Левко Уляна Елізбарівна

Посада: доцент кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-33

Електронна пошта: uliana.levko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Кіноінтерпретації творів science fiction, інтертекстуальність слов’янської фантастики, інтерпретації книжка-фільм-комп′ютерна гра, проблема комунікації Свій-Чужий-Інший в літературі і практиці вищої школи, польсько-український діалог культур.

Курси

Публікації

Левко У. Е. Адаптація античної парадигми у «марсіанському міфі» наукової фантастики (на матеріалі прози Станіслава Лема) // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 77. – С. 210-220.

Левко У. Е. Інтертекстуалізація як спосіб інтерпретації чужого тексту// Волинь філологічна: текст і контекст. Інтертекстуальність у системі художньо-філософського мислення: теоретичні й історико-літературні виміри: зб. наук. пр. – Вип. 7. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 156-165.

Левко У. Е. Концепт надлюдини у кіноінтерпретаціях роману С. Лема «Соляріс» // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці : Рута, 2010. – Вип. 79. – С. 130-138

Левко  У.  Е. Містична складова у творах science fiction Станіслава Лема та їх візуальних інтерпретаціях // Питання літературознавства: наук. зб. Чернівці: ЧНУ, 2011. Вип. 83. С. 155- 162.

Левко У. Е. Інтермедіальність текстів сучасної польської фантастики // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 25. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2018. – С. 112-116.

Захаров В., Левко У. Робота студентів над портретними телесюжетами у вимірі європейських цінностей // Інтегровані комунікації: науковий журнал Факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, № (1 (15), 2023, С. 29-35. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2023.154

Біографія

Народилася 25.09.1984 р. у м. Тернопіль. У 2007 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (викладач української мови та літератури, вчитель польської мови і зарубіжної літератури – диплом з відзнакою). У 2007-2010 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 11.11.2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Герменевтичні аспекти кіноінтерпретації художнього твору (на матеріалі екранізації художньої прози Станіслава Лема)» зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури (науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Лановик Зоряна Богданівна).

З 1.09.2023 – доцент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2016-2023 рр. – доцент кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка.

У 2010-2016 рр. працювала у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (викладач кафедри української та іноземних мов, викладач підготовчого відділення для іноземних громадян, викладач Центру іноземних мов).

СТАЖУВАННЯ

2023 р. Літня школа польської мови та культури для викладачів польської мови як іноземної, організована Польським національним агентством з питань академічного обміну (NAWA) на базі Сілезького університету в місті Цєшин, Республіка Польща, 210 годин.

2022 р. Літня школа польської мови та культури для викладачів польської мови як іноземної (онлайн), організована Польським національним агентством з питань академічного обміну (NAWA) на базі Сілезького університету в місті Цєшин, Республіка Польща, 180 годин.

2021 р. – Літня школа польської мови та культури для викладачів польської мови як іноземної (онлайн), організована NAWA на базі Сілезького університету в місті Катовіце, Республіка Польща, 180 годин.

2020 р. – Літня школа польської мови та культури для викладачів польської мови як іноземної (онлайн), організована NAWA на базі Сілезького університету в місті Цєшин, Республіка Польща, 140 годин.

2019 р. – Літня школа польської мови та культури для викладачів польської мови як іноземної, організована NAWA на базі Сілезького університету в місті Цєшин, Республіка Польща, 170 годин

2018 р. – стажування в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Відділ історії української  літератури; Курс «Інструменти і методи підвищення креативності та мотивації навчальних груп» / «Narzędzia i techniki poprawy efektywności, kreatywności i motywacji grup szkoleniowych», м.Київ

2012 р. – стажування з української мови як іноземної при кафедрі українського прикладного мовознавства – Львівський національний університет імені Івана Франка.

2006 р. – мовно-методична практика в Університеті Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Республіка Польща, відзнака за сумлінну і активну участь.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!