Тарас Шевченко і світова література

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент ЛУЧУК ТарасФЛо-31, ФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛт-31

Опис курсу

«Тарас Шевченко і світова література» — дисципліна за вибором, призначена для студентів-філологів за спеціальністю «Українська мова та література». Цей спецкурс покликаний ознайомити студентів з основними проблемами сучасного шевченкознавства в ракурсі порівняльного літературознавства. Курс передбачає ознайомлення з такими тематичними блоками, як: біблійні мотиви у творчості Кобзаря, Шевченко як перекладач, Шевченко й антична література, переклади Шевченкових творів мовами народів світу, поетична Шевченкіана тощо. Особливу увагу у програмі курсу зосереджено на проблемах зарубіжного шевченкознавства (у країнах Східної та Західної Європи, Північної Америки, Близького й Далекого Сходу). Водночас курс «Шевченко і світова література» покликаний розвивати у студентів уміння використовувати набуті базові знання з порівняльного літературознавства при інтерпретації Шевченкового тексту й перекладів з Шевченка чужими мовами.
Обсяг курсу передбачає працю з усіма літературними жанрами — поезією, прозою, драмою, перекладом.

Завдання:
• надати можливість студентам критично оцінювати тексти, написані іншими студентами (авторами);
• під час обговорення конкретного тексту сприяти конструктивній дискусії, що приносить користь творчому процесу;
• удосконалити й осмислити стратегію писання, включаючи у цей процес творчі елементи.

Студент повинен знати:
• загальні та спеціальні теорії письма;
• основні концепти стратегії письма;
• особливості інтерпретації та надінтерпретації текстів;
• специфіку літературної творчості.

Студент повинен уміти:
• інтерпретувати «чужі тексти»;
• набути практичні навики в писанні своїх текстів;
• написати текст самостійно вибраного жанру.

Рекомендована література

Базова
1. Білецький О. Шевченко і західноєвропейські літератури // Білецький О. Зібр. праць: У п’яти томах. — Київ: Наук. думка, 1965. — Т. 2. — С. 281–287.
2. Дзюба І. Шевченко і світ // Дзюба І. З криниці літ: У трьох томах. — Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — Т. 2. — С. 7–491.
3. Житник В. Шевченко в слов’янських перекладах: (Традиції і перспективи) // ІХ Міжнародний з’їзд славістів: Слов’янські літератури: Доповіді. — Київ: Наук. думка, 1983. — С. 225–235.
4. Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). — Київ, 2011. — Част. 1. — 354 с. — (Хроніка-2000; Вип. 85).
5. Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). — Київ, 2011. — Част. 2: «Шевченко». Річники І–Х (1952–1964). — 448 с. — (Хроніка-2000; Вип. 86).
6. Світи Тараса Шевченка: Зб. ст. до 175-річчя з дня народж. поета. — Нью-Йорк, 1991. — VIII + 488 с. — (Записки НТШ; Т. 214).
7. Світи Тараса Шевченка. — Нью-Йорк; Львів, 2001. — Т. 2: Зб. ст. до 185-річчя з дня народж. поета. — 416 с. — (Записки НТШ; Т. 215).
8. Скуратовський В. Шевченко і світова література // Всесвіт. — 1977. — № 3.
9. Филипович П. Європейські письменники в Шевченковій лектурі // Всесвіт. — 1989. — № 3.
10. Чернишова Т. «Заповіт» Т. Г. Шевченка в аспекті зв’язків зі світовою літературою // Всесвіт. — 1975. — № 3.
11. Шевченко і світ: Літературно-критичні статті / Упоряд. Д. Наливайко. — Київ: Дніпро, 1989.
12. Шевченкове слово і слава: Антологія перекладів з Шевченка чужими мовами / За ред. Богдана Кравцева. — Чікаґо: Видавництво Миколи Денисюка, 1964. — 456 с.

 

Матеріали

Графік_Лучук_Шевченко+світ_літ

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус