Історія світової літератури (XIX–XX століття)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛл-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛу-31доцент ГІРНЯК Мар’яна
ФЛу-32доцент ГІРНЯК Мар’яна
ФЛу-33доцент ГІРНЯК Мар’яна
ФЛу-34доцент ГІРНЯК Мар’яна
ФЛл-31доцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

Курс «Історія світової літератури ХІХ-ХХ століть» належить до нормативних дисциплін, які відіграють дуже важливу роль у формуванні фахівця-філолога. Цей курс розрахований на студентів-третьокурсників, які мають базові знання з літературознавства і які вже ознайомлені з літературою античності, Середньовіччя, Відродження, класицизму, бароко та Просвітництва. Тому студенти матимуть змогу розглядати світову літературу ХІХ-ХХ століть у контексті всього літературного процесу, простежити, як літературні напрями і течії, завмираючи під час однієї епохи, відроджуються в модифікованому вигляді в іншій. Особливу увагу зосереджено на таких літературно-мистецьких напрямах, як романтизм, реалізм, натуралізм, модернізм (з численними своїми течіями) та постмодернізм, а також на особливостях їхнього розвитку в різних національних літературах. Цей курс тісно пов’язаний з «Історією української літератури», адже українська література є невід’ємною часткою світової, а тому її можна краще зрозуміти і відчитати, якщо провести паралелі до інших національних літератур. Курс «Історія світової літератури» також часто апелює до історії та філософії (зміна напрямів, безперечно, випливає з певної суспільно-історичної ситуації та зміни світоглядної парадигми), до теорії літератури, яка, з одного боку, забезпечує інструментарій для аналізу літературних текстів, а з іншого, сама розвивається разом із розвитком літератури.

Мета курсу – акцентувати на основних тенденціях розвитку літератури в ХІХ-ХХ століттях та її національній специфіці, продемонструвати, як література пов’язана з історією, філософією та різними видами мистецтва, звернути увагу на проблему літературного канону, який неодмінно є суб’єктивним, залежним від цілої низки чинників.

Завдання курсу:

 1. Вироблення навичок аналізу й інтерпретації літературного твору та літературного процесу.
 2. Усвідомлення специфіки національних літератур та їх взаємодії.
 3. Розвиток у студентів аналітичного та критичного мислення.
 4. Розвиток вміння вести дискусію, працювати у групах, обґрунтовувати власну позицію та розуміти позиції й стратегії, відмінні від власної.
 5. Здатність давати поточну оцінку явищам літературного процесу.
 6. Спроможність здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • основні етапи розвитку літературного процесу ХІХ-ХХ століть;
 • термінологічну відмінність понять напряму, течії та стилю;
 • зв’язок світової літератури з історією, філософією та мистецтвом;
 • місце аналізованих творів у доробку письменника та літературному процесі;
 • основні тематичні, наративні, композиційні, жанрові та стильові тенденції у літературі ХІХ-ХХ століть.

вміти:

 • класифікувати літературні явища;
 • зіставляти літературні тенденції, образи та мотиви в різних національних літературах;
 • розпізнавати причини розвитку літературного процесу;
 • характеризувати творчу спадщину видатних майстрів слова;
 • здійснювати аналіз та інтерпретацію літературних творів;
 • застосовувати на практиці різні літературознавчі методології;
 • порівнювати твори, споріднені за жанровими і стильовими особливостями;
 • брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

Основні твори для прочитання

 1. Е.Т.А.Гофман «Золотий горнець», «Життєва філософія кота Мура», «Малюк Цахес».
 2. Г.Гейне «Книга пісень», «Німеччина. Зимова казка».
 3. Дж.Байрон «Паломництво Чайльд Гарольда», «Дон Жуан», «Каїн».
 4. П.Б.Шеллі «Визволений Прометей».
 5. В.Гюго «Собор Паризької Богоматері».
 6. Жорж Санд «Консуело».
 7. Е.По. Оповідання («Падіння дому Ашерів», «Людина натовпу», «Убивство на вулиці Морг», «Викрадений лист», «Система доктора Смоля та професора Пер’є»).
 8. Г.Мелвілл «Мобі Дік, або Білий кит».
 9. Н.Готорн «Червона літера».
 10. Ф.Стендаль «Червоне і чорне».
 11. П.Меріме. Новели («Кармен», «Матео Фальконе», «Таманго»).
 12. О.Бальзак «Втрачені ілюзії», «Батько Горіо», «Шагренева шкіра».
 13. Г.Флобер «Пані Боварі».
 14. Г.Мопассан «Пампушка».
 15. В.Теккерей «Ярмарок марнот».
 16. Ч.Діккенс «Пригоди Олівера Твіста», «Домбі і син», «Різдвяна пісня в прозі»
 17. Ш.Бронте «Джейн Ейр».
 18. Е.Бронте «Грозовий перевал».
 19. Ф.Достоєвський «Злочин і кара».
 20. Ш.Бодлер «Квіти зла».
 21. Е.Золя «Жерміналь».
 22. М.Твен «Пригоди Тома Соєра», «Пригоди Гекльберрі Фінна».
 23. В.Вітмен (Уїтмен) «Листя трави».
 24. Е.Дікінсон. Поезії.
 25. Джек Лондон «Морський вовк».
 26. Г.Ібсен «Ляльковий дім».
 27. О.Вайльд (Уайльд) «Портрет Доріана Грея».
 28. М.Метерлінк «Синій птах», «Непрохана», «Сліпі».
 29. Б.Шоу «Пігмаліон», «Дім, де розбиваються серця».
 30. Л.Піранделло «Шестеро персонажів у пошуках автора».
 31. Б.Брехт «Матінка Кураж та її діти», «Життя Галілея».
 32. Т.С.Еліот «Безплідна земля».
 33. Дж.Джойс «Улісс», «Портрет митця замолоду».
 34. В.Вулф «Місіс Делловей», «До маяка».
 35. М.Пруст «У пошуках втраченого часу».
 36. В.Фолкнер «Галас і шаленство».
 37. Д.Лоуренс «Коханець леді Чаттерлей».
 38. Е.М.Ремарк «Три товариші», «На Західному фронті без змін».
 39. Е.Гемінґвей (Хемінгуей) «Гори як білі слони», «Кішка на дощі», «Прощавай, зброє», «Старий і море».
 40. Р.Олдінгтон «Смерть героя».
 41. Ф.С.Фіцджеральд «Великий Гетсбі».
 42. Ф.Кафка «Процес», «Перетворення».
 43. В.Ґомбрович «Фердидурке».
 44. Т.Манн «Доктор Фаустус», «Зачарована гора», «Смерть у Венеції».
 45. Г.Гессе «Степовий вовк», «Гра в бісер».
 46. М.Булгаков «Майстер і Маргарита».
 47. В.Набоков «Лоліта», «Дар».
 48. Б.Пастернак «Доктор Живаго».
 49. А.Сент-Екзюпері «Планета людей», «Маленький принц»
 50. М.Фріш «Homo faber».
 51. В.Голдінг «Володар мух».
 52. А.Мердок «Під сіткою».
 53. Дж.Фаулз «Колекціонер».
 54. Н.Саррот «Дитинство», «Золоті плоди».
 55. Дж.Селінджер «Над прірвою в житі».
 56. Ж.-П.Сартр «Нудота», «Мур».
 57. А.Камю «Чума», «Сторонній».
 58. К.Абе «Жінка в пісках».
 59. Дж.Орвелл «1984».
 60. О.Гакслі «Прекрасний новий світ».
 61. Г. Гарсіа Маркес «Сто років самотності».
 62. Х.Л.Борхес «Письмена Бога», «Вавилонська бібліотека», «Невмирущий».
 63. Х.Кортасар «Гра в класи».
 64. А.Карпентьєр «Загублені сліди».
 65. П.Зюскінд «Парфуми, або Історія одного вбивці».
 66. М.Павич «Хозарський словник».
 67. І.Кальвіно «Невидимі міста», «Якщо подорожній одної зимової ночі».
 68. У.Еко «Ім’я рози».

Навчальна і наукова література до курсу
«Історії світової літератури ХІХ століття»

Базова
1. История всемирной литературы. Том 6. /Отв.ред.И.А.Тертерян. – М.,1989.
2. История всемирной литературы. Том 7. /Отв.ред. И.А.Бернштейн. – М.,1991.
3. История зарубежной литературы ХІХв. /Богословский В.Н. и др. – М., 1991.
4. История зарубежной литературы ХІХв. /Дмитриев А.С. и др. – М., 2000.
5. История зарубежной литературы ХІХв. /Елизарова М.Е. и др. – М., 1972.
6. История зарубежной литературы ХІХв. /под ред. Засурского Я.Н. – М., 1982.
7. История зарубежной литературы ХІХв.: В 2ч. /Н.П.Михальская и др. – М., 1991.
8. История зарубежной литературы ХІХв. /под ред. Соловьевой Н.А. – М., 1991.
9. Наливайко Д.С., Шахова К.С. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. – Тернопіль, 2001.

Допоміжна
10. Адмони В. Генрик Ибсен. – М., 1956.
11. Андреев Л.Г. Импрессионизм. – М., 1973.
12. Андреев Л.Г. Сто лет бельгийской литературы. – М., 1967.
13. Анисимов И.И. Французская класика со времен Рабле до Ромена Роллана. – М., 1977.
14. Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну. – К., 1993.
15. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – Л., 1973.
16. Вансалов В.В. Эстетика романтизма. – М., 1966.
17. Венедиктова Т. Секрет серединного мира: культурная функция реализма ХІХ в. – М., 1999.
18. Грешных В.И. Ранний немецкий романтизм: фрагментарный стиль мышления. – Л., 1991.
19. Дмитриев А.С. Теория западноевропейского романтизма. – М., 1980.
20. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. – М., 1978.
21. Дьяконова Н.Я. Стивенсон и английская литература ХІХ века. – Л., 1984.
22. Затонский Д.В. Реализм – это сомнение? – К., 1992.
23. Затонський Д.В. Минуле, сучасне, майбутнє. – К., 1992.
24. Зенкин С.Н. Работы по французской литературе. – Екатеринбург, 1999.
25. Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры. – М., 2002.
26. Клименко Е.И. Английская литература первой половины ХІХ века. – Л., 1971.
27. Литературные манифесты западноевропейских романтиков /Отв .ред. А.С.Дмитриев. – М., 1980.
28. Майор О.А. Літературна творчість Ф.Гельдерліна та її рецепція в Україні. – Мюнхен, 2004.
29. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 2000.
30. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили: В 2 т. — К., 1981, 1985.
31. Ніколенко О.М. Поезія французького символізму. – Харків, 2003.
32. Ніколенко О.М. Романтизм у поезії. – Харків, 2003.
33. Обломиевский Д. Французский символизм. – М., 1973.
34. Поэзия французского символизма /Сост. Г.К.Косиков. – М., 1993.
35. Пузиков А. Эмиль Золя. – М., 1982.
36. Ревалд Дж. История импрессионизма. – М., 1994.
37. Реизов Б.Г. Французский роман ХІХ века. – М., 1969.
38. Соколова Т.В. Философская поэзия Альфреда де Виньи. – Л., 1981.
39. Соколянский М.Г. Оскар Уайльд: Очерк творчества. – К.; Одесса, 1990.
40. Шамрай А.П. Ернст Теодор Амадей Гофман. – К., 1969.
41. Шахова К.О. Нариси творчості зарубіжних письменників-реалістів ХІХ – ХХ ст. – К., 1975.

Навчальна і наукова література до
«Історії світової літератури ХХ століття»

Базова
1. История зарубежной литературы ХХ века. 1871-1917 /Богословский В.Н., Гражданская З.Т. – М., 1990.
2. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 /Богословский В.Н., Гражданская З.Т. – М., 1990.
3. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 /под. ред. Л. Андреева. – М., 1980.
4. История зарубежной литературы ХХ века. 1945-1980 /под. ред. Л. Андреева. – М., 1989.
5. Венгеров Л.М. Зарубіжна література 1871-1973. – К., 1974.
6. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. /за ред. В.І.Кузьменка. – К.,2010.
7. Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ ст. : навч.-метод. посіб. / уклад.: О. О. Юрчук. – Луцьк, 2009.

Допоміжна
8. Андреев Л.Г. Импрессионизм. – М., 1973.
9. Балашов П.С. Художественный мир Бернарда Шоу. – М., 1982.
10. Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. – Львів, 2014.
11. Батурин С. Портреты американских писателей. – М., 1979.
12. Бикульчюс В. Поэтика философского романа. – Вильнюс, 1988.
13. Блум Г. Західний канон. – К., 2007.
14. Бредбері М. Британський роман нового часу. – К., 2011.
15. Брод М. О Франце Кафке. – Санкт-Петербург, 2000.
16. Буковская А. Сент-Экзюпери, или парадоксы гуманизма. – М., 1983.
17. Бурцев А.А. Английский рассказ конца ХІХ – нач.ХХ века. – Иркутск, 1991.
18. Бютор М. Роман как Исследование. – М., 2000.
19. Великовский С. В поисках утраченного смысла. – М., 1979.
20. Вирмо А. и О. Метры мирового сюрреализма. – СПб, 1996.
21. Вороний М. Театр і драма. – К., 1989.
22. Герасимчук В. Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту. – К., 2007
23. Григорьева Т.П. Японская литература ХХ века. Размышления о традиции и современности. – М., 1983.
24. Давид К. Франц Кафка. – Харьков; Ростов н/д, 1998.
25. Дали С. Поэзия стандарта // Дали С. Дневники. – М., 2001.
26. Денисова Т. Джек Лондон. Життя і творчість. – К., 1978.
27. Денисова Т. Роман і романісти США ХХ століття. – К., 1991.
28. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття. – К., 2012.
29. Дирзен И. Эпическое искусство Томаса Манна. Мировоззрение и жизнь. – М., 1981.
30. Еремеев Л.А. Французский литературный модернизм: традиции и современность. – К., 1991.
31. Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике: в 2-х тт. – М., 1997.
32. Засурский Я.Н. Американская литература ХХв. – М., 1984.
33. Затонский Д. Австрийская литература в ХХ столетии. – М., 1985.
34. Затонский Д.В. Искусство романа и ХХ век. – М., 1973.
35. Затонський Д.В. Минуле, сучасне, майбутнє. – К., 1992.
36. Затонський Д. У пошуках сенсу буття: Погляд на літературу сучасного Заходу. – К., 1967.
37. Зверев А.М. Модернизм в литературе США. – М., 1979.
38. Зингерман Б. Очерки истории драмы ХХ века. – М., 1979.
39. Зонина Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60-70-е гг.). – М., 1984.
40. Иванова В.В. Литература Великобритании ХХв. – М., 1984.
41. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М., 1998.
42. Ионкис Г.Э. Английская поэзия ХХ века. 1917-1945. – М., 1980.
43. История литератур Восточной Европы после второй мировой войны. – М., 1995.
44. Каралашвили Р. Мир романа Германа Гессе. – Тбилиси, 1984.
45. Ковригина Н.В. На пути к эпическому театру. Ранняя драматургия Б.Брехта. – Иркутск, 1993.
46. Києнко І.О. Сучасний англійський комічний роман. – К., 1993.
47. Корженевская Н.И. Французская драматургия ХІХ-ХХ веков. – Уфа, 1991.
48. Кундера М. Нарушенные завещания. – М., 2004.
49. Кургинян М.С. Романы Томаса Манна. Формы и метод. – М., 1975.
50. Кутейщикова В.Н., Осповат Л.С. Новый латиноамериканский роман. – М., 1983.
51. Література Англії ХХст. /К.Шахова, Н.Жлуктенко, С.Павличко. – К., 1993.
52. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.
53. Маценка С. Партитура роману. – Львів, 2014.
54. Михальская Н.П., Аникин Г.В. Английский роман 20 века. – М., 1982.
55. Мулярчик А.С. Послевоенные американские романисты. – М., 1980.
56. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 2000.
57. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы ХХ века. – М., 1986.
58. Наркирьер Ф. Франсуа Мориак. – М., 1983.
59. Наркирьер Ф. Французский роман наших дней. – М., 1980.
60. Нестелєєв М. Лабіринти американського постмодернізму. – К., 2019.
61. Неустроев В.П. Литература скандинавских стран. – М., 1980.
62. Ніколенко О.М. Поезія французького символізму. – Харків, 2003.
63. Обломиевский Д. Французский символизм. – М., 1973.
64. Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже ХІХ-ХХ веков. – М., 1974.
65. Павличко С. Зарубіжна література: Дослідження та критичні статті. – К., 2001.
66. Павличко С. Лабіринти мислення: Інтелектуальний роман сучасної Великобританії. – К., 1993.
67. Покальчук Ю.В. Сучасна латиноамериканська проза. – К., 1978.
68. Поэзия французского символизма /Сост. Г.К.Косиков. – М., 1993.
69. Прево К., Лебрен Ж.-К. Лицо современного французского романа. – Алматы, 2003.
70. Ревалд Дж. История импрессионизма. – М., 1994.
71. Сануйе М. Дада в Париже. – М., 1999.
72. Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма. – Воронеж, 1991.
73. Семків Р. Як писали класики. – К., 2016.
74. Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури). – Львів, 2010.
75. Фіськова С. Історія німецької літератури. Періоди, напрями розвитку, ідеї, постаті. – Львів, 2003.
76. Шахова К. П’ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури. – К., 2001.
77. Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. – М., 2002.
78. Шпак В.К. Американская поэзия ХХ века: основные направления развития. – К., 1991.

Інформаційні ресурси

1. Quinn E. History in Literature: A Reader’s Guide to 20th Century History and the Literature It Inspired: https://www.amazon.com/History-Literature-Readers-Century-Inspired/dp/081604693X
2. Voth G.L. The History of World literature: Audiobook : https://www.goodreads.com/book/show/7484711-the-history-of-world-literature
3. http://books.google.com
4. http://litera-ua.livejournal.com
5. http://www.nbuv.gov.ua
6. http://ae-lib.org.ua
7. http://www.lib.ua-ru.net
8. http://booksshare.net
9. http://www.doaj.org

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус