Персонал

Деканат

в.о. деканаКРОХМАЛЬНИЙ Романв.о. декана
заступник деканаАСІЇВ Любославазаступник декана
заступник деканаГУНЧИК Ігорзаступник декана
заступник деканаФЕДОРІВ Уляназаступник декана

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїСЛОБОДЗЯНИК Оленаметодист 1 категорії
методист 2 категоріїУТРІСКО Оксанаметодист 2 категорії
секретарДИКА Мартасекретар

Кафедра загального мовознавства

завідувачБАЦЕВИЧ Флорійзавідувач
професорМАЦЮК Галина Петрівнапрофесор
доцентБУК Соломіядоцент
доцентГОНТАРУК Ларисадоцент
доцентГРИГОРУК Світланадоцент
доцентМАРТІНЕК Світланадоцент
старший викладачПРОЦАК Любовстарший викладач
асистент, (сумісник)АНТОНЕНКО Юлія Михайлівнаасистент, (сумісник)
асистентЯСІНОВСЬКА Оксанаасистент
лаборантСАДОВА Наталіялаборант

Кафедра польської філології

завідувачКРАВЧУК Алла Миколаївназавідувач
доцентБУНДЗА Ірина Василівнадоцент
доцентЛОЗИНСЬКА Оксана Григорівнадоцент
доцентНІКОЛАЙЧУК Христина Миколаївнадоцент
доцентСЛИВИНСЬКИЙ Остап Тарасовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Христина Миколаївнадоцент
доцентСТЕФАНИШИН Юлія Миронівнадоцент
асистентБІЛЕНЬКА-СВИСТОВИЧ Лесяасистент
асистентЄВЧУК Уляна Юріївнаасистент
асистентКОРОЛЬ Леся Романівнаасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)ТУЗ Ольга Степанівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
лаборантНАКОНЕЧНА Анна Володимирівналаборант

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

завідувачСОРОКА Ольгазавідувач
професорВАСИЛЬЄВА Людмилапрофесор
професорТАТАРЕНКО Аллапрофесор
доцентАЛБУЛ Ольгадоцент
доцентБУШКО Галинадоцент
доцентВАСИЛИШИН Маріядоцент
доцентГАЖЕВА Іннадоцент
доцентГІЛЕЦЬКА Зорянадоцент
доцентГУК Зорянадоцент
доцентІГНАТІВ Надіядоцент
доцентКРАВЕЦЬ Ольгадоцент
доцентЛОБУР Надіядоцент
доцентМОТОРНИЙ Олександрдоцент
доцентОСТАШ Любовдоцент
доцентХОДА Лідіядоцент
доцентХОРОЗ Наталіядоцент
старший викладачВАНЧУШОВИЧ Улянастарший викладач
старший викладачЛАЗОР Оксанастарший викладач
асистентБРИЛИНСЬКА Надіяасистент
асистентКЛИМЕЦЬ Мар’янаасистент
асистент, аспірант (сумісник)КОМАРИЦЯ Аннаасистент, аспірант (сумісник)
асистентЛУБЕЙ Пріможасистент
старший лаборантЛЕЩУК Роксоланастарший лаборант

Кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

завідувачЗАБУРАННА Орестазавідувач
доцентЗАЗА Юліядоцент
доцентІЛІЙЧУК Іринадоцент
доцентМАКСИМІВ Ольгадоцент
доцентМАЦКЕВИЧ Андрійдоцент
доцентСЕЙТЯГ’ЯЄВ Наримандоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Мартадоцент
старший викладачГОРОШКЕВИЧ Оленастарший викладач
старший викладачЛОСЄВ Олександрстарший викладач
асистентБАТЮК Іринаасистент
асистентВИТИЧАК Улянаасистент
асистентВИШНЕВСЬКА Надіяасистент
асистентКім На Йонасистент
асистентКЛЮЧНИК Соломіяасистент
асистентКОВАЛЕНКО Тетянаасистент
асистентКОЛОСОВА (МОСТОВА) Ольгаасистент
асистентЛУЦАН Лідіяасистент
асистентОЗКАН Тетянаасистент
асистентЧУ Чуасистент
асистентЩУПАКІВСЬКА Оксанаасистент
старший лаборантКОТЛЯРЧИК Юліястарший лаборант
лаборантВАСИЛЬЧИШИНА Маріялаборант
лаборантМАХНО Маріялаборант

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства

завідувачГНАТЮК Михайлозавідувач
професорГАЛЕТА Оленапрофесор
професорІЛЬНИЦЬКИЙ Миколапрофесор
доцентБУДНИЙ Васильдоцент
доцентГІРНЯК Мар’янадоцент
доцентЗУБРИЦЬКА Маріядоцент
доцентЛУЧУК Тарасдоцент
доцентФЕДОРІВ Улянадоцент
доцентЧЕЛЕЦЬКА Мар’янадоцент
старший лаборантДАЦЮК Галинастарший лаборант
старший лаборант, (сумісник)ТЕПЛА Юліястарший лаборант, (сумісник)

Кафедра українського прикладного мовознавства

завідувачКОЧАН Іриназавідувач
доцентДУДА Лесядоцент
доцентЗБИР Іринадоцент
доцентКМЕТЬ Іринадоцент
доцент (сумісник)МАЗУРИК Данутадоцент (сумісник)
доцентМАЦЮК Зоряна Омелянівнадоцент
доцентСЛОБОДЗЯНИК Оленадоцент
доцентСОКІЛ Богдандоцент
доцентСТАНКЕВИЧ Нінадоцент
доцентТУРКЕВИЧ Оксанадоцент
доцентФЕЦКО Іваннадоцент
доцентХІБЕБА Наталіядоцент
доцентЧУЧВАРА Адріанадоцент
доцентЩЕПАНСЬКА Христинадоцент
доцентЮРСА Людмиладоцент
доцентЯКИМОВИЧ-ЧАПРАН Даріядоцент
старший викладачАНТОНІВ Лесястарший викладач
асистентБАЛІЦЬКА Мирославаасистент
асистентГАВРИЛОВСЬКА Людмилаасистент
асистентКУЖЕЛЮК Віраасистент
асистентКУХАРЧИШИН Марія Іванівнаасистент
асистентФАРИНА Наталіяасистент
асистентЦЕНЮХ Ольгаасистент
асистентЧУЛАЄВСЬКИЙ Андрійасистент
старший лаборантШИМКІВ Яринастарший лаборант

Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка

завідувачМИКИТЮК Володимирзавідувач
професорКОРНІЙЧУК Валерійпрофесор
професорКРИСА Богданапрофесор
професорПЕЧАРСЬКИЙ Андрійпрофесор
професорПРАЦЬОВИТИЙ Володимирпрофесор
професорРОЗДОЛЬСЬКА Іринапрофесор
професорСАЛИГА Тараспрофесор
доцентБОНДАР Ларисадоцент
доцентКРУК Галинадоцент
доцентКРУПАЧ Миколадоцент
доцентЛЕГКА Орисядоцент
доцентМАЦЯК Орестадоцент
доцентМИКУШ Степандоцент
доцентТИХОЛОЗ Богдандоцент
доцентФЕДОРАК Назардоцент
доцентЧОПИК Ростиславдоцент
асистентБОМКО Ліліяасистент
асистент, аспірант (сумісник)ГЕНЦ Адріанаасистент, аспірант (сумісник)
лаборантГОДОВАНЕЦЬ Назарлаборант
лаборантКОБАСЯР Оксаналаборант

Кафедра української мови імені професора Івана Ковалика

завідувачКУПЧИНСЬКА Зоряназавідувач
доцентБІЛОУС Маріядоцент
доцентАСІЇВ Любославадоцент
доцентВИСОЦЬКА Тетянадоцент
доцентГЛІБЧУК Наталіядоцент
доцентДОБОСЕВИЧ Улянадоцент
доцентКОСТІВ Оксанадоцент
доцентКУЗЬМА Іринадоцент
доцентКУТНЯ Галинадоцент
доцентПІЛЕЦЬКИЙ Володимирдоцент
доцентСКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олесядоцент
доцентСОКІЛ-КЛЕПАР Наталіядоцент
доцентТИМОШИК Галинадоцент
доцентТРУШ Оленадоцент
доцентЦІХОЦЬКИЙ Івандоцент
асистентБОРІЙЧУК Лідіяасистент
асистентБУТКОВСЬКА Оксанаасистент
асистентМОСУР Оксанаасистент
старший лаборантСТРІЄШИН Романіястарший лаборант
лаборантКІСЬ Єлизаветалаборант

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

завідувачІВАШКІВ Васильзавідувач
професорГАРАСИМ Ярославпрофесор
професорГІНДА Оленапрофесор
професорДОВГАЛЮК Іринапрофесор
професорПИЛИПЧУК Святославпрофесор
професорСОКІЛ Ганнапрофесор
доцентВОВЧАК Андрійдоцент
доцентГУНЧИК Ігордоцент
доцентЧОРНОПИСКИЙ Михайлодоцент
доцентЯРЕМКО Лілядоцент
асистентКОВАЛИК Ліліяасистент
асистентПАРУБІЙ Улянаасистент
асистентСИРОЇД Оленаасистент
асистентФЕДУН Іринаасистент
старший лаборантГНАТІВ Маріястарший лаборант
аспірант (сумісник)КОБАСЯР Оксанааспірант (сумісник)

Інститут франкознавства

директор (сумісник)ПИЛИПЧУК Святославдиректор (сумісник)

Кабінет літератури української діаспори імені Петра Ґоя

старший лаборантБУРКО Галинастарший лаборант

Лабораторія фольклористичних досліджень

завідувач (сумісник)ВОВЧАК Андрійзавідувач (сумісник)
старший лаборантМИГУЛ Катеринастарший лаборант