Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.036 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словацька мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Культура словацької мови: актуальні проблеми 16 16 1:1 Залік
Новітні тенденції у розвитку словацької літератури 16 16 1:1 Іспит
Новітні тенденції у розвитку словацької мови 16 0:1 Іспит
Поетика фольклору 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов 16 16 1:1 Залік
Методика викладання української літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми перекладознавства (словацька) 16 32 1:2 Залік
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Постмодернізм у словацькій літературі 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Третя слов’янська мова (болгарська) 16 0:1 Залік
Методика викладання української мови у вищій школі 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Теоретичні питання слов’янського мовознавства 16 16 1:1 Залік
Укр. література ХХ ст. і ключі до постколоніалізму 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогічна (асистентська) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Проблеми усного перекладу (хорватська) 16 16 1:1 Залік
Художня парадигма сучасної слов’янської прози 16 16 1:1 Залік