Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.036 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словацька мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до слов’янської філології 48 32 3:2 Іспит
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Словацька мова 144 0:9 Залік
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська літературна мова 16 1:0 Іспит
Українська усна народна словесність 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Словацька мова 160 0:10 Диф. залік
Сучасна українська літературна мова 32 2:0 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Народознавство 16 16 1:1 Залік
Слов’янський фольклор 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія основної слов’янської літератури (словацької) 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 1:0 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Основна слов’янська мова (словацька) 48 0:3 Іспит
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська мова 16 1:0 Іспит
Теорія і практика перекладу (словацька) 32 16 2:1 Немає
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Друга слов’янська мова 40 0:2,5 Немає
Дисципліна на вибір 1:Актуальні питання української фразеології 32 2:0 Залік
Актуальні тенденції розвитку слов’ян. літератур 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія основної слов’янської літератури (словацької) 32 16 2:1 Немає
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Основна слов’янська мова (словацька) 32 0:2 Іспит
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Перекладацька практика 135 0:8,4 Диф. залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу (словацька) 48 16 3:1 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика викладання української літератури 10 10 0,6:0,6 Залік
Педагогічна практика (славісти) 270 0:16,9 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Основи міжкультурної комунікації 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Постпостмодернізм у слов’янських літературах 30 1,9:0 Залік
Фольклор і художня література 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити (КСФ) 0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Художні парадигми в слов’янських літературах ХХ ст. 28 1,8:0 Залік
Історія української лексикографії (славісти) 28 28 1,8:1,8 Залік