Магістр

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”

Спеціалізації:

 

Галузь знань – 01 “Освіта”
Спеціальність – 014 “Середня освіта”

Спеціалізація: