Персонал

Деканат

в.о. деканаКрохмальний Романв.о. декана
заступник деканаАСІЇВ Любославазаступник декана
заступник деканаГУНЧИК Ігорзаступник декана
заступник деканаФЕДОРІВ Уляназаступник декана

Секретаріат деканату

провідний спеціалістСЛОБОДЗЯНИК Оленапровідний спеціаліст
провідний спеціалістУТРІСКО Оксанапровідний спеціаліст
секретарФАТИЧ Маріясекретар

Кафедра загального мовознавства

завідувачБАЦЕВИЧ Флорійзавідувач
професорМАЦЮК Галинапрофесор
доцентБУК Соломіядоцент
доцентГОНТАРУК Ларисадоцент
доцентГРИГОРУК Світланадоцент
доцентМАРТІНЕК Світланадоцент
старший викладачПРОЦАК Любовстарший викладач
асистентЯСІНОВСЬКА Оксанаасистент
лаборантСАДОВА Наталіялаборант

Кафедра польської філології

завідувачКРАВЧУК Алла Миколаївназавідувач
доцентБУНДЗА Ірина Василівнадоцент
доцентЛОЗИНСЬКА Оксана Григорівнадоцент
доцентНІКОЛАЙЧУК Христина Миколаївнадоцент
доцентСЛИВИНСЬКИЙ Остап Тарасовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Христина Миколаївнадоцент
доцентСТЕФАНИШИН Юлія Миронівнадоцент
асистентБІЛЕНЬКА-СВИСТОВИЧ Лесяасистент
асистентЄВЧУК Уляна Юріївнаасистент
асистентКОРОЛЬ Леся Романівнаасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)ТУЗ Ольга Степанівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
лаборантНАКОНЕЧНА Анна Володимирівналаборант

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

завідувачСОРОКА Ольгазавідувач
професорВАСИЛЬЄВА Людмилапрофесор
професорТАТАРЕНКО Аллапрофесор
доцентАЛБУЛ Ольгадоцент
доцентБУШКО Галинадоцент
доцентВАСИЛИШИН Маріядоцент
доцентГАЖЕВА Іннадоцент
доцентГІЛЕЦЬКА Зорянадоцент
доцентГУК Зорянадоцент
доцентІГНАТІВ Надіядоцент
доцентКРАВЕЦЬ Ольгадоцент
доцентЛОБУР Надіядоцент
доцентМОТОРНИЙ Олександрдоцент
доцентОСТАШ Любовдоцент
доцентХОДА Лідіядоцент
доцентХОРОЗ Наталіядоцент
старший викладачВАНЧУШОВИЧ Улянастарший викладач
старший викладачЛАЗОР Оксанастарший викладач
асистентБРИЛИНСЬКА Надіяасистент
асистентКЛИМЕЦЬ Мар’янаасистент
асистент, аспірант (сумісник)КОМАРИЦЯ Аннаасистент, аспірант (сумісник)
асистентЛУБЕЙ Пріможасистент
старший лаборантЛЕЩУК Роксоланастарший лаборант

Кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

завідувачЗАБУРАННА Орестазавідувач
доцентЗАЗА Юліядоцент
доцентМАКСИМІВ Ольгадоцент
доцентМАЦКЕВИЧ Андрійдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Мартадоцент
доцентЯРЕМЧУК Іринадоцент
старший викладачГОРОШКЕВИЧ Оленастарший викладач
старший викладачІЛІЙЧУК Іринастарший викладач
асистентЧжан Менвейасистент
асистентБАТЮК Іринаасистент
асистентВИТИЧАК Улянаасистент
асистентВИШНЕВСЬКА Надіяасистент
асистентКім На Йонасистент
асистент, лаборант (сумісник)КЛЮЧНИК Соломіяасистент, лаборант (сумісник)
асистентКОВАЛЕНКО Тетянаасистент
асистентКОЛОСОВА (МОСТОВА) Ольгаасистент
асистентЛАХМАН Владиславасистент
асистентЛОСЄВ Олександрасистент
асистентЛУЦАН Лідіяасистент
асистентОЗКАН Тетянаасистент
асистентЩУПАКІВСЬКА Оксанаасистент
старший лаборантКОТЛЯРЧИК Юліястарший лаборант
лаборантГОДОВАНЕЦЬ Назарлаборант
лаборантСЕМОНЕНКО Валеріялаборант

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства

завідувачГНАТЮК Михайлозавідувач
професорГАЛЕТА Оленапрофесор
професорІЛЬНИЦЬКИЙ Миколапрофесор
доцентБУДНИЙ Васильдоцент
доцентГІРНЯК Мар’янадоцент
доцентЗУБРИЦЬКА Маріядоцент
доцентЛУЧУК Тарасдоцент
доцентФЕДОРІВ Улянадоцент
доцентЧЕЛЕЦЬКА Мар’янадоцент
старший лаборантДАЦЮК Галинастарший лаборант
старший лаборант, (сумісник)ТЕПЛА Юліястарший лаборант, (сумісник)

Кафедра українського прикладного мовознавства

ЗБИР Ірина
завідувачКОЧАН Іриназавідувач
доцентДУДА Лесядоцент
доцентКМЕТЬ Іринадоцент
доцент (сумісник)МАЗУРИК Данутадоцент (сумісник)
доцентМАЦЮК Зоряна Омелянівнадоцент
доцентСОКІЛ Богдандоцент
доцентСТАНКЕВИЧ Нінадоцент
доцентТУРКЕВИЧ Оксанадоцент
доцентФЕЦКО Іваннадоцент
доцентХІБЕБА Наталіядоцент
доцентЧУЧВАРА Адріанадоцент
доцентЩЕПАНСЬКА Христинадоцент
доцентЮРСА Людмиладоцент
доцентЯКИМОВИЧ-ЧАПРАН Даріядоцент
старший викладачАНТОНІВ Лесястарший викладач
асистентБАЛІЦЬКА Мирославаасистент
асистентГАВРИЛОВСЬКА Людмилаасистент
асистентКУЖЕЛЮК Віраасистент
асистентКУХАРЧИШИН Маріяасистент
асистент (сумісник)СЛОБОДЗЯНИК Оленаасистент (сумісник)
асистентФАРИНА Наталіяасистент
асистентЦЕНЮХ Ольгаасистент
асистентЧУЛАЄВСЬКИЙ Андрійасистент
старший лаборантШИМКІВ Яринастарший лаборант

Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка

завідувачМИКИТЮК Володимир Ільковичзавідувач
професорБОНДАР Лариса Петрівнапрофесор
професорКОРНІЙЧУК Валерій Семеновичпрофесор
професорКРИСА Богдана Семенівнапрофесор
професорПЕЧАРСЬКИЙ Андрій Ярославовичпрофесор
професорПРАЦЬОВИТИЙ Володимир Степановичпрофесор
професорСАЛИГА Тарас Юрійовичпрофесор
доцентКРУК Галина Григорівнадоцент
доцентКРУПАЧ Микола Петровичдоцент
доцентЛЕГКА Орися Станіславівнадоцент
доцентМАЦЯК Ореста Маркіянівнадоцент
доцентМИКУШ Степан Йосиповичдоцент
доцентРОЗДОЛЬСЬКА Ірина Володимирівнадоцент
доцентФЕДОРАК Назар Любомировичдоцент
доцентЧОПИК Ростислав Богдановичдоцент
асистентБОМКО Ліліяасистент
асистент, аспірант (сумісник)ГЕНЦ Адріанаасистент, аспірант (сумісник)
лаборантКОБАСЯР Оксаналаборант

Кафедра української мови імені професора Івана Ковалика

завідувачКУПЧИНСЬКА Зоряназавідувач
доцентБІЛОУС Маріядоцент
доцентАСІЇВ Любославадоцент
доцентВИСОЦЬКА Тетянадоцент
доцентГЛІБЧУК Наталіядоцент
доцентДОБОСЕВИЧ Улянадоцент
доцентКОСТІВ Оксанадоцент
доцентКУЗЬМА Іринадоцент
доцентКУТНЯ Галинадоцент
доцентПІЛЕЦЬКИЙ Володимирдоцент
доцентСКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олесядоцент
доцентСОКІЛ-КЛЕПАР Наталіядоцент
доцентТРУШ Оленадоцент
доцентЦІХОЦЬКИЙ Івандоцент
старший викладачЛЕВЧУК Оксанастарший викладач
асистентБОРІЙЧУК Лідіяасистент
асистентБУТКОВСЬКА Оксанаасистент
асистентМОСУР Оксанаасистент
старший лаборантСТРІЄШИН Романіястарший лаборант
лаборантКІСЬ Єлизаветалаборант

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

завідувачІВАШКІВ Васильзавідувач
професорГАРАСИМ Ярославпрофесор
професорГІНДА Оленапрофесор
професорДОВГАЛЮК Іринапрофесор
професор, професор (сумісник)ПИЛИПЧУК Святославпрофесор, професор (сумісник)
професорСОКІЛ Ганнапрофесор
доцентВОВЧАК Андрійдоцент
доцентГУНЧИК Ігордоцент
доцентЧОРНОПИСКИЙ Михайлодоцент
доцентЯРЕМКО Лілядоцент
асистентКОВАЛИК Ліліяасистент
асистентПАРУБІЙ Улянаасистент
асистентСИРОЇД Оленаасистент
асистент (сумісник)СТРІЄШИН Романіяасистент (сумісник)
асистентФЕДУН Іринаасистент
старший лаборантГНАТІВ Маріястарший лаборант
старший лаборантРОКЕЦЬКА Оксанастарший лаборант
аспірант (сумісник)КОБАСЯР Оксанааспірант (сумісник)

Інститут франкознавства

в.о. директора (сумісник)ЧОПИК Ростислав Богдановичв.о. директора (сумісник)

Кабінет літератури української діаспори імені Петра Ґоя

старший лаборантБУРКО Галинастарший лаборант

Лабораторія фольклористичних досліджень

завідувач (сумісник)ВОВЧАК Андрійзавідувач (сумісник)
старший лаборантМИГУЛ Катеринастарший лаборант