Теорія літератури (славісти+сходознавці)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ГАЛЕТА ОленаФЛк-21м, ФЛа-21м, ФЛя-21м, ФЛп-21м, ФЛхрв-21м, ФЛслц-21м, ФЛчес-21м, ФЛсрб-21м, ФЛблг-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛк-21мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛа-21мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛя-21мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛп-21мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛсрб-21мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛслц-21мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛблг-21мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛхрв-21мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛчес-21мпрофесор ГАЛЕТА Олена

Опис курсу

Курс «Теорія літератури» призначений для студентів п’ятого року навчання (магістерський рівень підготовки) і покликаний підсумувати, узагальнити і поглибити попередні знання про природу літератури, літературознавчі методології й інтерпретаційні практики, зорієнтувати слухачів у сучасному полі літературознавчих досліджень, випрацювати навички цілеспрямованого пошуку й використання літературознавчого інструментарію для провадження власного дослідження. Курс пропонує інтегрований огляд розвитку основних літературознавчих ідей, наскрізних дослідницьких напрямків у рамках епохи модерну (Нового часу) і модернізму (ХХ-ХХІ століття), впроваджує до сучасних дискусій про роль, статус та операційну спроможність теоретико-літературного знання.

Результати навчання:

 • знати:
 •  основні принципи теорії літератури як засадничої й водночас інтегративної літературознавчої дисципліни;
 • етапи становлення літературознавчої думки, підстави формування й реформування загальних уявлень про літературу;
 • дослідницьку методологію й аналітичний інструментарій основних літературознавчих шкіл ХХ-ХХІ століття;
 • рецепцію й апробацію теоретико-літературних концепцій в українській літературознавчій традиції;
 • тематику й аргументацію сучасних літературно-теоретичних дискусій;
 • актуальні проблеми сучасних літературзнавчих досліджень та інтердисциплінарних пошуків.
 • вміти:
 • визначати сутність і межі літератури як форми культурної діяльності і як сучасної художньої практики;
 • аналізувати й інтерпретувати художні явища з огляду на їх місце в літературній традиції й сучасному контексті;
 • визначати літературознавчі поняття й досліджувати їхнє наповнення і функціональну продуктивність;
 • самостійно формулювати дослідницькі літературознавчі завдання й добирати відповідний теоретико-методологічний інструментарій;
 • давати експертну оцінку, провадити фахові дискусії в ділянці сучасного літературознавства, літературної критики й міждисциплінарних гуманітарних досліджень.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус