Міжнародна співпраця

Міжнародні наукові проєкти

Міжнародні освітні проєкти

“Wykorzystywanie wybranych materiałów do terapii afazji w dydaktyce języka polskiego jako obcego”

15.09.2022 – участь викладачів і студентів кафедри польської філології в обговоренні онлайн-лекції Беати Єндрики (Варшавський університет) на тему «Wykorzystywanie wybranych materiałów do terapii afazji w dydaktyce języka polskiego jako obcego» у межах програми промоції польської мови NAWA «Дев’ять лекцій для полоністів. Мова – Лінгводидактика – Транслатологія» (Варшава, Польща).

“Opozycja swój i obcy w w wizualno-werbalnych metaforach publicystycznych”

22.09.2022 – участь студентів та викладачів кафедри польської філології у онлайн-лекції проф. Бартоломея Малішевського (Університет імені Марії Кюрі-Склодовської у Люблін) на тему «Opozycja swój i obcy w w wizualno-werbalnych metaforach publicystycznych» у межах програми промоції польської мови NAWA «Дев’ять лекцій для полоністів. Мова – Лінгводидактика – Транслатологія» (Люблін, Польща).

“Poeta-tłumacz w czasie Wielkiej Wojny. Przekłady Jana Kasprowicza w latach 1914-1918”

26.09.2022 – участь студентів та викладачів кафедри польської філології у онлайн-лекції проф.  Гжегожа Бомбяка (Варшавський університет) на тему «Poeta-tłumacz w czasie Wielkiej Wojny. Przekłady Jana Kasprowicza w latach 1914-1918» у межах програми промоції польської мови NAWA «Дев’ять лекцій для полоністів. Мова – Лінгводидактика – Транслатологія» (Варшава, Польща).

“O niewiarygodności języka w dyskursie ideologicznym”

29.09.2022 – участь студентів та викладачів кафедри польської філології у лекції проф. Анни Цегели (Варшавський університет) на тему «O niewiarygodności języka w dyskursie ideologicznym» у межах програми промоції польської мови NAWA «Дев’ять лекцій для полоністів. Мова – Лінгводидактика – Транслатологія» (Варшава, Польща).

Академічна мобільність

Проходження практики студентками 3 курсу та 1 курсу магістратури в Університеті Миколая Коперника, грудень – лютий 2022-2023 рр. (Торунь, Польща).

Міжнародна мобільність для викладачів кафедри польської філології (проєкт КА 107) в Університеті Миколая Коперника, 16-20 січня 2023 р. (Торунь, Польща).

Заплановано міжнародну студентську мобільність для студентів польської філології  (проєкт КА 131 2021-2023) в Університеті Миколая Коперника, лютий – липень 2023 р. (Торунь, Польща).

Участь студентів-словакістів 2 і 4 курсів у 58 Літній школі словацької мови і культури SAS (Studia Academica Slovaca), Університет Коменського (м. Братислава, Словаччина) – серпень 2022 р.

Включене семестрове онлайн навчання студентки-словакістки 3 курсу на філософському факультеті Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина), лютий – червень 2022 р.

Включене семестрове навчання студенток 2 і 4 курсів на філософському факультеті Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина), вересень 2022 – лютий 2023 рр.

Міжнародні освітні і наукові заходи

 • Проф. Кравчук А.М. (кафедра польської філології) – Міжнародна наукова конференція „Pogranicza Słowiańszczyzny przełomu XX i XXI wieku. Język – społeczeństwo – kultura – tożsamość”.  Доповідь «Nazwa „mowa chachłacka” w relacjach powojennych przesiedleńców ze Wschodu zamieszkałych w zachodniej Polsce (співавторки Ева Дзєнгель, Катажина Чарнецка, Вільнюс, Литва, 8-10. 09. 2022).
 • Проф. Кравчук А.М. (кафедра польської філології) – Міжнародна наукова конференція „Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język, literatura, kultura”.  Доповідь „Osobliwości gramatyczne języka polskiego młodzieży w Ukrainie Zachodniej na tle cech gramatycznych polszczyzny północnokresowej” (співавторка Марія Зелінська, Вільнюс, Литва, 13-14. 09. 2022).
 • Проф. Кравчук А.М. (кафедра польської філології) –  Польсько-український симпозіум у межах програми промоції польської мови NAWA «Дев’ять лекцій для полоністів. Мова – Лінгводидактика – Транслатологія». Доповідь „Swoistość form  adresatywnych w tekstach współczesnych gazet polskojęzycznych wydawanych w Ukrainie (na tle normy ogólnopolskiej)” (Варшава, Польща, 3-4.10.2022).
 • Доц. Сливинський О.Т. (кафедра польської філології): Міжнародний семінар “Contemporary Poetry from Ukraine” (Університет Ноттінґем Трент, Велика Британія, квітень 2022 р.), тема доповіді: «Українська поезія перед лицем досвіду війни».
 • Доц. Сливинський О.Т. (кафедра польської філології): міжнародний круглий стіл “Besieged Voices from Ukraine” (Міський університет Нью-Йорка, травень 2022 р.), тема наукового повідомлення: «Мова літератури про війну: стилістика, лексика, фразеологія».
 • Доц. Сливинський О.Т. (кафедра польської філології): –  польсько-український симпозіум у межах програми промоції польської мови NAWA «Дев’ять лекцій для полоністів. Мова – Лінгводидактика – Транслатологія». Доповідь „Proza Olgi Tokarczuk jako wyzwanie dla tłumacza” (Варшава – Івано-Франківськ, 17.05.2022).
 • Доц. Сливинський О.Т. (кафедра польської філології): Міжнародний симпозіум «The Reconstruction of Ukraine: Ruination / Representation / Solidarity» (Університетський коледж Лондона, Велика Британія, 27 серпня 2022 р.); тема доповіді: «Документування війни: літературний досвід».
 • Доц. Сливинський О.Т. (кафедра польської філології): І Всесвітній конгрес перекладачів Ольги Токарчук (Вроцлав, Польща, 14–18 вересня 2022 р.); тема доповіді: «Przetłumaczyć czy wytłumaczyć wojnę: tłumacze ukraińscy w obliczu rosyjskiej agresji».
 • Доц. Гілецька З.І. (кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького): Участь і виступ з доповіддю доц. Зоряни Гілецької на Міжнародній науковій конференції «Transformácia a transpozícia onomastických kategórií v slovanských jazykoch», Пряшівський університет в Пряшеві (Словаччина), 25 травня 2022 р.
 • Доц. Гілецька З.І. (кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького): Відкрита лекція доц. Зоряни Гілецької на тему «Slovenčina ako cudzí jazyk v ukrajinskom jazykovom prostredí» для студентів і викладачів педагогічного факультету Пряшівського університету в Пряшеві (Словаччина), 6 квітня 2022 р.
 • Доц. Гілецька З.І. (кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького): Участь і доповідь доц. Зоряни Гілецької на вебінарі, присвяченому проблемам вивчення словацької мови українцями, організованого Центром словацької мови як іноземної (SAS) Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина), 23 червня 2022р.
 • Доц. Гілецька З.І. (кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького): Участь і виступ у панельній дискусії на тему «Slovensko pre Ukrajinu. Výučba ukrajinských odídencov na Slovensku» доц. Зоряни Гілецької, Центр словацької мови як іноземної (SAS) Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина) ,16 серпня 2022 р.
 • Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького: Участь викладачів і студентів у щомісячному науково-методичному вебінарі «S učiteľmi na káve» / «З вчителями на каві», який організовує Центр словацької мови як іноземної (SAS) Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина) для викладачів і вчителів словацької мови закордоном.
 • Участь у конференції «Відносини між Болгарією та Україною: ретроспекція і перспективи», організованій Посольством Республіки Болгарія в Україні в контексті відзначення 30-ї річниці відновлення дипломатичних відносин між Україною та Болгарією. (Київ – Софія).
 • Участь у конференції «Сугестопедія і мир» (Бургас, Болгарія).

Катедра загального мовознавства

Професор Галина Мацюк

5-7 09 2019. The 5 th International Conference on Onomastics. Name and Naming. Доповідь у співаторстві:Halyna Matsyuk, Lesia Duda. Outlining the characterization of the polycultural names in the city of Lviv in the first half of the twentieth century (based on the sociolinguistic reconstruction of metric book records)

02. 2020. Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS). Доповідь на семінарі інституту на тему: «Introducing theVernacular in the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in 1917-21: A Sociolinguistics View». https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/news-and-events/seminars/2020/january/halyna-matsyuk.html

03. 2020. Доповідь на засіданні НТШ в Канаді (Університет Альберти, Едмонтон) на тему «Імена нових святих як соціокультурний код».

2021. Учасниця програми Profesorów Wizytującychwroku kalendarzowym 2021r.: запрошений професор у Ягеллонський університет (Краків, Польща). Викладання двох дисциплін «Багатомовність і мовна політика в ЄС», «Мова політики» для студентів -бакалаврів та магістрів факультету політолітології та міжнародних відносин Ягеллонського університету ( 10. 2021- 22. 12. 2021р.).

Квітень, 2020.Recenzja artykułu przeznaczonego do czasopisma „Studia Filologiczne UJK” 2020. стаття:: Сборничокъ словъ и выраженій чисто-народныхъ, призначеный матеріаломъ до руского Словаря Ilki Magury – nieznane źródło XIX-wiecznej leksyki ukraińskiej

12. 2020. Член журі міжнародного конкурсу науковців-славістів: Konkurs na najlepszą monografię naukową z zakresukultury białoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiegopod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Експертні висновки на 5 монографій  учасників.

12. 2021р Доповідь на засіданні НТШ в Канаді (Едмонтон, університет Альберти). «Мова і Церква: з досвіду релігійного повсякдення українців Холмщини і Підляшшя».

12. 2021. Міжнародна конференція «Мова , культура, суспільство» (за результатами міжнародної співпраці між трьома університетами: Львівським , Варшавським і Вроцлавським). Доповідь на тему: «Мова і Церква: конструювання комунікативних практик православних українців Холмщини і Підляшшя» (1815-1947).

2021. Член журі міжнародного конкурсу науковців-славістів Konkurs na najlepszą monografię naukowązzakresu kulturybiałoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiegopod patronatemJMRektora Uniwersytetu Warszawskiego.Експертні висновки (6) про монографії шести учасників міжнародного конкурсу: Див: https://drive.google.com/drive/folders/1vkG17ySB1LCg6QhL2FfniqZ6jGRS0o RECENZJE.Matsyuk.

2022- 2023. Рецензування наукових видань та   опонування дисертацій:1) Опонент дисертації аспірантки Варшавського університету Оксани Борис на тему: Terminologia ginekologii i położnictwa w języku ukraińskim i polskimstudium kontrastywne(23.06. 2022.Warszawa 2022). Рецензія: H.Matsyuk. Ocena rozprawy doktorskiej Pani mgr Oksany Borys pt. Terminologia ginekologii i położnictwa w języku ukraińskim i polskim – studium kontrastywne (Warszawa 2022, ss. 271). 2) Рецензія на монографію  асистента кафедри україністики Варшавського університету Оксани Пшибиш. «Термінологія гінекології та акушерства в українській і польській мовах – контрастивне дослідження / Terminologia ginekologii i położnictwa w językuukraińskim i polskimstudium kontrastywne (13.11. 2023Warszawa 2023).

19 . 04. 2023. Міжуніверситетський  мовознавчий семінар в рамках проєкту про співпрацю між Варшавським, Вроцлавським університетом та Львівським національним університетом імені Івана Франка .Тема доповіді: Топонімічна компетентність суспільства: динаміка змін у роки війни.

05. 2023. Międzyuczelniane seminaria językoznawcze. Polsko-ukraińskie spotkania onomastyczne W ramach projektu „ SPOTKANIA ONOMASTYCZNE. Badania onomastyki pogranicza polskowschodniosłowiańskiego”. Тема лекції: Галина Мацюк. Про що говорять неофіційні імена українських військовослужбовців?

15-16. 06. 2023:  Międzynarodowa Ukrainistyczna Konferencja Naukowa. Tradycje i wyzwania studiów ukrainistycznych. Темадоповіді: . Лексика українського повсякдення як обєкт лексикографічного опису: теоретичні і прикладні аспекти

5-7. 09. 2023р.The Sixth International Conference on Onomastics “Name and Naming”Baia Mare, September 5-7, 2023/ (In)correctness in Onomastics (Університет Бая Маре, Румунія). Тема доповіді:  The linguistic landscape of Ukraine: Decolonization of toponyms associated with Russian culture

5.10. 2023. II Міжнародна наукова конференція « Мова, культура і суспільство» в рамках проєкту про співпрацю між Варшавським, Вроцлавським університетом та Львівським національним університетом імені Івана Франка Тема доповіді: «Лінгвістичний ландшафт України: деколонізація топонімів, пов’язаних із російською культурою».

 1. 2024. Освітній проєкт «Мова і російсько-українська війна»: із Загребським університетом: гостьові лекції для україністів на запрошення факультету (9. 2024; 16. 01. 2024, Хорватія); із Ягеллонським університетом (гостьові лекції  на запрошення факультету міжнародних відносин (3. 04. 2024; 12. 04. 2024; 24 . 04. 2024, Польща); із Софійським університетом Святого Климента Охридського: гостьова лекція   для студентів-україністів  (11. 04. 2024р., Болгарія); із Геттингенським університетом імені Георга-Августа: гостьова лекція для викладачів та студентів  кафедри славістики   (31. 01. 2024, Німечччина).

Cпівпраця із зарубіжними науковими установами

Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка

 • Український Вільний Університет (Мюнхен, Німеччина)

Кафедра української мови імені професора Івана Ковалика

 • Кафедра україністики Варшавського університету (Польща)
 • Вроцлавський університет (Польща)

Кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

 • Проф. Михайло Гнатюк
  • Як запрошений професор прочитав спецкурс «Теоретичні шукання в українському літературознавстві другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» для студентів та аспірантів Інституту славістики університету Томаша Масарика (Броно, Чехія, квітень 2013).
  • Участь у роботі редакційної комісії журналу “Slavia literaria” (Чехія) – рецензування наукових статей (2019-2020).
  • Доповідь «Роман Лубківський в українсько-чеському культурному діалозі кінця ХХ –початку ХХІ ст.» (листопад 2016).
  • Підготовка видання творів В. Стефаника українською та польською мовами (2020-2021).
 • Проф. Олена Галета
  • Інститут українських студій Гарвардського університету (Кембридж, США)
  • Інститут Гаррімана, Колумбійський університет (Нью-Йорк, США)
  • Інститут Кеннана, Міжнародний центр для науковців імені Вудро Вільсона (Вашингтон, США)
  • Кафедра слов’янських мов і літератур Університету Торонто (Канада)
  • Інститут славістики Віденського університету (Австрія)
  • Університет імені Адама Міцкевича (Познань, Польща)
  • Інститут слов’янської філології Вроцлавського університету (Польща)
  • Кафедра україністики Яґеллонського університету (Краків, Польща)
  • Кафедра українознавства Яґеллонського університету (Краків, Польща)
  • Інститут східнослов’янської філології Варшавського університету (Польща)
  • Гуманітарний факультет Карлового університету (Прага, Чехія)
  • Кафедра україністики Заґребського університету (Хорватія)
  • Інститут славістики Гумбольдтського університету в Берліні (Німеччина)
  • Філософський факультет Ґеттінґенського університету імені Ґеорґа Авґуста (Німеччина)
  • Гайдельберзька академія наук (Німеччина)
 •  Доц. Мар’яна Гірняк
  • У співпраці з Інститутом слов’янської філології Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) виступила на Міжнародній науковій конференції «Studia Ingardeniana. Poetyka tekstu literackiego” (9-10 листопада 2010 р.) та опублікувала статтю у науковому виданні на основі доповіді: Гірняк М. Феноменологічна концепція Романа Інґардена в контексті теорії літературної комунікації // Studia Ingardeniana. Т.2. Poetyka tekstu literackiego [Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. T.VI]. – Lublin : OL PAN, 2011. – S. 22–31
  • У співпраці з факультетом філології Вестфальського університету імені Вільгельма (Мюнстер, Німеччина) виступила на Міжнародній науковій конференції “Europäische Transformationen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspektive (von den 1960er Jahren bis heute)” (26-29 січня 2010 р.) та опублікувала тези доповіді: Hirnjak M. Das Ich und der Andere – das Identitätsproblem im Werk von Jurij Andruchovyč //Europäische Transformationen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspektive (von den 1960er Jahren bis heute): Zussammenfassungen der Vorträge (Internationale Tagung an der Westfälischen Wilhelms-Universitäs Münster. 26-29. Jan. 2010). – Münster, 2010. – S. 20
  • У співпраці з часописом «Український журнал» (Прага, Чехія) опублікувала рецензію: Гірняк М. Інтелектуал із «часу, як він є» [рецензія на книгу: Петров В. Розвідки [упор. В. Брюховецький] : у 3 т. – К. : Темпора, 2013] // Український журнал. – Прага, 2013. – № 7-8. – С. 50
  • У співпраці з факультетом лінгвістики та літературознавства Університету Людвіґа-Максиміліана (Мюнхен, Німеччина) виступила на П’ятій міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (30 жовтня – 2 листопада 2014 року) та опублікувала статтю у збірнику наукових праць на основі доповіді: Гірняк М. Співіснування з іншим у творчості Віктора Петрова-Домонтовича та Юрія Косача // Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik”Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Bd. 2014 / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. – München – Berlin: Verlag Otto Sagner, – S. 306–318
  • У співпраці з гуманітарним факультетом Карлового університету (Прага, Чехія) виступила на Міжнародній конференції україністів у Празі «Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, культура)» (24-26 листопада 2017 року) та опублікувала статтю у часописі на основі доповіді: Гірняк М. Від Іншого до Себе: самоідентифікація людини у філософсько-історичних романах Наталени Королевої та Леоніда Мосендза // Oriens Aliter. – 2018. – № 1. – С. 48–62
  • У співпраці з кафедрою україністики Яґеллонського університету (Краків, 6–7 червня 2019 р.) виступила на Міжнародній науковій конференції «Віктор Петров-Домонтович: мапування творчости письменника» та в однойменній колективній монографії опублікувала статтю «Митець у творах В. Домонтовича: художній образ та філософія світовідчування»
  • У співпраці з Інститутом східнослов’янської філології Варшавського університету, зокрема з редколегією часопису Studia Ucrainica Varsoviensia, опублікувала статтю: Гірняк М. Між експериментом та інтелектуальним письмом: гра з літературною традицією у романі Майка Йогансена „Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію” // Studia Ucrainica Varsoviensia. – 2020. – S.217–232.
  • У співпраці з редколегією видання Вільнюського університету (Литва) Respectus Philologicus опублікувала статтю: Hirnyak M. Dialogue with the Bible in the Verse Dramas by Lesya Ukrainka: Philosophical Reflections and Dominant Symbols // Respectus Philologicus. Vilnius: Vilnius University Press, 2022. No. 41(46). PP.167 – 179.
 •  Доц. Марія Зубрицька
  • У співпраці з Інститутом філософії Варшавського університету опублікувала статтю у виданні Інституту філософії Mariya Zubrytska, Ontological Metaphors in Taras Shevchenko’s Poetry // Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Prof. Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w 70. rocznicę urodzin” – Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa. – 2016. PP 495-502
  • У співпраці з Центром українознавства Університету імені Монаша (Мельбурн, Австралія) опублікувала статтю у їхному виданні Zubrytska M. The Communicative Role of Metaphors of Silence in Taras Shevchenko’s Poetry / Mariya Zubrytska // Cossacks in Jamaica, Ukraine at the Antipodes: Essays in Honor of Marko Pavlyshyn / edited by A. Achilli, S. Yekelchyk, D. Yesypenko. – Brookline, MA: Academic Studies Press, 2020. –P. 199-213
 • Доц. Тарас Лучук
  • Талліннський університет (Таллінн, Естонія)
  • Токійський університет іноземних мов (Токіо, Японія)
 • Доц. Уляна Федорів
  • Участь у Міжнародній конференції україністів у Празі «Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, література)» (24 – 26 листопада 2017 р., Прага)
  • Співпраця з кафедрою україністики Варшавського університету в рамках роботи Міжнародної наукової конференції «Дитинство в часи кризи XX-XXI ст. у літературі та культурі країн Центральної та Східної Європи»
  • Співпраця з кафедрою україністики Вроцлавського університету (тутор Ядвіґи Краєвської в рамках співпраці між університетами)
  • Наукове стажування та консультація проф. Катажини Якубовської-Кравчик (Варшавський університет)
  • Співпраця з часописами «Studia Ukrainica Posnaniensia» (Познань), «Studia Ucrainica Varsoviensia» (Варшава), «Oriens Aliter» (Прага)

Кафедра українського прикладного мовознавства

 • Інститут слов’янської філології Вроцлавського університету (Польща)
 • Кафедра україністики Університету імені Адама Міцкевича (Познань, Польща)
 • Інститут слов’янської філології Університету імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща)

Кафедра польської філології

 • Академія імені Якуба з Парадижу (м. в Гожув Вєлькопольський, Польща)
 • Академія освіти Університету Вітовта Великого (м. Вільнюс, Литва)
 • Білостоцький університет (м. Білосток, Польща)
 • Вармінсько-Мазурський університет (м. Ольштин, Польща)
 • Варшавський університет (м. Варшава, Польща)
 • Вільнюський університет імені Стефана Баторія (м. Вільнюс, Литва)
 • Вроцлавський університет (м. Вроцлав, Польща)
 • Гетингенський університет (м. Гетинген, Німеччина)
 • Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща)
 • Жешівський університет (м. Жешів, Польща)
 • Зеленоґурський університет (м. Зелена Ґура, Польща)
 • Лодзький університет (м. Лодзь, Польща)
 • Люблінський католицький університет Яна Павла ІІ (м. Люблін, Польща)
 • Люблінський університет імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща)
 • Опольський університет (м. Ополе, Польща)
 • Силезький університет (м. Катовіце, Польща)
 • Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)
 • Університет Кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща)
 • Університет Миколая Коперника (м. Торунь, Польща)
 • Університет Яна Кохановського (м. Кельце, Польща)
 • Університету Гумбольдтів (м. Берлін, Німеччина)
 • Яґеллонський університет (м. Краків, Польща)

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

 • Загребський університет (Хорватія)
 • Університет Палацького в Оломоуці (м. Оломоуц, Чеська Республіка)
 • Торунський університет (Польща)
 • Сербський інститут в Будишині/Баутцені (Німеччина)
 • Організація односеместрового  навчання студентів 2 курсу в Осієцькому університеті ім. Й.Ю. Штроссмайєра на Філософському факультеті з 28 лютого до 4 жовтня 2022 р.
 • Читання лекцій в Осієцькому університеті ім. Й.Ю. Штроссмайєра за програмою ЦЕЕПУС з 1.09.2022 до 4.10.2022.
 • Осієцький університет ім. Й.Ю. Штроссмайєра. Проф. Васильєва Л. П. – гостьовий професор на запрошення декана філософського факультету проф. І. Трояна, (25.03.2022 – 10.06.2022).
 • Організація підписання Угоди про співпрацю  Львівського і Осієцького університетів. Читання лекцій.
 • Читання лекцій, робота над організацією  співпраці між Львівським і Загребським університетом, напрацювання у сфері подвійних дипломів, (травень 2022)
 • Читання лекцій, робота над організацією  співпраці між Львівським і Оломоуцьким університетом, напрацювання у сфері подвійних дипломів (червень 2022)
 • Читання лекцій, робота над організацією  співпраці між Львівським і Софійським університетом, напрацювання у сфері подвійних дипломів (червень 2022)
 • Співпраця з Пряшівським університетом у Спеціалізованій AD HOC комісії щодо дотримання стандартів і критеріїв освітніми програмами «Українська мова і література в комбінації» для бакалаврського і магістерського рівнів освіти на філософському факультеті Пряшівського університету в Пряшеві (Словаччина).
 • Співпраця з Методично-педагогічним центром Словацької Республіки (Пряшівське відділення) та Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти протягом березня – квітня 2022 року, вебінари з основ української мови для словацьких вихователів дитячих садочків і словацьких вчителів шкіл.
 • Участь в укладанні словацько-українського розмовника «Prvá pomoc po slovensky / «Перша допомога по-словацьки». – Братислава, 2022. – https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/sas/Publikacie/UA_e-book.pdf (коректура української версії). Центр словацької мови як іноземної (SAS) Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина).
 • Участь в укладанні болгарсько-українського розмовника Софія, 2022. – Катедра слов’янського мовознавства (м. Софія, Болгарія).

Кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

 • Міжнародний інститут японської мови Японської фундації (Кансай, Японія)
 • Пекінський університет (Китайська Народна Республіка)
 • Сіаньський університет іноземних мов (Китайська Народна Республіка)
 • Стамбульський університет (Туреччина)
 • Токійський університет іноземних мов (Японія)
 • Університет економіки та права міста Осака (Японія)
 • Університет Ямаґучі (Японія)
 • Християнськиий університет Ібаракі (Японія)
 • Чжецзянський університет (Китайська Народна Республіка)
 • Шаньдунський педагогічний університет (Китайська Народна Республіка)

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

 • Австрійське народнопісенне товариство (Österreichisches Volksliedwerk, Відень, Австрія)
 • Віденський фонограмархів (Відень, Австрія)
 • Фонографічний архів Інституту мистецтв Польської академії наук (Zbiory Fonograficzne. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Варшава, Польща)
 • Шанхайський університет іноземних мов (Китайська Народна Республіка)

Катедра загального мовознавства 

Варшавський університет (Варшава, Республіка Польща)

Вроцлавський університет (Вроцлав, Республіка Польща)

Ягеллонський університет (Краків, Республіка Польща)

Софійський університет Святого Климента Охридського (Софія, Республіка Болгарія)

Геттингенський університет імені Георга-Августа (Німеччина)

Загребський університет (Загреб, Хорватія)

Наукові стажування та відрядження

Кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

 • Проф. Олена Галета
  • Запрошений дослідник Тюбінгенського університету ім. Ебергарда Карла (Німеччина), дослідницький проєкт «Переосмислюючи українську літературу ХХ століття: тревелоги Софії Яблонської як спосіб самовираження і спільний культурний досвід», за підтримки фундації Vector Stiftung (1 червня 2022 – 31 травня 2023).
  • Гостьовий професор – ректорський стипендіат факультету міжнародних та політичних студій Яґеллонського університету, Краків, Польща, 2021
  • Гостьовий дослідник Гарвардського інституту українських студій, Гарвардський університет, США, 2020
  • Гостьовий професор, Гумбольдтський університет у Берліні, Німеччина (у рамках програми Erasmus+), 2019, 2018, 2017
  • Гостьовий лектор, проєкт “Workshop zur Wissenschaftgeschichte in Mitteleuropa”, Hiedelberger Akademie der Wissenschaften – Universitaet Heidelberg, Germany, 2019
  • Гостьовий професор – ректорський стипендіат факультету міжнародних та політичних студій Яґеллонського університету, Краків, Польща, 2018
  • Гостьовий стипендіат, Charles University in Prague, Czech Republic, 2018
  • Гостьовий професор – ректорський стипендіат в Інституті східнослов’янських студій Яґеллонського університету, Краків, Польща, 2015-2016
  • Гостьовий професор Загребського університету, Хорватія, 2015
  • Гостьовий професор, Гумбольдтський університет у Берліні, Німеччина (у рамках програми Erasmus Mundus), 2013-2014 
 • Доц. Мар’яна Гірняк
  • Наукове стажування у Відділі полоністики Яґеллонського університету (Краків, 5 – 11 грудня 2010 р.).
  • Стажування в рамках програми академічного обміну Erasmus+ Staff Mobility for Teaching у Тартуському університеті (Естонія, 13 – 17 березня 2017 р.), упродовж якого було прочитано 4 лекції для студентів.
  • Стипендіатка програми OeAD. Стажування в Інституті славістики (Факультет філології та культурології) Віденського університету (травень 2017 р.).
  • Участь у програмі «Англомовна академічна комунікація» (“English-language Academic Communication”, April 15 – June 15, 2022, Credits (ECTS) 6), House of Europe, Ivan Franko National University of Lviv (Center for English-language Academic and Cross-cultural Communication).
 •  Доц. Марія Зубрицька
  • Стажування в рамках програми академічного обміну Еразмус+ в Загребському університеті (Хорватія, 13-20 травня 2018), упродовж якого було прочитано 4 лекції для студентів-україністів.
  • Стажування в рамках академічного обміну Еразмус+ в Університеті Ниси (Польща, 5-12 жовтня 2018), упродовж якого було прочитано 2 лекції для студентів-перекладознавців.
  • Стажування в рамках програми академічного обміну Еразмус+ в Оломоуцькому університеті (Чехія, 25-30 березня 2019 року), упродовж якого було прочитано 2 лекції для студентів-україністів та 2 лекції для студентів-перекладознавців;
  • Стажування в Сучавському університеті імені Штефана Великого (Румунія, упродовж якого було прочитано 2 лекції для студентів-україністів (9-15 травня 2019).
  • Стажування в  рамках програми академічного обміну Еразмус+  в Університеті Орадя (Румунія, 4-11 жовтня 2019 року)
 • Доц. Тарас Лучук
  • Наукове стажування в Інституті славістики Віденського університету (Відень, Австрія). Квітень 2016
 • Доц. Уляна Федорів
  • Наукове стажування у відділі україністики Вроцлавського університету в рамках роботи над темою «Соцреалістичний канон української літератури: польське прочитання» (квітень 2016 р.)

Кафедра польської філології

 • Аспірант Л. Пуздрак – наукове стажування в Сілезькому університеті 17 лютого – 30 червня 2020 року (Катовіце, Польща)
 • Проф., к.ф.н. Алла Кравчук – наукове стажування в Університеті Яна Кохановського 10–15 грудня 2019 р. (Кєльцe Польща)
 • Проф., к.ф.н. Алла Кравчук – наукове стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської 31 травня – 6 червня 2019 року (Люблін, Польща)
 • Доц., к.ф.н. Остап Сливинський – наукове стажування в Cофійському університеті імені святого Климента Охридського. У рамках програми Erasmus+ 07 – 13 квітня 2019 року (Софія, Болгарія)
 • Асист., к.ф.н. Ірина Бундза – наукове стажування в рамках програми Erasmus+ 07–13 квітня 2019 року, Сілезький університет (Катовіце, Польща)
 • Асист. Леся Король – наукове стажування в Інституті Івана Франка НАН України 1 березня – 30 квітня 2019 року (Львів, Україна)
 • Аспірант, асист. Олеся Сливинська – наукове стажування в Лодзькому університеті 21–27 жовтня 2019 року (Лодзь, Польща)
 • Аспірант, асист. Олеся Сливинська – наукове стажування в Інституті Івана Франка НАН України 1 березня – 30 квітня 2019 року (Львів, Україна)
 • Аспірант, асист. Олеся Сливинська – наукове стажування у Вармінсько-Мазурському університеті в рамках програми Erasmus+ 18–24 лютого 2019 року (Ольштин, Польща).
 • Аспірант, асист. Уляна Євчук – наукове стажування в Сілезькому університеті 1–5 вересня 2019 року (Катовіце, Польща)
 • Аспірант О. Филипець – наукове стажування в Лодзькому університеті 21–27 жовтня 2019 року (Лодзь, Польща)
 • Аспірант О. Филипець – наукове стажування в Сілезькому університеті 01–09 липня 2019 року (Катовіце, Польща)
 • Аспірант О. Филипець – наукове стажування в Університет імені Марії Кюрі-Склодовської 31 травня – 06 червня 2019 року (Люблін, Польща)
 • Аспірант О. Филипець – наукове стажування в Жешівському університеті 17–20 березня 2019 року (Жешув, Польща)
 • Проф., к.ф.н. Алла Кравчук – наукове стажування в Силезькому університет (Катовіце, Польща) 11–17 березня 2018 року
 • Проф., к.ф.н. Алла Кравчук – наукове стажування в Університеті Миколая Коперника 7–13 жовтня 2018 р. (Торунь, Польща)
 • Доц., к.ф.н. Христина Ніколайчук – наукове стажування в Зеленогурському університеті у рамках програми Erasmus+ 23–27 квітня 2018 року (Зелена Гура, Польща)
 • Аспірант, асист. Уляна Євчук – наукове стажування в Університеті імені Адама Міцкевича 10–20 грудня 2018 року (Познань, Польща)
 • Аспірант О. Филипець – наукове стажування в Університеті імені Адама Міцкевича 10–20 грудня 2018 року (Познань, Польща)
 • Проф., к.ф.н. Алла Кравчук – наукове стажування у Вармінсько-Мазурському університеті 20–25 листопада 2017 року (Ольштин, Польща)
 • Доц., к.ф.н. Остап Сливинський – наукове стажування в Cофійському університеті імені святого Климента Охридського. У рамках програми Erasmus+ 28 травня – 04 червня 2017 року (Софія, Болгарія)
 • Асист., к.ф.н. Ірина Бундза – наукове семестрове стажування в Зеленогурському університеті 02 березня – 13 липня 2017 року (Катовіце, Польща)
 • Доц., к.ф.н. Христина Ніколайчук – наукове стажування у Вармінсько-Мазурському університеті у рамках програми Erasmus+ 27 листопада – 03 грудня 2017 року (Ольштин, Польща)
 • Асист. Леся Король – наукове стажування у Зеленогурському університеті в рамках програми Erasmus + 15–21 травня 2017 року (Зелена Гура, Польща)
 • Асист. Леся Король – наукове стажування у Варшавському університеті 16–22 березня  2017 року (Варшава, Польща)
 • Аспірант, асист. Уляна Євчук – наукове стажування в Зеленогурському університеті 22–24 квітня 2017 року (Зелена Гура, Польща)
 • Проф., к.ф.н. Алла Кравчук – наукове стажування в Зеленоґурському університеті 29 лютого – 18 травня 2016 року (Зелена Ґура, Польща)
 • Доц., к.ф.н. Остап Сливинський – наукове стажування в Центрі “KulturKontakt Austria” 4 квітня – 31 травня 2016 року (Відень, Австрія).
 • Асист., к.ф.н. Ірина Бундза – наукове стажування в рамках програми “Artes Liberales” 01 вересня – 30 листопада 2016 року Сілезький університет (Катовіце, Польща)
 • Доц. Сливинський О.Т. – відрядження для участі у 88-му Міжнародному ПЕН-конгресі (м. Упсала, Швеція, з 26.09.2022 до 01.10.2022 р.)
 • Доц. Сливинський О.Т. – відрядження для участі у VIII Міжнародному літературному фестивалі (м. Батумі, Грузія, з 05.10.2022 до 08.10.2022 р.)
 • У жовтні-грудні 2022 року доц. кафедри польської філології Стельмах Х.М. – гостьові лекції у Вармінсько- Мазурському університеті в Ольштині з низки літературознавчих та культурознавчих дисциплін. Цикл лекцій з актуальних проблем сучасної польської літератури, культури Східних кресів, літературної есеїстики та ін. (Ольштин, Польща).
 • У жовтні-грудні 2022 року доц. кафедри польської філології Лозинська О.Г. – гостьові лекції у Вармінсько- Мазурському університеті в Ольштині з мовознавчих дисциплін. Цикл лекцій з історичної граматики польської мови, культури польської мови (Ольштин, Польща).

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

 • Проф. Алла Татаренко. Наукове стажування в Загребському університеті (Хорватія) за програмою ERASMUS+, 2–9.11.2019 р.
 • Проф. Людмила Васильєва. Наукове стажування в РХ в м. Загреб на факультеті Хорватських студій у листопаді 2019 р. за програмою ERASMUS+
 • Доц. Любов Осташ. Наукове стажування в Університеті Палацького в Оломоуці (м. Оломоуц, Чеська Республіка) в рамках програми Еразмус+ (жовтень 2019 р.).
 • Доц. Зоряна Гілецька, доц. Лідія Хода стажування у Центрі словацької мови як іноземної (SAS) Університету Коменського (м. Братислава, Словаччина) для викладачів і вчителів словацької мови закордоном, серпень 2022 р. 
 • Доц. Любов Осташ  наукове стажування в Інституті чеської мови Академії наук Чеської Республіки (м. Прага, Чеська Республіка), 2022-2023 р.
 • Стажування студентів-болгаристів 2 курсу та викладачів-болгаристів у Софійському університеті, (березень 2022 р.) 

Кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

 • Доц. Ірина Яремчук. Науково-педагогічне стажування у Сіаньському університеті (Китайська Народна Республіка) в рамках угоди про співпрацю (наказ №2917 від 07.09.2020 р.), 1.09.2020–30.06.2021 р.
 • Асист. Ольга Колосова – наукове стажування у Міжнародному інституті Японської мови (Кансай, Японія) в рамках програми Японської фундації для
  спеціалістів у культурній та науковій галузях, 6.06 – 1.08.2018 р.
 • Асист. Надія Вишневська – участь у курсах іраністичних студій при університеті Св. Климента Охридського (Софія, Болгарія), 2017 р.
 • Асист. Надія Вишневська – наукове стажування у рамках програми Artes Liberales в Ягеллонському університеті (Краків, Польща). Тема дослідження: «Відчитання перських написів для атрибуції експонатів у Львівських та Київських музейних збірках», листопад – грудень 2016 р.
 • Асист. Соломія Ключник –  стажування при Університеті Алламе Табатабаї (Тегеран, Іран), серпень 2016 р.
 • Асист. Ірина Батюк – наукове стажування у Міжнародному інституті Японської мови (Кансай, Японія) в рамках програми Японської фундації для спеціалістів у культурній та науковій галузях, 6.06 – 1.08.2014 р.
 • Доц. Ореста Забуранна – наукове стажування у Токійському університеті іноземних мов (Японія) в рамках програми Міністерства науки та освіти
  Японії. Науковий керівник – професор Еміко Хаяцу, 01.04.2010 – 31.03.2013 р.

Кафедра загального мовознавства

 • Професор Галина Мацюк
 • Проф. Галина Мацюк. Стипендія зі соціолінгівстики (взаємодія понять мови і Церкви). Університет Альберти, Канадійський інститут українських студій (Едмонтон, Канада), 2020 р.
 • Проф. Галина Мацюк. Стипендія DAAD з політичної комунікації. Фрайбурзький університет (Німеччина), 2014 р.
 • Доц. Світлана Мартінек.
 • Міжнародний науковий колективний проект EUROJOS -2 (Варшава, Люблін. Польща)
 • Проф. Соломія Бук.
 • Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN, Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL, Krakow, 17-19 czerwca 2015)
 • Проєкт М/6-2009 «Створення збалансованого текстового банку даних української мови» (2009–2010 рр., д/р 0109U001786) у межах програми
  мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва мiж Україною та Австрiйською Республiкою

Міжнародні проєкти та гранти

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства

 • Проф. Михайло Гнатюк
  • Участь у міжнародному проєкті «Іван Франко і єврейське питання в Галичині», який проводив Віденський університет (жовтень 2013).Виступ на міжнародній конференції з доповіддю “Ivan Franko und galizische Judentum. Literarischer und publicistischer Kontext”
  • Співавтор разом з проф. А. Вольданом (режисер Т. Коляндрук) українсько-австрійського проєкту – телевізійного фільму «Віденськими стежками Івана Франка» (2015)
  • Участь у програмі OeAD (Австрійського Бюро кооперації) з підготовки видання «Нова подорож до Европи» (2013)
  • Доповідь на засіданні клубу «Австрійські зустрічі» «Іван Франко і українське питання на сторінках віденських періодичних видань кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (листопад 2014)
  • Для студентів-славістів Університету Т. Масарика видав підручник «Історія української критики і літературознавства другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (Львів-Брно, 2013)
  • Стаття “Iwan Franko und A. Černy in der Enwicklung der modernen tschechischen Druckmedien Ende XIX – Anfang des XX Jahrhunderts («Літературно-науковий вістник», “Slovansky přehled”) // Středni Evropa včera a dnes: proměny koncepci. – Brno, 2015. – S. 361-371
  • Cтаття «Східні традиції та центральноевропейські орієнтири: українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст.» // Středni Evropa včera a dnes: proměny koncepci. – Brno, 2017
  • Участь у міжнародній програмі “Galicja 1916: plus/minus dziecięć lat” (Siedlce 2018)
  • Стаття “Ankieta o Galicji” // Galicja 1916: plus/minus dziecięć lat. – Siedlce, 2018. – S. 207-221
  • Участь у проєкті Слов’янської бібліотеки у Празі «Українсько-чеські культурні та літературні зв’язки ХХ ст.»
  • Участь у проєкті Львівської національної наукової бібліотеки НАН України ім. В. Стефаника та закладу Оссолінських з відзначення 150-річчя Василя Стефаника (2020-2021)
 •  Проф. Олена Галета
  • Член редакційної колегії міжнародного рецензованого часопису “Porównania/Comparisons” (Польща)
  • Член організаційного комітету, Міжнародна конференція “From Artes Liberales to Artes Digitales”, (у співпраці зі Стенфордським університетом, США), Львів, Україна, 2019
  • Експерт тематичного напрямку, International conference “Between Kyiv and Vienna: Histories of people, ideas, and objects in circulation and motion”, Vienna, IWM – Ukrainian Institute – Center for Urban History, December 7, 2019
  • Член організаційного комітету, International project “Ludwik Flek und seine Denkkkolektive”, Heidelberg, Germany – Lviv, Ukraine, 2019
  • Експерт, International training “Weltliteratur weltweit”, University of Göttingen, Germany, 2018
  • Член керівного комітету, International Winder Academy for doctoral and postdoctoral researchers “Revisiting the Nation: Transcultural contact zones in Eastern Europe”, Бухарест, Румунія – Берлін, Німеччина, 2017–2018
  • Експерт дослідницької програми Dahlem Postdoc Fellowship, Freie Universität Berlin, Germany, 2016
  • Член експертної ради (рецензент) Українсько-американської комісії Програми ім. Фулбрайта, з 2016
  • Член керівного комітету, International Winder Academy for doctoral and postdoctoral researchers “Beyond History and Identity: New Perspectives on Aesthetics, Politics and Society in Eastern Europe”, Берлін, Німеччина, 2015
  • Співкерівник німецько-українського навчально-дослідницького проекту “The Potential of Art and Literature in the Context of Political Crisis”, Берлін-Львів, 2015
  • Експерт, куратор робочого напрямку, International Symposium “Historical and Cultural Narratives. Rivalries and Entanglements in Eastern Europe”, Тюбінгенський університет Ебергарда Карла, Німеччина, 2015
  • Член експертної ради (рецензент) Польсько-американської комісії Програми ім. Фулбрайта, 2015
  • Участь у міжнародному проєкті “Архів та спадщина: інструменти та способи культурного пригадування” (Гумбольдтський університет, Берліні; 2022-2024 рр.)
 •  Доц. Мар’яна Гірняк
  • Проєкт «Universities – the source of consolidation of civil society in neighbouring Ukraine; Slovakia – mediator on the way of Ukrainian academics to new European university area» (Братислава, 9-15 травня 2010р)
  • Проєкт “Prospects Support of Ukrainian Universities” (Вюрцбург, 19-23 жовтня 2015р.)
  • Міжнародна програма обміну викладачами Erasmus+ Staff Mobility for Teaching (13–17 березня 2017 р.). Лекції в Університеті м. Тарту (Естонія), факультет мистецтв та гуманітарних наук
  • Міжнародний проєкт-воркшоп “World Literature Worldwide” (Геттінгенський університет імені Георга-Августа, 16 – 19.11.2018 р.)
 •  Доц. Тарас Лучук
  • Доц. Тарас Лучук. Учасник програми Європейського Союзу «Креативна Європа». За підтримки Європейської Комісії. Проект «Перші поетеси: кодекс давньогрецької жіночої поезії». Упродовж 2018–2019
 • Доц. Уляна Федорів
  • Співпраця в рамках Міжнародного проєкту «Молода україністика. Сучасні проблеми українознавчих досліджень» (Варшавський університет). Керівництво науковою роботою студентки філологічного факультету Ангеліни Паращини

Кафедра польської філології

 • Доц. Остап Сливинський. Міжнародний дослідницький проєкт «Болгарія та Україна: культура зламів (ХІХ–ХХІ ст.)» (Інститут літератури Болгарської академії наук, грант він Фонду наукових досліджень (Болгарія)
 • Доц. Остап Сливинський. Міжнародний дослідницький проєкт «Культурні посланці в часи кризи» (Тюбінгенський університет, Німеччина, грант за європейською програмою COST (European Cooperation in Science and Technology)
 • Доц. Ніколайчук Х.М. (кафедра польської філології)  є стипендисткою Програми імені Лейна Кіркланда у 2022-2023 навчальному році. Двосеместрове навчання в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні та участь у циклі додаткових тренінгів (Люблін, Польща).
 • Проф. Кравчук А.М. (кафедра польської філології) – Участь у міжнародному науково-дослідному проєкті «Pamięć języka. [Pamięć języka w polszczyźnie odziedziczonej. Wybrane zjawiska języka polskiego w Ukrainie (na przykładzie „Gazety Polskiej Bukowiny”]», Університет Миколая Коперника. Проведення досліджень і підготовки наукової публікації у співавторстві з партнерами з УМК в Торуні (Торунь, Польща, 08 –10.2022).
 • Доц. Сливинський О.Т.: участь у міжнародному науковому проєкті «”Учорашній світ” крізь призму кризи 1939 року: передчуття занепаду Європи в культура та літературах Болгарії, України, Польщі та Чехословаччини» (Інститут літератури Болгарської Академії наук, вересень 2021 р. – грудень 2022 р.).
 • Ас.Наконечна А.В.: Участь у науково-дослідницькому проєкті: збирання та опрацювання автобіографічних матеріалів до бази Archiwum kobiet (Інститут літературознавчих досліджень Польської академії наук, листопад-грудень 2022).

Катедра загального мовознавства

Професор Галина Мацюк

2019-2024. Міжнародний  мовознавчий проєкт, співкерівники: проф. Г. Мацюк від  філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, проф. І. Митнік від Варшавського університету та  проф.  П.Юзвікевич від Вроцлавського університету. Тема: «Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика»

2020. Грант від Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS), фонд Д. Коляски. Стажування: 1 лютого 2020-31 березня 2020. Університет Альберти (Едмонтон, Канада)

2022-2023. Грант міжнародного проєкту «Documenting Ukraine», Institute of Social Scients (Відень, Австрія).Тема: «Мова і війна в Україні:лексика повсякденності 2022року». 

Співпраця із зарубіжними науковими установами:
Професор Галина Мацюк
Варшавський університет
Вроцлавський університет
Ягеллонський університет (Краків)
Софійський університет Святого Климента Охридського (Болгарія)
Геттингенський університет імені Георга-Августа (Німеччина)
Загребський університет (Хорватія)
Міжнародні проєкти і гранти
Професор Галина Мацюк
2019-2024. Міжнародний мовознавчий проєкт, співкерівники: проф. Г. Мацюк від філологічного
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, проф. І. Митнік від
Варшавського університету та проф. П.Юзвікевич від Вроцлавського університету. Тема: «Мова в
суспільстві: семантика, синтактика, прагматика»
2020. Грант від Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS), фонд Д. Коляски. Стажування: 1 лютого
2020-31 березня 2020. Університет Альберти (Едмонтон, Канада)
2022-2023. Грант міжнародного проєкту «Documenting Ukraine», Institute of Social Scients (Відень,
Австрія).Тема: «Мова і війна в Україні:лексика повсякденності 2022року».