КРИСА Богдана

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: bohdana.krysa@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Медієвістика, бароко, необароко, філософія літератури.

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

 1. Пересотворення cвіту.Українська поезія XVII-XVIII століть. Львів:Свічадо, 1997. 214с.
 2. Різдвяні та великодні вірші в українській поезії XVII-XVIII століть // Записки товариства імені Шевченка. Т. CCXXІ: Праці Філологічної секції / Редактори тому Микола Ільницький, Олег Купчинський. Львів, 1990. С. 33-46.
 3. Агатангел Кримський і його візія України// Питання історії, української і слов’янської мов та культури: Збірник доповідей і повідомлень Наукового Товариства ім. Т. Шевченка.-Львів, 1997.- С.89-95.
 4. Поетичний хронотоп Богдана Лепкого // Парадигма, 1998. С. 131-134.
 5. “Туга за домом». Книга віршів.-Львів, 1998.-92с.
 6. Острозька поетична школа // Парадигма, 1998. С. 31-47.
 7. Риторика Галицько-Волинського літопису// В кн. Галич і Галицька земля у державотворчих процесах України.- Івано-Франківськ-Галич, 1998.- С.189-195.
 8. Необарокові грані поетики Ігоря Калинця// Літературознавчі зошити. Вип.1– Львів, 2001. – С.38-45.
 9. Любомир Сеник. Літературознавець і письменник // Парадигма, 2004. С. 5-9.
 10. Бароковий код у поезії Богдана-Ігоря Антонича // Українське літературознавство.- Вип.67, Львів, 2006. – С.148-155;
 11. Необароко Юрія Липи //Літературознавчі зошити.- 2007.- Ч.2-3.- С.158-164;
 12. «Мій Ізмарагд» Івана Франка в контексті ізмарагдівської традиції // Варшавські українознавчі записки 23-24.-Варшава, 2007.-С.234-240.
 13. Концепція людини в поезії українського бароко // Парадигма, 2008. – С. 352-359.
 14. Український вірш кінця XVІ- початку XVIIст.: маркування перспективи //Cлово і час.-2009,Ч.6.- С.9-13;
 15. Історичні сюжети у віршах пізнього українського бароко// Українське літературознавство. Вип.69, 2010.- С.136-144.
 16. Григорій Сковорода і «пісні про світ» XVIII ст. // Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць.Вип. 1.- 2011.-С.- 39-44.
 17. Проповіді Маркіяна Шашкевича і українська гомілетична традиція// Записки НТШ. – Львів,2012. – С.23-31;
 18. Григорій Нудьга про Семена Климовського, або Портрет як автопортрет // Парадигма, 2013. С. 66-73.
 19. Кирило Транквіліон Ставровецький: історія творчої особистості // Українське літературознавство. 2013. Випуск 77.          С. 285-296.
 20. Наукова спільнота: процес творення // Слово і час. 2013. № 5. С. 28-29.
 21. Просфонема як першообраз української барокової композиції// Просфонема: текст і контекст//Львівська медієвістика.Вип.4-Львів,2013.-С.27-36;
 22. Трилогія Кирила Транквіліона Ставровецького // Науковий збірник Українського вільного університету. Том 19.-Мюнхен,2014.=С. 133-150.
 23. Книжна поезія //Історія української літератури:У 20-ти т.-Том другий. Давня література (друга половина XVI- XVIIIст.).-Київ, Наукова думка, 2014.- С.212-249, 467-491, 664-678.
 24. Невечірнє й вечірнє світло Павла Зайцева – Науковий збірник УВУ, Мюнхен, 2016, с.46-57;
 25. Антропологія Кирила Транквіліона Ставровецького // Українське літературознавство, вип.81, 2016.- С.169-179.
 26. Ірина Калинець: коло людської долі // Українське літературознавство, 2016. Випуск 81. С. 245-249.
 27. Епіграми Віталія Дубенського, або Метафізика світла// Наукові записки національного університету «Острозька академія»,.- Серія «Філологічна», вип.65.-Острог, 2017.- С.40-46.
 28. Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого / Упоряд. Богдани Криси, Дарії Сироїд. – Львів: Видавницво УКУ, 2017. – 328 с.
 29. Григорій Сковорода і українська риторична традиція// Переяславські сковородинівські студії.- Вип.6. Ніжин, 2019. – С. 72-84.
 30. Проблема авторства в Кирила Транквіліона Ставровецького //«Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого», «Львівська медієвістика», вип.5.- Львів,2017, c. 94-114.
 31. Кирило Транквіліон Ставровецький: дорога до себе// Актуальні проблеми сучасної української медієвістики: матеріали конференції.-Чернігівські Афіни – Вип.VII, 2019.-С.39-49.
 32. «Сад Божественних пісень» Григорія Сковороди на тлі української барокової традиції // Записки наукового товариства імені Шевченка. Т.CCLXXII.Львів, 2019. С.38-50.
 33. Григорій Сковорода: випробування мовою // Наукові записки УКУ. – 2020. – Філологія, вип. 1. – С. 143–154.
 34. «Сад Божественних пісень» Григорія Сковороди: розмова поета з Богом // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну (колективна монографія). Київ-Люблін-Харків, 2020. С. 303-321.
 35. Григорій Сковорода-Тарас Шевченко-Іван Франко:неподібна подібність//Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць. Вип.7. Ніжин,2021. -С.81-93.
 36. Метафізичні підвалини віршованого полемічного комплексу 80-90-их років XVI століття / Слово і час. № 1 (721), 2022. С. 52-68.

Біографія

Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (1970 р.). З 1972 по 2008 працювала в Інституті суспільних наук (тепер Інститут українознавства НАН України ім. І.Крип’якевича). Захистила кандидатську ( 1979 р.) й докторську (1995р.) дисертації. З 1998 року – на посаді професора кафедри української літератури ім.Михайла Возняка Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Проекти

 • «Львівська медієвістика». Випуски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!