Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.060 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська мова та література”

    • Освітня програма (2019 рік)
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки

9-й семестр

10-й семестр

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Асистентська практика (тюркологи, арабісти) 180 0:11,3 Диф. залік
Переддипломна практика (сходознавці) 90 0:5,6 Диф. залік
32 0:2 Залік