Мілітарна парадигма літератури XX-XXI століття: еволюція та сучасна модифікація

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент ФЕДОРІВ УлянаФЛт-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ФЛт-41доцент ФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

Курс «Мілітарна парадигма літератури XX-XXI століття: еволюція та сучасна модифікація» належить до вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Він розрахований на студентів четвертого курсу філологічного факультету. Курс покликаний дати уявлення про специфіку мілітарної літератури XX-XXI століття у світовому та українському контекстах. Його основною метою є навчити студента-філолога розуміти особливості репрезентації літератури (з) війни, ознайомитись із жанровою різноманітністю мілітарної літератури, його еволюцією та модифікацією. Вивчення дисципліни має сприяти поглибленню критичного та креативного мислення, цілісній підготовці студентів, оскільки матеріал, що вивчається в межах цього курсу, є одним із компонентів літературознавчої та соціокультурної компетенції фахівців. Курс «Мілітарна парадигма літератури XX-XXI століття: еволюція та сучасна модифікація» апелює до різних літературознавчих методологій ХХ століття, філософії, лінгвістики, культурології, антропології, історії. Він покликаний актуалізувати базові знання студентів, набуті під час вивчення інших дисциплін, зокрема історії української літератури, історії світової літератури, вступу до літературознавства тощо.

Мета курсу – ознайомити студентів з особливостями мілітарної літератури в різних національних культурах, акцентуючи на особливостях жанрів та їх модифікації, на інтерпретації художніх текстів крізь призму студій травми та студій пам’яті.

Рекомендована література

Базова:

 1. Пухонська О. Поза межами бою. Дискурс війни в сучасній літературі. Брустурів: Дискурсус, 2022.
 2. Пухонська О. Літературний вимір пам’яті. Київ: Академвидав, 2018. 304 с.
 3. Поліщук Я. Гібридна топографія. Місця й не-місця в сучасній українській літературі. Чернівці: Видавництво 21, 2018. 272 с.
 4. Поліщук Я. Реактивність літератури. Київ: Академвидав, 2016. 192 с.
 5. Захарчук І. Війна і слово. Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008. 406 с

Допоміжна:

 1. Захарчук І. Друга світова війна: досвід історії – досвід літератури // Слово і Час. 2007. № 6. С. 15-24.
 2. Махно В. Література і війна. URL: https://zbruc.eu/node/102615 (06.08. 2019)
 3. Гундорова Т. Постколоніальний роман генераційної травми та постколоніальне читання на Сході Європи Режим доступу: URL: http://uamoderna.com/md/hundorova–postkolonial–novel–generational–trauma( 13. 11. 2017)
 4. Zielińska M. Wojna, trauma i kultura/ Teksty Drugie.Vol 4. 2018. pp. 7-11. URL: https://journals.openedition.org/td/10837#abstract (12.08. 2019)
 5. Журба С. С. Інтерпретація проблеми “втраченого покоління” у світовій та українській літературах // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. пр.; голов. ред. А. Козлов. Кривий Ріг, 2013. Вип. 1. С. 188-197.
 6. Крупка М. У кожного покоління своя війна: образ жінки-солдата в сучасній літературі // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип.67. Ч. 1. Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С.251-260.
 7. Федорів У. Образ ворога як моделюючої фігури соцреалістичного тексту // Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія.
  2016. № 2 (36). С. 257–261.
 8. Федорів У. Репрезентація образу героя-воїна в українській соцреалістичній літературі // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, vol. VIIІ/2: 2020, pp. 107–117.
 9. Старовойт І. “Саме тут. Голокост у моєму місті”. URL: https://www.youtube.com/watch?v=SW8rFX4IZgI
 10. Старовойт І. Носити тягарі пам’яті. URL: https://zbruc.eu/node/99115?fbclid=IwAR3CWn3WzsuuNcdGwhaQR0a76yuyIozzSQGM-ppqOAUJNYoNjg7JyCXfObw
 11. Kоцарев О. Сім книг про Майдан і Війну. Ще не осмислення, але ретельна фіксація реальності: огляд. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/62544/Sim_knyg_pro_Majdan_i_Vijnu_Shhe
 12. Герасименко Н. Особливий погляд (огляд романів українських письменниць про події Революції Гідності та війну на Сході України) // Слово і Час, 2018. № 7.
 13. Пухонська О. Від історії до Донбасу: ідентичнісний простір війни в романі Тамари Горіха Зерня „Доця“ // Закарпатські філологічні студії. 2021, Вип. 15. С. 207-21
 14. Fedoriv U. Generacija “Ćera”: problem traumatičnog iskustva rata (na primeru romana Ćera Tamare Goriha Zernja) (The “Dotsiaˮ Generation: The Problem of Traumatic War Experience and the Novel “Dotsiaˮ by Tamara Gorikha Zernya) // Novi Izraz, № 87-88. S. 47-60.

Інформаційні ресурси:

 1. https://learning.ua/blog/202207/hovorymo-z-ditmy-pro-viinu-11-knyh-dlia-molodshykh-pidlitkiv/
 2. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IVsLt1d5wV0
 3. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IVsLt1d5wV0
 4. https://www.youtube.com/watch?v=ed-EHD3QXNs
 5. https://tobm.org.ua/majdan-u-hudozhnij-literaturi/
 6. https://knygarnya.com/news/5-suchasnih-knig-pryamo-z-balkaniv-i-tsentralnoi-evropihttps://podcasts.nv.ua/ukr/episode/11635.html
 7. https://culture.pl/ru/article/polskaya-literatura-i-kholokost-7-glavnykh-knig
 8. http://www.tkuma.dp.ua/ua/publikacy-tkuma/nauchnie-izdaniya/619-holokost-khudozhni-vymiry-ukrainskoi-prozy?hitcount=0
 9. https://culture.pl/ru/article/polskaya-literatura-i-kholokost-7-glavnykh-knig
 10. http://www.tkuma.dp.ua/ua/publikacy-tkuma/nauchnie-izdaniya/619-holokost-khudozhni-vymiry-ukrainskoi-prozy?hitcount=0

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус