Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Конференції
 • Методичні матеріали
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Новини
 • Оголошення

Професорсько-викладацький склад: проф. Микола Ільницький, проф. Михайло Гнатюк, проф. Олена Галета, доц. Василь Будний, доц. Мар’яна Гірняк, доц. Марія Зубрицька, доц. Тарас Лучук, доц. Уляна Федорів, доц. Мар’яна Челецька,  ст.лаборант Юлія Тепла.

Кафедра  забезпечує викладання таких курсів: “Вступ до літературознавства”, “Теорія літератури”, “Історія українського літературознавства”, “Історія світової літератури”, “Порівняльне літературознавство”, “Теорія і практика перекладу”, “Історія літературної художньої критики”, “Українське еміграційне літературознавство”, “Антропологія літератури”, “Розвиток теоретичних концепцій в українському літературознавстві XIX-XX ст.”, “Іван Франко і проблеми теорії літератури”,  “Літературна герменевтика”, “Семіотика”, “Українська література ХХ ст. і ключі до постколоніалізму”, Українська інтелектуальна проза”, “Рецептивна поетика”, “Повоєнна еміграційна критика”, “Література та мистецтво в контексті суспільних змін”; спецкурсів – “Текстологія”, “Літературознавча думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст.”, “Основи літературної комунікації”, “Історіографія українського літературознавства”, “Тарас Шевченко і світова література”, “Теоретична рамка перечитування української класики”, “Основні проблеми теорії літератури”, “Художній та теоретичний дискурс українського модернізму”, “Методологія літературознавчих студій”, “Літературна мапа Нобелівської премії”, “Пам’ять та покоління”.

Опубліковано такі підручники та посібники: “Порівняльне літературознавство” (В. Будний, М. Ільницький. Львів, 2007; К., 2008), курс лекцій “Історія української літературної критики (ХІХ – початок ХХ ст.)” (М. Гнатюк, Брно-Львів, 2013) , навчальний посібник “Українська літературознавча думка ХХ століття (Західна Україна, еміграція)” (М.Ільницький, 2015), а також низку наукових  перекладів. Головні напрями наукових досліджень: ідейно-естетична та інтерпретаційна концепції модерної доби, теорія літературного процесу, проблеми наратології, імагології, рецепції, ідентичності, поетики досвіду і антропології літератури. Опубліковано чимало наукових праць, зокрема, збірник “Слово про вченого (до 75-річчя з дня народження Миколи Ільницького” (Львів, 2009); “Мистецтво творять шал і розум (до 100-річчя від дня народження Богдана Ігора Антонича)” (Львів, 2009). З 2002 при кафедрі діє аспірантура. За час існування кафедри захищено 2 докторських і 12 кандидатських дисертації.

Кафедра підготувала міжнародні та всеукраїнські конференції : “Класична поетика і естетика постмодерної доби: заперечення чи трансформація?” (2003), “Література в системі міждисциплінарних зв’язків” (2007), “Література на пограниччі: амбівалентність, гібридність, долання кордонів” (2012), “Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція” (2017), Всеукраїнській науковій конференції«Література та історія: антропос-топос-тропос» (2021).

Науковці кафедра підтримують контакти з Варшавським, Яґеллонським, Ряшівським, Познананськм, Вроцлавським університетами та Університетом імені Адама Міцкевича (Польща), Інститутами славістики Віденського та Зальцбурзького університетів (Австрія), Університетом Гумбольдта в Берліні та Університетом міста Вюрцбурґ (Німеччина), Гронінгенським університетом (Нідерланди), Університетом імені Монаша (Австралія) та Інститутом українознавчих досліджень Едмонтонського університету (Канада).

Електронна адреса кафедри – tlcls.dep.philology@lnu.edu.ua , teorija.lnu@gmail.com

Співробітники

завідувачГНАТЮК Михайлозавідувач
професорГАЛЕТА Оленапрофесор
професорІЛЬНИЦЬКИЙ Миколапрофесор
доцентБУДНИЙ Васильдоцент
доцентГІРНЯК Мар’янадоцент
доцентЗУБРИЦЬКА Маріядоцент
доцентЛУЧУК Тарасдоцент
доцентФЕДОРІВ Улянадоцент
доцентЧЕЛЕЦЬКА Мар’янадоцент
старший лаборантДАЦЮК Галинастарший лаборант
старший лаборант, (сумісник)ТЕПЛА Юліястарший лаборант, (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники:

 • Гнатюк М. Історія української літературної критики (ХІХ – поч. ХХ ст.) : Підручник / Михайло Гнатюк. – Львів – Брно, 2013. – 180 с.

 

Посібники:

 • Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 430 с.
 • Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури : навч. посіб. / М. І. Гнатюк.- К. : ВЦ «Академія», 2011. – 240 с.
 • Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: У 2 ч. Частина І. Лекційний курс: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 280 с.
 • Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: У 2 ч. Частина ІІ. Практичні заняття: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 144 с.
 • Ільницький М. Українська літературознавча думка ХХ століття (Західна Україна, еміграція): навч. посібник. Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2015. 352 с.

 

Методичні рекомендації:

 • Галета О. Методичні рекомендації до курсу “Антропологія літератури”. – Львів: Паїс, 2019. – 72 с.
 • Галета О. Методичні рекомендації до курсу “Пам’ять і покоління в літературі”. – Львів: Паїс, 2019. – 52 с.
 • Галета О. Антропологія культури : програма і методичні матеріали магістерського курсу з культурології / Олена Галета. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 48 с.
 • Галета О. Валер’ян Підмогильний : програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести / Олена Галета. – Львів, 2001. – 72 с.
 • Гірняк М. О. Методичні рекомендації до курсу “Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість». – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 70 с.
 • Гнатюк М. Методичні рекомендації до курсу «Теорія та історія української літературної критики». – Львів: ПАІС, 2020. – 47 с.
 • Федорів У. Методичні рекомендації до курсу «Література та мистецтво в контексті суспільних змін» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності 035 Філологія / Уляна Федорів Миколаївна. – Львів : ПАІС, 2017. – 44 с.

Історія кафедри

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства заснована 2001 року на філологічному факультеті. Однак свій родовід кафедра веде з 1909 року, коли у Львівському університеті було відкрито Кафедру порівняльного літературознавства. Її першим завідувачем був Ян Каспрович.
Проф. Микола Ільницький – завідувач кафедри у 2001-2018 рр.  З 2018 року кафедру очолив проф. Михайло Гнатюк.

НАУКОВИЙ СЕМІНАР “ПИСЬМЕННИК У КОНТЕКСТІ СВОГО ЧАСУ: ІВАН ФРАНКО І ЙОГО ЕПОХА”

23.11.2021 | 14:40

Шановні колеги,
кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує на науково-методологічний семінар, що відбудеться на платформі Zoom у середу, 24 листопада, о 17:00.
Тема семінару: “ПИСЬМЕННИК У КОНТЕКСТІ СВОГО ЧАСУ: ІВАН ФРАНКО І ЙОГО ЕПОХА”
Доповідач: Михайло ГНАТЮК,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства
Львівського національного університету імені Івана Франка
Модератор: д. філол. н., проф. Олена Галета
Підключитися до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79800552762?pwd=QWRrcUprbGthcnJycWhFdmlwcGIrZz09
Ідентифікатор конференції: 798 0055 2762
Код доступу: NB8vMB

Читати »

Відкрита лекція Тараса Лучука

12.05.2021 | 23:53

Шановні колеги,
кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства запрошує на відкриту лекцію  к.ф.н., доцента Тараса Лучука на тему “Шевченкове слово і слава”, яка відбудеться 14 травня 2021 року о 13.30.

 Лекція відбудеться дистанційно, у форматі Скайп-наради, за таким посиланням: https://join.skype.com/g35hgGfODc6P

Читати »

Відкрита лекція Мар’яни Челецької

12.05.2021 | 23:47

12 травня 2021 року відбулась відкрита лекція  доцента кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства М. Челецької на тему «Часо-просторова характеристика ренесансної європейської поезії». Ця лекція стала підсумковим, узагальненим викладом матеріалу, який студенти 1-го курсу бакалаврату за спеціальністю «літературна творчість» засвоювали протягом весняно-літнього навчального семестру 2020-2021 рр. з нормативної дисципліни «Історія світової літератури (Середньовіччя – Відродження)», і водночас своєрідним вступом-проспектом для ознайомлення із предметом навчального вибіркового курсу, який буде запропоновано в рамках навчальної програми для цих студентів уже на ІІ році...

Читати »

Відкрита лекція Олени Галети

21.04.2021 | 13:28

Шановні колеги,

кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства запрошує на відкриту лекцію д. філол. н. Олени Галети на тему “Афективний поворот: поетика стану у прозі Богдана Ігоря Антонича”, яка відбудеться у вівторок, 27 квітня, о 16:30.

На підставі рукопису недописаного роману Антонича “На другому березі” буде проаналізовано основні типи текстових змін, які свідчать про становлення “поетики стану”, що виводить письмо за межі дихотомій суб’єкта й об’єкта, Ероса і Танатоса, людського й не-людського – за рамки індивідуалізму і самої мови, у сферу інтерсуб’єктивного та...

Читати »

Магістрантка філологічного факультету Ангеліна Паращина – серед переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови та літератури!

21.04.2021 | 11:54

Маґістрантка Ангеліна Паращина під керівництвом доцентки кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Мар’яни Гірняк посіла друге місце у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з роботою «Жіноча старість у сучасному українському романі: екзистенційний досвід і художня репрезентація».
Цьогоріч ІІ тур конкурсу відбувався в Києві, на факультеті української філології та літературної творчости імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.
Робота Ангеліни витримала серйозну конкуренцію, адже галузева комісія конкурсу розглянула 94 студентські наукові роботи, що надійшли до Києва із 54-х закладів...

Читати »

Оголошення

Наукові семінари кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства на 2021-2022 н.р.

24 листопада 2021 року, 13.30 – Михайло Гнатюк, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Письменник у контексті свого часу: Іван Франко і його епоха”

15 грудня 2021 року, 13.30 – Олександр Боронь, доктор філологічних наук, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури НАН України, “Тарас Шевченко і теорія літератури”

3 лютого 2022 року, 13:30 – Микола Ільницький, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Перечитування як модус існування літератури” (на основі монографії “Читаючи, перечитуючи: Літературознавчі статті, портрети, роздуми”, 2019)

2 березня 2022 року, 13:30 – Марія Зубрицька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Між дійсністю та уявою: трансформація просторової ідентичності в українській поезії ХІХ століття”

6 квітня 2022 року, 13:30 – Мар’яна Гірняк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Дискурс мистецтва у драматургії Лесі Українки”

4 травня 2022 року, 13:30 – Василь Будний, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Василь Стефаник у Чехії: прижиттєва критична і перекладна рецепція”

1 червня 2022 року, 13:30 – Уляна Федорів, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, “Травматичний досвід війни та репрезентація образу дитини в сучасній українській літературі”