Теорія літератури (середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ГАЛЕТА ОленаФЛо-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛо-21мдоцент ФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

Опис курсу
Курс «Теорія літератури» призначений для студентів п’ятого року навчання (магістерський рівень підготовки) і покликаний підсумувати, узагальнити і поглибити попередні знання про природу літератури, літературознавчі методології й інтерпретаційні практики, зорієнтувати слухачів у сучасному полі літературознавчих досліджень, випрацювати навички цілеспрямованого пошуку й використання літературознавчого інструментарію для провадження власного дослідження. Курс пропонує інтегрований огляд розвитку основних літературознавчих ідей, наскрізних дослідницьких напрямків у рамках епохи модерну (Нового часу) і модернізму (ХХ-ХХІ століття), впроваджує до сучасних дискусій про роль, статус та операційну спроможність теоретико-літературного знання.

Результати навчання:

знати:
основні принципи теорії літератури як засадничої й водночас інтегративної літературознавчої дисципліни;
етапи становлення літературознавчої думки, підстави формування й реформування загальних уявлень про літературу;
дослідницьку методологію й аналітичний інструментарій основних літературознавчих шкіл ХХ-ХХІ століття;
рецепцію й апробацію теоретико-літературних концепцій в українській літературознавчій традиції;
тематику й аргументацію сучасних літературно-теоретичних дискусій;
актуальні проблеми сучасних літературзнавчих досліджень та інтердисциплінарних пошуків.
вміти:
визначати сутність і межі літератури як форми культурної діяльності і як сучасної художньої практики;
аналізувати й інтерпретувати художні явища з огляду на їх місце в літературній традиції й сучасному контексті;
визначати літературознавчі поняття й досліджувати їхнє наповнення і функціональну продуктивність;
самостійно формулювати дослідницькі літературознавчі завдання й добирати відповідний теоретико-методологічний інструментарій;
давати експертну оцінку, провадити фахові дискусії в ділянці сучасного літературознавства, літературної критики й міждисциплінарних гуманітарних досліджень.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус