Кваліфікаційна (магістерська) робота

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
39Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3270ФЛт-21мдоцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 035.01 Українська мова і література, ОП “Літературна творчість” проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Кваліфікаційна робота спрямована на розв’язання спеціалізованих  завдань та/або практичної проблеми у літературознавства, що передбачає проведення наукових досліджень.

Кваліфікаційна (магістерська) робота є підсумком виконання освітньої програми та відображає вміння здобувача самостійно вести науковий пошук та вирішувати наукові завдання.

Кваліфікаційна (магістерська) робота – це самостійне наукове дослідження, яке повинне містити значний елемент новизни та засвідчувати, що здобувач орієнтується в актуальній науковій проблематиці, вміє використовувати відповідні методи дослідження та самостійно аналізувати, систематизувати, узагальнювати основні наукові й практичні результати. Ця робота спрямована на самостійне розв’язання складних дослідницьких завдань, пов’язаних із актуальними проблемами філології, методикою викладання філологічних дисциплін в закладах загальної середньої освіти.

Матеріали

Методичні рекомендації