Літературознавча думка 20–30-х років ХХ століття в Західній Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Контрольна робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор ІЛЬНИЦЬКИЙ МиколаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛо-31, ФЛо-32

Опис курсу

Заняття відбуватимуться за лінком: meet.google.com/gkz-vbtx-fey

Мета:

Розкрити основні напрями і тенденції у розвитку української літературознавчої думки Західної України в обставинах, які склалися у період міжвоєнного двадцятиліття. Двоколійність українського літературного процесу внаслідок поразки національно-визвольних змагань протягом 20-х років не обірвала контактів і перегуків між процесами, які відбувалися по обидвох боках Збруча: бурхливе національне відродження на Наддніпрянщині у 20-ті роки було стимулом для пожвавлення літературного життя у Галичині, коли ж внаслідок репресій комуністичного режиму культурне життя у радянській Україні було обірване, в умовах Західної України, яка була окупована Польщею, залишилися деякі можливості національного культурного розвитку й певної компенсації тих втрат, що їх зазнала українська культура.

Програма спецкурсу охоплює літературну критику основних ідейно-естетичних орієнтацій, які виокремилися й сформувалися в тогочасному літературному процесі та провідних представників.ння:

Завдання курсу:

 • показати складну атмосферу відновлення літературного життя Галичини після Першої світової війни;
 • розкрити зміну естетичної орієнтації під впливом нових суспільних обставин;
 • з’ясувати особливості поколіннєвого підходу в оцінці літературних явищ;
 • розкрити основні концепції літературознавців того часу;
 • показати зв’язок літератури з іншими видами мистецтва;
 • з’ясувати роль журналів і газет у літературознавчих дискусіях;
 • окреслити творчі портрети основних представників літературознавчої думки.

Студент повинен знати:

 • історичні обставини «двоколійного» українського літературного процесу міжвоєнного десятиліття;
 • специфіку суспільно-історичного та культурного життя в Галичині в умовах  польської окупації;
 • основні відгалуження в літературі за ідеологічним поділом: націоналістичне, католицьке, ліберальне;
 • «волюнтаристські засади» літературної критики Д. Донцова як інструменту ідеологічної боротьби; концепція «краси і сили» в українській літературі;
 • концепція ідейно-етичного естетизму М. Гнатишака, теорія «генія» і «майстра» в літературно-критичних працях Г. Костельника;
 • «оборона тенденційності» С. Тудора;
 • концепція безсвітоглядності М. Рудницького.

Студент повинен уміти:

 • орієнтуватися у строкатості гасел і лозунгів;
 • виділяти основні тенденції в літературному процесі;
 • виявити зв’язок літературно-критичних концепцій з філософськими засадами: Д. Донцов – філософія інтуїтивізму; М. Гнатишак – засади психологічної естетики О. Потебні; С. Тудор – радянська теорія соціалістичного реалізму;
 • з’ясувати причини зближення і віддалення літературного процесу в Західній Україні і підрадянській Україні;
 • проаналізувати спільність та відмінність у критиці галицьких та еміграційних критиків;
 • виявити ідеї, розвинуті критикою наступних десятиліть на батьківщині і в діаспорі.

Рекомендована література

Базова

 1. Наєнко М. Історія українського літературознавства. Київ, 2010.
 2. Олійник-Рахманний Р. Літературні напрямки в Західній Україні (1919–1931). Київ, 1999.
 3. Веретюк О. Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі. Видання. Постаті. Українсько-польські літературні контакти. Тернопіль, 2001.
 4. Ільницький М. М. Критики і критерії: Літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст. Львів, 1998.
 5. Комариця М. Українська «католицька критика»: феномен 20-30-х років ХХ ст. Львів, 2007.
 6. Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст. Тернопіль, 2000.
 7. Грицков’ян Я. Українські католицькі письменники міжвоєнного двадцятиліття: група «Логос» // Записки НТШ. 1995. Т. 229.

Допоміжна

 1. Бобинський В. Від символізму – на нові шляхи // Бобинський В. Гість з ночі. Київ, 1984.
 2. Бабій О. Літературні журнали 1922–23 рр. // ЛНВ. 1923. Кн. 7.
 3. Бабій О. Ідеологічні основи західноукраїнської критики // ЛНВ. 1929. Кн. 7/8.
 4. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. Дрогобич, 1991.
 5. Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України. Львів, 1939.
 6. Костельник Г. Ломання душ. З літературної критики: І. «Чесність із собою» В. Винниченка. ІІ. Павло Тичина. ІІІ. Плюси і мінуси в поезії І. Франка. Львів, 1923.
 7. Пеленський Є. Ю. Сучасне західньо-українське письменство. Огляд за 1930–1935 р. Львів, 1935.
 8. Коструба Т. Огляд української літератури в 1918–1938 рр. // Життя і слово. 1948. Ч. 3.
 9. Гнатишак М. Нова українська лірика в Галичині на тлі західноєвропейської літератури. Львів, 1934.
 10. Гнатишак М. Історія української літератури. Кн. 1. Вступ. 1. Староукраїнський стиль. 2. Візантійський стиль. 3. Пізньовізантійський стиль. Прага, 1941.
 11. Чижевський Д. Історія української літератури. Кн. 2. 4. Ренесанс і реформація. 5. Барок. Прага, 1942.
 12. Рудницький М. Між ідеєю і формою. Від Мирного до Хвильового. Дрогобич, 2008.
 13. Маланюк Є. Книга спостережень: статті про літературу. Київ, 1997.
 14. Липа Ю. Бій за українську літературу. Варшава, 1935.
 15. Антонич Б. І. Становище митця // Антонич Б. І. Повне зібрання творів. Львів, 2009.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус