ЗУБРИЦЬКА Марія

Посада: доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства, помічник ректора з міжнародної проектної діяльності

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-94

Електронна пошта: mariya.zubrytska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблеми теорії рецептивної естетики, феноменологічної критики, деконструктивізму.

Курси

Вибрані публікації

Монографії й антології

 1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. Центр гуманіт. дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка; за ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 632 с.
 2. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. Центр гуманіт. дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка; за ред. М. Зубрицької., 2-е вид., допов. – Львів: Літопис, 2002. – 844 с.
 3. Ідея Університету: антологія / упоряд. М. Зубрицька [та ін.] ; відп. ред. М. Зубрицька. – Львів : Літопис, 2002. – 304 с.
 4. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с.

Переклади

 1. Фуко М. Що таке автор? // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 1996. – С.457-477.
 2.  Ман Поль де. Опірність теорії // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 1996. – С.478-494.
 3.  Шовалтер Е. Феміністична критика у пущі // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 1996. – С. 510-535.
 4.  Рорті Р. Самотворення та пов’язанність: Пруст, Ніцше, Гайдеґґер – Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 1996. – С. 580-599.
 5. Інтерпретація і надінтерпретація: У. Еко, Р. Рорті, Д. Куллер, К. Брук- Ровз.// Еко У. Маятник Фуко. – Львів: Літопис, 1998. – С. 457-477.
 6. Арендт Г. Становище людини. – Львів: Літопис, 1999. – 254 с.
 7. Послання Папи Івана Павла ІІ [Текст] / Іван Павло II (Папа) ; пер. з англ. М. Зубрицька [та ін.] ; ред. Г. Дидик-Меуш. – Л. : Літопис : Центр гуманітарних досліджень Львівського національного ун-ту, 2001. – 287 с.

 

Вибрані статті

 1. Зубрицька М. Екзистенційні мотиви в драматургії Миколи Куліша // Сучасність. – 1990. – №11. – С. 78-92.
 2. Зубрицька М. Феномен трагізму у творах Лесі Українки // Культура та ідентичність. – Київ, 1990. – С. 23-35.
 3. Зубрицька М. Микола Зеров: проблема діалогу // Слово і час. – 1991. – №9. – С. 27-35.
 4. Зубрицька М. Проблема індивідуалізму у творчості Лесі Українки // Сучасність. – 1991. – №12. – С. 22-30.
 5. Зубрицька М. Смисл і абсурдність буття у поемі Івана Франка “Мойсей” // Сучасність. – 1992. – №8. – С. 110-116.
 6. Зубрицька М. Українська література та український читач: взаємна туга за присутністю // Матеріали II Міжнародного конгресу україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р.: Філософія. – Львів, 1994. – С. 5-15.
 7. Zubrytska M. Stereotype of Poles in Ukrainian Literature // Nations and Stereotypes. –Cracow: International Cultural Centre, 1996 . – 132-137.
 8. Зубрицька М. Онтологія смерті у творах Василя Стефаника // Танатос. – Львів, 1996. – С.15-23.
 9. Зубрицька М. Етичний парадокс дискурсу любові у драматичних творах Володимира Винниченка // Наукові записки НаУКМА. – 1998. – Т. 4: Філологія. – С. 69-74.
 10. Зубрицька М. Грегор Маланчук та його інтерпретація творів Сьорена К’єркегора // Українська К’єркегоріана. Доповіді міжнародного семінару, присвяченого пам’яті Григорія Маланчука “Сьорен К’єркегор і його роль в інтелектуальному житті Європи”. – Львів: Літопис, 1998. – С. 9-16.
 11. Zubrytska M. Discourse on Europeaness and Its Spatio-Temporal Dimentions in the East-Central Europe // FRN Report “Cultural Encounters in East Central Europe”. – 98:11. – Stockholm: Swedish Council for Planning and Coordination of Research, 1998. – P. 99-109.
 12. Зубрицька М. Любов до світу: філософська антропологія Ганни Арендт // Арендт Г. Становище людини. – Львів: Літопис, 1999. – С. 7-15.
 13. Зубрицька М. Феноменологічний аспект категорії читача в творчості Тараса Шевченка Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХV: Філологічна секція. [Світи Тараса Шевченка. T. II. Збірник статтей до 185-річя з дня народження поета / Редактори: Л. Залеська Онишкевич, А. Гумецька, І. Фізер]. — Нью-Йорк; Львів, 2001. – С. 210-216.
 14. Зубрицька М. Текстуальність та контекстуальність мисленнєвого світу Юрія Липи // Матеріали наукової конференції “Юрій Липа: голос доби і приклад чину” – Львів, 2001. – С. 90-97.
 15. Зубрицька М. Модерність світосприйняття: літературно-теоретичні пошуки Соломії Павличко / Соломія Павличко. Теорія літератури. – К.: Основи, 2002. – С. 5-19.
 16. Зубрицька М. Проблеми формування рецепційного тла сучасної української літератури // Вісник факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2002. – С. 24-37.
 17. Зубрицька М. Категорія читача в літературно-теоретичних дослідженнях ХХ століття // Записки перекладацької майстерні. У 3-х томах. – Т. 3. – Львів, 2002. – С. 34-45.
 18. Зубрицька М. Роль міждисциплінарності в реконцептуалізації навчального процесу //Матеріали наукової конфереції “Управління університетом: проблеми та шляхи їх вирішення”. – Львів, 2002. – С.30-40.
 19. Зубрицька М. Дискурс кінця в історії інтелектуальних ідей ХХ сторіччя // Вісник філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2002. – С.64-78.
 20. Зубрицька М. Автономія, академічна свобода і суспільна відповідальність університету в новому соціо-культурному та економічному контексті // Вища освіта України. – №2. – Київ, 2002. – С. 58-65.
 21. Zubrytska M. Where We Are And Where We Are Going: Some Reflection On European Choice of Ukraine // Sociokultureller Wandel im Verfassungsstaat. – Wien-Koln-Graz:Bohlau Verlag, 2004. – 1183-1191.
 22. Зубрицька М. А тепер куди? – Одіссея сучасних літературних теорій // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. – 2004. – Вип. 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. – Ч. 1. – С. 121-128.
 23. Зубрицька М. Рецепційне навантаження мовчання у структурі художнього тексту // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2004. – Вип. 12: Ювілейний збірник на пошану професора М. М. Ільницького. – С. 190-195.
 24. Зубрицька М. Дискурс обмеженої і необмеженої інтерпретації: дискусії навколо роману Умберто Еко «Маятник Фуко» // Еко У. Маятник Фуко [пер. з італ. М. Прокопович]. — Львів: Літопис, 2004.— С. 623-634.
 25. Зубрицька М. Онтологізація смерті у творчості Василя Стефаника // Незнайома: Антологія української жіночої прози та есеїстки другої пол. ХХ – поч. XXI ст. / упор.В. Габор. – Львів: ЛА „Піраміда”, 2005. – С. 208-214.
 26. Zubrytska M. Between Scylla and Charybdis: Prospects and Challenges for Ukrainian Culture in the Current Global Context”) // Australian Slavonic and East European Studies. – 2006 – Vol. 20, No. 1-2. – 1-14.
 27. Зубрицька М. Соло триває – мої спогади про Соломію // Соломія. Спогади про Соломію Павличко. – К.: Основи, 2006. – С. 132-138.
 28. Зубрицька М. Візуалізація почуттів у „Зів’ялому листі” Івана Франка // Франко І. Зів’яле листя. – Львів: Літопис, 2006. – С. 144-151.
 29. Зубрицька М. Ювілей Івана Франка як тест на культурну і політичну притомність українців // Універсум. – 2006. – № 5–6. – С. 24-30.
 30. Зубрицька М. Поетика погляду в збірці Івана Франка ‘Зів’яле листя’: рецепційно-естетична інтерпретація // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня-1 жовтня 2006 р.). Том 1. – Львів, 2008. – С.615-623.
 31. Зубрицька М. Теоретичні засади дискурсу гібридності з погляду рецептивної естетики // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2008. – Випуск 44. – Частина 1. – С. 32-40.
 32. Зубрицька М. Музика-Слово-Уява: рецептивно-естетичне навантаження музичності тексту в “Лісовій пісні” Лесі України / М. Зубрицька // Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць; [упорядник Н.Г. Сташенко]. – Луцьк, 2008. – Т.4. – Кн.1. – С. 11-
 33. Зубрицька М. Апофатика тексту та її рецепція // Studia methodologica. – 2008. – Випуск 24. – С. 64-68.
 34. Зубрицька М. Термін як методологічна проблема сучасного українського літературознавства. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія ‘Філологічні науки. Літературознавство’. – 2008. – Випуск 8. – С. 16-20.
 35. Зубрицька М. Між лірикою та ідеологією: двоїстість поетичного світу Максима Рильського // Максим Рильський. Осінні зорі. Вибрана лірика. – Львів, 2008. – С. 23-30.
 36. Зубрицька М. Мова очей і голос душі: невербальні засоби комуні кування у творчості Лесі Українки та їх рецепція // Вісник Львівського університету. Серія ‘Мистецтвознавство’. – 2008. – Випуск 8. – С.127-132.
 37. Зубрицька М. Поетика «зеленого» часо-простору в творчості Б.-І. Антонича та Б. Лесьмяна: спроба порівняльного аналізу // Парадигма : зб. наук. праць. Вип. 4. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 81-87.
 38. Zubrytska M. ‘Mirrors, Windows and Maps: The Typology of Cultural Identification in Contemporary Ukrainian Literature’ // Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe / edited by L. Zaleska Onyshkevych and M. Rewakowicz. – New York, 2009. – P. 157-161.
 39. Зубрицька М. Нероздільність: література-як-філософія та філософія-як-література // Філософські проблеми науки. Львівсько-Варшавський семінар. – Львів–Варшава, 2010. – С. 33-43.
 40. Зубрицька М. Топос молитви у творчості Богдана Ігоря Антонича та його рецепційне навантаження // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича : рецепції та інтерпретації: зб. наук. праць. – Львів, 2011. – С. 134-144.
 41. Зубрицька М. Новочасна версія міфу про Кассандру: трагедія, що народжує надію // Українка Л. Драми та інтерпретації / [упор. В.Агеєва]. – К. : Книга, 2011. – С. 401–414.
 42. Зубрицька М. Топос маргінальності в культурній і літературній антропології // Studia methodologica. – 2011. – Випуск 31. – С. 6-10.
 43. Zubrycka M. Gregor Malanchuk’s Interpretation of Soren Kierkegaard’s Works // Kierkegaard Studies. Volume 5. – Toronto-Nitra, 2012. – P. 45-51.
 44. Про що мовчить Мнемозіна?: спогади С. Пшибишевського про В. Стефаника у контексті новочасної культури пам’яті / М. Зубрицька // Парадигма. – 2013. – Вип. 7. – С. 231-239.
 45. Зубрицька М. Поетика міфотворення Бруно Шульца у контексті європейської літературно-критичної думки ХХ століття // Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури [Текст] : матеріали V Міжнар. Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. Віри Меньок. – Дрогобич : Коло, 2014. – C. 165-173.
 46. Зубрицька М. Категорія inbetweenness: літературно-теоретичний аспект // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2014. – Випуск –Частина 2. – С. 3-7.
 47. Зубрицька М. Онтологічні новини: літературні антології як комунікативне перекодування дійсности // Spheres of Culture. – Lublin : UMCS, 2015. – Vol. XI. – P. 504-508. – Рец на кн.: Галета О. Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття : монографія. – К. : Смолоскип, 2015. – 640 с.
 48. Зубрицька М. Тексти і люди: реальні та уявні читацькі аудиторії в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Випуск 67. – Частина ІІ. – С.36-43.
 49. Зубрицька М. “Не мовчи!”: мовчання і голос у поетичній творчості Івана Франка //Іван Франко ” Я єсть пролог”… Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка. (Львів, 22-24 вересня 2016 р.) У двох томах. – 2019. – Том – С. 468-479.
 50. Zubrytska M. The Communicative Role of Metaphors of Silence in Taras Shevchenko’s Poetry in Cossacks // Jamaica, Ukraine at the Antipodes: Essays in Honor of Marko Pavlyshyn. – Brookline, MA: Academic Studies Press, 2020. – P. 199-212. 
 51. Зубрицька М. Онтологізація смерті у творчості Василя Стефаника //Василь Стефаник у дослідженнях та спогадах. Упорядник С. Хороб. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2021. – С. 93-301.

 

 

 

Наукова біографія

У 1989 р. закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. 1991-1996 рр. – співробітник Львівської філії Інституту літератури ім Т. Шевченка. У 1996-1998 рр. – засновник, директор Центру гуманітарних досліджень. З 2001 року – доцент кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства. З 1998 року до серпня 2019 – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету ім. І. Франка. Із вересня 2019 — помічник ректора ЛНУ ім . Франка з міжнародної проектної діяльності.

Кандидат філологічних наук, тема дисертації: “Творчість Лесі Українки в літературознавчих дослідженнях неокласиків” (1991).

Викладала у Ягеллонському університеті (Польща), університеті Пенн Стейт (США), університеті імені Монаша (Австралія), Загребському університеті (Хорватія), Оломоуцькому університеті (Чехія), Сучавському університеті імені Штефана Великого (Румунія).

Проходила стажування в Альбертському університеті (Канада), Інституті гуманітарних наук (Австрія), Гданському політехнічному університеті (Польща), університеті прикладних наук в Нисі (Польща), університеті Валенсії (Іспанія), університеті Орадя (Румунія).

Авторка монографічного дослідження “Homo legens: читання як соціокультурний феномен” (Львів: Літопис, 2004), упорядниця “Антології світової літературно-критичної думки ХХ століття: Слово, Знак, Дискурс” (Львів: Літопис, 1996; 2 доповнене вид. 2002), антології “Ідея університету” (Львів: Літопис, 2002), збірника “Нова Україна і нова Європа: час зближення” (Львів: Літопис, 1998), “Українська К’єркегоріана: Сьорен К’єркегор і його роль в інтелектуальному житті Європи” (Львів, 1998).

Авторка низки перекладів відомих сучасних теоретиків літератури та літературознавців.

Проекти

1997-1998 – член Правління Міжнародного фонду «Відродження».

1999-2000 – голова Програмної Ради з напрямку «Освіта» Міжнародного фонду «Відродження».

1999-2001 – Розробник пілотної експериментальної магістерської програми зі соціології та культурології Львівського національного університету імені Івана Франка, грант Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт).

2006-2010 – сенатор Українського Католицького Університету (УКУ) у Львові.

2007-2010 – асоційований член міжнародної неурядової організації Римський клуб, член української асоціації Римського клубу.

2009-2016 – член Наглядової Ради Інституту міста (м. Львів).

2009-2016 – член Ради з питань конкурентноспроможності при Львівській міській раді.

2010-2012 – Коодинатор проекту Агентства з міжнародного розвитку і співпраці Словацької Республіки (SlovakAid) за номером SAMRS/2009/07/18 “Університети – джерело консолідації громадянського суспільства в сусідній Україні, Словаччина – посередник на шляху української академічної спільноти до європейського університетського простору”.

2013-2016 – Координатор від Університету міжнародного проекту TEMPUS “Підвищення ефективності студентських служб (IMPRESS)” (530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR).

2015-2019 – член Державної акредитиаційної комісії України.

 

 

Методичні матеріали

 

 

Нагороди

Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2007), медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.» (2011).

Лауреат премії імені Соломії Павличко, заснованої Американською радою наукових товариств (ACLS) 2001 року.

Почесний громадянин Сколівського району (2020).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!