Українська інтелектуальна проза

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛт-11мдоцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:
Нормативний курс «Українська інтелектуальна проза» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці філолога та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів магістратури філологічного факультету, а отже, він передбачає актуалізацію знань, здобутих під час навчання впродовж чотирьох років на бакалавраті. Зокрема, курс апелює до історії української літератури, історії світової літератури, філософії та мистецтвознавства. Курс спонукає студентів замислитися над особливістю діалогу літератури та філософії в художніх творах, над складною природою жанру інтелектуального роману, а також над проблемою розмежування інтелектуальної літератури та інтелектуалізму в літературі. У рамках курсу увагу зосереджено на витоках інтелектуальної прози у світовій, зокрема українській, літературі, на феномені інтелектуального роману в світовій літературі ХХ століття і на розвитку інтелектуальної прози в українській літературі ХХ століття з акцентуванням її особливостей у 20-30-х, 40-50-х, 60-80-х та 90-х роках. Предметом ґрунтовного обговорення є твори А. Кримського, В. Підмогильного, Ю. Яновського, О. Слісаренка, Н. Королевої, В. Домонтовича, Ю. Косача, В. Шевчука, Р. Іваничука, Ю.Щербака, Г. Пагутяк та інших письменників ХХ століття

Результати навчання:
• знати:
основні поняття і терміни, пов’язані з інтелектуальною прозою;
жанрові ознаки інтелектуального роману;
відмінність між інтелектуальним романом та інтелектуалізмом у романі;
витоки інтелектуальної прози у світовій літературі;
найважливіші твори давньої і нової української літератури, в яких наявні риси інтелектуалізму;
найяскравіших представників інтелектуальної прози у світовій літературі ХХ століття;
основні етапи розвитку української інтелектуальної прози;
жанрові різновиди українського інтелектуального роману 1920-30-х років;
характерну для 40-50-х років ХХ століття проблематику інтелектуального роману;
жанрову специфіку та проблематику інтелектуального роману 60-80-х та 90-х років ХХ століття;
основних представників української інтелектуальної прози ХХ століття.
• вміти:
розпізнавати інтелектуальний роман у літературі;
простежувати жанрові ознаки інтелектуального роману в художньому творі;
характеризувати основні тенденції розвитку українського інтелектуального роману в ХХ столітті;
розрізняти інтелектуалізм у романі та інтелектуальний роман;
аналізувати та інтерпретувати інтелектуальні романи;
здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку;
готувати та презентувати наукові доповіді; писати наукові статті

Матеріали

uip2

uip (1)

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус