КРИСА Богдана

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: bohdana.krysa@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Медієвістика, бароко, необароко, філософія літератури.

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

 1. «Пересотворення cвіту.Українська поезія XVII-XVIII століть.-Львів:Свічадо, 1997.-214с.;
 2. Агатангел Кримський і його візія України// Питання історії, української і слов’янської мов та культури: Збірник доповідей і повідомлень Наукового Товариства ім. Т. Шевченка.-Львів, 1997.- С.89-95.
 3. “Туга за домом». Книга віршів.-Львів, 1998.-92с.;
 4. Риторика Галицько-Волинського літопису// В кн. Галич і Галицька земля у державотворчих процесах України.- Івано-Франківськ-Галич, 1998.- С.189-195. Необарокові грані поетики Ігоря Калинця// Літературознавчі зошити. Вип.1– Львів, 2001. – С.38-45.;
 5. Бароковий код у поезії Богдана-Ігоря Антонича // Українське літературознавство.- Вип.67, Львів, 2006. – С.148-155;
 6. Необароко Юрія Липи //Літературознавчі зошити.- 2007.- Ч.2-3.- С.158-164;
 7. «Мій Ізмарагд» Івана Франка в контексті ізмарагдівської традиції // Варшавські українознавчі записки 23-24.-Варшава, 2007.-С.234-240.
 8. Український вірш кінця XVІ- початку XVIIст.: маркування перспективи //Cлово і час.-2009,Ч.6.- С.9-13;
 9. Історичні сюжети у віршах пізнього українського бароко// Українське літературознавство. Вип.69, 2010.- С.136-144.
 10. Григорій Сковорода і «пісні про світ» XVIII ст. // Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць.Вип. 1.- 2011.-С.- 39-44.
 11. Проповіді Маркіяна Шашкевича і українська гомілетична традиція// Записки НТШ.-Львів,2012.-С.23-31;
 12. Просфонема як першообраз української барокової композиції// Просфонема: текст і контекст//Львівська медієвістика.Вип.4-Львів,2013.-С.27-36;
 13. Трилогія Кирила Транквіліона Ставровецького // Науковий збірник Українського вільного університету. Том 19.-Мюнхен,2014.=С. 133-150.
 14. Книжна поезія //Історія української літератури:У 20-ти т.-Том другий. Давня література (друга половина XVI- XVIIIст.).-Київ, Наукова думка, 2014.- С.212-249, 467-491, 664-678.
 15. Невечірнє й вечірнє світло Павла Зайцева – Науковий збірник УВУ, Мюнхен, 2015,      насправді 2016, с.46-57;
 16. Антропологія Кирила Транквіліона Ставровецького // Українське літературознавство, вип.81, 2016.- С.169-179.
 17. Проблема авторства в Кирила Транквіліона Ставровецького //«Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого», «Львівська медієвістика», вип.5.- Львів,2017, c. 94-114.
 18. Епіграми Віталія Дубенського, або Метафізика світла//  Наукові записки національного університету «Острозька академія»,.- Серія «Філологічна», вип.65.-Острог, 2017.- С.40-46.
 19. Григорій Сковорода і українська риторична традиція// Переяславські сковородинівські студії.- Вип.6. Ніжин, 2019. – С. 72-84.Антропологія Кирила Транквіліона Ставровецького // Українське літературознавство, вип.81, 2016.- С.169-179.Проблема авторства в Кирила Транквіліона Ставровецького //«Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого», «Львівська медієвістика», вип.5.- Львів,2017, c. 94-114.
 20. Кирило Транквіліон Ставровецький: дорога до себе// Актуальні проблеми сучасної української медієвістики: матеріали конференції.-Чернігівські Афіни – Вип.VII, 2019.-С.39-49.

Біографія

Народилася 23 квітня 1947 року – Залуква Галицького р-ну Івано-Франківської обл. ; філологічний факультет Львівського державного університету (1965-1970); Інститут суспільних наук, пізніше Інститут українознавства НАН України ім. І.Крип’якевича (1972-2008), Львівський національний університет ім.І.Франка ( з 1992р.). Кандитатська дисертація (1979), докторська (1995). Член редколегії: Українське літературознавство. Збірник наукових праць кафедри української літератури ім. М.Возняка Львівського національного університету ім. І. Франка; Парадигма. Збірник наукових праць Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць центру Сковородинознавства Переяслав-Хмельницького дуржавного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Дійсний член Наукового товариства ім.Т. Шевченка. Член спеціалізованої ради Д. 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Проекти

 • «Львівська медієвістика». Вип. 1, 2, 3, 4, 5.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!