Бакалавр

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Освітні програми:

Літературна творчість

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з української мови та літератури, літературної творчості

Випускні кафедри:

Прикладна лінгвістика

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець з прикладної лінгвістики, української мови та літератури

Випускні кафедри:

 

Галузь знань – 01 “Освіта”
Спеціальність – 014 “Середня освіта”

Освітня програма: