Музейно-архівна практика (іраністи)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
484ФЛп-21ВИШНЕВСЬКА Надія

Опис курсу

Метою практики є формування в студентів-сходознавців необхідних компетенцій, достатніх для розуміння принципів роботи з музейно-архівними матеріалами, розширення фахового світогляду студентів-філологів, поглиблення знань з культури, історії і релігії східних країн, зокрема Ірану; ціль – сформувати в студентів-сходознавців необхідну теоретичну та практичну основу для орієнтування в роботі з музейними, архівними та бібліотечними фондами у контексті сходознавчих досліджень. При потребі студенти можуть виконувати певну перекладацьку роботу, пов’язану з описом та опрацюванням музейно-архівних артефактів.

В результаті проходження даного курсу студент повинен:

знати: специфіку роботи в музейних установах різних типів, можливості використання музейних фондів та окремих експонатів у науково-дослідницькій праці, основи перської рукописної традиції та її відображення в українських музейно-архівних фондах.

вміти: практично працювати з фондами різних типів; підготувати екскурсійний виступ перською мовою на певному об’єкті (за вибором).

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус