Бакалавр

Навчальні плани та програми курсів

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізації:

Фольклористика

Кваліфікація: Бакалавр філології. Вчитель української мови та літератури, фольклору

Випускні кафедри:

 

Галузь знань – 01 “Освіта”
Спеціальність – 014 “Середня освіта”
Спеціалізація: