Історія світової літератури (від Середньовіччя до XVIII ст.), ЛТ

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Немає
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’янаФЛт-11
332доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’янаФЛт-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛт-11доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна
332ФЛт-21доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна

Опис курсу

Курс «Історія світової літератури (від Середньовіччя до XVIII ст.») є частиною нормативного базового курсу «Історії світової літератури» для студентів-філологів, у якому вивчаються основні культурно-історичні епохи (Середньовіччя, Ренесанс, Бароко, Просвітництво) та літературні напрями і стилі давньої європейської літератури (романський та готичний стиль Середньовіччя, ренесансний реалізм, маньєризм, рококо, класицизм, реалізм Просвітницької доби та сентименталізм і преромантизм), їхні тенденції у розвитку знакових літературних явищ крізь призму творчих біографій чільних постатей світового рівня.
Історія світової літератури подається з перспективи зародження та розвитку жанрово-родових форм у європейському письменстві: середньовічних пам’яток (саги, героїчний епос, лицарський роман) до часу виникнення жанрів малої прози (фабльо, шванки, фацеції) та драми (літургійна драма, фарс, соті, комедія інтриги, комедії дель-арте, комедія ситуацій). Cтудент отримує знання про історико-культурний процес у Європі від часу падіння давньоримської імперії і до XVIII ст. та знайомиться з літературою таких країн (Італія, Іспанія, Португалія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Англія, Ірландія, Ісландія) з частковим оглядовим вивченням літературних тенденцій у слов’янських народів.
Вивчення художньої літератури визначеного періоду допомагає формувати філологічно якісний естетичний смак майбутнього фахівця, його високу загальну та читацьку культуру, зрозуміти глибину духовного світу, цінностей та ідеалів, на яких формуються світоглядні пріоритети чільних представників ренесансного, барокового та просвітницького типу мислення. На основі прочитаних творів, їхнього самостійного уважного літературознавчого та порівняльно-зіставного аналізу студенти освоюють мистецтво інтерпретації художнього тексту.

Електронний курс: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1262

Рекомендована література

Базова на два семестри:

1. Зарубіжні письменники: енциклопедичний довідник : у 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005-2006.
2. Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. Львів : Українська академія друкарства, 2016.
3. Франко І. Зібрання творів : в 50 т. Київ: Наукова думка, 1976–1986: Т. 4: Мігуель Сервантес і його «Дон Кіхот». С. 167–170); Т. 12 (Данте Алігієрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії. С. 7–231; Дантова друга любов. С. 232–253; Самсон-борець. Передмова. С.474–485.); Т. 28: Влада землі в сучасному романі: 1. Походження сучасного роману. С. 176–181; Т.32: Передмови до вид. В. Шекспіра (до драматичних творів: «Гамлет», «Приборкана гоструха», «Макбет», «Коріолан», «Юлій Цезар»). С. 156–206.
4. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: від античності до початку XIX ст. К.: Києво-Могилянська академія, 2013.

на 3-ій семестр:
1. Ґейман Н. Скандинавська міфологія / Ніл Ґейман. Київ: Країна Мрій, 2017.
2. Ґофф Жак Ле. Середньовічна уява / Жак Ле Ґофф ; перекл. Я. Кравця. Львів: Літопис, 2007.
3. Давиденко Г.Й. Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та доби Відродження. Київ: Центр учбової літератури, 2007.
4. Датїті О гОґейн. Історія кельтів ; перекл. Тарас Бойко. Київ: Видавництво Жупанського, 2023. 240 с.
5. Качуровський І. Ґенерика і архітектоніка: Література європейського Середньовіччя: у 2 кн. К.: Києво-Могилянська академія, 2005.
6. Ковбасенко Ю. І. Література Середньовіччя: Посібник для учителів та студентів. К., 2014.
7. Козлик І. В. Світова література Доби середньовіччя та Епохи відродження. «Картина світу». Естетика. Поетика. Івано-Франківськ, 2011. 344 с.

8. Література західноєвропейського середньовіччя : навч. посіб. / за ред. Н. О. Висоцької. 2-ге вид. Вінниця: Нова книга, 2005. 464 с.
9. Лучук І. Історія світової поезії : [посібник з «антологійним апендиксом»] / Іван Лучук. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011.
10. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури. Львів, 1993.

на 4-ий семестр:
1. Крус Х. І. Поезії. Світогляд. Театр : у 3 т. / Хуана Інес де ла Крус ; З ісп. перекл. Сергій Борщевський. Львів: Вид-во Анетти Антоненко, 2015-2017. (Рязанцева Т. «Почуйте мене очима…»: Життя і творчість Хуани Інес де ла Крус (передмова, Т. 1. С. 5–31); Келія і кін (Драматургія сестри Хуани Інес де ла Крус), передмова, Т. 2. С. 5–18; «Вогник мого розуму…»: (Сестра Хуана Інес де ла Крус: освіта, світогляд, творчість), передмова, Т. 3. С. 5–18.
2. Ніколенко О. М. Бароко. Класицизм. Просвітництво: Література {VII–{XIII ст.: посібник для вчителя. Харків: Ракок; Веста, 2003.
3. Пратт Дж. Пікаресний роман: походження, характеристика, автори та твори URL: https://uk.warbletoncouncil.org/novela-picaresca-10242
4. Рязанцева Т. «Великий театр світу»: життя і творчість Педро Кальдерона де ля Барки / Тетяна Рязанцева. // Педро Кальдерон. Стійкий принц. Дама-примара. Харків: Фоліо, 2013. С.3–18.
5. Шалагінов Б. Б. «Фауст» Й. В. Гете: містерія, міф, утопія: до проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі XVIII–XIX ст.: монографія. К.: Вежа, 2002. 279 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус