САЛІЙ Олександра

Посада: доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)239-46-30

Веб-сторінка: philology.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

  • франкознавство
  • проблеми локального тексту та історичної пам’яті
  • поетика тексту

Курси

Публікації

Монографії

Салій О. «Сей край невичерпаної красоти» : гуцульський текст в українській художній прозі кінця XIX – початку XX століття : монографія / Олександра Салій ; наук. ред. Микола Легкий ; НАН України, Інститут Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2018. 325 с. Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).

Салій О. Учень, опонент і колега: взаємини Кирила Студинського та Івана Франка» / наук. і літ. ред. Євген Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2020. 231, [1] с. : іл. Серія «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ – початок ХХ століття). Випуск ІІ.

Розділ у книжці

Салій О. Крізь терни суперечок і непорозумінь: історія взаємин Остапа Луцького з Іваном Франком / Олександра Салій // Муза і чин Остапа Луцького [науково-публіцистичне видання] / Упоряд. В. Деревінський, Д. Ільницький, П. Ляшкевич, Н. Мориквас. К. : «Смолоскип», 2016. С. 121‒173.

Статті (вибране)

Салій О. Вияви еросу в гуцульських текстах Ольги Кобилянської і Гната Хоткевича / Олександра Салій // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В.А.Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2013. Вип. XVII. Ч.3. С. 272–284.

Салій О. Дорога до смерті: танатологічний аспект осягнення гуцульського тексту / Олександра Салій // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія. Маріуроль, 2013. С. 108‒116.

Салій О. Ерос і Танатос: морально-етична проблематика гуцульського тексту Марка Черемшини / Олександра Салій // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2014. Вип. 21. С. 197–203.

Салій О. У просторі гуцульських текстів Івана Франка, Ольги Кобилянської та Михайла Коцюбинського: вияви містичного / Олександра Салій // Spheres of culture / Ed. by Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. Lublin, 2014. Volume VII. P. 192–200.

Салій О. Замислені у спільне [післямова] // Бахчисарай. 2021 / Сеяре Кокче, Володимир Тимчук, Maye Safet. ‒ Упоряд., передм. В. Тимчука. Львів : Тріада Плюс, 2015. С. 149‒152.

Салій О. Ще раз про поняття «гуцульський текст» в українській літературі // Вісник Львівського університету. Львів, 2015. (Серія філологічна : франкознавство). Вип. 62. С. 237–246.

Салій О. «Перша світова війна як велика драма „маленької” людини: антивоєнні мотиви в прозі Наталії Кобринської та Марка Черемшини» / Олександра Салій // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць / НАН України. Інститут Івана Франка; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України. Львів, 2015. С. 62‒68.

Салій О. «Моя душа летить в наші високі кичери»: топос гуцульських гір в епістолярії та нарисах Петра Шекерика-Доникова/ Олександра Салій //«Дивлячись на цей гірський світ» : літературознавчий збірник / НАН України. Інститут Івана Франка. Наукове товариство імені Шевченка ; [відп. ред. А. Швець; наук. ред. М. Котик-Чубінська, М. Лапій; передм. А. Швець; редкол.: Є. Нахлік (гол.), Р. Кушнір (гол.) та ін.]. Львів, 2018. С. 41–49.

Салій О. Іван Франко й Остап Луцький: амплітуда взаємин / Олександра Салій. – Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2017/05/21/.

Салій О. Природа contra людина: добро і зло в гуцульському тексті Гната Хоткевича й Ольги Кобилянської / Олександра Салій // Наукові записки. Серія: філологічні науки. Вип. 158. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 180‒195.

Салій О. «Іригація»: призабуте оповідання Івана Франка зі шляхетського прозового циклу // Науковий вісний національного музею Івана Франка. Львів, 2017. Вип. 1 (21) / редкол. Б. Тихолоз (голова) та ін.; відп. ред. вип. Н. Тихолоз. С. 39–45.

Салій О. «“О. Лунатикові” ‒ поетична відповідь Івана Франка на пародію Остапа Луцького (з історії взаємин)» // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2. Львів, 2019. С. 104–115.

Салій О. Фольклорний код роману Петра Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік» / Олександра Салій. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип. 45 : присвячений професору Лідії Дунаєвській. Київ, 2019. С. 137–151.

Салій О. «Моїй (не моїй) дружині» – кому насправді Франко присвятив вірш // «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії / НАН України. Інститут Івана Франка ; [відп. ред. А. Швець ; наук. ред.: К. Дронь, І. Котик, М. Лапій ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (гол.) та ін.]. Львів, 2020. С. 91–107. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 25).

Нахлік Є., Салій О. Хто криється під псевдонімом Лівобічний. URL: https: //zbruc.eu/node/98414.

Салій О. Мандруючи по Гуцульщині: літературний репортаж у творчості Гната Хоткевича // Українське літературознавство. Вип. 85. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С. 85–93.

Салій О. Загублена «намистина» «Зів’ялого листя» // Слово і час. №5 (719). 2021. С. 22–39.

Salij O. Pronalazak sebe: guculski identitet u prozi Ljube-Paraskevije Strynadjuk // Književna Smotra. Godište LIII. 2021. № 202 (4). S. 105–116.

Салій О. Михайло Котурницький (recte Еразм Кобилянський) в контексті взаємин з Іваном Франком // Слово і час. №4 (724). 2022. С. 28–44.

 

Рецензії (вибране)

Салій О. Сто сторінок любові [рец. на кн. Бориса Єґіазаряна «Сорок джерел : вірші та оповідання]. Дзвін 2019. № 6 (896). С. 190–196.

Салій О. Як «працює» візуал [рец. на кн.: Косів В. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989 років. К.: Родовід, 2019] // Український Best. Мініенциклопедія книжкового дворіччя: 2019–2020. К.: Майстер Книг, 2021. С. 193–196.

Салій О. Оголений нерв ірландського серця [рец. на кн.: Донал Раян. Серце на шарнірі. Роман / з англійської переклала Ольга Демиденко. Львів : Видавництво «Астролябія», 2020] // День. № 78–79. 2021. Передрук: https://blog.astrolabium.com.ua/post/660567922433032192/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2-%D1%96%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F

 

Презентації, подкасти, радіовиступи (вибране)

Онлайн-презентація книжки Люби-Параскевії Стринадюк «Huzulen: Історія одного роду. Помітки для пам’яті». Львів: Літературна агенція Піраміда», 2021. 9 грудня 2021 року у Львівському муніципальному мистецькому центрі. Модераторка – Олександра Салій. Запис презентації розміщений на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=E-yilgEF0ew).

Подкаст про феномен гуцульського тексту для проекту «Жити з мистецтвом» про культуру та мистецьку спадщину гуцулів від Заходу України до півночі Румунії. Розмову

провадила Галина Патрікєєва. URL: https://urbanspaceradio.com/wp-content/uploads/2021/05/Podcast_Fenomen-Gutsulskoho-textu.mp3

«Презентація-розмова «Hutsulia Франка» (до 120-річчя від написання оповідання І. Франка «Терен у нозі»). Спікери: Богдан Тихолоз, Олександра Салій // Львівське радіо. URL: YouTube: https://youtu.be/gVVXqe_7DtQ ; SoundCloud: https://bit.ly/3B1q2fx

 

Інтерв’ю (вибране)

Тарас Прохасько: До війни література повернеться через багато десятиліть ‒ важливі речі прозирають лише крізь час [бесіда з українським письменником Т. Прохаськом] [Електронний ресурс] / записала О. Салій // 5 канал. Перший, український, інформаційний. ‒ 2016. ‒ 28 червня. ‒ Режим доступу: http://www.5.ua/interview/taras-prokhasko-do-viiny-literatura-povernetsia-cherez-bahato-desiatylit-vazhlyvi-rechi-prozyraiut-lyshe-kriz-chas-118246.html

«Антонич від А до Я». Книга, що спонукає пам’ятати [інтерв’ю Салій Олександри з упорядником книжки Данилом Ільницьким] // Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал / гол. ред. І. Яцканин. № 3. Пряшів, 2019. С. 68–84.

«Коляда – то давна гуцульська молитва». Розмова про неперервну різдвяну традицію Криворівні, коляду і розплєси з Василем Зеленчуком [розмовляла Леся Салій]. Літературно-художній часопис «Річ», 11 лютого 2019 р. URL: https://chasopys-rich.com.ua/2019/02/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0/

Тарас Лучук: «Духовидець» – роман для небайдужих сучасників і вдумливих потомних поколінь [інтерв’ю Салій Олександри з перекладачем роману] // Leopolis. News. Новини зі Львова. URL: https://leopolis.news/post/60667/taras-luchuk-duhovydec–roman-dlya-nebaydujyh-suchasnykiv-i-vdumlyvyh-potomnyh-pokolin

Ярина Тарасюк: «У цьому романі, як в алхімічному трактаті, героїня шукає філософський камінь» [інтерв’ю Салій Олександри з перекладачкою роману] // Річ: тексти й візії. URL: https://chasopys-rich.com.ua/2022/03/10/%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA-%D1%83-%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D1%8F%D0%BA-%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D1%85/

Андрій Павлишин: про творчість Яцека Дукая, ціну свободи і вибір вільної людини [інтерв’ю Салій Олександри з перекладачем Андрієм Павлишиним] // Річ: тексти й візії. URL: https://chasopys-rich.com.ua/2022/03/24/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4/

Біографія

Олександра Салій 1986 року народження. Середню освіту здобула в с. Залуква Галицького району Івано-Франківської області. 2003 року вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на філологічний факультет (українське відділення). 2008 року здобула кваліфікацію магістра української мови та літератури.

Протягом 2009–2012 років навчалася в аспірантурі при Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (з 13 квітня 2011 р. перейменовано на ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»). Від 2012 р. працюю у відділі франкознавства. У 2017 році в ЛНУ ім. І. Франка захистила дисертацію на тему «Гуцульський текст української прози кінця XIX – початку XX століття».

У 2021–2022 н. р. як викладач (сумісник) кафедри філології гуманітарного факультету УКУ читала авторський спецкурс «Гуцульський текст: локальні історії – універсальні засяги».

Нагороди

  • Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих учених (2012, 2017)
  • Стипендія НАН України для молодих вчених (2018–2020)
  • Премія НАН України для молодих вчених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2019 року

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!