Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.10 “Прикладна лінгвістика”

 

    • Рецензії та відгуки стейкголдерів

Загнітко_ВІДГУК на ОП ПЛ

Кондратенко_ Рецензія на ОП ПЛ

Піддубна_ВІДГУК на ОП ПЛ

 

  • Договори про співпрацю

Варшавський університет

Гумбольдтський університет

Варшавськи університет+Вроцлавський університет

Інститут українознавства НАН України ім. І. Крип”якевича

Західний науковий центр НАН України

Хмельницький національний університет

Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника

Наукове товариство імені Шевченка

Управління освіти  Департаменту гуманітарної політики ЛМР 

Інститут екології Карпат НАН України

Інститут Івана Франка НАН України

Інститут народознавства НАН України

Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

УКУ

Міжрегіональна академія управління персоналом

Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка

Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія терору»

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Львівський національний аграрний університет

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Західноукраїнський національний університет

НСПУ

ТзОВ “Плагіат”

ТзОВ “Антиплагіат”

ТзОВ “Антиплагіат”

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ 16 0:1 Іспит
Педагогіка і психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Методологія літературознавчих студій 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методологія мовознавчих студій 16 16 1:1 Залік
Рекламний та PR-тексти: жанрова типологія й особливості творення 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогічна (асистентська) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Українська лінгвогеографія 16 16 1:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Комунікативна лінгвістика 16 16 1:1 Залік
Прикладна соціолінгвістика 16 16 1:1 Залік
Семантика 32 16 2:1 Іспит
Теорія і практика реклами 16 16 1:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Естетична комунікація 16 16 1:1 Залік
Прагматика 16 16 1:1 Іспит
Теорія дискурсу 16 16 1:1 Іспит

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Магістерський семінар зі спеціальності 32 0:2 Залік

 

Опис освітньої програми

Підготовку спеціалізації “Прикладна лінгвістика” забезпечує Катедра загального мовознавства.

Катедра має велику історію і значні наукові здобутки. Її витоки сягають початку ХХ ст. На катедрі в різний час працювали такі відомі мовознавці як К. Айдукевич, Т. Возний, К. Гавронський, Іраїда Галенко, Іван Грицютенко, Є. Курилович, Є. Кротевич, Л. Полюга та інші. Зараз підготовку спеціалістів здійснює колектив, в якому працюють 2 доктори наук, професори (Флорій Бацевич, Галина Мацюк), 4 кандидати наук, доценти (Соломія Бук, Лариса Гонтарук, Світлана Мартінек, Лідія Сваричевська), 1 старший викладач (Любов Процак), 1 асистент (Оксана Ясіновська).

Студенти, що навчаються за спеціалізацією “Прикладна лінгвістика”, засвоюють знання з різних галузей сучасного мовознавства та інших фундаментальних гуманітарних наук (психології, педагогіки та інформаційних технологій). Дисципліни спеціалізації охоплюють комплекс знань із теоретичного і практичного засвоєння знань із таких напрямів сучасного мовознавства, як філософія мови, лінгвістична семантика і прагматика, соціолінгвістика, політична лінгвістика, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, корпусна лінгвістика, комп’ютерна лінгвістика, лінгвістика тексту і дискурсу, теорія і практика реклами.

Студенти набувають практичних навичок з методів аналізу різностильових текстів і дискурсів, лінгвістичної експертизи політичних текстів, лінгвопрагматичного і комунікативного аналізу живого спілкування, практики реклами, створення політичних та рекламних текстів.

Випускники спеціалізації “Прикладна лінгвістика” можуть займатись науковою роботою в різних науково-дослідних інститутах у галузі мовознавства, а також на відповідних катедрах вищих навчальних закладів; мають змогу вступити в аспірантуру; мають змогу викладати філологічні дисципліни в освітніх закладах різного рівня акредитації.

Знання і навички аналізу різностильових текстів і дискурсів є запорукою успішної праці випускників спеціалізації “Прикладна лінгвістика” на посадах секретарів-референтів у районних, міських та обласних Радах, помічників депутатів різних рівнів, а також іміджмейкерів та рекламістів.

Соціолінгвістика (“Політична комунікація”)

Мета спеціалізації “Соціолінгвістика”: сформувати знання про різні аспекти взаємодії мови та політики з метою вироблення у студентів навиків проведення лінгвістичної експертизи та написання власних текстів про зв’язки між соціальною та політичною системами.

Завдання спеціалізації: розкрити теорію та методи аналізу, виховати критичне мислення про різні аспекти взаємодії мови та політики в українському суспільстві й у світі (на матеріалі української та інших мов).

Студенти, що навчаються на спеціалізації із соціолінгвістики (“Політична комунікація”), для аналізу питань про взаємодію мови та політики використовують знання з соціолінгвістики, термінознавства, риторики, журналістики, історії, соціології, політології, культурології, психології, релігієзнавства, основ національної безпеки.

Студенти набувають практичних навичок лінгвістів-експертів з політичної комунікації та створюють власні різножанрові тексти для інтерпретації зв’язку між соціальною та політичною системами в українському суспільстві.

Випускники спеціалізації можуть використати отриману на спеціалізації професійну компетенцію не тільки у школі чи в університеті, але і в рекламних агентствах, в електронних ЗМІ, у політичних партіях, в громадських організаціях, в установах та ін. Випускники можуть працювати вчителями, викладачами, медіаекспертами в управлінні внутрішньої та гуманітарної політики міського, районного та обласного рівнів, іміджмейкерами, спічрайтерами тощо.