Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.069 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська мова та література”

    • Освітня програма (2019 рік, 2021 рік)
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Особливості східної мовленнєвої етнолінгвокультури 32 0:2 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Актуальні проблеми лінгвістичних студій японської мови 16 16 1:1 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Історія японської мови 16 16 1:1 Залік
Культура японської мови 16 16 1:1 Іспит
Поетика фольклору 16 16 1:1 Залік
Проблеми усного перекладу 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми перекладу з японської мови 16 16 1:1 Іспит
Асистентська практика (японісти, китаїсти) 180 0:11,3 Диф. залік
Переддипломна практика (сходознавці) 90 0:5,6 Диф. залік
32 0:2 Залік
Філологічні та культурологічні студії країн Сходу 16 16 1:1 Залік