Іноземна мова за професійним спрямуванням

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для гуманітарних факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛу-11мІващишин  О.
ФЛл-11мАлієва  О.
ФЛф-11мІващишин  О.
ФЛт-11мІващишин  О.
ФЛк-11мАлієва  О.
ФЛсрб-11мІващишин  О.
ФЛслн-11мІващишин  О.
ФЛслц-11мІващишин  О.
ФЛчес-11мІващишин  О.
ФЛя-11мМаркелова  С.
ФЛп-11мМаркелова  С.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» полягає у поглибленні, розширенні та систематизації у студентів-магістрів раніше здобутих знань з англійської мови, закріпленні та удосконаленні навичок усної та писемної комунікації англійською мовою з метою забезпечення ефективного спілкування в професійному та академічному середовищі. Основні цілі курсу: сформувати мовні компетентності у студентів, що включають ефективне читання та розуміння англомовної професійної та наукової літератури, академічного письма та наукового пошуку; підготовка студентів до створення презентацій на професійну тематику; розвиток комунікативних здібностей для спілкування на актуальні теми міжнародного та професійного значення з урахуванням культурної специфіки носіїв англійської мови; удосконалення здатності студентів здобувати, систематизувати та узагальнювати необхідну навчальну інформацію

Рекомендована література

Основна навчальна література

 Martin Hewings and Craig Thaine (2012) Cambridge Academic English. Cambridge University Press, 2017.

 Louise Hashemi, Barbara Thomas. Grammar for First Certificate  // Cambridge University Press, 2020

 Michael McCarthy, Felecity O’Dell. English Vocabulary in Use // Cambridge University Press, 1995.

 Максимук В.М., Дудок Р.І. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів.” English for PhD Students”. Підручник. 2-ге оновлене та доповнене видання. Львів: Вид-во “Астролябія”, 2012.  240 с

 Маркелова С. П., Яхонтова Т. В. Academic English: Aнглійська мова для студентів магістерських програм універ- ситетів : навч. посіб. / Маркелова С. П., Яхонтова Т.В. ‒Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. 200 c.

 Іващишин О. М. English for Professional Development in Linguistics: підручник для магістрів та аспірантів / О.М. Іващишин. – Львів.

 Єрченко П.Г., Єрченко О.В. Вступ до філології. Англійська мова для студентів, магістрів та аспірантів філологічних спеціальностей університетів. // Львів, Тріада Плюс, 2010.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 Barbara Thomas Louise Hashemi Laura Matthews. Cambridge  English: Grammar and Vocabulary for First // Cambridge University Press, 2020

 L.G. Alexander. Longman English Grammar Practice (for intermediate students). – Longman, 1998.

 Leo Jones. New Progress to First Certificate. // Cambridge University Press. – Self-study Student’s Book.

 Simon Haines, Barbara Stewart . First Certificate Masterclass // Oxford University Press, 2021

 Susanne Tayfoor . Cambridge University: Common mistakes at First Certificate (FCE) and How to Avoid Them // Cambridge University Press, 2020

 Virginia Evans. FCE Use of English for the Revised Cambridge Examination // Express Publishing, 1998.

 John M. Swales. Academic Writing for Graduate Students. The University of Michigan Press, 1997.

 E. Moutsou. Use of English B2 for all exams. / MM Publications, 2009.

 Мисик Л.В., Арцишевська А.Л., Гриня Н.О. / за ред. доц. Мисик Л.В. / Phrasal verbs: let’s brush up or swot them up. Львів, 2019.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус