Бакалавр

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Освітні програми:

Українська мова та література, українська мова як іноземна

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з української мови та літератури. Фахівець з української мови як іноземної

Випускні кафедри:

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – болгарська мова та література

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з болгарської мови та літератури, української мови та літератури

Випускні кафедри:

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – сербська мова та література

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з сербської мови та літератури, української мови та літератури

Випускні кафедри:

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словацька мова та література

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з словацької мови та літератури, української мови та літератури

Випускні кафедри:

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словенська мова та література

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з словенської мови та літератури, української мови та літератури

Випускні кафедри:

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – хорватська мова та література

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з хорватської мови та літератури, української мови та літератури

Випускні кафедри:

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська мова та література

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з чеської мови та літератури, української мови та літератури

Випускні кафедри:

Літературна творчість

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з української мови та літератури, літературної творчості

Випускні кафедри:

Прикладна лінгвістика

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з прикладної лінгвістики, української мови та літератури

Випускні кафедри:

 

Галузь знань – 01 “Освіта”
Спеціальність – 014 “Середня освіта”

Освітня програма: