Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.036 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словацька мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 2:0 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Історія словацької літератури 16 16 1:1 Немає
Словацька мова (фонетика, фонологія, правопис) 48 48 3:3 Немає
Основи наукових (мовознавчих) філологічних досліджень 32 0:2 Немає

4-й семестр

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу (словацька) 32 16 2:1 Немає
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Актуальні тенденції розвитку слов’ян. літератур 32 2:0 Залік

6-й семестр

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 0:1,3 Залік
Педагогічна практика (славісти) 270 0:16,9 Диф. залік
Словацька мова (лексикологія) 48 0:3 Іспит
Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 30 0:1,9 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи міжкультурної комунікації 30 1,9:0 Залік
Постпостмодернізм у слов’янських літературах 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити (КСФ) 0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Словацька мова (лексикологія) 32 0:2 Іспит
Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Художні парадигми в слов’янських літературах ХХ ст. 28 1,8:0 Залік
Історія української лексикографії (славісти) 28 28 1,8:1,8 Залік