Іван Франко і проблеми теорії літератури

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ГНАТЮК МихайлоФЛу-21м, ФЛт-21м, ФЛф-21м, ФЛчес-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛу-21мпрофесор ГНАТЮК Михайло
ФЛт-21мпрофесор ГНАТЮК Михайло
ФЛф-21мпрофесор ГНАТЮК Михайло
ФЛчес-21мпрофесор ГНАТЮК Михайло

Опис курсу

Вибірковий курс «Іван Франко і проблеми теорії літератури» читається на завершальному етапі магістерської підготовки за спеціальністю «українська філологія». Основне завдання курсу – дати студентам, майбутнім дослідникам та викладачам вищої й середньої школи знання з теоретичних основ українського літературознавства ІІ половини ХІХ – поч. ХХ ст.

Як відомо, сьогодні франкознавство перетворилося в окрему галузь гуманітарної науки в Україні. В завдання спецкурсу входить ознайомлення випускників-філологів з законами, які виробило літературознавство того часу та використанням цих законів Іваном Франком. Особлива увага звернута на майстерність українського вченого у трактуванні творів літератури, яка спиралась на найновіші досягнення думки у Європі.

Спецкурс «Іван Франко і проблеми теорії літератури» є самостійним навчальним предметом, він тісно пов’язаний з курсами «Теорія літератури», «Історія критики», «Вступ до літературознавства», які раніше вивчались в університеті.

Названий курс дає підстави побачити, яким чином українська наука про літературу, зокрема І. Франко, використовували теоретичні набутки європейської науки про літературу та використовували ці набутки для своїх літературознавчих праць.

Мета курсу – ознайомити студентів-магістрантів із основними підходами І. Франка до теорії літератури, методології літературознавства, навчити використовувати франків термінологічний літературознавчий апарат, показати зв’язок літературознавчих концепцій І. Франка з концепціями визначних європейських учених літературознавців.

Рекомендована література

Базова

 1. Адельгейм Є. Естетичний трактат Івана Франка і проблеми психології творчості // Іван Франко. Із секретів поетичної творчості. – К.: Рад. письменник, 1969. – С. 3-62.
 2. Білецький Л. Основи літературно-наукової критики. Спроба літературно-наукової методології. – К., 1998.
 3. Бурляй Ю. Основи літературно-художньої критики. – К.: Вища школа, 1985. – 246 с.
 4. Вервес Г. Роль І. Франка в розвитку порівняльного літературознавства // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 1998. – С. 263-268.
 5. Войтюк А. Ю. Методологічні принципи І. Франка-літературознавця // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 1998. – С. 269-271.
 6. Гнатюк М. Іван Франко і проблеми європеїзації української літератури // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.,2011. – С. 216-228.
 7. Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011.
 8. Гнатюк М. Іван Франко та компративістичні студії в Україні // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 185-201.
 9. Гнатюк М. Іван Франко та Олександр Потебня: психологічна школа // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 174-185.
 10. Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. – Львів, 2002. – 208 с.
 11. Гнатюк М. Погляд І. Франка на предмет, завдання та основні жанри літературної критики // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 25-51.
 12. Гнатюк М. Проблеми генологічної структури літературних творів у літературознавчій практиці І. Франка // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 86-97.
 13. Гнатюк М. Проблеми психології творчості у науковому осмисленні Івана Франка // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.,2011. – С. 97-116.
 14. Гнатюк М. Специфіка літератури і мистецтва у творчій практиці Івана Франка // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 64-78.
 15. Гнатюк М. Термінологічний літературознавчий апарат І. Франка: своє й «чуже» // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 78-86.
 16. Гнатюк М. Франкова теорія культурно-історичної школи // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 146-161.
 17. Гром’як Р. Специфіка літературної критики, її сучасний стан // Гром’як Р. Історія української літературної критики. – Тернопіль, 1999.
 18. Дорошенко І. Які завдання літературної критики? // Дорошенко І. Іван Франко – літературний критик. – Львів, 1966. – С. 100-130.
 19. Зеров М. Франко – поет // Зеров М. Твори: У 2 т. – К.,1990. – Т. 2.– С. 457-491.
 20. Лессінг Г. Е. Лаокоон, або про межі малярства й поезії. – К., 1969. – 174 с.
 21. Михайлин І. Іван Франко і Зигмунд Фройд: питання естетики // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів, 1998. – С. 306-312.
 22. Піхманець Р. Психологія художньої творчості. – К., 1991.
 23. Потебня О. Естетика і поетика слова. – К., 1985. – С. 301 с.
 24. Романець О. Психологія творчості. – К.: Либідь, 2004.
 25. Франко І. Влада землі в сучасному романі // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 28. – С. 176-195.
 26. Франко І. Етнологія та історія літератури // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 29 – С. 273-285.
 27. Франко І. Задачі і методи історії літератури // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 41. – С. 7-16.
 28. Франко І. Іван Вишенський і його твори // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 30. – С. 7-211.
 29. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 31. – С. 45-119.
 30. Франко І. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 31. – С. 33-45.
 31. Франко І. Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх школах // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 26. – С. 320-332.
 32. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1980 року. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 41.
 33. Франко І. План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 41 – С. 24-27.
 34. Франко І. Слово про критику // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 30. – С. 214-218.
 35. Франко І. Теорія і розвій історії літератури // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 40 – С. 7-22.
 36. Франко І. Шевченко – по-німецьки. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 38.
 37. Франко І. Шевченко в німецькім одязі // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 35.
 38. Kuplowski M. Iwan Franko a literatura polska // Іван Франко і світова культура. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 1. – С. 11-16.
 39. Mitosek Z. Teoria badań literackich. — Warszawa: PWN, 1998.
 40. Wytrzens G. Zum literarischen Schaffen Frankos in deutscher Sprache // Іван Франко і світова культура. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 1. – С. 51-59.

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус