Персонал

Деканат

деканПИЛИПЧУК Святославдекан
заступник деканаГУНЧИК Ігорзаступник декана
заступник деканаЛЕВЧУК Оксаназаступник декана
заступник деканаСОРОКА Ольгазаступник декана

Секретаріат деканату

провідний спеціалістСЛОБОДЗЯНИК Оленапровідний спеціаліст
провідний спеціалістУТРІСКО Оксанапровідний спеціаліст
секретарФАТИЧ Маріясекретар

Кафедра загального мовознавства

завідувачБАЦЕВИЧ Флорійзавідувач
професорМАЦЮК Галинапрофесор
доцентБУК Соломіядоцент
доцентГОНТАРУК Ларисадоцент
доцентГРИГОРУК Світланадоцент
доцентМАРТІНЕК Світланадоцент
старший викладачПРОЦАК Любовстарший викладач
асистентЯСІНОВСЬКА Оксанаасистент
лаборантСАДОВА Наталіялаборант

Кафедра польської філології

завідувачКРАВЧУК Алла Миколаївназавідувач
доцентЛОЗИНСЬКА Оксана Григорівнадоцент
доцентНІКОЛАЙЧУК Христина Миколаївнадоцент
доцентСЛИВИНСЬКИЙ Остап Тарасовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Христина Миколаївнадоцент
асистентБІЛЕНЬКА-СВИСТОВИЧ Лесяасистент
асистентБУНДЗА Ірина Василівнаасистент
асистентЄВЧУК Уляна Юріївнаасистент
асистентКОРОЛЬ Леся Романівнаасистент
асистентСЛИВИНСЬКА Олеся Михайлівнаасистент
асистентСТЕФАНИШИН Юлія Миронівнаасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)ТУЗ Ольга Степанівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентФРИС Ірина Богданівнаасистент
лаборантНАКОНЕЧНА Анна Володимирівналаборант

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

завідувачТАТАРЕНКО Аллазавідувач
професорВАСИЛЬЄВА Людмилапрофесор
доцентАЛБУЛ Ольгадоцент
доцентБУШКО Галинадоцент
доцентВАСИЛИШИН Маріядоцент
доцентГАЖЕВА Іннадоцент
доцентГІЛЕЦЬКА Зорянадоцент
доцентГУК Зорянадоцент
доцентІГНАТІВ Надіядоцент
доцентКРАВЕЦЬ Ольгадоцент
доцентЛОБУР Надіядоцент
доцентМОТОРНИЙ Олександрдоцент
доцентОСТАШ Любовдоцент
доцентХОДА Лідіядоцент
доцентХОРОЗ Наталіядоцент
старший викладачВАНЧУШОВИЧ Улянастарший викладач
старший викладачЛАЗОР Оксанастарший викладач
старший викладачФЕДИК Любовстарший викладач
асистентАНТОНЕНКО Юліяасистент
асистентБРИЛИНСЬКА Надіяасистент
асистентКЛИМЕЦЬ Мар’янаасистент
асистент, аспірант (сумісник)КОМАРИЦЯ Аннаасистент, аспірант (сумісник)
асистентЛУБЕЙ Пріможасистент
асистентСОРОКА Ольгаасистент
старший лаборантЛЕЩУК Роксоланастарший лаборант

Кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

завідувачЗАБУРАННА Орестазавідувач
доцентЗАЗА Юліядоцент
доцентМАКСИМІВ Ольгадоцент
доцентМАЦКЕВИЧ Андрійдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Мартадоцент
доцентЯРЕМЧУК Іринадоцент
старший викладачГОРОШКЕВИЧ Оленастарший викладач
старший викладачІЛІЙЧУК Іринастарший викладач
асистентЧжан Менвейасистент
асистентБАТЮК Іринаасистент
асистентВИТИЧАК Улянаасистент
асистентВИШНЕВСЬКА Надіяасистент
асистентКім На Йонасистент
асистент, лаборант (сумісник)КЛЮЧНИК Соломіяасистент, лаборант (сумісник)
асистентКОВАЛЕНКО Тетянаасистент
асистентКОЛОСОВА (МОСТОВА) Ольгаасистент
асистентЛАХМАН Владиславасистент
асистентЛОСЄВ Олександрасистент
асистентЛУЦАН Лідіяасистент
асистентОЗКАН Тетянаасистент
асистентЩУПАКІВСЬКА Оксанаасистент
старший лаборантКОТЛЯРЧИК Юліястарший лаборант
лаборантГОДОВАНЕЦЬ Назарлаборант
лаборантСЕМОНЕНКО Валеріялаборант

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства

завідувачГНАТЮК Михайлозавідувач
професорГАЛЕТА Оленапрофесор
професорІЛЬНИЦЬКИЙ Миколапрофесор
доцентБУДНИЙ Васильдоцент
доцентГІРНЯК Мар’янадоцент
доцентЗУБРИЦЬКА Маріядоцент
доцентЛУЧУК Тарасдоцент
доцентФЕДОРІВ Улянадоцент
доцентЧЕЛЕЦЬКА Мар’янадоцент
старший лаборантДАЦЮК Галинастарший лаборант
старший лаборант, (сумісник)ТЕПЛА Юліястарший лаборант, (сумісник)

Кафедра українського прикладного мовознавства

завідувачКОЧАН Іриназавідувач
доцентДУДА Лесядоцент
доцентКМЕТЬ Іринадоцент
доцентКОВАЛЕНКО Вірадоцент
доцент (сумісник)МАЗУРИК Данутадоцент (сумісник)
доцентМАЦЮК Зоряна Омелянівнадоцент
доцентСОКІЛ Богдандоцент
доцентСТАНКЕВИЧ Нінадоцент
доцентТУРКЕВИЧ Оксанадоцент
доцентФЕЦКО Іваннадоцент
доцентХІБЕБА Наталіядоцент
доцентЧУЧВАРА Адріанадоцент
доцентЩЕПАНСЬКА Христинадоцент
доцентЮРСА Людмиладоцент
доцентЯКИМОВИЧ-ЧАПРАН Даріядоцент
старший викладачАНТОНІВ Лесястарший викладач
асистентБАЛІЦЬКА Мирославаасистент
асистентБУТКОВСЬКА Оксанаасистент
асистентГАВРИЛОВСЬКА Людмилаасистент
асистентКУЖЕЛЮК Віраасистент
асистент (сумісник)СЛОБОДЗЯНИК Оленаасистент (сумісник)
асистентФАРИНА Наталіяасистент
асистентЦЕНЮХ Ольгаасистент
асистентЧУЛАЄВСЬКИЙ Андрійасистент
старший лаборантКУХАРЧИШИН М.старший лаборант
старший лаборантШИМКІВ Яринастарший лаборант

Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка

завідувачСАЛИГА Тарас Юрійовичзавідувач
професорБОНДАР Лариса Петрівнапрофесор
професорКОРНІЙЧУК Валерій Семеновичпрофесор
професорКРИСА Богдана Семенівнапрофесор
професорМИКИТЮК Володимир Ільковичпрофесор
професорПЕЧАРСЬКИЙ Андрій Ярославовичпрофесор
професорПРАЦЬОВИТИЙ Володимир Степановичпрофесор
доцентКРУК Галина Григорівнадоцент
доцентКРУПАЧ Микола Петровичдоцент
доцентЛЕГКА Орися Станіславівнадоцент
доцентМАЦЯК Ореста Маркіянівнадоцент
доцентМИКУШ Степан Йосиповичдоцент
доцентРОЗДОЛЬСЬКА Ірина Володимирівнадоцент
доцентФЕДОРАК Назар Любомировичдоцент
доцентЧОПИК Ростислав Богдановичдоцент
лаборант, аспірант (сумісник)ГЕНЦ Адріаналаборант, аспірант (сумісник)
лаборантКОБАСЯР Оксаналаборант

Кафедра української мови імені професора Івана Ковалика

завідувачКУПЧИНСЬКА Зоряназавідувач
доцентБІЛОУС Маріядоцент
доцентАСІЇВ Любославадоцент
доцентВИСОЦЬКА Тетянадоцент
доцентГЛІБЧУК Наталіядоцент
доцентДОБОСЕВИЧ Улянадоцент
доцентКОСТІВ Оксанадоцент
доцентКУЗЬМА Іринадоцент
доцентКУТНЯ Галинадоцент
доцентПІЛЕЦЬКИЙ Володимирдоцент
доцентСКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олесядоцент
доцентСОКІЛ-КЛЕПАР Наталіядоцент
доцентТИМОШИК Галинадоцент
доцентТРУШ Оленадоцент
доцентЦІХОЦЬКИЙ Івандоцент
старший викладачЛЕВЧУК Оксанастарший викладач
асистентБОРІЙЧУК Лідіяасистент
асистентМОСУР Оксанаасистент
старший лаборантБУРАК Романіястарший лаборант
лаборант, асистент (сумісник)БРІКНЕР Тетяналаборант, асистент (сумісник)

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

завідувачІВАШКІВ Васильзавідувач
професорГАРАСИМ Ярославпрофесор
професорГІНДА Оленапрофесор
професорДОВГАЛЮК Іринапрофесор
професор (сумісник)ПИЛИПЧУК Святославпрофесор (сумісник)
професорСОКІЛ Ганнапрофесор
доцентВОВЧАК Андрійдоцент
доцентГУНЧИК Ігордоцент
доцентЧОРНОПИСКИЙ Михайлодоцент
доцентЯРЕМКО Лілядоцент
асистент (сумісник)БУРАК Романіяасистент (сумісник)
асистентКОВАЛИК Ліліяасистент
асистентПАРУБІЙ Улянаасистент
асистентСИРОЇД Оленаасистент
асистентФЕДУН Іринаасистент
старший лаборантГНАТІВ Маріястарший лаборант
старший лаборантРОКЕЦЬКА Оксанастарший лаборант
аспірант (сумісник)КОБАСЯР Оксанааспірант (сумісник)

Інститут франкознавства

в.о. директора (сумісник)ЧОПИК Ростислав Богдановичв.о. директора (сумісник)

Кабінет літератури української діаспори імені Петра Ґоя

завідувачЛЕЩИШИН Орисязавідувач
старший лаборантБУРКО Галинастарший лаборант

Лабораторія фольклористичних досліджень

завідувач (сумісник)ВОВЧАК Андрійзавідувач (сумісник)
старший лаборантМИГУЛ Катеринастарший лаборант