Наталіялаборант

Кафедра польської філології

завідувачКРАВЧУК Алла Миколаївназавідувач
доцентБУНДЗА Ірина Василівнадоцент
доцентЛОЗИНСЬКА Оксана Григорівнадоцент
доцентНІКОЛАЙЧУК Христина Миколаївнадоцент
доцентСЛИВИНСЬКИЙ Остап Тарасовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Христина Миколаївнадоцент
доцентСТЕФАНИШИН Юлія Миронівнадоцент
асистентБІЛЕНЬКА-СВИСТОВИЧ Леся Володимирівнаасистент
асистентГАЛАЙКО Марія Володимирівнаасистент
асистентЄВЧУК Уляна Юріївнаасистент
асистентКОРОЛЬ Леся Романівнаасистент
асистентСЛИВИНСЬКА Олеся Михайлівнаасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)ТУЗ Ольга Степанівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
лаборант, асистент (сумісник)НАКОНЕЧНА Анна Володимирівналаборант, асистент (сумісник)

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

завідувачСОРОКА Ольгазавідувач
професорВАСИЛЬЄВА Людмилапрофесор
професорТАТАРЕНКО Аллапрофесор
доцентАЛБУЛ Ольгадоцент
доцентБУШКО Галинадоцент
доцентВАСИЛИШИН Маріядоцент
доцентГІЛЕЦЬКА Зорянадоцент
доцентГУК Зорянадоцент
доцентІГНАТІВ Надіядоцент
доцентКРАВЕЦЬ Ольгадоцент
доцентЛОБУР Надіядоцент
доцентМОТОРНИЙ Олександрдоцент
доцентОСТАШ Любовдоцент
доцентХОДА Лідіядоцент
доцентХОРОЗ Наталіядоцент
старший викладачВАНЧУШОВИЧ Улянастарший викладач
старший викладачЛАЗОР Оксанастарший викладач
асистентБРИЛИНСЬКА Надіяасистент
асистентКЛИМЕЦЬ Мар’янаасистент
асистентЛУБЕЙ Пріможасистент
старший лаборантЛЕЩУК Роксоланастарший лаборант

Кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

в.о. завідувача кафедриМАКСИМІВ Ольгав.о. завідувача кафедри
професорТИЩЕНКО Костянтинпрофесор
доцентЗАБУРАННА Орестадоцент
доцентЗАЗА Юліядоцент
доцентІЛІЙЧУК Іринадоцент
доцентМАЦКЕВИЧ Андрійдоцент
доцентСЕЙТЯГ’ЯЄВ Наримандоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Мартадоцент
старший викладачГОРОШКЕВИЧ Оленастарший викладач
старший викладачЛОСЄВ Олександрстарший викладач
асистентБАТЮК Іринаасистент
асистентВИТИЧАК Улянаасистент
асистентВИШНЕВСЬКА Надіяасистент
асистентЗОРІЙ Ігорасистент
асистентКОВАЛЕНКО Тетянаасистент
асистентЛУЦАН Лідіяасистент
асистентОЗКАН Тетянаасистент
асистентПАВЛЕНОК Андрійасистент
асистентПАСЕМКО Оксанаасистент
асистентФАТИЧ (КЛЮЧНИК) Соломіяасистент
асистентЧУ Чуасистент
асистентЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) Оксанаасистент
лаборантМАКСИМИК Іриналаборант

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства

завідувачГНАТЮК Михайлозавідувач
професорГАЛЕТА Оленапрофесор
професорІЛЬНИЦЬКИЙ Миколапрофесор
професорЛЕГКИЙ Миколапрофесор
доцентБУДНИЙ Васильдоцент
доцентГІРНЯК Мар’янадоцент
доцентЗУБРИЦЬКА Маріядоцент
доцентЛУЧУК Тарасдоцент
доцентСАЛІЙ Олександрадоцент
доцентФЕДОРІВ Улянадоцент
доцентЧЕЛЕЦЬКА Мар’янадоцент
старший лаборантДАЦЮК Галинастарший лаборант
старший лаборант, асистент (сумісник)ТЕПЛА Юліястарший лаборант, асистент (сумісник)

Кафедра українського прикладного мовознавства

завідувачКОЧАН Іриназавідувач
доцентДУДА Лесядоцент
доцентЗБИР Іринадоцент
доцент (сумісник)МАЗУРИК Данутадоцент (сумісник)
доцентМАЦЮК Зоряна Омелянівнадоцент
доцентСЛОБОДЗЯНИК Оленадоцент
доцентСОКІЛ Богдандоцент
доцентСТАНКЕВИЧ Нінадоцент
доцентТУРКЕВИЧ Оксанадоцент
доцентФАРИНА Наталіядоцент
доцентФЕЦКО Іваннадоцент
доцентХІБЕБА Наталіядоцент
доцентЧУЧВАРА Адріанадоцент
доцентЩЕПАНСЬКА Христинадоцент
доцентЮРСА Людмиладоцент
доцентЯКИМОВИЧ-ЧАПРАН Даріядоцент
старший викладачАНТОНІВ Олександрастарший викладач
асистентБАЛІЦЬКА Мирославаасистент
асистентГАВРИЛОВСЬКА Людмилаасистент
асистентКУЖЕЛЮК Віраасистент
асистентКУХАРЧИШИН Марія Іванівнаасистент
асистентЦЕНЮХ Ольгаасистент
асистентЧУЛАЄВСЬКИЙ Андрійасистент
старший лаборантШИМКІВ Яринастарший лаборант

Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка

завідувачМИКИТЮК Володимирзавідувач
професорКОРНІЙЧУК Валерійпрофесор
професорКРИСА Богданапрофесор
професорПАСТУХ Тараспрофесор
професорПЕЧАРСЬКИЙ Андрійпрофесор
професорПРАЦЬОВИТИЙ Володимирпрофесор
професорРОЗДОЛЬСЬКА Іринапрофесор
професорСАЛИГА Тараспрофесор
доцентБОНДАР Ларисадоцент
доцентКРУК Галинадоцент
доцентКРУПАЧ Миколадоцент
доцентЛЕГКА Орисядоцент
доцентБАСА Орестадоцент
доцентМИКУШ Степандоцент
доцентТИХОЛОЗ Богдандоцент
доцентФЕДОРАК Назардоцент
доцентЧОПИК Ростиславдоцент
асистентБОМКО Ліліяасистент
асистент, аспірант (сумісник)ГЕНЦ Адріанаасистент, аспірант (сумісник)
асистентГОРБЛЯНСЬКИЙ Юрійасистент
лаборантОНІШЕЧКО Христиналаборант

Кафедра української мови імені професора Івана Ковалика

завідувачКУПЧИНСЬКА Зоряназавідувач
доцентАСІЇВ Любославадоцент
доцентВИСОЦЬКА Тетянадоцент
доцентГЛІБЧУК Наталіядоцент
доцентДОБОСЕВИЧ Улянадоцент
доцентКОСТІВ Оксанадоцент
доцент (сумісник)КРОХМАЛЬНА Галинадоцент (сумісник)
доцентКУЗЬМА Іринадоцент
доцентКУТНЯ Галинадоцент
доцентМОСУР Оксанадоцент
доцентПІЛЕЦЬКИЙ Володимирдоцент
доцентСКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олесядоцент
доцентСОКІЛ-КЛЕПАР Наталіядоцент
доцентТИМОШИК Галинадоцент
доцентТРУШ Оленадоцент
доцентЦІХОЦЬКИЙ Івандоцент
старший викладач (сумісник)ЛЕВЧУК Оксанастарший викладач (сумісник)
асистентБОРІЙЧУК Лідіяасистент
асистентБУТКОВСЬКА Оксанаасистент
асистентСУС Іринаасистент
старший лаборант, асистент (сумісник)СТРІЄШИН Романіястарший лаборант, асистент (сумісник)
лаборант, асистент (сумісник)КІСЬ Єлизаветалаборант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ВИСОЦЬКА Маріяаспірант, асистент (сумісник)

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

завідувачІВАШКІВ Васильзавідувач
професорГАРАСИМ Ярославпрофесор
професорГІНДА Оленапрофесор
професорДОВГАЛЮК Іринапрофесор
професорПИЛИПЧУК Святославпрофесор
професорСОКІЛ Ганнапрофесор
доцентВОВЧАК Андрійдоцент
доцентГУНЧИК Ігордоцент
доцентПАРУБІЙ Улянадоцент
доцентСИРОЇД Оленадоцент
доцентЯРЕМКО Лілядоцент
асистентФЕДУН Іринаасистент
старший лаборантГАФИЧ Галинастарший лаборант
старший лаборантГНАТІВ Маріястарший лаборант
старший лаборант, аспірант (сумісник)ШУМЕЙКО Оксанастарший лаборант, аспірант (сумісник)

Інститут франкознавства

Кабінет літератури української діаспори імені Петра Ґоя

старший лаборантБУРКО Галинастарший лаборант

Лабораторія фольклористичних досліджень

завідувач (сумісник)ВОВЧАК Андрійзавідувач (сумісник)
старший лаборантМИГУЛ Катеринастарший лаборант