Поетика українського літературного бароко

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор КРИСА БогданаФЛу-11м, ФЛт-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛу-11мпрофесор КРИСА Богдана
ФЛт-11мпрофесор КРИСА Богдана
ФЛф-11мпрофесор КРИСА Богдана

Опис курсу

Вибіркова дисципліна передбачає засвоєння відповідних підходів, завдяки яким поетика бароко постає в повноті своєї стильової парадигми, зумовленої джерелами, характером їх сприйняття та інтерпретації. Ці підходи складалися впродовж тривалого часу, зазнаючи певної модифікації, однак завжди зазнавали випробування  «книжністю» – феноменом, що лежить в основі  українського барокового тексту, тобто його зв’язками  зі Словом Божим та з текстами християнської традиції. Явище «книжности» інспірує  як  появу окремого твору, так і процес розвитку бароко загалом, заховуючи в собі «виростання» і повернення до тих самих джерел, тому  розвинені  явища  стилю дозволяють відчитувати його ранні прояви крізь призму тієї ж барокової парадигми, що дозволяє сприймати історію дослідження  як історію самого стилю

Рекомендована література

1. Дмитро Чижевський. До проблеми барокка.-Авгсбург,1946 (Славістика, т.1, Дрогобич, 2003)
2. Дмитро Чижевський. Український літературний барок. Харків, 2003.
3.Дмитро Чижевський. Філософія Г.С.Сковороди.Харків:Акта,2003.
4. Ернст Роберт Курціус. Європейська література й латинське середньовіччя. Пер. з нім.-Львів, 2007.
5.Українське літературне бароко. Збірник наукових праць.-К., 1986.
6.Александр Михайлов. Избранное. Завершение риторической эпохи. – С.-Петербург, 2007.
7. Григорій Грабович. Авторство й авторитет у Івана Вишенського: діалектика відсутності// Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка.- К., 1997.-С.260-277.
8. Арх. Ігор Ісіченко. Іван Вишенський і Львівське братство:літературні аспекти діялогу.-Львівська медієвістика,вип.4,с.97-110.
9. Арх. Ігор Ісіченко. Поетична концепція збірки Кирила Транквіліона Ставровецького «Перло Многоцѣнноє». – Слово і Час,2015, №7,с.22-32.
10. Арх. Ігор Ісіченко. Виміри духовного тексту. Літературознавчі дослідження.-Харків, 2016.
11. Арх. Ігор Ісіченко. Війна барокових метафор. «Камінь» Петра Могили проти «підзорної труби» Касіяна Саковича.- Харків, 2017.
12.Elisabeth von Erdmann. Unahnliche Ahnlichkeit. Die Onto-Potik des ukrainischen Philosophen Hryhorij Skovoroda (1722-1794) –Koln Weimar Wien -2005.
13.Богдана Криса. Пересотворення світу. Українська поезія ХVІІ-ХVІІІ ст.- Львів,1997.
14. Леонід Ушкалов. Література і філософія: доба українського бароко.-Харків, «Майдан», 2014.
15. Оксана Яковина. Метафізика в поезії.Україна XVII. Львів, 2010.
16.Дмитро Туптало у світі українського бароко//Львівська медієвістика. Вип.1. За ред. Богдани Криси. -Львів, 2007.
17..Сергій Бабич. Мелетій Смотрицький у контексті раннього українського бароко// Львівська медієвістика. Вип.2. За ред. Богдани Криси. -Львів, 2009.- Львів, 2009.
18.Біля джерел українського бароко// Львівська медієвістика. Вип.3. За ред. Богдани Криси. -Львів, 2010.
19. Просфонема: текст і контекст// Львівська медієвістика. Вип.3. За ред. Богдани Криси.- Львів, 2013.
20. Кирило Транквіліон Ставровецький. Проповідник Слова Божого // Львівська медієвістика. Вип.5. За ред. Богдани Криси і Дарії Сироїд.- Львів, 2017.
21.У пошуках єдиної основи. Метафізичний спектр українського письменства ХІ-ХVІІІ століть// Львівська медієвістика. Вип.6. За ред. Богдани Криси і Назара Федорака.- Львів, 2020.
22.Назар Федорак. Вінець і вирій українського бароко. Харків, 2020.173 с.
23. Назар Федорак. Богородиця в давньоруській літописній історії: метафізика імені таприсутности. Львівська Медієвістика. Вип.7.Львів, 2022. 131 с.
23. Богдана Криса. Бароковий код у поезії Богдана-Ігоря Антонича//Українське літературознавство.-Вип.67.-Львів,2006.-С.148-155.
24. Богдана Криса. Необароко Юрія Липи//Літературознавчі зошити. – 2007. – Ч. 2-3.-С,158-164.
25. Богдана Криса. Необарокові грані поетики Ігоря Калинця// Літературознавчі зошити. Вип.1.-Львів,2001.-С.38-45.
26. Раїса Мовчан. Необароковий дует 1920-х//Студії з україністики. Вип.ХІІІ.-Київ, 2013.- С.317-322.
27.Тетяна Рязанцева. Відгомін етикетної поезії бароко у творчості Олекси Стефановича// Студії з україністики. Вип.ХІІІ.-Київ, 2013.- С.407-414.
28. Солецький Олександр. Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну. Івано-Франківськ, 2018.- 397 с.
Від бароко до постмодернізму. Київ-Люблін-Харків, 2020.- 600с.

 

Силабус:

Завантажити силабус