Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.036 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словацька мова та література”

9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми перекладознавства (словацька) 16 32 1:2 Залік
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка та психологія вищої школи 16 1:0 Залік
Постмодернізм у словацькій літературі 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Теоретичні питання слов’янського мовознавства 16 16 1:1 Залік
Методика викладання української літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Проблеми усного перекладу 16 0:1 Іспит
Художня парадигма сучасної слов’янської прози 16 16 1:1 Залік