Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.069 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська мова та література”

    • Освітня програма (2019 рік)
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Особливості східної мовленнєвої етнолінгвокультури 32 0:2 Залік

9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Стилістика японської мови 16 32 1:2 Іспит
Теоретичні аспекти сучасного літературознавства Сходу 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар зі спеціалізації 32 0:2 Залік
Актуальні проблеми перекладознавства 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми укр. граматики 16 32 1:2 Іспит

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми перекладу з японської мови 16 16 1:1 Іспит
Асистентська практика (японісти, китаїсти) 180 0:11,3 Диф. залік
Переддипломна практика (сходознавці) 90 0:5,6 Диф. залік
32 0:2 Залік
Філологічні та культурологічні студії країн Сходу 16 16 1:1 Залік