ТЕПЛА Юлія

Наукові інтереси

Літературознавча думка 20-30-х років у Галичині, літературна компаративістика, українська література у європейському контексті.

Курси

Публікації

1. Тепла Ю. Микола Гнатишак: «Моє серце на Україні» (Минуло 100 років од дня народження вченого) // Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 13–17.
2. Тепла Ю. Ідеї О. Потебні у працях М. Гнатишака // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – Ч. 1. – С. 26–33.
3. Тепла Ю. Християнсько-релігійні засади творчості Т. Шевченка в оцінці західноукраїнської католицької критики // Тарас Шевченко і народна культура : Зб. пр. Міжнар. 35-ї наук. шевченківської конф.; Черкаси, 20-22 квіт.; 2004 р.: У 2 кн. – Черкаси : Брама – Україна, 2004. – Кн. 1. – С. 198–203.
4. Тепла Ю. Проблеми стильової періодизації історії української літератури: методологічні аспекти (М. Зеров, М. Гнатишак, Д. Чижевський) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Вип. 8. – К., 2005. – С. 64–70.
5. Тепла Ю. На світоглядних барикадах: дискусії 20-30-х років ХХ ст. в західноукраїнському літературному процесі // Дивослово. – 2005. – № 12. – С. 53–56.
6. Тепла Ю. Література і суспільне життя у концепції Миколи Гнатишака // Парадигма: Зб. наук. праць / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2007. – Вип. 3. – С. 320–325.
7. Тепла Ю. Концепція ідейно-етичного естетизму Миколи Гнатишака: синтез чи еклектика? // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. – 2008. – Вип. 44. – Ч. 1. – С. 100–108.
8. Тепла Ю. Творчість Богдана Ігоря Антонича в рецепції Миколи Гнатишака / Юлія Тепла // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації : збірник наукових праць (Серія «Українська філологія: школи постаті, проблеми». Вип. 11). – Львів, 2011. – С. 358–366.
9. Тепла Ю. Літературна критика Миколи Гнатишака: між «естетичною красою» та «моральним добром» / Юлія Тепла // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2014. – Вип. 60. – Ч. 2. – С. 76 – 83.

Біографія

Народилася 24 серпня 1978 року у м. Самбір Львівської області.
2000 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2001–2004 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства.З 2005 р.- асистент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.
Закінчує роботу над кандидатською дисертацією «Концепція ідейно-етичного естетизму Миколи Гнатишака».

У 2023 році завершила навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності». Львівський національний університет імені Івана Франка, 6 квітня 2023 року – 9 червня 2023 року. (6 кредитів).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!