Кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Новини

Викладання східних мов у Львівському університеті сягає ще 1840-х – першої третини 1850-х років, коли тут набула розвитку семітська філологія. На жаль, із постійними перервами як у ХІХ, так і в ХХ століттях. Після Першої світової війни, у 1920-1930-х роках тут сформувалася орієнталістика як комплексний напрям, у межах кожної зі східних філологій (арабської, гебрейсько-арамейської, вірменської, тюркської, іранської, індійської, монгольської, манджурської) розглядали питання історії, географії, етнографії, права, культури, філософії тощо відповідних народів. Загалом, 1938 році в Інституті сходознавства при гуманітарному факультеті функціонувало 9 кафедр, на яких викладали 35 східних мов.

Друга світова війна завдала великої шкоди львівському сходознавству: німецькі окупанти вивезли понад двадцять тисяч унікальних видань сходознавчої тематики та понад п’ятсот унікальних рукописів східними мовами. Після війни багато львівських сходознавців польської національності виїхали в Європу. Небажання радянської влади й університетської адміністрації, які скрізь вбачали прояви українського націоналізму, розвивати сходознавчі студії врешті спричинилося до того, що викладання східних мов у Львівському університеті офіційно припинилося.

Як виявилося згодом, воно таки продовжило своє життя, але “на громадських засадах” – фрагментарно і лише завдяки подвижницькій діяльності окремих ентузіастів. Одним із таких ентузіастів був Полотнюк Ярема Євгенович, випускник сходознавчого факультету Ленінградського університету, який після 1967 року почав вести факультативні курси арабської та перської мов на філологічному факультеті. Незважаючи на очевидні й помітні успіхи студентів (О. Калмикова викладала російську мову в Дамаску, В. Рудковський після річного стажування в Таджикистані переклав кілька великих романів таджицьких авторів, А. Горбачевський став заступником декана філологічного факультету Таджицького державного університету), адміністрація університету на вперто не бажала розуміти потреби сходознавчої науки. Для арабських і перських студій Я. Полотнюка почало “не вистачати грошей”, і сходознавець здебільшого викладав безкоштовно. Курси згорнули, а якщо згодом і поновили у 1980 році – то на на короткий час.

Аж зі здобуттям Україною незалежності у Львівському університеті імені Івана Франка в 1997 році нарешті було офіційно створено кафедру сходознавства, яку очолив історик Ярослав Романович Дашкевич. Перську мову стали викладати як фах, арабську, японську й турецьку – як факультативи. Дотепер усі вони переросли у самостійні спеціальності, додалася також китаїстика.

 

Міжнародні зв’язки

Кафедра підтримує наукові контакти з Судзука Дайгаку (м. Судзука, Японія), Істамбульським університетом (м. Істамбул, Туреччина), Інститутом сходознавства Ягеллонського універистету (м. Краків, Польща), Тегеранським університетом (м. Тегеран, Іран).

Колектив кафедри бере участь у налагодженні зв’язків з університетами України й закладами високої школи зарубіжних країн. Серед зовнішніх напрямів співпраці кафедри можна назвати:

 • Співпрацюємо з Посольством Японії в Україні:
  Доцент Забуранна О.В. у 2001 р. проходила стажування у Міжнародному центрі вивчення японської мови – м. Урава (Японія).
  Викладачі кафедри Горошкевич О.Г. та Забуранна О.В. були учасниками семінару для викладачів японської мови.
  Старший викладач Горошкевич О.Г. проходила двомісячне стажування у Японії.
 • Співпрацюємо з Посольством Ісламської Республіки Іран в Україні.
  Доценти кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича Яремчук І. Я. і Максимів О. Й. перебували на семінарі для викладачів перської мови у Ірані (2009 р.).
  Регулярно здійснюються навчальні поїздки кращих студентів-іраністів на програми стажування за кошт приймаючої сторони.
 • Співпрацюємо з Посольством Республіки Туреччина:
  Викладач Стамбульського університету п. Джафер Коч викладає турецьку мову для студентів філологічного факультету.

  Викладач Стамбульського університету п. Бюньямін Кьосе викладає турецьку мову для студентів філологічного факультету.
 • Співпрацюємо з Інститутом сходознавства Ягеллонського університету:
  Доцент кафедри сходознавства Кшановський О.Ч. проходив стажування у Інституті сходознавства Ягелонського університету, Республіка Польща.
 • Співпрацюємо з організацією КОICА (Korean Overseas International Cooperation Assosiation):
  п. Йонгджу Джон викладає корейську мову для студентів філологічного факультету.

Стратегія

Початок ХХІ століття створює нові, часто суперечливі та вкрай непрості умови для розвитку й академічної установи, і кожного її навчального підрозділу. Глобалізаційні процеси новітнього інформаційного суспільства спричинюють зміни у розумінні ролі науки, освіти та культури. «Цифрова епоха» і віртуалізація комунікаційних процесів реалізують технологізовані підходи, які призводять до вихолощення національних традицій, до знецінення культурної спадщини людства. З іншого боку, національне розмаїття народів плекається особливим чином, і (особливо на Сході!) завжди цінуються прямі безпосередні контакти (англійська мова як посередник це добре, але звертання рідною мовою до людей завжди викликає теплішу реакцію й імовірність домовитися зростає в рази).

Стратегічне завдання кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка:

 • утвердження та зміцнення ідеалів і принципів національної ідентичності українців, донесення їх до народів Сходу рідними їм мовами;
 • розбудова сходознавчих наукових шкіл;
 • якісна підготовка філологів-сходознавців – фахівців нового покоління, створення гідних умов для навчання і праці студентів та викладачів в академічному середовищі відповідно до законодавства України, християнських принципів честі та моралі, знання культурного розмаїття народів Сходу й поваги до його виявів.

Співробітники

завідувачМАКСИМІВ Ольгазавідувач
доцентЗАБУРАННА Орестадоцент
доцентЗАЗА Юліядоцент
доцентІЛІЙЧУК Іринадоцент
доцентМАЦКЕВИЧ Андрійдоцент
доцентСЕЙТЯГ’ЯЄВ Наримандоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Мартадоцент
старший викладачБАТЮК Іринастарший викладач
старший викладачВИТИЧАК Улянастарший викладач
старший викладачГОРОШКЕВИЧ Оленастарший викладач
старший викладачЛОСЄВ Олександрстарший викладач
старший викладачМАЛАНЮК Петростарший викладач
асистентВИШНЕВСЬКА Надіяасистент
асистентГАВДИК Богданаасистент
асистентКОВАЛЕНКО Тетянаасистент
асистентЛУЦАН Лідіяасистент
асистентОЗКАН Тетянаасистент
асистентПАВЛЕНОК Андрійасистент
асистентПАСЕМКО Оксанаасистент
асистентФАТИЧ (КЛЮЧНИК) Соломіяасистент
асистентЧУ Чуасистент
асистентЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) Оксанаасистент
лаборантПУНДИК Софіялаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Максимів Ольга. Вступ до фонетики сучасної літературної перської мови. Матеріали до практичного курсу. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007

У посібнику розглянуто питання фонетики сучасної перської мови в межах програми практичного навчального курсу “Перська мова”. Завдання курсу – засвоєння теоретичних відомостей та вироблення практичних умінь і навичок; розвиток мовленнєвої і мовної компетенції. Мовець повинен уміти користуватись засобами мовної системи у мовленнєвій діяльності. Базою для засвоєння системи мови є її фонетична система, адже одна з передумов володіння мовою – це вміння правильно вимовляти звуки мови. Практичному відпрацюванню звуків має передувати пояснення артикуляції та відпрацювання вимови кожного звука. А перед тим необхідно пояснити студентам положення язика і губ, назвати головні опорні моменти, які сприяють  правильній вимові, бо лише розуміння артикуляції звука полегшує та пришвидшує процес його вимови.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «арабська мова» тема «розділові знаки в арабській мові» для студентів-арабістів третього року навчання / уклад. канд. філол. наук Ю. Я. Заза. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 36 с.
Методичні рекомендації містять відомості про розділові знаки літературної арабської мови та їх функції у контексті. Для закріплення та систематизації вивченого подається комплекс вправ. Для поглибленого вивчення теми запропонована додаткова література, для полегшення розуміння неадаптованого тексту подано невеличкий словник головно лінгвістичних термінів.
Для студентів середнього та просунутого рівня володіння арабською мовою. Також для студентів на завершальному етапі вивчення арабської мови як другої.

П.П.Дрогомирецький, І.В.Ілійчук. Основи китаїстики.
Навчально-методичний посібник
Івано-Франківськ
2017

Дослідження

Науково-дослідна робота кафедри

 • «Актуальні проблеми сучасного сходознавства»

Номер державної реєстрації: 0121U114469

Науковий керівник: доц. Стельмах М. Ю.
Термін виконання: 2022 – 2024

Суть проекту – визначити особливості функціонування лексичної та граматичної системи арабської, перської, турецької, китайської та японської мов, теорії й практики лінгвістичної та літературознавчої методології, окреслити культурологічний контекст дослідження художніх текстів.

 

 • «Мовознавчі та літературознавчі аспекти сучасної орієнталістики»

Номер державної реєстрації: 0119U002399

Науковий керівник: доц. Стельмах М. Ю.
Термін виконання: 2019-2021

 

 • «Актуальні проблеми сучасної орієнталістики»

Номер державної реєстрації: 0110U007025

Науковий керівник: доц. Стельмах М. Ю.
Термін виконання: 2016 – 2018

 

 • «Персомусульманська та арабомусульманська культури: проблеми теорії»

Суть проекту – дослідження основних проблем лінгвокультурології, лінгвосоціології, етнології, етнографії перської та арабської культур; вираження ментальності народу через мову; аналіз культурних традицій на матеріалі історії арабомусульманської та персомусульманської культур VII-XII ст., а також основних напрямків філософської думки, стан літератури, науки та мистецтва цих культур.

Історія кафедри

Вивчення східних мов (гебрейська, арамейська, арабська) у Львівському університеті почалося після 1817 року спершу на теологічному, згодом на філософському факультетах. Першими викладачами на теологічному факультеті були А. Радкович, Я.Е. Кухарський, Л. Солецький, К. Сарницький, М. Мишковський; на філософському – Г. (Герзон) Блятт (1858-1916), Б. Давидович (помер 1933 року). З часом почали викладати санскрит та старовірменську (грабар) мови. Систематичне викладання семітських мов (арабської, гебрейської, арамейської, асировавилонської) почалося з ініціативи семітолога М. Шора (1874-1942).

Після Першої світової війни сходознавець і поліглот Андрій Гавронський (1885-1927) започаткував в університеті викладання низки староіндійських та новоіндійських мов та літератур. Двадцяті роки XX ст. взагалі можна вважати періодом розквіту львівського сходознавства: у Львівському університеті працювали семітологи О. Клявек та Ю. Попліха, алтаїст та монголіст В. Котвич (1872-1944), арабіст З. Смогожевський (1884-1931), який започаткував викладання староосманської та перської мов, монголісти та алтаїсти В. Шмуц і М. Левицький, арабіст Т. Левицький, індолог С. Стасяк, іраніст Ф. Махальський, староперську, середньоперську та грабар викладав відомий мовознавець, учень А. Мейє, Є. Курилович, а турецьку, перську та арабську мови – Мохамед Садик-бей Агабек-заде (Агабеков). У цей час у Львівському університеті здобули освіту такі відомі сходознавці, як Є. Заволинський, О. Пріцак, Л. Скужак, А. Кунст, Я. Турчинський. В інституті сходознавства при гуманітарному факультеті у 1938 році функціонувало 9 кафедр, на яких викладали 36 східних мов.

У 1939-1940-х роках кафедрою сходознавства керували спочатку С. Стасяк, пізніше Є. Заволинський. Згодом кафедру було скасовано.

Друга світова війна завдала великої шкоди львівському сходознавству: німецькі окупанти вивезли понад двадцять тисяч унікальних видань  сходознавчої тематики та понад п’ятсот унікальних рукописів східними мовами.

Після Другої світової війни багато львівських сходознаців польської національності виїхали в Європу. Небажання радянської влади та університетської адміністрації, які скрізь вбачали прояви українського націоналізму, розвивати сходознавчі студії врешті спричинилося до того, що викладання східних мов у Львівському університеті офіційно припинилося та продовжувало своє життя фрагментарно і лише завдяки сподвижницькій діяльності деяких ентузіастів: у другій половині 50-х років індолог та китаїст  М. Кнороз (1911-1984) викладав санскрит та китайську на історичному та філологічному факультетах, залучивши до цього І. Сайдаковську, а до викладання арабської та перської мов Я. Полотнюка. Після перевидання “Керівництва до елементарного курсу санскритської мови” Г. Бюлера, яке з ентузіазмом сприйняла наукова громадськість Радянського Союзу, М. Кнороза, ініціатора перевидання, було звільнено з роботи. Він був змушений працювати перекладачем з європейських мов на одному з львівських заводів.

Після 1967 року випускник  сходознавчого факультету Ленінградського університету Я. Полотнюк почав викладати факультативні курси арабської та перської мов на філологічному факультеті. Незважаючи на очевидні та помітні успіхи студентів ( О. Калмикова викладала російську мову в Дамаску, В.Рудковський після річного стажування в Таджикістані переклав кілька великих романів таджицьких авторів, А. Горбачевський став заступником  декана філологічного факультету Таджицького державного університету), адміністрація університету на чолі з М. Максимовичем вперто не розуміли потреби сходознавчої науки. Для арабських та перських студій Я. Полотнюка почало “не вистачати грошей” і сходознавець здебільшого викладав безкоштовно. Курси згорнули і відновили лише у 1980 році на три роки.

За незалежної України за ініціативи Я. Полотнюка у 1992 році знову почали викладати східні мови: арабську (Я. Полотнюк), перську (Я. Полотнюк, Р. Гамада), японську (О. Горошкевич). 1997 року на філологічному факультеті було відкрито кафедру сходознавства, яку очолив професор Ярослав Дашкевич.

Кафедра готує випускників з таких спеціальностей: арабська мова та література, китайська мова та література, перська мова та література, турецька мова та література, японська мова та література. Загалом викладається більше десяти східних мов.

Ярема Полотнюк

Сучасна арабська жіноча воєнна проза: вебінар Університету Джорджа Мейса (Ферфакс, США)

23.04.2024 | 13:33

22 квітня 2024 р. студенти-арабісти кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича разом із доцентом Андрієм Мацкевичем долучилися до вебінару, організованого кафедрою сучасних та класичних мов Університету Джорджа Мейса (Department of Modern and Classical Languages, George Mason University). Вебінар був присвячений історії воєнної жіночої прози у сучасному Лівані, що стала об’єктом досліджень головної доповідачки Мішель Гартман (Michelle Hartman) – перекладачки та професорки у галузі сучасної арабської літератури в Інституті ісламських студій Університету Макґілла (Institute of Islamic Studies, McGill University).
Проф. Гартман...

Читати »

Запрошуємо до участі в Першій міжнародній науковій конференції пам’яті Костянтина Тищенка

19.04.2024 | 14:26

Шановні колеги!
Кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича філологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка спільно з КНУ імені Тараса Шевченка запрошує до участі в Першій міжнародній науковій конференції, присвяченій вшануванню пам’яті професора Костянтина Тищенка – «Лінгвосфера учора, сьогодні, завтра», яка відбудеться 10-11 жовтня 2024 року.
 
Робота конференції запланована за такими напрямами:

Метатеорія мовознавства професора Костянтина Тищенка. Структура лінгвістичного знання.
Методологічні підходи в сучасному мовознавстві: теорія та практика.
Новаторство в лінгвістичній термінології професора Костянтина Тищенка та проблеми сучасного термінознавства.
Десигніка. Теорія слів.
Індоєвропеїстика та етимологія у дослідженнях професора Костянтина Тищенка.
Стародавня історія...

Читати »

Живемо та працюємо у різноманітному світі. Як міжкультурні відмінності впливають на наше сприйняття повсякденних завдань і стосунків?

17.04.2024 | 18:42

15 квітня 2024 року студенти-арабісти кафедри сходознавства ім. проф. Ярослава Дашкевича разом із викладачкою цієї ж кафедри Оксаною Щупаківською взяли участь у воркшопі «Living and working in a diverse world. How intercultural differences affect our perception of everyday tasks and relations?», що був організований Варшавським університетом у рамках проєкту “Solidarity with Ukraine – 4EU+ for Ukraine II”.

Тренер заходу, пані Катажина Кухарська (координатор проектів, спрямованих на посилення мультикультурного потенціалу Варшавського університету та тренер міжкультурних навичок для польської та міжнародної академічної спільноти)...

Читати »

Дарунок від Японської фундації

15.04.2024 | 22:08

Кафедра сходознавства отримала в дарунок від Японської фундації підручники та художні книги. Висловлюємо за це щиру подяку. Дуже важливо відчувати підтримку Японії в такий складний час. Ми намагатимемося і далі плідно співпрацювати з Японською фундацією для загального добра.
 

Читати »

Візит тюркологів у Дім Франка

14.04.2024 | 18:03

Студенти-тюркологи нашого університету щороку у квітні традиційно відвідують Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка. Чому саме у квітні? Тому, що цей місяць є символічним для Дому Франка. Вілла, в якій жила Франкова родина і в якій зараз розташовано музей, збудована за проєктом його дружини Ольги Хоружинської, яка народилася саме в квітні. І, саме в цей час, щороку, ніби в подарунок коханій дружині, великим букетом білих квітів зацвітає Франкова груша. Це час, коли все навколо наповнюється таємничою духовністю, яку ви відчуваєте...

Читати »