Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.060 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Поетика фольклору 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 0:1 Іспит
Філологічні та культурологічні студії країн Сходу 16 16 1:1 Залік