Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.069 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська мова та література”

    • Освітня програма (2019 рік)
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми лінгвістичних студій японської мови 16 16 1:1 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Історія японської мови (КС) 16 16 1:1 Залік
Історія японської мови 16 16 1:1 Залік
Культура японської мови 16 16 1:1 Залік
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Поетика фольклору 16 16 1:1 Залік
Методика викладання української літератури у вищій школі 32 0:2 Залік
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит

10-й семестр

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми перекладу з японської мови 16 16 1:1 Іспит
Філологічні та культурологічні студії країн Сходу 16 16 1:1 Залік