ВИШНЕВСЬКА Надія

Курси

Публікації

Авторка статей:

  1. Вишневська Н.З. Роль християнських общин сучасного Ірану в міжрелігійній взаємодії // Матеріали ІІ Міжнародної конференції, присвяченої пам’яті О.Пріцака. [Електронний ресурс]. / Nadia Vyshnevska. – Київ, 2009. – Режим доступу: https://www.academia.edu/30202967/The_role_of_Modern_Irans_Christian_Communities_in_the_Inter-religious_Cooperation_UKR_.
  2. Вишневська Н.З. Творчий вплив та епігонство як прояви процесу спадкоємності в перській літературі // Вісник Львівського університету : Серія філологічна / ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2017. – Вип. 65. – С. 3 – 10.
  3. 3. Nadia Vyshnevska. Shahnameh Ferdowsi in Ukrainian Translation: Mosaic that Needs More Pieces to Become Complete / Nadia Vyshnevska // International Quarterly of “FIFTAW”. – Vol.1, Winter 2018. – PP. 37 – 42.
  4. Надія Вишневська. Досвід та результати епіграфічного дослідження аркуша «Рустам біля замку на горі Сепенд» з манускрипту «Шахнаме» 15 століття // Матеріали ІІ Всеукраїнського наукового семінару кураторів та дослідників мистецтва ісламу «Мистецтво Ірану в музеях України». – 12 лютого 2018 (подано до друку).
  5. Вишневська Н.З., Стельмах М.Ю. Культура Ірану. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 035 – філологія, спеціалізацією – 035.067 – східні мови та літератури, перша – перська [Електронний ресурс] / Вишневська Н.З., Стельмах М.Ю. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019 р. – 10 с. – Режим доступу: https://www.academia.edu/40923036/Culture_of_Iran_plan_.

Біографія

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка у 2008 році за спеціальністю “Мова та література (перська)”, кваліфікація – магістр філології. Працює в ЛНУ з вересня 2012 року.

Підвищення кваліфікації:

2014 р. – курси підвищення компетентності з перської мови та літератури при Університеті «Шагід Бегешті» (Тегеран, Іран).

2017 р. — Іраністичні курси при International Scientific-Research Centre IBCE в Університеті Св. Климент Охридски (Софія, Болгарія).

Методичні матеріали

  1. Вишневська Н.З. Історія суфізму. Методичні матеріали навчальної дисципліни для студентів-іраністів [Електронний ресурс] / Вишневська Н.З.– 12 с. – Режим доступу: https://www.academia.edu/40982519/Metod-10tem.
  2. Вишневська Н.З. Теорія та історія каліграфії. Зразки тестів для студентів-іраністів – 4 с. – Режим доступу: https://www.academia.edu/40982556/Calligraphy.
  3. Вишневська Н.З., Стельмах М.Ю. Культура Ірану. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 035 – філологія, спеціалізацією – 035.067 – східні мови та літератури, перша – перська [Електронний ресурс] / Вишневська Н.З., Стельмах М.Ю. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019 р. – 10 с. – Режим доступу: https://www.academia.edu/40923036/Culture_of_Iran_plan_.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!