Кінолайфхаки: особливості екранізацій творів сучасної української літератури

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна

Опис курсу

Письменники насправді добре знаються на “хитрощах” кінематографічних кодів і символів, яку в силу свого таланту по-різному перекладають у словесній сфері. І, власне, навчити розуміти мову кіно – це вміти відчитувати потенційну кіношність літературних образів, сцен та авторського задуму. Курс налаштований на те, аби розкрити деякі “хитрощі” знакових сучасних українських письменників, чиї твори вже успішно екранізовано, з метою “підігрівання” сучасних глядацьких інтересів. Буде звернено увагу насамперед на такі особистості, як І. Роздобудько, С. Жадан, А. Кокотюха, І. Цілик, Ю. Винничук, В. Лис, С. Андрухович, О. Ульяненко, А. Курков, С. і М. Дяченки та інших авторів, зі спробою пояснити, чому тексти перелічених письменників є цікавими для режисерів кіна чи, навпаки, чому, можливо, деякі інші твори української літератури. враховуючи їхню жанрову природу, не мають шансів перетворитися у кінофільми.

 

Курс допомагає студентам глибше зрозуміти природу та функції літератури у її зв’язках з іншими видами мистецтв, зокрема з кіномистецтвом; зацікавити нехрестоматійними і малодослідженими творами сучасної української літератури.

Рекомендована література

Базова література:

1. Брайко О. Монтажні засоби в малій прозі Євгена Гуцала // Слово і Час. 2017. № 10. С. 42–54.

2. Брюховецька Л. Приховані фільми. Українське кіно 1990-х. К.: АртЕк, 2003. 384 с.

3. Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Логос, 2011. 391 с.

4. ВУФКУ (Всеукраїнське фотокіноуправління): онлайн-колекція медіатеки Довженко-Центру // https://vufku.org/found/ukraziia

5. Гриценко Т. Б. Кіно. Культурологія [Електронний ресурс]. URL: http://polkaknig.com.ua/article.php?book=21&article=2546.

6. Гундорова Т. Кітч і література: травестії / Тамара Гундорова. Київ: Факт, 2008.

7. Демещенко В. Вплив літератури на становлення кіномистецтва //Вісник Книжкової палати: наук.-практ. журнал. 2008. № 2. С. 36–42.

8. Кінословник: терміни, визначення, жарґонізми / Володимир Миславський; Харк. держ. ун-т мистецтв ім. М. П. Котляревського [та ін.]. Харків: [б.в.], 2007. 327 c.

9. Пуніна О. Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки ХХ століття): монографія / Ольга Пуніна. Донецьк: ДонНУ, 2012. 332 с.

10. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері: збірка. Київ: Нора-друк, 2016. 288 с.

11. DzygaMDB: рецензії на кінофільми // https://dzygamdb.com/uk/reviews?page=7&pageSize=10

12. Irzykovski К. Dzesiąta Muza: Zagadnienia estetyczne kina. KrakÓw, Krakowska SpÓŁka Wydawnicza, 1924.

Силабус:

Завантажити силабус