Міжнародна співпраця

Міжнародні наукові проєкти

Міжнародні освітні проєкти

 • 15.09.2022 – участь викладачів і студентів кафедри польської філології в обговоренні онлайн-лекції Беати Єндрики (Варшавський університет) на тему «Wykorzystywanie wybranych materiałów do terapii afazji w dydaktyce języka polskiego jako obcego» у межах програми промоції польської мови NAWA «Дев’ять лекцій для полоністів. Мова – Лінгводидактика – Транслатологія» (Варшава, Польща).
 • 22.09.2022 – участь студентів та викладачів кафедри польської філології у онлайн-лекції проф. Бартоломея Малішевського (Університет імені Марії Кюрі-Склодовської у Люблін) на тему «Opozycja swój i obcy w w wizualno-werbalnych metaforach publicystycznych» у межах програми промоції польської мови NAWA «Дев’ять лекцій для полоністів. Мова – Лінгводидактика – Транслатологія» (Люблін, Польща).
 • 26.09.2022 – участь студентів та викладачів кафедри польської філології у онлайн-лекції проф.  Гжегожа Бомбяка (Варшавський університет) на тему «Poeta-tłumacz w czasie Wielkiej Wojny. Przekłady Jana Kasprowicza w latach 1914-1918» у межах програми промоції польської мови NAWA «Дев’ять лекцій для полоністів. Мова – Лінгводидактика – Транслатологія» (Варшава, Польща).
 • 29.09.2022 – участь студентів та викладачів кафедри польської філології у лекції проф. Анни Цегели (Варшавський університет) на тему «O niewiarygodności języka w dyskursie ideologicznym» у межах програми промоції польської мови NAWA «Дев’ять лекцій для полоністів. Мова – Лінгводидактика – Транслатологія» (Варшава, Польща).

Академічна мобільність

Проходження практики студентками 3 курсу та 1 курсу магістратури в Університеті Миколая Коперника, грудень – лютий 2022-2023 рр. (Торунь, Польща).

Міжнародна мобільність для викладачів кафедри польської філології (проєкт КА 107) в Університеті Миколая Коперника, 16-20 січня 2023 р. (Торунь, Польща).

Заплановано міжнародну студентську мобільність для студентів польської філології  (проєкт КА 131 2021-2023) в Університеті Миколая Коперника, лютий – липень 2023 р. (Торунь, Польща).

Участь студентів-словакістів 2 і 4 курсів у 58 Літній школі словацької мови і культури SAS (Studia Academica Slovaca), Університет Коменського (м. Братислава, Словаччина) – серпень 2022 р.

Включене семестрове онлайн навчання студентки-словакістки 3 курсу на філософському факультеті Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина), лютий – червень 2022 р.

Включене семестрове навчання студенток 2 і 4 курсів на філософському факультеті Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина), вересень 2022 – лютий 2023 рр.

Міжнародні освітні і наукові заходи

 • Проф. Кравчук А.М. (кафедра польської філології) – Міжнародна наукова конференція „Pogranicza Słowiańszczyzny przełomu XX i XXI wieku. Język – społeczeństwo – kultura – tożsamość”.  Доповідь «Nazwa „mowa chachłacka” w relacjach powojennych przesiedleńców ze Wschodu zamieszkałych w zachodniej Polsce (співавторки Ева Дзєнгель, Катажина Чарнецка, Вільнюс, Литва, 8-10. 09. 2022).
 • Проф. Кравчук А.М. (кафедра польської філології) – Міжнародна наукова конференція „Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język, literatura, kultura”.  Доповідь „Osobliwości gramatyczne języka polskiego młodzieży w Ukrainie Zachodniej na tle cech gramatycznych polszczyzny północnokresowej” (співавторка Марія Зелінська, Вільнюс, Литва, 13-14. 09. 2022).
 • Проф. Кравчук А.М. (кафедра польської філології) –  Польсько-український симпозіум у межах програми промоції польської мови NAWA «Дев’ять лекцій для полоністів. Мова – Лінгводидактика – Транслатологія». Доповідь „Swoistość form  adresatywnych w tekstach współczesnych gazet polskojęzycznych wydawanych w Ukrainie (na tle normy ogólnopolskiej)” (Варшава, Польща, 3-4.10.2022).
 • Доц. Сливинський О.Т. (кафедра польської філології): Міжнародний семінар “Contemporary Poetry from Ukraine” (Університет Ноттінґем Трент, Велика Британія, квітень 2022 р.), тема доповіді: «Українська поезія перед лицем досвіду війни».
 • Доц. Сливинський О.Т. (кафедра польської філології): міжнародний круглий стіл “Besieged Voices from Ukraine” (Міський університет Нью-Йорка, травень 2022 р.), тема наукового повідомлення: «Мова літератури про війну: стилістика, лексика, фразеологія».
 • Доц. Сливинський О.Т. (кафедра польської філології): –  польсько-український симпозіум у межах програми промоції польської мови NAWA «Дев’ять лекцій для полоністів. Мова – Лінгводидактика – Транслатологія». Доповідь „Proza Olgi Tokarczuk jako wyzwanie dla tłumacza” (Варшава – Івано-Франківськ, 17.05.2022).
 • Доц. Сливинський О.Т. (кафедра польської філології): Міжнародний симпозіум «The Reconstruction of Ukraine: Ruination / Representation / Solidarity» (Університетський коледж Лондона, Велика Британія, 27 серпня 2022 р.); тема доповіді: «Документування війни: літературний досвід».
 • Доц. Сливинський О.Т. (кафедра польської філології): І Всесвітній конгрес перекладачів Ольги Токарчук (Вроцлав, Польща, 14–18 вересня 2022 р.); тема доповіді: «Przetłumaczyć czy wytłumaczyć wojnę: tłumacze ukraińscy w obliczu rosyjskiej agresji».
 • Доц. Гілецька З.І. (кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького): Участь і виступ з доповіддю доц. Зоряни Гілецької на Міжнародній науковій конференції «Transformácia a transpozícia onomastických kategórií v slovanských jazykoch», Пряшівський університет в Пряшеві (Словаччина), 25 травня 2022 р.
 • Доц. Гілецька З.І. (кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького): Відкрита лекція доц. Зоряни Гілецької на тему «Slovenčina ako cudzí jazyk v ukrajinskom jazykovom prostredí» для студентів і викладачів педагогічного факультету Пряшівського університету в Пряшеві (Словаччина), 6 квітня 2022 р.
 • Доц. Гілецька З.І. (кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького): Участь і доповідь доц. Зоряни Гілецької на вебінарі, присвяченому проблемам вивчення словацької мови українцями, організованого Центром словацької мови як іноземної (SAS) Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина), 23 червня 2022р.
 • Доц. Гілецька З.І. (кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького): Участь і виступ у панельній дискусії на тему «Slovensko pre Ukrajinu. Výučba ukrajinských odídencov na Slovensku» доц. Зоряни Гілецької, Центр словацької мови як іноземної (SAS) Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина) ,16 серпня 2022 р.
 • Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького: Участь викладачів і студентів у щомісячному науково-методичному вебінарі «S učiteľmi na káve» / «З вчителями на каві», який організовує Центр словацької мови як іноземної (SAS) Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина) для викладачів і вчителів словацької мови закордоном.
 • Участь у конференції «Відносини між Болгарією та Україною: ретроспекція і перспективи», організованій Посольством Республіки Болгарія в Україні в контексті відзначення 30-ї річниці відновлення дипломатичних відносин між Україною та Болгарією. (Київ – Софія).
 • Участь у конференції «Сугестопедія і мир» (Бургас, Болгарія).

Cпівпраця із зарубіжними науковими установами

Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка

 • Український Вільний Університет (Мюнхен, Німеччина)

Кафедра української мови імені професора Івана Ковалика

 • Кафедра україністики Варшавського університету (Польща)
 • Вроцлавський університет (Польща)

Кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

 • Проф. Михайло Гнатюк
  • Як запрошений професор прочитав спецкурс «Теоретичні шукання в українському літературознавстві другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» для студентів та аспірантів Інституту славістики університету Томаша Масарика (Броно, Чехія, квітень 2013).
  • Участь у роботі редакційної комісії журналу “Slavia literaria” (Чехія) – рецензування наукових статей (2019-2020).
  • Доповідь «Роман Лубківський в українсько-чеському культурному діалозі кінця ХХ –початку ХХІ ст.» (листопад 2016).
  • Підготовка видання творів В. Стефаника українською та польською мовами (2020-2021).
 • Проф. Олена Галета
  • Інститут українських студій Гарвардського університету (Кембридж, США)
  • Інститут Гаррімана, Колумбійський університет (Нью-Йорк, США)
  • Інститут Кеннана, Міжнародний центр для науковців імені Вудро Вільсона (Вашингтон, США)
  • Кафедра слов’янських мов і літератур Університету Торонто (Канада)
  • Інститут славістики Віденського університету (Австрія)
  • Університет імені Адама Міцкевича (Познань, Польща)
  • Інститут слов’янської філології Вроцлавського університету (Польща)
  • Кафедра україністики Яґеллонського університету (Краків, Польща)
  • Кафедра українознавства Яґеллонського університету (Краків, Польща)
  • Інститут східнослов’янської філології Варшавського університету (Польща)
  • Гуманітарний факультет Карлового університету (Прага, Чехія)
  • Кафедра україністики Заґребського університету (Хорватія)
  • Інститут славістики Гумбольдтського університету в Берліні (Німеччина)
  • Філософський факультет Ґеттінґенського університету імені Ґеорґа Авґуста (Німеччина)
  • Гайдельберзька академія наук (Німеччина)
 •  Доц. Мар’яна Гірняк
  • У співпраці з Інститутом слов’янської філології Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) виступила на Міжнародній науковій конференції «Studia Ingardeniana. Poetyka tekstu literackiego” (9-10 листопада 2010 р.) та опублікувала статтю у науковому виданні на основі доповіді: Гірняк М. Феноменологічна концепція Романа Інґардена в контексті теорії літературної комунікації // Studia Ingardeniana. Т.2. Poetyka tekstu literackiego [Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. T.VI]. – Lublin : OL PAN, 2011. – S. 22–31
  • У співпраці з факультетом філології Вестфальського університету імені Вільгельма (Мюнстер, Німеччина) виступила на Міжнародній науковій конференції “Europäische Transformationen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspektive (von den 1960er Jahren bis heute)” (26-29 січня 2010 р.) та опублікувала тези доповіді: Hirnjak M. Das Ich und der Andere – das Identitätsproblem im Werk von Jurij Andruchovyč //Europäische Transformationen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspektive (von den 1960er Jahren bis heute): Zussammenfassungen der Vorträge (Internationale Tagung an der Westfälischen Wilhelms-Universitäs Münster. 26-29. Jan. 2010). – Münster, 2010. – S. 20
  • У співпраці з часописом «Український журнал» (Прага, Чехія) опублікувала рецензію: Гірняк М. Інтелектуал із «часу, як він є» [рецензія на книгу: Петров В. Розвідки [упор. В. Брюховецький] : у 3 т. – К. : Темпора, 2013] // Український журнал. – Прага, 2013. – № 7-8. – С. 50
  • У співпраці з факультетом лінгвістики та літературознавства Університету Людвіґа-Максиміліана (Мюнхен, Німеччина) виступила на П’ятій міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (30 жовтня – 2 листопада 2014 року) та опублікувала статтю у збірнику наукових праць на основі доповіді: Гірняк М. Співіснування з іншим у творчості Віктора Петрова-Домонтовича та Юрія Косача // Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik”Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Bd. 2014 / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. – München – Berlin: Verlag Otto Sagner, – S. 306–318
  • У співпраці з гуманітарним факультетом Карлового університету (Прага, Чехія) виступила на Міжнародній конференції україністів у Празі «Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, культура)» (24-26 листопада 2017 року) та опублікувала статтю у часописі на основі доповіді: Гірняк М. Від Іншого до Себе: самоідентифікація людини у філософсько-історичних романах Наталени Королевої та Леоніда Мосендза // Oriens Aliter. – 2018. – № 1. – С. 48–62
  • У співпраці з кафедрою україністики Яґеллонського університету (Краків, 6–7 червня 2019 р.) виступила на Міжнародній науковій конференції «Віктор Петров-Домонтович: мапування творчости письменника» та в однойменній колективній монографії опублікувала статтю «Митець у творах В. Домонтовича: художній образ та філософія світовідчування»
  • У співпраці з Інститутом східнослов’янської філології Варшавського університету, зокрема з редколегією часопису Studia Ucrainica Varsoviensia, опублікувала статтю: Гірняк М. Між експериментом та інтелектуальним письмом: гра з літературною традицією у романі Майка Йогансена „Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію” // Studia Ucrainica Varsoviensia. – 2020. – S.217–232.
  • У співпраці з редколегією видання Вільнюського університету (Литва) Respectus Philologicus опублікувала статтю: Hirnyak M. Dialogue with the Bible in the Verse Dramas by Lesya Ukrainka: Philosophical Reflections and Dominant Symbols // Respectus Philologicus. Vilnius: Vilnius University Press, 2022. No. 41(46). PP.167 – 179.
 •  Доц. Марія Зубрицька
  • У співпраці з Інститутом філософії Варшавського університету опублікувала статтю у виданні Інституту філософії Mariya Zubrytska, Ontological Metaphors in Taras Shevchenko’s Poetry // Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Prof. Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w 70. rocznicę urodzin” – Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa. – 2016. PP 495-502
  • У співпраці з Центром українознавства Університету імені Монаша (Мельбурн, Австралія) опублікувала статтю у їхному виданні Zubrytska M. The Communicative Role of Metaphors of Silence in Taras Shevchenko’s Poetry / Mariya Zubrytska // Cossacks in Jamaica, Ukraine at the Antipodes: Essays in Honor of Marko Pavlyshyn / edited by A. Achilli, S. Yekelchyk, D. Yesypenko. – Brookline, MA: Academic Studies Press, 2020. –P. 199-213
 • Доц. Тарас Лучук
  • Талліннський університет (Таллінн, Естонія)
  • Токійський університет іноземних мов (Токіо, Японія)
 • Доц. Уляна Федорів
  • Участь у Міжнародній конференції україністів у Празі «Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, література)» (24 – 26 листопада 2017 р., Прага)
  • Співпраця з кафедрою україністики Варшавського університету в рамках роботи Міжнародної наукової конференції «Дитинство в часи кризи XX-XXI ст. у літературі та культурі країн Центральної та Східної Європи»
  • Співпраця з кафедрою україністики Вроцлавського університету (тутор Ядвіґи Краєвської в рамках співпраці між університетами)
  • Наукове стажування та консультація проф. Катажини Якубовської-Кравчик (Варшавський університет)
  • Співпраця з часописами «Studia Ukrainica Posnaniensia» (Познань), «Studia Ucrainica Varsoviensia» (Варшава), «Oriens Aliter» (Прага)

Кафедра українського прикладного мовознавства

 • Інститут слов’янської філології Вроцлавського університету (Польща)
 • Кафедра україністики Університету імені Адама Міцкевича (Познань, Польща)
 • Інститут слов’янської філології Університету імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща)

Кафедра польської філології

 • Академія імені Якуба з Парадижу (м. в Гожув Вєлькопольський, Польща)
 • Академія освіти Університету Вітовта Великого (м. Вільнюс, Литва)
 • Білостоцький університет (м. Білосток, Польща)
 • Вармінсько-Мазурський університет (м. Ольштин, Польща)
 • Варшавський університет (м. Варшава, Польща)
 • Вільнюський університет імені Стефана Баторія (м. Вільнюс, Литва)
 • Вроцлавський університет (м. Вроцлав, Польща)
 • Гетингенський університет (м. Гетинген, Німеччина)
 • Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща)
 • Жешівський університет (м. Жешів, Польща)
 • Зеленоґурський університет (м. Зелена Ґура, Польща)
 • Лодзький університет (м. Лодзь, Польща)
 • Люблінський католицький університет Яна Павла ІІ (м. Люблін, Польща)
 • Люблінський університет імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща)
 • Опольський університет (м. Ополе, Польща)
 • Силезький університет (м. Катовіце, Польща)
 • Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)
 • Університет Кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща)
 • Університет Миколая Коперника (м. Торунь, Польща)
 • Університет Яна Кохановського (м. Кельце, Польща)
 • Університету Гумбольдтів (м. Берлін, Німеччина)
 • Яґеллонський університет (м. Краків, Польща)

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

 • Загребський університет (Хорватія)
 • Університет Палацького в Оломоуці (м. Оломоуц, Чеська Республіка)
 • Торунський університет (Польща)
 • Сербський інститут в Будишині/Баутцені (Німеччина)
 • Організація односеместрового  навчання студентів 2 курсу в Осієцькому університеті ім. Й.Ю. Штроссмайєра на Філософському факультеті з 28 лютого до 4 жовтня 2022 р.
 • Читання лекцій в Осієцькому університеті ім. Й.Ю. Штроссмайєра за програмою ЦЕЕПУС з 1.09.2022 до 4.10.2022.
 • Осієцький університет ім. Й.Ю. Штроссмайєра. Проф. Васильєва Л. П. – гостьовий професор на запрошення декана філософського факультету проф. І. Трояна, (25.03.2022 – 10.06.2022).
 • Організація підписання Угоди про співпрацю  Львівського і Осієцького університетів. Читання лекцій.
 • Читання лекцій, робота над організацією  співпраці між Львівським і Загребським університетом, напрацювання у сфері подвійних дипломів, (травень 2022)
 • Читання лекцій, робота над організацією  співпраці між Львівським і Оломоуцьким університетом, напрацювання у сфері подвійних дипломів (червень 2022)
 • Читання лекцій, робота над організацією  співпраці між Львівським і Софійським університетом, напрацювання у сфері подвійних дипломів (червень 2022)
 • Співпраця з Пряшівським університетом у Спеціалізованій AD HOC комісії щодо дотримання стандартів і критеріїв освітніми програмами «Українська мова і література в комбінації» для бакалаврського і магістерського рівнів освіти на філософському факультеті Пряшівського університету в Пряшеві (Словаччина).
 • Співпраця з Методично-педагогічним центром Словацької Республіки (Пряшівське відділення) та Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти протягом березня – квітня 2022 року, вебінари з основ української мови для словацьких вихователів дитячих садочків і словацьких вчителів шкіл.
 • Участь в укладанні словацько-українського розмовника «Prvá pomoc po slovensky / «Перша допомога по-словацьки». – Братислава, 2022. – https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/sas/Publikacie/UA_e-book.pdf (коректура української версії). Центр словацької мови як іноземної (SAS) Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина).
 • Участь в укладанні болгарсько-українського розмовника Софія, 2022. – Катедра слов’янського мовознавства (м. Софія, Болгарія).

Кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

 • Міжнародний інститут японської мови Японської фундації (Кансай, Японія)
 • Пекінський університет (Китайська Народна Республіка)
 • Сіаньський університет іноземних мов (Китайська Народна Республіка)
 • Стамбульський університет (Туреччина)
 • Токійський університет іноземних мов (Японія)
 • Університет економіки та права міста Осака (Японія)
 • Університет Ямаґучі (Японія)
 • Християнськиий університет Ібаракі (Японія)
 • Чжецзянський університет (Китайська Народна Республіка)
 • Шаньдунський педагогічний університет (Китайська Народна Республіка)

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

 • Австрійське народнопісенне товариство (Österreichisches Volksliedwerk, Відень, Австрія)
 • Віденський фонограмархів (Відень, Австрія)
 • Фонографічний архів Інституту мистецтв Польської академії наук (Zbiory Fonograficzne. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Варшава, Польща)
 • Шанхайський університет іноземних мов (Китайська Народна Республіка)

Наукові стажування та відрядження

Кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

 • Проф. Олена Галета
  • Запрошений дослідник Тюбінгенського університету ім. Ебергарда Карла (Німеччина), дослідницький проєкт «Переосмислюючи українську літературу ХХ століття: тревелоги Софії Яблонської як спосіб самовираження і спільний культурний досвід», за підтримки фундації Vector Stiftung (1 червня 2022 – 31 травня 2023).
  • Гостьовий професор – ректорський стипендіат факультету міжнародних та політичних студій Яґеллонського університету, Краків, Польща, 2021
  • Гостьовий дослідник Гарвардського інституту українських студій, Гарвардський університет, США, 2020
  • Гостьовий професор, Гумбольдтський університет у Берліні, Німеччина (у рамках програми Erasmus+), 2019, 2018, 2017
  • Гостьовий лектор, проєкт “Workshop zur Wissenschaftgeschichte in Mitteleuropa”, Hiedelberger Akademie der Wissenschaften – Universitaet Heidelberg, Germany, 2019
  • Гостьовий професор – ректорський стипендіат факультету міжнародних та політичних студій Яґеллонського університету, Краків, Польща, 2018
  • Гостьовий стипендіат, Charles University in Prague, Czech Republic, 2018
  • Гостьовий професор – ректорський стипендіат в Інституті східнослов’янських студій Яґеллонського університету, Краків, Польща, 2015-2016
  • Гостьовий професор Загребського університету, Хорватія, 2015
  • Гостьовий професор, Гумбольдтський університет у Берліні, Німеччина (у рамках програми Erasmus Mundus), 2013-2014 
 • Доц. Мар’яна Гірняк
  • Наукове стажування у Відділі полоністики Яґеллонського університету (Краків, 5 – 11 грудня 2010 р.).
  • Стажування в рамках програми академічного обміну Erasmus+ Staff Mobility for Teaching у Тартуському університеті (Естонія, 13 – 17 березня 2017 р.), упродовж якого було прочитано 4 лекції для студентів.
  • Стипендіатка програми OeAD. Стажування в Інституті славістики (Факультет філології та культурології) Віденського університету (травень 2017 р.).
  • Участь у програмі «Англомовна академічна комунікація» (“English-language Academic Communication”, April 15 – June 15, 2022, Credits (ECTS) 6), House of Europe, Ivan Franko National University of Lviv (Center for English-language Academic and Cross-cultural Communication).
 •  Доц. Марія Зубрицька
  • Стажування в рамках програми академічного обміну Еразмус+ в Загребському університеті (Хорватія, 13-20 травня 2018), упродовж якого було прочитано 4 лекції для студентів-україністів.
  • Стажування в рамках академічного обміну Еразмус+ в Університеті Ниси (Польща, 5-12 жовтня 2018), упродовж якого було прочитано 2 лекції для студентів-перекладознавців.
  • Стажування в рамках програми академічного обміну Еразмус+ в Оломоуцькому університеті (Чехія, 25-30 березня 2019 року), упродовж якого було прочитано 2 лекції для студентів-україністів та 2 лекції для студентів-перекладознавців;
  • Стажування в Сучавському університеті імені Штефана Великого (Румунія, упродовж якого було прочитано 2 лекції для студентів-україністів (9-15 травня 2019).
  • Стажування в  рамках програми академічного обміну Еразмус+  в Університеті Орадя (Румунія, 4-11 жовтня 2019 року)
 • Доц. Тарас Лучук
  • Наукове стажування в Інституті славістики Віденського університету (Відень, Австрія). Квітень 2016
 • Доц. Уляна Федорів
  • Наукове стажування у відділі україністики Вроцлавського університету в рамках роботи над темою «Соцреалістичний канон української літератури: польське прочитання» (квітень 2016 р.)

Кафедра польської філології

 • Аспірант Л. Пуздрак – наукове стажування в Сілезькому університеті 17 лютого – 30 червня 2020 року (Катовіце, Польща)
 • Проф., к.ф.н. Алла Кравчук – наукове стажування в Університеті Яна Кохановського 10–15 грудня 2019 р. (Кєльцe Польща)
 • Проф., к.ф.н. Алла Кравчук – наукове стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської 31 травня – 6 червня 2019 року (Люблін, Польща)
 • Доц., к.ф.н. Остап Сливинський – наукове стажування в Cофійському університеті імені святого Климента Охридського. У рамках програми Erasmus+ 07 – 13 квітня 2019 року (Софія, Болгарія)
 • Асист., к.ф.н. Ірина Бундза – наукове стажування в рамках програми Erasmus+ 07–13 квітня 2019 року, Сілезький університет (Катовіце, Польща)
 • Асист. Леся Король – наукове стажування в Інституті Івана Франка НАН України 1 березня – 30 квітня 2019 року (Львів, Україна)
 • Аспірант, асист. Олеся Сливинська – наукове стажування в Лодзькому університеті 21–27 жовтня 2019 року (Лодзь, Польща)
 • Аспірант, асист. Олеся Сливинська – наукове стажування в Інституті Івана Франка НАН України 1 березня – 30 квітня 2019 року (Львів, Україна)
 • Аспірант, асист. Олеся Сливинська – наукове стажування у Вармінсько-Мазурському університеті в рамках програми Erasmus+ 18–24 лютого 2019 року (Ольштин, Польща).
 • Аспірант, асист. Уляна Євчук – наукове стажування в Сілезькому університеті 1–5 вересня 2019 року (Катовіце, Польща)
 • Аспірант О. Филипець – наукове стажування в Лодзькому університеті 21–27 жовтня 2019 року (Лодзь, Польща)
 • Аспірант О. Филипець – наукове стажування в Сілезькому університеті 01–09 липня 2019 року (Катовіце, Польща)
 • Аспірант О. Филипець – наукове стажування в Університет імені Марії Кюрі-Склодовської 31 травня – 06 червня 2019 року (Люблін, Польща)
 • Аспірант О. Филипець – наукове стажування в Жешівському університеті 17–20 березня 2019 року (Жешув, Польща)
 • Проф., к.ф.н. Алла Кравчук – наукове стажування в Силезькому університет (Катовіце, Польща) 11–17 березня 2018 року
 • Проф., к.ф.н. Алла Кравчук – наукове стажування в Університеті Миколая Коперника 7–13 жовтня 2018 р. (Торунь, Польща)
 • Доц., к.ф.н. Христина Ніколайчук – наукове стажування в Зеленогурському університеті у рамках програми Erasmus+ 23–27 квітня 2018 року (Зелена Гура, Польща)
 • Аспірант, асист. Уляна Євчук – наукове стажування в Університеті імені Адама Міцкевича 10–20 грудня 2018 року (Познань, Польща)
 • Аспірант О. Филипець – наукове стажування в Університеті імені Адама Міцкевича 10–20 грудня 2018 року (Познань, Польща)
 • Проф., к.ф.н. Алла Кравчук – наукове стажування у Вармінсько-Мазурському університеті 20–25 листопада 2017 року (Ольштин, Польща)
 • Доц., к.ф.н. Остап Сливинський – наукове стажування в Cофійському університеті імені святого Климента Охридського. У рамках програми Erasmus+ 28 травня – 04 червня 2017 року (Софія, Болгарія)
 • Асист., к.ф.н. Ірина Бундза – наукове семестрове стажування в Зеленогурському університеті 02 березня – 13 липня 2017 року (Катовіце, Польща)
 • Доц., к.ф.н. Христина Ніколайчук – наукове стажування у Вармінсько-Мазурському університеті у рамках програми Erasmus+ 27 листопада – 03 грудня 2017 року (Ольштин, Польща)
 • Асист. Леся Король – наукове стажування у Зеленогурському університеті в рамках програми Erasmus + 15–21 травня 2017 року (Зелена Гура, Польща)
 • Асист. Леся Король – наукове стажування у Варшавському університеті 16–22 березня  2017 року (Варшава, Польща)
 • Аспірант, асист. Уляна Євчук – наукове стажування в Зеленогурському університеті 22–24 квітня 2017 року (Зелена Гура, Польща)
 • Проф., к.ф.н. Алла Кравчук – наукове стажування в Зеленоґурському університеті 29 лютого – 18 травня 2016 року (Зелена Ґура, Польща)
 • Доц., к.ф.н. Остап Сливинський – наукове стажування в Центрі “KulturKontakt Austria” 4 квітня – 31 травня 2016 року (Відень, Австрія).
 • Асист., к.ф.н. Ірина Бундза – наукове стажування в рамках програми “Artes Liberales” 01 вересня – 30 листопада 2016 року Сілезький університет (Катовіце, Польща)
 • Доц. Сливинський О.Т. – відрядження для участі у 88-му Міжнародному ПЕН-конгресі (м. Упсала, Швеція, з 26.09.2022 до 01.10.2022 р.)
 • Доц. Сливинський О.Т. – відрядження для участі у VIII Міжнародному літературному фестивалі (м. Батумі, Грузія, з 05.10.2022 до 08.10.2022 р.)
 • У жовтні-грудні 2022 року доц. кафедри польської філології Стельмах Х.М. – гостьові лекції у Вармінсько- Мазурському університеті в Ольштині з низки літературознавчих та культурознавчих дисциплін. Цикл лекцій з актуальних проблем сучасної польської літератури, культури Східних кресів, літературної есеїстики та ін. (Ольштин, Польща).
 • У жовтні-грудні 2022 року доц. кафедри польської філології Лозинська О.Г. – гостьові лекції у Вармінсько- Мазурському університеті в Ольштині з мовознавчих дисциплін. Цикл лекцій з історичної граматики польської мови, культури польської мови (Ольштин, Польща).

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

 • Проф. Алла Татаренко. Наукове стажування в Загребському університеті (Хорватія) за програмою ERASMUS+, 2–9.11.2019 р.
 • Проф. Людмила Васильєва. Наукове стажування в РХ в м. Загреб на факультеті Хорватських студій у листопаді 2019 р. за програмою ERASMUS+
 • Доц. Любов Осташ. Наукове стажування в Університеті Палацького в Оломоуці (м. Оломоуц, Чеська Республіка) в рамках програми Еразмус+ (жовтень 2019 р.).
 • Доц. Зоряна Гілецька, доц. Лідія Хода стажування у Центрі словацької мови як іноземної (SAS) Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина) для викладачів і вчителів словацької мови закордоном, серпень 2022 р. 
 • Доц. Любов Осташ  наукове стажування в Інституті чеської мови Академії наук Чеської Республіки (м. Прага, Чеська Республіка), 2022-2023 р.
 • Стажування студентів-болгаристів 2 курсу та викладачів-болгаристів у Софійському університеті, (березень 2022 р.) 

Кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

 • Доц. Ірина Яремчук. Науково-педагогічне стажування у Сіаньському університеті (Китайська Народна Республіка) в рамках угоди про співпрацю (наказ №2917 від 07.09.2020 р.), 1.09.2020–30.06.2021 р.
 • Асист. Ольга Колосова – наукове стажування у Міжнародному інституті Японської мови (Кансай, Японія) в рамках програми Японської фундації для
  спеціалістів у культурній та науковій галузях, 6.06 – 1.08.2018 р.
 • Асист. Надія Вишневська – участь у курсах іраністичних студій при університеті Св. Климента Охридського (Софія, Болгарія), 2017 р.
 • Асист. Надія Вишневська – наукове стажування у рамках програми Artes Liberales в Ягеллонському університеті (Краків, Польща). Тема дослідження: «Відчитання перських написів для атрибуції експонатів у Львівських та Київських музейних збірках», листопад – грудень 2016 р.
 • Асист. Соломія Ключник –  стажування при Університеті Алламе Табатабаї (Тегеран, Іран), серпень 2016 р.
 • Асист. Ірина Батюк – наукове стажування у Міжнародному інституті Японської мови (Кансай, Японія) в рамках програми Японської фундації для спеціалістів у культурній та науковій галузях, 6.06 – 1.08.2014 р.
 • Доц. Ореста Забуранна – наукове стажування у Токійському університеті іноземних мов (Японія) в рамках програми Міністерства науки та освіти
  Японії. Науковий керівник – професор Еміко Хаяцу, 01.04.2010 – 31.03.2013 р.

Кафедра загального мовознавства

 • Проф. Галина Мацюк. Стипендія зі соціолінгівстики (взаємодія понять мови і Церкви). Університет Альберти, Канадійський інститут українських студій (Едмонтон, Канада), 2020 р.
 • Проф. Галина Мацюк. Стипендія DAAD з політичної комунікації. Фрайбурзький університет (Німеччина), 2014 р.
 • Проф. Галина Мацюк. Стипендія DAAD зі соціолінгвістики. Фрайбурзький університет (Німеччина), 2010 р.

Міжнародні проєкти та гранти

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства

 • Проф. Михайло Гнатюк
  • Участь у міжнародному проєкті «Іван Франко і єврейське питання в Галичині», який проводив Віденський університет (жовтень 2013).Виступ на міжнародній конференції з доповіддю “Ivan Franko und galizische Judentum. Literarischer und publicistischer Kontext”
  • Співавтор разом з проф. А. Вольданом (режисер Т. Коляндрук) українсько-австрійського проєкту – телевізійного фільму «Віденськими стежками Івана Франка» (2015)
  • Участь у програмі OeAD (Австрійського Бюро кооперації) з підготовки видання «Нова подорож до Европи» (2013)
  • Доповідь на засіданні клубу «Австрійські зустрічі» «Іван Франко і українське питання на сторінках віденських періодичних видань кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (листопад 2014)
  • Для студентів-славістів Університету Т. Масарика видав підручник «Історія української критики і літературознавства другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (Львів-Брно, 2013)
  • Стаття “Iwan Franko und A. Černy in der Enwicklung der modernen tschechischen Druckmedien Ende XIX – Anfang des XX Jahrhunderts («Літературно-науковий вістник», “Slovansky přehled”) // Středni Evropa včera a dnes: proměny koncepci. – Brno, 2015. – S. 361-371
  • Cтаття «Східні традиції та центральноевропейські орієнтири: українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст.» // Středni Evropa včera a dnes: proměny koncepci. – Brno, 2017
  • Участь у міжнародній програмі “Galicja 1916: plus/minus dziecięć lat” (Siedlce 2018)
  • Стаття “Ankieta o Galicji” // Galicja 1916: plus/minus dziecięć lat. – Siedlce, 2018. – S. 207-221
  • Участь у проєкті Слов’янської бібліотеки у Празі «Українсько-чеські культурні та літературні зв’язки ХХ ст.»
  • Участь у проєкті Львівської національної наукової бібліотеки НАН України ім. В. Стефаника та закладу Оссолінських з відзначення 150-річчя Василя Стефаника (2020-2021)
 •  Проф. Олена Галета
  • Член редакційної колегії міжнародного рецензованого часопису “Porównania/Comparisons” (Польща)
  • Член організаційного комітету, Міжнародна конференція “From Artes Liberales to Artes Digitales”, (у співпраці зі Стенфордським університетом, США), Львів, Україна, 2019
  • Експерт тематичного напрямку, International conference “Between Kyiv and Vienna: Histories of people, ideas, and objects in circulation and motion”, Vienna, IWM – Ukrainian Institute – Center for Urban History, December 7, 2019
  • Член організаційного комітету, International project “Ludwik Flek und seine Denkkkolektive”, Heidelberg, Germany – Lviv, Ukraine, 2019
  • Експерт, International training “Weltliteratur weltweit”, University of Göttingen, Germany, 2018
  • Член керівного комітету, International Winder Academy for doctoral and postdoctoral researchers “Revisiting the Nation: Transcultural contact zones in Eastern Europe”, Бухарест, Румунія – Берлін, Німеччина, 2017–2018
  • Експерт дослідницької програми Dahlem Postdoc Fellowship, Freie Universität Berlin, Germany, 2016
  • Член експертної ради (рецензент) Українсько-американської комісії Програми ім. Фулбрайта, з 2016
  • Член керівного комітету, International Winder Academy for doctoral and postdoctoral researchers “Beyond History and Identity: New Perspectives on Aesthetics, Politics and Society in Eastern Europe”, Берлін, Німеччина, 2015
  • Співкерівник німецько-українського навчально-дослідницького проекту “The Potential of Art and Literature in the Context of Political Crisis”, Берлін-Львів, 2015
  • Експерт, куратор робочого напрямку, International Symposium “Historical and Cultural Narratives. Rivalries and Entanglements in Eastern Europe”, Тюбінгенський університет Ебергарда Карла, Німеччина, 2015
  • Член експертної ради (рецензент) Польсько-американської комісії Програми ім. Фулбрайта, 2015
  • Участь у міжнародному проєкті “Архів та спадщина: інструменти та способи культурного пригадування” (Гумбольдтський університет, Берліні; 2022-2024 рр.)
 •  Доц. Мар’яна Гірняк
  • Проєкт «Universities – the source of consolidation of civil society in neighbouring Ukraine; Slovakia – mediator on the way of Ukrainian academics to new European university area» (Братислава, 9-15 травня 2010р)
  • Проєкт “Prospects Support of Ukrainian Universities” (Вюрцбург, 19-23 жовтня 2015р.)
  • Міжнародна програма обміну викладачами Erasmus+ Staff Mobility for Teaching (13–17 березня 2017 р.). Лекції в Університеті м. Тарту (Естонія), факультет мистецтв та гуманітарних наук
  • Міжнародний проєкт-воркшоп “World Literature Worldwide” (Геттінгенський університет імені Георга-Августа, 16 – 19.11.2018 р.)
 •  Доц. Тарас Лучук
  • Доц. Тарас Лучук. Учасник програми Європейського Союзу «Креативна Європа». За підтримки Європейської Комісії. Проект «Перші поетеси: кодекс давньогрецької жіночої поезії». Упродовж 2018–2019
 • Доц. Уляна Федорів
  • Співпраця в рамках Міжнародного проєкту «Молода україністика. Сучасні проблеми українознавчих досліджень» (Варшавський університет). Керівництво науковою роботою студентки філологічного факультету Ангеліни Паращини

Кафедра польської філології

 • Доц. Остап Сливинський. Міжнародний дослідницький проєкт «Болгарія та Україна: культура зламів (ХІХ–ХХІ ст.)» (Інститут літератури Болгарської академії наук, грант він Фонду наукових досліджень (Болгарія)
 • Доц. Остап Сливинський. Міжнародний дослідницький проєкт «Культурні посланці в часи кризи» (Тюбінгенський університет, Німеччина, грант за європейською програмою COST (European Cooperation in Science and Technology)
 • Доц. Ніколайчук Х.М. (кафедра польської філології)  є стипендисткою Програми імені Лейна Кіркланда у 2022-2023 навчальному році. Двосеместрове навчання в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні та участь у циклі додаткових тренінгів (Люблін, Польща).
 • Проф. Кравчук А.М. (кафедра польської філології) – Участь у міжнародному науково-дослідному проєкті «Pamięć języka. [Pamięć języka w polszczyźnie odziedziczonej. Wybrane zjawiska języka polskiego w Ukrainie (na przykładzie „Gazety Polskiej Bukowiny”]», Університет Миколая Коперника. Проведення досліджень і підготовки наукової публікації у співавторстві з партнерами з УМК в Торуні (Торунь, Польща, 08 –10.2022).
 • Доц. Сливинський О.Т.: участь у міжнародному науковому проєкті «”Учорашній світ” крізь призму кризи 1939 року: передчуття занепаду Європи в культура та літературах Болгарії, України, Польщі та Чехословаччини» (Інститут літератури Болгарської Академії наук, вересень 2021 р. – грудень 2022 р.).
 • Ас.Наконечна А.В.: Участь у науково-дослідницькому проєкті: збирання та опрацювання автобіографічних матеріалів до бази Archiwum kobiet (Інститут літературознавчих досліджень Польської академії наук, листопад-грудень 2022).

Кафедра загального мовознавства

 • Доц. Світлана Мартінек. Міжнародний науковий колективний проект EUROJOS -2 (Варшава, Люблін. Польща)
 • Доц. Соломія Бук. Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN, Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL, Krakow, 17-19 czerwca 2015)
 • Доц. Соломія Бук. Проєкт М/6-2009 «Створення збалансованого текстового банку даних української мови» (2009–2010 рр., д/р 0109U001786) у межах програми
  мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва мiж Україною та Австрiйською Республiкою