Кафедра польської філології

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Навчальні курси
 • Практики
 • Викладацький розклад
 • Новини
 • Оголошення

Навчання

Зі створенням окремої кафедри польської філології в університеті значно зріс набір на полоністичну спеціальність. Якщо в повоєнний час група студентів-полоністів складалася від 5 до (пізніше) 12 осіб, а набір оголошувано приблизно раз на два роки (від 1992 року – щорічно), то на сьогодні на першому курсі щороку навчається понад 20 полоністів. Щороку польську філологію у Львівському університеті вивчає близько 100 осіб. Студенти отримують ще й україністичну спеціальність, а також здобувають фах перекладача. Кафедра готує фахівців (бакалаврів і магістрів) денної і (від 2010 р.) заочної форми навчання. У 2006/2007 навчальному році на кафедрі польської філології започатковано лекторат, який проводили фахівці з Польщі.

Кафедра не обмежує свою навчально-педагогічну діяльність лише польським відділенням філологічного факультету. У різні періоди працівники кафедри викладали польську мову на інших відділеннях філологічного факультету (українська філологія, російська філологія, фольклористика) та на інших факультетах (історичному, географічному, журналістики, міжнародних відносин, культури та мистецтв) університету. У середньому щороку кількість студентів в університеті, яких навчають польської мови викладачі кафедри польської філології, налічує понад півтисячі осіб.

Від 2012 року викладачі кафедри забезпечують викладання польської мови на університетських курсах польської мови, що користуються популярністю не лише серед студентів.

Міжнародна співпраця

Кафедра польської філології активно розвиває міжнародну співпрацю з полоністичними осередками польських та інших європейських університетів – Силезького, Варшавського, Вроцлавського, Яґеллонського, Познанського, Лодзького, Зеленогурського, Жешівського, Вармінсько-Мазурського в Ольштині, Опольського, Білостоцького, Люблінського університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблінського католицького університету, Університет Миколая Коперника в Торуні, Педагогічного і Державного університетів у Вільнюсі, Білоруського державного університету та ін.  Налагоджено обмін науковою літературою, взаємне рецензування наукових праць, виконаних у партнерських університетах (співпраця з Силезьким, Варшавським, Вроцлавським Ягеллонським університетами, Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині), організацію спільних семінарів, практикуються наукові стажування у партнерських університетах (наприклад, Силезький університет, Зеленогурський університет, Університет імені Адама Міцкевича у Познані, Жешівський університет, Вроцлавський університет та ін.) тощо. Викладачі кафедри – активні учасники конференцій у  зарубіжних полоністичних осередках. Зокрема, взяли участь у чотирьох світових полоністичних конгресах (Познань 2006, Краків 2008, Ополє 2012, Катовіце 2016), циклічних міжнародних конференціях Товариства викладачів польської мови як іноземної “Брістоль”, інших наукових форумах – у Польщі, Литві, Білорусі, Словаччині, Німеччині та інших країнах.

У Львівському університеті кафедра організувала кілька великих міжнародних наукових конференцій, зокрема три ювілейні.

У співпраці зі Школою польської мови та культури Силезького університету протягом 2008–2009 рр. на кафедрі польської філології Львівського університету реалізовано трисеместровий цикл післядипломного навчання зі спеціальності “Польська мова як іноземна і польська культура” для слухачів з України. Викладачі Силезького університету періодично продовжують читати лекції для студентів львівської полоністики.

Полоністів Львівського університету запрошують викладати у вищих навчальних закладах Польщі (Силезький університет, Зеленогурський університет, Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Університет Миколая Коперника в Торуні.).

Починаючи від 2012 року кафедра організовує в університеті Державний іспит з польської мови на здобуття сертифікату. У липні 2018 року кафедра отримала дозвіл на проведення сертифікаційних іспитів з польської мови (рівні А1 – С2) у Львівському університеті імені Івана Франка. 17-18 листопада 2018 року, 9-10 березня і 15-16 червня 2019 року на кафедрі проведено спільно з працівниками Силезького університету сертифікаційний іспит на рівнях В1, В2, С1, С2.

23-24 листопада 2019 року відбувся черговий сертифікаційний іспит на рівнях В1, В2, С1, С2, який кафедра польської філології проводила самостійно.

У міжнародній співпраці беруть участь львівські студенти-полоністи. Уже понад 20 років (від 1994) відбувається включене двотижневе навчання студентів зі Львова у Вроцлавському університеті. Від 2008/2009 навчального року кращі студенти львівської полоністики протягом семестру навчаються у Варшавському університеті. Від 2013 року започатковано щорічне тижневе навчання студентів-полоністів у Зеленогурському університеті. Розвивається співпраця з польськими університетами в межах програми Erasmus+. Найкращі студенти могли скористатися нагодою безкоштовно здати Державний іспит на здобуття сертифікату (у межах проекту Товариства “Польська спільнота”). Щороку по кілька студентів беруть участь у курсах літніх шкіл польської мови в університетах Польщі.

У 1 семестрі 2019/2020 навчального року 4 студентки кафедри польської філології, підготувавши наукові проекти, отримали стипендії Національної агенції академічного обміну на семестрове навчання в польських університетах: Андріана Білоус, Лілія Микитин – в Університеті Миколая Коперника в Торуні, Аліна Жбадинська, Ольга Пастернак – у Силезькому університеті в Катовіцах.

Молоді львівські полоністи щороку стають переможцями чи лауреатами конкурсів в Україні (наприклад, орфографічного в Івано-Франківську, Всеукраїнського диктанту у Львові) чи Польщі, наприклад, у конкурсі з польської мови для іноземців у межах літньої школи Силезького університету в Цєшині.

Стратегія

Місія

Кафедру польської філології створено 1 квітня 2004 року шляхом поділу кафедри слов’янської філології на дві: кафедру польської філології та кафедру слов’янської філології (на якій полоністика як іноземна філологія розвивалася від другої половини XX cт.).

Станом на 2019–2020 навчальний рік за основним місцем праці на кафедрі працюють: 1 професор, 5 доцентів, 2 кандидати філологічних наук – асистенти, 2  асистенти.

Кафедра забезпечує викладання нормативних і вибіркових дисциплін для студентів польської філології освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр», а також дисципліни «Польська мова» для студентів факультетів: географічного, економічного, історичного, міжнародних відносин, (у попередні роки – також: факультету педагогічної совіти, журналістики, філософського, культури і мистецтв, філологічного (українська філологія)). Студенти польської філології здобувають освіту на стаціонарній та заочній формах навчання.

Кафедра демонструє доволі високі показники якості підготовки студентів. Львівські студенти-полоністи – щорічні призери Всеукраїнських і / чи Всепольських конкурсів з польської мови, активні в науковому, культурному і громадському житті Університету і країни.

Наукові мовознавчі зацікавлення працівників кафедри зосереджені переважно навколо проблем: динаміки розвитку сучасної польської фразеології (фразеологічні інновації), із застосуванням корпусних методів дослідження; лексики і граматики польської мови (на тлі української); етнолінгвістики (етностереотипи, концептосфера); особливостей польської мови, що функціонує в сучасній Україні (диференційні на тлі літературної польської мови ознаки мовлення – усного й писемного – молодих і дорослих носіїв на всіх рівнях мовної системи); полоністичної лінгводидактики (зокрема специфіки навчання польської мови українців; інтерференцій у польському мовленні осіб з першою східнослов’янською мовою). Літературознавчі дослідження стосуються проблем антропології літератури, комунікативних аспектів літературного тексту, ґендерної проблематики в літературі та культурі, польської міжвоєнної та повоєнної поезії в контекстах загальнослов’янської і європейської культури, літератури мовою їдиш в контексті польсько-українсько-єврейських літературних взаємин періоду модернізму, теоретичних аспектів образів природи в поезії, польсько-українського діалогу в літературі, компаративних досліджень української та польської літератур початку ХХ ст., інтерпретації історії в сучасній польській та українській літературі, проблем ідентичності в найновішій польській прозі, рецепції польської літератури в сучасній Україні.

За час існування кафедри  опубліковано понад 360 наукових статей (з них майже половина  – у зарубіжних, найчастіше, польських, виданнях, зокрема й тих, що входять до наукометричних баз, наприклад Скопус та ін.), 6 збірників наукових праць, 2 словники, 11 підручників і посібників для студентів, (якими користуються у навчальних закладах усієї Україні, а деякими – і поза її за межами), серію підручників для шкіл (5–9 класи), де польську мову вивчають як іноземну. Захищено 9 кандидатських дисертацій (7 з мовознавства і 2 з літературознавства).

Кафедрі належить вагома роль у розвитку міжнародної співпраці Львівського університету із зарубіжними, особливо польськими, академічними осередками. Налагоджено співпрацю із більшістю університетів Польщі (обмін науковою літературою, взаємне рецензування наукових і науково-дидактичних праць, організація спільних конференцій і семінарів, співпраця в реалізації навчальних програм, наукові стажування і гостьові лекції в партнерських університетах тощо). Від часу створення кафедри організовано бл. 80 візитів польських науковців, які читали лекції львівським полоністам. Викладачі кафедри – члени редколегій або наукових рад 9 польських наукових видань, рецензенти праць у журналах, що входять до наукометричних баз (зокрема,  й Скопус). Львівські науковці – активні учасники конференцій у зарубіжних полоністичних осередках. Зокрема, взяли участь у чотирьох світових конгресах полоністики (Познань 2006, Краків 2008, Ополє 2012, Катовіце 2016  (Республіка Польща)), інших наукових форумах – у Польщі, Литві, Білорусі, Болгарії, Словаччині, Словенії, Литві, Грузії, Німеччині, Австрії. На кафедрі організовано кілька великих конференцій міжнародного рівня. Кафедра ініціює підписання нових білатеральних та еразмусівських угод про співпрацю Львівського університету з польськими вишами, в межах яких активно розвиває польсько-українську наукову й дидактичну діяльність.

У міжнародній співпраці активну участь беруть і студенти: щороку (від 1994 р.) відбувається включене двотижневе навчання львівських студентів у Вроцлавському університеті, щороку по кілька студентів беруть участь у місячних літніх школах польської мови в університетах Польщі, існують форми семестрового включеного навчання львівських студентів у польських університетах (напр. у Варшавському університеті, Університеті Миколая Коперника в Торуні, Силезькому університеті) тощо.

Кафедра польської філології ЛНУ імені Івана Франка у липні 2018 р. отримала, рішенням Міністра науки й вищої освіти Польщі, ліцензію на проведення сертифікаційного іспиту з польської мови як іноземної і від листопада 2018 проводить ці екзамени на рівнях В1, В2, С1, С2.

2107 року кафедрі польської філології було присвоєно, за поданням Сенату Республіки Польща та Ради польської мови при Президії Польської академії наук почесне звання «Посол польської мови за межами Польщі».

Отже, у сфері полоністичної лінгводидактики та наукового розвитку полоністичного мовознавства і літературознавства кафедра польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка займає вагоме місце в освітньому і науковому просторі не тільки України, а й Європи та світу.

Візія та цілі  розвитку кафедри на наступні роки

Кафедра польської філології має укріпити свій статус як одного з провідних в Україні наукового і науково-методичного осередка полоністики, що інтегрує середовища науковців-полоністів, учителів і викладачів польської мови, літератури і культури з України, Польщі та інших країн світу.

Завданням кафедри є подальша активна популяризація в Україні польської, а в Польщі – української мови, науки і культури, серед іншого – шляхом підготовки й видання наукових і науково-популярних праць, дидактичної і лексикографічної літератури, наукових і літературних перекладів, обміну наукових кадрів, організації зустрічей з відомими представниками культур обох народів.

Цілі

Кадровий склад

Надалі працювати над підвищенням професійного і наукового рівня, вдосконаленням педагогічної майстерності викладачів кафедри, зокрема, шляхом обговорення їхніх відкритих лекцій і практичних занять, змісту навчальних курсів, вимог до знань і вмінь студентів, форм контролю знань, ще активнішого впровадження в навчальний процес інтерактивних та інших інноваційних методів праці зі студентами.

Прагнути до здобуття викладачами кафедри нових наукових ступенів та вчених звань.

Продовжувати практику запрошення іноземних (польських) професорів для читання лекцій студентами та участі в науково-методичних семінарах кафедри.

Залучати за потреби працю на кафедрі висококваліфікованих волонтерів – носіїв польської мови.

Моніторувати ефективність планових, зокрема й закордонних, стажувань, що їх проходять викладачі кафедри.

Навчально-методична робота

Прагнути до досягнення високих стандартів освіти шляхом якісного викладання студентам нормативних і вибіркових дисциплін, постійно оновлюючи, у руслі розвитку філологічної науки, зміст навчальних курсів і пропонувати, за потреби, нові курси та програми.

Працювати над удосконаленням і осучасненням форми проведення лекційних і практичних занять (із залученням активності студентів на лекції і застосуванням діалогічної, інтерактивної форми проведення лекції).

Реалізовувати нові міжнародні науково-дидактичні проекти: видання спільних чи взаємно рецензованих підручників, організація польсько-українських навчально- і науково-методичних семінарів, програм, літніх шкіл та ін.

Продовжувати практику включеного – коротко- і довготермінового навчання студентів львівської полоністики в університетах Польщі, реалізовувати нові проекти включеного навчання студентів львівської полоністики за кордоном. Продовжувати практику навчання студентів на літніх курсах польської мови в університетах Польщі.

Ще активніше застосовувати  в навчальному процесі новітні технології – мультимедійні засоби, інтернет-ресурси. Розширити використання в навчальному процесі корпусних методів вивчення і дослідження мови, продовжувати залучати студентів до міжнародного проекту створення паралельних польсько-українських мовних корпусів.

Сприяти організації студентських гуртків, які б відкривали можливості розвитку наукових інтересів студентів та інтердисциплінарної освіти.

Продовжувати проведення у Львівському університеті іспиту з польської мови на здобуття сертифікату.  Організувати курси підготовки до складання сертифікаційного іспиту з польської мови.

Розширювати коло зацікавлених курсами польської мови, де викладання польської мови забезпечують працівники кафедри.

Дбати про якісну навчально-методичну базу для вивчення полоністичних дисциплін: продовжувати видавати нові підручники, посібники, практикуми, словники, хрестоматії, методичні рекомендації до вивчення курсів, проведення практик, написання кваліфікаційних студентських праць та ін. Співпрацювати із учителями польської мови при створенні підручників, посібників, довідкової літератури з польської мови для загальноосвітніх шкіл, де цю мову вивчають як іноземну.

Продовжувати організацію курсів з методики викладання польської мови (наприклад, для вчителів середніх і суботньо-недільних шкіл України), олімпіад з польської мови для українських студентів і учнівської молоді тощо.

Поповнювати й надалі кафедральну й університетську бібліотеки  найсучаснішою навчальною і науковою полоністичною літературою: створеною на кафедрі, отриманою за обміном з інших українських академічних осередків і партнерських закордонних університетів, а також закуплених завдяки залученню фундаційних коштів.

Наукова робота та міжнародна співпраця

Збільшення наукового потенціалу й надалі вважати пріоритетним напрямом діяльності кафедри. Продовжувати підготовку кандидатів наук, активізувати працю над написанням і захистом докторських дисертацій.

Продовжувати розвивати особливо актуальні на сьогодні дослідження над функціонуванням польської мови в Україні та у сфері полоністичної лінгводидактики, оскільки розпочаті напрацювання у цій сфері мають вагомий резонанс не тільки в Україні, а й за кордоном.

У найближчий час поглиблювати досліджувані на кафедрі напрями мовознавства і літературознавства  і  розвивати нові. Зокрема, сконцентрувати наукові літературознавчі дослідження над проблемами інтерпретації історії в сучасній польській та українській літературі, питань ідентичності в найновішій польській прозі, мовознавчі – над лексичною семантикою, мовною прагматикою, розвинути етнолінгвістичні дослідження над вибраними фрагментами польської концептосфери (у співпраці із люблінською етнолінгвістичною школою). Урахування у наукових працях (також на рівні кандидатських дисертацій) польсько-українських літературних паралелей і мовних контрастів дасть змогу продуктивніше впроваджувати наукові досягнення у навчальний процес, готувати якісніші продукти навчальної і науково-методичної літератури.

Ще активніше залучати львівських полоністів до публікування результатів наукових праць у вітчизняних і закордонних фахових виданнях. Збільшувати кількість статей у виданнях, що належать до міжнародних наукометричних баз.

Організовувати наукові конференції, семінари різних рівнів, які б продовжували інтегрувати полоністичне і лінгводидактичне середовище України із закордонними ученими й викладачами. Надалі залучати до наукових заходів на кафедрі учителів середніх шкіл, що навчають польської мови як рідної та іноземної, зокрема й випускників кафедри.

Усіляко сприяти аспірантам і працівникам кафедри у їхніх наукових дослідженнях, зокрема через стажування, участь міжнародних наукових проектах, наукових конференціях – особливо таких важливих форумах, як світові конгреси полоністики. Поглиблювати інтеграцію львівської полоністики у міжнародний науковий і освітній простір.

Розвивати вже налагоджену наукову співпрацю зі світовими полоністичними, славістичними й україністичними академічними осередками (наприклад, Силезького, Варшавського, Вроцлавського, Яґеллонського, Лодзького, Зеленоґурського, Жешівського, Опольського, Білостоцького університетів, Університету імені Адама Міцкевича в Познані, Університету Миколая Коперника в Торуні, Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, Люблінського університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ, Академії ім. Якуба з Парадижу в Гожові Вєлькопольському, Університету Яна Кохановського в Кельцях, Гуманітарно-природничого університету ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, Вільнюського університету ім. Стефана Баторія, Академії освіти Університету Вітовта Великого у Вільнюсі, Гетингенського університету, Університету Гумбольдтів у Берліні та ін.). У випадках, мотивованих потребами розвитку львівської славістики й україністики, ініціювати підписання нових міжнародних угод про співпрацю і додатків до угод, дбаючи про повноцінну реалізацію прописаних у них проектів і заходів.

Наукову і навчально-наукову співпрацю з польськими та іншими закордонними університетами розвивати у межах білатеральних угод,  міжнародних макро- і мікропрограм.

Надалі співпрацювати з польськими фундаціями в напрямі зміцнення матеріальної бази кафедри.

Виховна робота

Спілкуючись зі студентами, намагатися позитивно впливати на формування їхніх особистісних рис і гармонійний розвиток їхнього духовного світу. Пропагувати серед студентів – шляхом ведення бесід, організації спеціальних позааудиторних заходів, залучення до участі в культурному і громадському житті університету, міста, країни – моральні й естетичні цінності.

Прагнути розвивати особистості студентів у дусі патріотизму і цінування високих ідеалів.

Зважаючи на специфіку дисциплін гуманітарного циклу, які викладають на кафедрі, максимально наповнювати пропоновані студентам завдання навчального характеру аксіологічно, етично й естетично маркованою складовою.

Формувати у студентів культуру ставлення до інтелектуальної власності, не допускаючи виявів плагіату.

Сприяти розвиткові художньо-естетичної і мовно комунікативної культури студентів.

Намагатися повсякчас вести зі студентами партнерські діалоги, поважати й цінувати їхню думку, водночас спонукаючи до саморозвитку і самовдосконалення. Етичну складову процесу спілкування між наставником і учнем вважати пріоритетною в усіх академічних і загальнолюдських комунікативних ситуаціях.

Продовжувати проведення профорієнтаційних заходів.

Співробітники

завідувачКРАВЧУК Алла Миколаївназавідувач
доцентБУНДЗА Ірина Василівнадоцент
доцентЛОЗИНСЬКА Оксана Григорівнадоцент
доцентНІКОЛАЙЧУК Христина Миколаївнадоцент
доцентСЛИВИНСЬКИЙ Остап Тарасовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Христина Миколаївнадоцент
доцентСТЕФАНИШИН Юлія Миронівнадоцент
асистентБІЛЕНЬКА-СВИСТОВИЧ Леся Володимирівнаасистент
асистентГАЛАЙКО Марія Володимирівнаасистент
асистентЄВЧУК Уляна Юріївнаасистент
асистентКОРОЛЬ Леся Романівнаасистент
асистентСЛИВИНСЬКА Олеся Михайлівнаасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)ТУЗ Ольга Степанівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
лаборант, асистент (сумісник)НАКОНЕЧНА Анна Володимирівналаборант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники, навчальні посібники з польської мови та літератури, словники  авторства викладачів кафедри:

 1. Biłeńka-Swystowicz Ł., Jarmoluk M. Uczę się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla uczniów 5-7 klasy ukraińskich szkół średnich. – Kijów, 1998;
 2. Czyrwa E., Starak T. Język polski dla klas 8-9. – Lviv, 1996. – 176 s.
 3. Біленька-Свистович Л.В., Рибак Н.Р. Церковнослов’янська мова: Підручник зі словником. – Київ, 2000. – 335 с.
 4. Хім’як В.М. Już coś potrafię. Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів. – Львів, 2003;
 5. Кравчук А.М. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови. – Львів, 2005;
 6. Кравчук А. Морфологія сучасної польської мови. Словозміна. Частина 1. – Львів, 2007.
 7. Кравчук А.М. Польський іменник та прикметник: словозміна. Посібник. – Львів, 2005;
 8. Кравчук А.М. Польська мова українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. – Львів, 2008.
 9. Українсько-польський і польсько-український словник (упор. Біленька-Свистович Л.,  Горбенко Л., Заячківська Н.). – Львів, 2004.
 10. Postscriptum Polonistyczne: Polonistyka i język polski na Ukrainie. – 2009. – Nr 1 (3) (науковий редактор А. М. Кравчук спільно з Й. Тамбор та М. Русін)
 11. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jarmoliuk M., Kowalewski J. Polski co raz bliżej. –  Чернівці, Букрек, 2015.
 12. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jarmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 7 klasy. –  Чернівці, Букрек, 2015.
 13. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jarmoliuk M., Slusar O.  Język рolski dla 8 klasy. –  Чернівці, Букрек, 2016.
 14. Кравчук А. М. Польська мова. Граматика з вправами : Підручник / А.М. Кравчук К. : Фірма «Інкос». 2015 (І вид.), 2016 (ІІ вид.).

 

Методичне забезпечення полоністичних курсів:

 1. Кравчук А.М. Тестові завдання з лексикології сучасної польської мови для студентів IV курсу слов’янського відділення. – Львів, 2001;
 2. Кравчук А.М. Тестові завдання з морфології сучасної польської мови для студентів II курсу слов’янського відділення. – Львів, 2001;
 3. Петрухіна Л.Е. Плани семінарських занять та методичні вказівки до курсу “Історія польської літератури (романтизм)”. – Львів, 2003;
 4. Петрухіна Л.Е. Тестові завдання з “Історії польської літератури (романтизм)”. – Львів, 2003;
 5. Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури (середньовіччя, Ренесанс). – Львів, 2004;
 6. Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури (бароко, Просвітництво). – Львів, 2004;
 7. Петрухіна Л.Е. Методичні вказівки до написання та оформлення кваліфікаційних робіт (для студентів слов’янського відділення філологічного факультету). – Львів, 2003 (у співавторстві з Албул О.А.).
 8. Петрухіна Л. Е. Історія польської культури (конспект лекцій і завданння). – Львів, 2006;
 9. Петрухіна Л. Е. Робоча навчальна програма курсу “Історія польської культури”.  – Львів, 2006;
 10. Петрухіна Л. Е. Робоча навчальна програма курсу “Історія польської літератури”.  – Львів, 2006;
 11. Біленька-Свистович О. В., Кравчук А. М., Хім’як В. М., Чирва Є. Ф. Програма курсу “Сучасна польська мова” (для студентів польського відділення філологічного факультету). – Львів, 2006;
 12. Кравчук А. М. Програма курсу “Культура польської мови” (для студентів польського відділення філологічного факультету). – Львів, 2006;
 13. Кравчук А. М., Чирва Є. Ф. Програма курсу “Основні тенденції розвитку польської мови” (для студентів польського відділення філологічного факультету). – Львів, 2007.
 14. Історія польської літератури (позитивізм) : хрестоматія / упорядник Х. М. Стельмах. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 110 с.

 

Електронні курси moodle:

 1. Бундза І.В., Основна слов’янська (польська) мова: граматико-лексико-комунікативний цикл, ч. 2.
 2. Бундза І.В., Теорія і практика перекладу.
 3. Бундза І.В., Основна слов’янська (польська) мова: лексикологія.
 4. Бундза І.В., Основна слов’янська (польська) мова: синтаксис.
 5. Бундза І.В., Актуальні проблеми перекладознавства.
 6. Бундза І.В., ДВВС “Польська мова” для студентів факультету міжнародних відносин.
 7. Ніколайчук Х.М., Ігрові методики в навчанні (на прикладі польської мови).
 8. Ніколайчук Х.М., Основна слов’янська (польська) мова: фонетика і фонологія.
 9. Ніколайчук Х.М., Польська стилістика.
 10. Ніколайчук Х.М., Польська фразеологія.
 11. Ніколайчук Х.М., Польська мова за фаховим спрямуванням.

 

 

 

 

Дослідження

Напрями досліджень

Лінгводидактика

Кафедра польської філології Львівського університету стала на сьогодні важливим світовим осередком науково-практичних студій у галузі полоністичної лінгводидактики. Зокрема, активно розвивається напрям дослідження особливостей навчання польської мови як іноземної осіб з рідною східнослов’янською (головно українською) мовою. Праці на цю тему львівські полоністи публікують в авторитетних фахових виданнях не тільки в Україні, а й у Польщі та інших країнах. На сьогодні лінгводидактичні дослідження львівських полоністів затребувані не тільки в нашій країні, а й у Польщі – наприклад, в академічних осередках, де навчаються студенти з України, Білорусі, Росії. Практичним результатом цих досліджень є підготовані на кафедрі підручники з польської мови для українських учнів і студентів.

 

Мовознавство

Мовознавчі інтереси науковців кафедри зосереджені, серед іншого, навколо проблем фразеології. Праці львівських фразеологів присвячені переважно семантичним аспектам інноваційних процесів у польській фразеології. Останніми роками суттєво актуалізовано методологію наукових досліджень фразеології: праці опираються на величезні за обсягом бази електронних корпусів польської мови і мають неабияку практичну цінність – не лише для подальшого вивчення польської ідіоматики, а й для виявлення тенденцій розвитку польської мови, для вдосконалення полоністичної лінгводидактики й практичної лексикографії. Методологію та результати корпусних фразеологічних досліджень, що їх проводять фразеологи кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка, схвалено й високо оцінено в авторитетних мовознавчих середовищах не тільки в Україні, а й у Польщі. Так, наприклад, один із номерів наукового журналу Język Polski презентує кілька статей молодих львівських дослідниць.

Дослідження особливостей польської мови, що функціонує в сучасній Україні, присвячені, зокрема: диференційним ознакам мовлення молодих носіїв польської мови, що мешкають в Україні, декларують польське походження й навчаються в різних типах навчальних закладів, де навчання ведеться польською мовою; дескриптивним і прескриптивним аспектам мовлення осіб польського походження в Україні; специфіці текстів сучасної польськомовної преси, що виходить в Україні в часи її незалежності (наприклад, особливостям синтаксису та проблемам, пов’язаним з мовленнєвим етикетом).

Ще одним аспектом мовознавчих досліджень є вивчення особливостей граматичної системи сучасної польської мови у зіставленні з українською.

 

Літературознавство

Літературознавчі дослідження фахівців кафедри польської філології стосуються проблем польської міжвоєнної та повоєнної поезії в контекстах загальнослов’янської і європейської культури, антропології літератури, комунікативних аспектів літературного тексту, неоміфологізму в літературі ХХ ст., польсько-українського діалогу в літературі раннього модернізму і міжвоєнного двадцятиліття, гендерних аспектів у літературі й культурі, компаративних досліджень процесів в українській і польській літературах початку ХХ ст., рецепції польської літератури в сучасній Україні та міжкультурного польсько-українського діалогу.

 

Вагомим аспектом діяльності львівських полоністів є транслатологічна теорія і практика, а також практична лексикографія (видання словників).

Наукові конференції Кафедри

4–6 жовтня 2019 року – міжнародна наукова конференція “ПОЛОНІСТИКА У СВІТЛІ ТРАДИЦІЙ І ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ”, до 15-ліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Програма конференції: ПРОГРАМА. Детальніше: https://lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-rozpochala-robotu-mizhnarodna-naukova-konferentsiia-polonistyka-u-svitli-tradytsiy-i-vyklykiv-suchasnosti/

Збірники наукових праць і матеріалів

Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності. Збірник праць з нагоди пʼятнадцятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / За ред. І. Бундзи, А. Кравчук. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2021. – 644 с.

Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności. Praca zbiorowa z okazji piętnastolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki / pod red. I. Bundzy, A. Krawczuk.– Kijów: Firma „INKOS”, 2021. – 644 s.

Зміст збірника – завантажити.

 1. Бундза І.В., Ніколайчук Х.М., Музейно-архівна практика.

Історія кафедри

1 квітня 2004 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка створено кафедру польської філології. Доти полоністика у Львівському університеті розвивалася в межах діяльності кафедри слов’янської філології.

Загалом же полоністичні традиції у Львівському університеті сягають 4 листопада 1817 року, коли імператор Австрії Франц I підписав указ про створення у Львівському університеті кафедри історії польської мови й літератури, а від 9 січня 1826 року, після призначення професором кафедри Миколи Михалевича, перша у Львівському університеті полоністична кафедра розпочала своє реальне функціонування. Згодом в університеті були створені інші полоністичні кафедри – історії польської літератури (1903 рік), польської порівняльної літератури (1926 рік). Після реорганізації університету 1939 року єдиною полоністичною кафедрою залишилася кафедра історії польської літератури, яка діяла до 1941 року, а потім від осені 1944 року до червня 1946.

У різні часи полоністичні кафедри у Львівському університеті очолювали відомі польські історики літератури – Антоні Малецький, Роман Пілат, Пьотр Хмєльовський, Юзеф Калленбах, Юліуш Кляйнер, Вільгельм  Брухнальський, Казімєж Кольбушевський та ін. Так у Львівському університеті сформувалася школа дослідників польської літератури.

Після Другої світової війни полоністика – уже як іноземна філологія – розвивалася в рамках славістики, а формування полоністичного середовища протягом півстоліття відбувалося на кафедрі слов’янської філології, аж доки 1 квітня 2004 року шляхом поділу цієї кафедри було утворено окрему кафедру польської філології.

Онлайн-семінар «Медіація як інструмент для вивчення та викладання мови»

29.01.2023 | 21:05

27 січня 2023 року проф. Кравчук А.М., доц. Стельмах Х.М., ас. Туз О.С. взяли участь в онлайн-семінарі з методики викладання польської мови як іноземної, оганізованому Центром польської мови та культури для іноземців «Polonicum» (м. Варшава, Польщі).
Проф. Івона Яновська (Ягеллонський університет, м. Краків, Польща) прочитала лекцію на тему: «Mediacja jako narzędzie działaniowego uczenia się i nauczania języka» («Медіація як інструмент для вивчення та викладання мови»). Під час обговорення виникли важливі питання, зокрема такі, що пов’язані із сертифікацією з польської мови...

Читати »

Стажування у м.Торунь

29.01.2023 | 20:59

16-20 січня 2023 року в рамках навчальної мобільності Еразмус+ викладачки кафедри польської філології ас. Олександра Біленька-Свистович, ас. Ольга Туз, ас. Уляна Євчук та ас. Анна Наконечна проходили стажування в Університеті Миколая Коперника в м.Торунь (Польща).
Польські колеги поділилися своїми знаннями у галузі ґлоттодидактики та редакторсько-видавничої діяльності. Викладачки познайомилися з найновішими навчальними матеріалами, платформами та інструментами комп’ютерних програм.
Протягом тижня вдалося також насолодитись чарівним готичним Торунем, спекти пряники, відвідати музеї, погуляти над Віслою та поїхати до неповторного міста Бидгощ.
Дякуємо нашим...

Читати »

Новий рік розпочинаємо від цікавих лекцій

11.01.2023 | 16:32

10 січня 2023 р. кафедра польської філології долучилася до онлайн-зустрічі із професоркою Силезького університету Йолантою Тамбор, яка виголосила лекцію, присвячену найновішим номінативним процесам у сучасній польській мові, які пов’язані – серед іншого – із проблемами мовної толерантності. Лекція „Feminatywy, maskulinatywy, neutratywy, osobatywy – Kim jestem? O kim mówię? Do kogo mówię?” викликала шквал запитань та емоцій. З огляду на таке зацікавлення заплановано спеціальну дискусійну зустріч, що відбудеться 25 січня 2023 р.

Читати »

Онлайн-зустріч з польськими та литовськими колегами

20.12.2022 | 23:46

19 грудня 2022 року відбулася онлайн-зустріч колективу кафедри польської філології із колегами із Закладу антропологічної лінгвістики Вроцлавського університету (Польща) та Центру польської мови Вільнюського університету (Литва), під час якого було обговорено план роботи в межах міжнародного проєкту, фінансованого Національним агентством академічного обміну Польщі «Тестуй свою польську мову в Литві». Продовженням зустрічі польських, литовських і українських полоністів стало обговорення прослуханої доповіді професора Варшавського університету Пьотра Ґарнцарека “Культурна лінгводидактика, або інтердисциплінарність у викладанні іноземних мов”, яка представила основні тези найновішої науково-дидактичної монографії...

Читати »

Лекція-вебінар про польсько-українські національні стереотипи

16.12.2022 | 23:41

15 грудня 2022 року викладач кафедри польської філології Остап Сливинський на запрошення колег із Школи польської мови та культури Сілезького університету провів лекцію-вебінар «Як поляки та українці бачать одне одного. Популярна література та культура як ключ до взаємного (не)порозуміння». У фокусі лекції було літературне коріння взаємних польсько-українських національних стереотипів, роль культури (насамперед літератури та кіно) у динаміці міжнаціональних взаємин, відповідальність автора як культурного дипломата. Лекція викликала жваву дискусію довкола таких непростих тем, як спадщина Генрика Сенкевича у контексті сучасних польсько-українських...

Читати »

Оголошення

План проведення наукового семінару кафедри польської філології

Листопад, 2021 р.:

 • науковий семінар з іноземною участю „Найновіша молодіжна лексика сучасної польської мови”
  Доповідач: проф. Малґожата Ґембка-Воляк (Університет Миколая Коперника, м. Торунь, Польща)
 • „Програми та інструменти в роботі перекладача (на прикладі письмового перекладу)”
  Доповідач: доц. Ірина Бундза

 

Грудень, 2021 р.:

 • „Специфіка вербальної словозміни в текстах польськомовної преси в Україні”
  Доповідач: проф. Алла Кравчук
 • „Влада у мовній свідомості студентів-філологів Ягеллонського університету”
  Доповідач: аспірант Олеся Сливинська

 

Січень, 2022 р.:

 • „Тест Бекдел та інші тести на виявлення ґендерної нерівності в кінематографі”
  Доповідач: доц. Христина Стельмах
 • „Концепт емігранта як свого і чужого в польській (е)міграційній літературі”
  Доповідач: аспірант Лідія Пуздрак

 

Лютий, 2022 р.:

 • „Креативні прийоми навчання граматики польської мови”
  Доповідач: доц. Христина Ніколайчук
 • „Полікультурність у підручниках для вивчення польської мови як іноземної”
  Доповідач: асист. Олександра Біленька-Свистович

Березень, 2022 р.:

 • „Використання вибраних інтернет-ресурсів для викладання польської мови у дистанційному режимі”
  Доповідач: асист. Анна Наконечна
 • „Żeby zdać pisanie, musisz… Важливі аспекти у підготовці до письма на сертифікаційному іспиті з польської мови як іноземної на рівні В1
  Доповідач: асист. Ольга Туз

 

Квітень, 2022 р.:

 • „Розширення лексико-семантичної сполучуваності соматичних фразеологізмів у сучасній польській мові”
  Доповідач: доц. Юлія Стефанишин
 • „Позитивний та негативний трансфер при вивченні близькоспорідненої мови як іноземної
  Доповідач: доц. Оксана Лозинська

 

Травень, 2022 р.:

  • „Багатомовність у перекладі. На прикладі українського перекладу романів Ольги Токарчук”
   Доповідач: доц. Остап Сливинський