Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.036 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словацька мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 32 1:2 Іспит
Українська усна народна словесність 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Історія словацької літератури 16 16 1:1 Немає
Історія української літератури (перша половина ХІХ століття) 16 16 1:1 Іспит
Основна слов’янська (словацька) мова 48 48 3:3 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи наукових (літературознавчих) філологічних досліджень 32 0:2 Немає
Основи наукових (мовознавчих) філологічних досліджень 32 0:2 Немає
Дисципліна на вибір 2:Народознавство 16 16 1:1 Залік
Слов’янський фольклор 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Актуальні питання сучасної слов’ян. фразеології 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Огляд історії слов’янських літератур 32 2:0 Залік
Польська фразеологія 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Іспит
Історія словацької літератури 32 16 2:1 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (друга половина ХІХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Музейно-архівна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Основна слов’янська (словацька) мова 48 48 3:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи наукових (літературознавчих) філологічних досліджень 48 0:3 Залік
Основи наукових (мовознавчих) філологічних досліджень 48 0:3 Залік

5-й семестр

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія словацької літератури 10 10 0,6:0,6 Немає
Методика викладання української літератури 10 10 0,6:0,6 Залік
Методика викладання української мови (славісти) 10 10 0,6:0,6 Залік
Основна слов’янська (словацька) мова 40 40 2,5:2,5 Іспит
Педагогічна практика (славісти) 270 0:16,9 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 30 0:1,9 Залік
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 30 0:1,9 Залік
Дисципліна на вибір 2:Друга слов’янська мова 40 0:2,5 Немає
Методика викладання польської мови як іноземної 40 0:2,5 Немає
Дисципліна на вибір 3:Основи міжкультурної комунікації 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Постпостмодернізм у слов’янських літературах 30 1,9:0 Залік
Фольклор і художня література 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити (КСФ) 0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Історія словацької літератури 14 14 0,9:0,9 Іспит
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Основна слов’янська (словацька) мова 42 42 2,6:2,6 Немає
Перелік питань на державний іспит з історії основної слов’янської (словацької) літератури 0:0 Немає
Перелік питань на державний іспит з основної слов’янської мови (словацької) 0:0 Немає
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Порівняльна граматика слов’янських мов 28 56 1,8:3,5 Іспит
Програма державного іспиту з історії основної слов’янської (словацької) літератури 0:0 Немає
Програма державного іспиту з основної слов’янської (словацької) мови 0:0 Немає
Дисципліна на вибір 1:Друга слов’янська мова 28 0:1,8 Залік
Методика викладання польської мови як іноземної 28 0:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Дисципліна на вибір 3:Історія української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття 28 1,8:0 Залік
Художні парадигми в слов’янських літературах ХХ ст. 28 1,8:0 Залік
Історія української лексикографії (славісти) 28 28 1,8:1,8 Залік