Бакалавр

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”

Спеціалізації:

035.01 Українська мова та література, українська мова як іноземна

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з української мови та літератури. Фахівець з української мови як іноземної

Випускні кафедри:

035.032 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – болгарська

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з болгарської мови та літератури, української мови та літератури

Випускні кафедри:

035.035 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – сербська

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з сербської мови та літератури, української мови та літератури

Випускні кафедри:

036.036 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словацька

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з словацької мови та літератури, української мови та літератури

Випускні кафедри:

035.039 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словенська

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з словенської мови та літератури, української мови та літератури

Випускні кафедри:

035.037 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – хорватська

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з хорватської мови та літератури, української мови та літератури

Випускні кафедри:

035.038 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з чеської мови та літератури, української мови та літератури

Випускні кафедри:

035.10 Прикладна лінгвістика

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з прикладної лінгвістики, української мови та літератури

Випускні кафедри:

 

Галузь знань – 01 “Освіта”
Спеціальність – 014 “Середня освіта”

Спеціалізація: