Історія основної слов’янської (польської) літератури: Бароко; Просвітництво

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Левко У.ФЛк-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФЛк-21Левко У.

Опис курсу

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • зміст понять: сарматизм, релігійне бароко, дворянське (королівське) бароко, пасторальна метафізика, алегорія, пуанта, концепт, Проствітництво, czasy saskie, Конституція 3 Травня, Великий (Чотирирічний) сейм, бекоролів’я, класицизм, сентименталізм, рококо, “четвергові обіди”, Комісія національної освіти, Товариство друзів науки, Collegium Nobilium;
 • зміст тем: особливості польської барокової літератури, конфлікти барокового світогляду та їхнє відображення в літературі, національні моделі польського Проствітництва, особливості польського класицизму, внутрішні протиріччя у польському класицизмі, новаторство польського класицизму та сентименталізму у загальнослов’янському контексті; біографії основних представників літератури польського бароко та Просвітництва, їхні твори.

вміти:

 • орієнтуватися в історико-літературному процесі, розуміти спадкоємність, а також специфіку літературних епох;
 • характеризувати кожен період в історії літератури, визначити етимологію його назви, граничні дати, типологічні риси, аргументувати його відмінність та особливість;
 • аналізувати загальні світоглядні концепції епохи та художні концепції окремих авторів;
 • аналізувати художньо-образну систему літературної епохи, стилю, напрямку, автора, окремого твору;
 • творчо та послідовно формулювати та аргументувати власні думки про літературний твір.

Рекомендована література

 1. Materiały do ćwiczeń, Opracowania. Warszawa, 2001.
 2. Borowy W. O poezji polskiej wieku XVIII.Warszawa, 1978.
 3. Epoki literackie. Barok. Warszawa, 2008.
 4. Epoki literackie. Bielsko-Biała, 2004.
 5. Epoki literackie. Oświecenie. Warszawa, 2008.
 6. Hernas Cz. Barok, Warszawa, 1973.
 7. Historia ludzi. Podręcznik. Kraków, 2003.
 8. Kitowicz J. Opis obyczajów i zwyczajów za panowania augusta III. T.1-4. Warszawa,1970.
 9. Klimowicz M. Oświecenie. Warszawa, 1972.
 10. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1969.
 11. Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 1. Warzsawa, 1969.
 12. Mrocewicz K. Starożytność-Oświecenie. Warszawa, 2000.
 13. Okresy literackie. Warszawa, 1994.
 14. Oświecenie. Materiały do ćwiczeń, Opracowania. Warszawa, 2001.
 15. Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze-Renesans-Barok). Wrocław, 1990.
 16. Słownik pisarzy polskiego Oświecenia. Wrocław, 1977.
 17. Snopek J. Oświecenie. Szkic do portretu epoki. Warzsawa, 1999.
 18. Tomkowski J. Literatura polska. Warzsawa, 1993.
 19. Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури (бароко, Просвітництво). Львів, 2003.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус