Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.036 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словацька мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Словацька мова 48 48 3:3 Немає
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Джерелознавча практика 135 0:8,4 Диф. залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Словацька мова 48 48 3:3 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 2:0 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (друга половина ХІХ століття) 16 32 1:2 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія словацької літератури 16 1:0 Немає
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Словацька мова 32 48 2:3 Іспит
Теорія і практика перекладу (словацька) 32 16 2:1 Немає
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Актуальні тенденції розвитку слов’ян. літератур 32 2:0 Залік

6-й семестр

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 0:1,3 Залік
Педагогічна практика (славісти) 270 0:16,9 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Основи міжкультурної комунікації 30 1,9:0 Залік
Постпостмодернізм у слов’янських літературах 30 1,9:0 Залік

8-й семестр