Українське термінознавство

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор КОЧАН ІринаФЛу-21м, ФЛт-21м, ФЛф-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛу-21мпрофесор КОЧАН Ірина
ФЛт-21мпрофесор КОЧАН Ірина
ФЛф-21мпрофесор КОЧАН Ірина

Рекомендована література

Базова

 1. Булик-Верхола С.З. Основи термінознавства: навчальний посібник // С.З. Булик-Верхола, Г.В. Наконечна, Ю.В. Теглівець, -Львів, Вид-во Львівської політехніки, 2013. 160 с.
 2. Дяков А.С.,та ін. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти/ А.С. Дяков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. К.,2000.
 3. Іващенко В. Л. Періодизація історії становлення української наукововї термінології на тлі термінологічної діяльності в Україні: традиційні виміри // Термінолог. вісн. : 36. наук, праць, К., 2015, № З, С. 5-17.
 4. Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах. К., 1993.
 5. Кияк Т.Р. Лінгвістичні аспекти термінознавства / Т. Кияк . – К., 1989.

Допоміжна:

 1. Кияк Т.Р. Термінологічна норма (Суть. Реалії. Прагматика). Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. Вип. ІХ. Київ, 2013. С. 42 – 47.
 2. Кочан І. Українське термінознавство в іменах / Ірина Кочан. – Львів, 2012.
 3. Кочерга О Д.Кулик В. М. Українські термінологічні словники в бібліотеках Києва і Львова / О.Д. Кочерна, В.М. Кулик. – Інститут теоретичної фізики АН України. – К., 1993.
 4. Крижанівська А., Симоненко Л. Актуальні проблеми упорядкування наукової термінології. / А. Крижанівська, Л. Симоненко. – К., 1987.
 5. Наконечна Г. Українська наукова термінологія: історія і сьогодення / Галина Наконечна. Львів, 1997.
 6. Панько Т.І. Від терміна до системи / Т.І. Панько. – Львів, 1980.
 7. Панько Т.І. Українське термінознавство / Т.І. Панько, І. М. Кочан, Г.П. Мацюк . – Львів, 1994.
 8. Полюга Л.М. До питання про теоретичні засади наукового словництва / Л.М. Полюга // Науково-технічне слово. – 1994.-Ч. 1.
 9. Симоненко Л. О. З історії розвитку української термінографії // Укр. мовознавство : 36. наук, праць. — 1992. — № 19. — С. 89-96;
 10. Склад і структура термінологічної лексики української мови. – К., 1984.
 11. Туровська Л. В. Галузеве термінознавство в Україні на початку XXI століття // Дивослово,— 2013,— № 11,— С. 38-42.
 12. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині ХХ ст.: Стан і статус/ Юрій Шевельов. – Торонто., 1987.

Силабус:

Завантажити силабус