Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.060 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогіка і психологія вищої школи 16 1:0 Залік