Мистецький та теоретичний дискурс українського Модерну

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент БУДНИЙ ВасильФЛт-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ФЛт-41доцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Мета курсу полягає в аналітичному висвітленні мистецьких і теоретичних засад раннього українського модернізму на тлі антипозитивістичного зламу українській та загальноєвропейській естетичній думці, який спричинився до розвитку новітніх літературних течій і критичних методологій ХХ ст.
Ознайомлення з мистецькими напрямами і теоретичними дискусіями доби раннього Модерну дасть студентам змогу глибше збагнути закономірності еволюційного розвитку українського письменства модерної доби.

Рекомендована література

Будний В. Культурологічні аспекти літературної інтерпретації (зі спостережень над історичною еволюцією та методологічною диференціацією української критики доби раннього модерну). Вісник Львів. ун-ту : Серія філологічна. Вип. 60. Ч. І. Львів, 2014.
Будний В. Магелан українського Модерну: «Слово про критику» І. Франка в контексті літературної доби. Дзвін. 2006. №8.
Будний В. Під прапором естетизму (З історії модерністського напряму в укр. критиці кінця ХІХ – поч. ХХ ст.). Другий міжнар. конгрес україністів: Літературознавство. Львів, 1993.
Гнатюк, Михайло. Іван Франко і проблеми теорії літератури. Київ: ВЦ «Академія», 2011. URL.: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk764600.pdf
Гнатюк, Михайло. Літературознавчі концепції в Україні ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Львів, 2002. 208 с.

Матеріали

Myst ta teor dyskurs 2022-2023

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус