Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.036 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словацька мова та література”

Освітня програма (2021 2023 )

Навчальний план (2021  2023)

Рецензії та відгуки:

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Магістерський науковий семінар зі словакістики 16 0:1 Немає
Новітні тенденції у розвитку словацької мови 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка і психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Практична стилістика словацької мови 16 32 1:2 Залік
Словацьке лінгвокультурознавство 16 16 1:1 Залік
Теоретичне і прикладне мовознавство 16 16 1:1 Іспит
Теорія літератури (англ. мовою) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Літературно-критичні практики слов’янського дискурсу 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Польське медійне мовлення 16 16 1:1 Залік
Теоретичні питання слов’янського мовознавства 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми письмового перекладу (словацька мова) 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова за професійним спрямуванням 32 0:2 Залік
Магістерський науковий семінар зі словакістики 32 0:2 Залік
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Новітні тенденції у розвитку словацької літератури 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Перекладознавча славістика 16 16 1:1 Залік
Постмодернізм у слов’янських літературах 16 16 1:1 Залік