Інтермедіальність у літературі

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’янаФЛт-31, ФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛо-31, ФЛо-32, ФЛі-31, ФЛл-31,

Опис курсу

Навчальний курс «Інтермедіальність у літературі» є дисципліною за вільним вибором для студентів для спеціальностец 035. Філологія.

Курс зорієнтований на поглиблення теоретичних знань студентів зі «Вступу до літературознавства» і «Теорії художнього часу, простору, ритму тексту», «Інтерпретації художнього твору», «Синтезу мистецтв у літературі» та допомагає майбутнім знавцям літературних текстів виробити необхідні навички щодо інтерпретації літературних творів у їхніх взаємозв’зках з іншими видами мистецтв (малярством, музикою, театральним та кіномистецтвом). Поетика інтемедіальності  тісно пов’язана з такими літературознавчими аспектами, як часопросторовий, жанрологічний і наратологічний аналіз твору.

Засвоївши необхідну базову термінологію із проблем інтермедіальності, синтезу мистецтв та ознайомившись із відомими на сьогодні методологічними підходами авторитетних учених, які активно працюють у цій галузі, студент має змогу долучитися до наукового процесу та випробувати власні інтерпретаційні можливості під час написання курсових робіт. Курс зорієнтований на здобутки «Платформи інтермедіальних досліджень» у цій новій і перпективній галузі літературознавчих студій.

Курс допомагає студентам глибше зрозуміти природу та функції літератури у її зв’язках з іншими видами мистецтв, поглибити знання студента щодо теорії напрямів та стилів, зацікавити нехрестоматійними і малодослідженими творами періоду модернізму насамперед в українській, а принагідно і в світовій літературах.

 

Рекомендована література

ОСНОВНА:

1. Бербенець Л. Деякі аспекти тлумачення термінів і понять у межах інтермедіальних студій // Література на полі медій. Збірка наукових праць відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України /ред. Т. І. Гундорова, Г. М. Сиваченко.  К. : 2018. 
2. Бовсунівська Т. Роман-екфразис: генеза, дефініції та модифікації жанру [розділ 7] // Бовсунівська Т. В. Жанрові модифікації сучасного роману. Харків.: Вид-во «Діса плюс», 2015. С. 313-340.
3. Генералюк Л. Екфразис і гіпотипозис: проблеми диференціації // Слово і час.  2013. № 11.  С. 50-61.
4. Екфразис: вербальні образи мистецтва ; за ред. Т. Бовсунівської. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.  237 с.
5. Література на полі медій. Збірка наукових праць відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України /ред. Т. І. Гундорова, Г. М. Сиваченко. К. : 2018.  633 с
6. Маценка С. Метамистецтво: словник досвіду термінотворення на меді літератури й музики. Львів : Апріорі, 2017.  120 с.
7. Мочернюк Н. Поза контекстом: інтермедіальні стратегії літературної творчості українських художників-письменників міжвоєння / Наталя Мочернюк. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018.  392 с. + 16 кольор.іл.
8. Фоґель Д. Монтаж як літературний жанр; Літературний монтаж // Фоґель Д. Білі слова: есеї, листування, рецензії та полеміки.  К.: Дух і Літера, 2019.  С. 104-114.
9. Hansen-Löve, Aage A. (1983) Intermedialität und Intertextualität. Probleme der Korrelation von Wort-und Bildkunst- Am Beispiel der russischen Moderne // Wiener Slawistischer Almanach. Band 11 (Sonderband II: «Dialog der Texte. Hamburger Kolloquium zur Intertextualität»). Wien: Wolf Schmid & Wolf-Dieter Stempel., 1983  S. 291-360.
10. Rajewsky I.O. Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality // Intermedialites: histoire et theorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies.  Numero 6, automne 2005. – P. 43-64.
11. Wolf W. Intermediality and the Study of Literature // CLCWeb Comparative Literature and Culture. Thematic Issue: New Perspectives on Material Culture and Intermedial Practice [ed. Steven Tötösy de Zepetnek, Asunción López-Varela, Haun Saussy, and Jan Mieszkowski]. Vol. 13. Issue 3 (September 2011) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1789&context=clcweb

Матеріали

***

Іан Гейдн Сміт. Коротка історія фотографії: ключові жанри, роботи, теми і техніки ; з англ. перекл. Т.Савчинська. Львів : ВСЛ, 2021.

Літературно-джазові імпровізації : інтермедіальні студії [збірник статей, есеїв] / за ред. Світлани Маценки. – Львів : Срібне слово, 2019. 396 с. + 20 кольор.іл.

Платформа інтермедіальних досліджень// <a href="https://www.facebook.com/metamystetstvo/“>https://www.facebook.com/metamystetstvo/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус