Групи, старости, порадники

Академічні групи (2023-2024 навчальний рік)

Списки академічних груп (за курсами):

Бакалавр

1 курс (завантажити)

2 курс (завантажити)

3  курс (завантажити)

4  курс (завантажити)

 

Заочне відділення 

1 курс (завантажити)

2 курс (завантажити)

3 курс (завантажити)

4 курс (завантажити )

 

Магістр

1 курс (завантажити)

2 курс

 

 

Заочне відділення 

1 курс (завантажити)

2 курс

 

Староста академічної групи

Староста академічної групи є представником деканату та студентської  ради для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які здійснюються ректоратом, деканатом та студентською  радою або за їх дорученням.

Староста призначається розпорядженням декана факультету з числа кандидатів, запропонованих академічною групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з куратором групи, головою студентської ради факультету. Кандидатура його заступника узгоджується з деканатом.

Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та пошаною серед студентів групи, має позитивний вплив на колектив групи, володіє організаторськими здібностями.

Старости академічних груп (завантаження)

 

 

 

Порадник (куратор) академічної групи

Порадник (куратор) академічної групи призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

Порадники академічних груп (завантажити)