КРИСА Богдана

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: bohdana.krysa@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Медієвістика, бароко, необароко, філософія літератури.

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

 1. Пересотворення cвіту.Українська поезія XVII-XVIII століть. Львів:Свічадо, 1997. 214с.
 2. Різдвяні та великодні вірші в українській поезії XVII-XVIII століть // Записки товариства імені Шевченка. Т. CCXXІ: Праці Філологічної секції / Редактори тому Микола Ільницький, Олег Купчинський. Львів, 1990. С. 33-46.
 3. Агатангел Кримський і його візія України// Питання історії, української і слов’янської мов та культури: Збірник доповідей і повідомлень Наукового Товариства ім. Т. Шевченка.-Львів, 1997.- С.89-95.
 4. Поетичний хронотоп Богдана Лепкого // Парадигма, 1998. С. 131-134.
 5. “Туга за домом». Книга віршів.-Львів, 1998.-92с.
 6. Острозька поетична школа // Парадигма, 1998. С. 31-47.
 7. Риторика Галицько-Волинського літопису// В кн. Галич і Галицька земля у державотворчих процесах України.- Івано-Франківськ-Галич, 1998.- С.189-195.
 8. Необарокові грані поетики Ігоря Калинця// Літературознавчі зошити. Вип.1– Львів, 2001. – С.38-45.
 9. Любомир Сеник. Літературознавець і письменник // Парадигма, 2004. С. 5-9.
 10. Бароковий код у поезії Богдана-Ігоря Антонича // Українське літературознавство.- Вип.67, Львів, 2006. – С.148-155;
 11. Необароко Юрія Липи //Літературознавчі зошити.- 2007.- Ч.2-3.- С.158-164;
 12. «Мій Ізмарагд» Івана Франка в контексті ізмарагдівської традиції // Варшавські українознавчі записки 23-24.-Варшава, 2007.-С.234-240.
 13. Концепція людини в поезії українського бароко // Парадигма, 2008. – С. 352-359.
 14. Український вірш кінця XVІ- початку XVIIст.: маркування перспективи //Cлово і час.-2009,Ч.6.- С.9-13;
 15. Історичні сюжети у віршах пізнього українського бароко// Українське літературознавство. Вип.69, 2010.- С.136-144.
 16. Григорій Сковорода і «пісні про світ» XVIII ст. // Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць.Вип. 1.- 2011.-С.- 39-44.
 17. Проповіді Маркіяна Шашкевича і українська гомілетична традиція// Записки НТШ. – Львів,2012. – С.23-31;
 18. Григорій Нудьга про Семена Климовського, або Портрет як автопортрет // Парадигма, 2013. С. 66-73.
 19. Кирило Транквіліон Ставровецький: історія творчої особистості // Українське літературознавство. 2013. Випуск 77.          С. 285-296.
 20. Наукова спільнота: процес творення // Слово і час. 2013. № 5. С. 28-29.
 21. Просфонема як першообраз української барокової композиції// Просфонема: текст і контекст//Львівська медієвістика.Вип.4-Львів,2013.-С.27-36;
 22. Трилогія Кирила Транквіліона Ставровецького // Науковий збірник Українського вільного університету. Том 19.-Мюнхен,2014.=С. 133-150.
 23. Книжна поезія //Історія української літератури:У 20-ти т.-Том другий. Давня література (друга половина XVI- XVIIIст.).-Київ, Наукова думка, 2014.- С.212-249, 467-491, 664-678.
 24. Невечірнє й вечірнє світло Павла Зайцева – Науковий збірник УВУ, Мюнхен, 2016, с.46-57;
 25. Антропологія Кирила Транквіліона Ставровецького // Українське літературознавство, вип.81, 2016.- С.169-179.
 26. Ірина Калинець: коло людської долі // Українське літературознавство, 2016. Випуск 81. С. 245-249.
 27. Епіграми Віталія Дубенського, або Метафізика світла// Наукові записки національного університету «Острозька академія»,.- Серія «Філологічна», вип.65.-Острог, 2017.- С.40-46.
 28. Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого / Упоряд. Богдани Криси, Дарії Сироїд. – Львів: Видавницво УКУ, 2017. – 328 с.
 29. Григорій Сковорода і українська риторична традиція// Переяславські сковородинівські студії.- Вип.6. Ніжин, 2019. – С. 72-84.
 30. Проблема авторства в Кирила Транквіліона Ставровецького //«Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого», «Львівська медієвістика», вип.5.- Львів,2017, c. 94-114.
 31. Кирило Транквіліон Ставровецький: дорога до себе// Актуальні проблеми сучасної української медієвістики: матеріали конференції.-Чернігівські Афіни – Вип.VII, 2019.-С.39-49.
 32. Григорій Сковорода: випробування мовою // Наукові записки УКУ. – 2020. – Філологія, вип. 1. – С. 143–154.
 33. «Сад Божественних пісень» Григорія Сковороди: розмова поета з Богом // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну (колективна монографія). Київ-Люблін-Харків, 2020. С. 303-321.
 34. Метафізичні підвалини віршованого полемічного комплексу 80-90-их років XVI століття / Слово і час. № 1 (721), 2022. С. 52-68.

Біографія

Народилася 23 квітня 1947 року в селі Залуква Галицького району Івано-Франківської області. Навчалася на філологічному факультеті Львівського державного університету у 1965-1970 роках. Учителювала. Протягом 1971-1972 років працювала науковою співробітницею в історичному музеї. З 1972 по 2008 працювала в Інституті суспільних наук (згодом Інститут українознавства НАН України ім. І.Крип’якевича (у 1995-2008 роках – провідна наукова співробітниця відділу української літератури). З 1992 року працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка (з 1998 – на посаді професора). Захистила кандитатську дисертацію 1979 року, докторську – 1995. Член редколегій: “Українське літературознавство” (збірник наукових праць кафедри української літератури ім. М. Возняка Львівського національного університету ім. І. Франка), “Парадигма” (збірник наукових праць Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України), “Переяславські сковородинівські студії” (збірник наукових праць центру Сковородинознавства Переяслав-Хмельницького дуржавного педагогічного університету імені Григорія Сковороди). Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (1996). Член спеціалізованої ради Д. 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Проекти

 • «Львівська медієвістика». Вип. 1, 2, 3, 4, 5.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!