Польське медійне мовлення

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Стефанишин Ю.ФЛк-11м, ФЛчес-11м, ФЛсрб-11м, ФЛслц-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛк-11мСтефанишин Ю.
ФЛслц-11мСтефанишин Ю.
ФЛчес-11мСтефанишин Ю.
ФЛсрб-11мСтефанишин Ю.

Опис курсу

Курс «Польське медійне мовлення» передбачає обговорення основних аспектів, характерних для текстів різноманітних польських засобів масової інформації, а, зокрема: преси, радіо, телебачення, Інтернету, а також рекламних текстів в ЗМІ. Аналіз матеріалу здійснюватиметься з урахуванням специфічної фразеології, лексики, граматичних конструкцій, фонетичних особливостей, а також прагматичної складової, властивих для певних типів польських засобів масової інформації.

Особливу увагу буде присвячено самостійним проєктам, які готуватимуть самі студенти.

Результати навчання:

знати:

найважливіші відомості про історію виникнення, формування польських засобів масової інформації; типологію польських засобів масової інформації, медійні жанри; основні специфічні риси мовлення польської преси; основні специфічні риси мовлення польського радіо; основні специфічні риси мовлення польського телебачення; основні специфічні риси мовлення Інтернету; основні специфічні риси рекламних текстів в польських ЗМІ; засоби впливу мас-медіа на глядача / слухача.

вміти:

розрізняти медійні тексти за жанровою диференціацією; аналізувати тексти польської преси, беручи до уваги сучасну норму польської мови; аналізувати тексти польського радіо, беручи до уваги сучасну норму польської мови; аналізувати тексти польського телебачення, беручи до уваги сучасну норму польської мови; аналізувати польськомовні тексти Інтернет-мережі, беручи до уваги сучасну норму польської мови; аналізувати польські рекламні тексти, беручи до уваги сучасну норму польської мови; виявляти особливості мовлення польських засобів масової інформації порівняно з мовленням українських засобів масової інформації.

Рекомендована література

Основна:

 1. Bralczyk J., Majkowska G. Język mediów – perspektywa aksjologiczna. [W:] Język w mediach masowych. Warszawa, 2001. S. 43-50.
 2. Bralczyk J., Język na sprzedaż, Warszawa, 1995.
 3. Gajda G. Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny. [W:] Język w mediach masowych. Warszawa, 2001. S.19-27.
 4. Grybosiowa A. O dystansie, szacunku i tolerancji w mediach. [W:] Język w mediach masowych. Warszawa, 2001. S. 60-66.
 5. Kabata Manipulacja językowa w nagłówkach prasowych. [W:] Nowe zjawiska II: w języku, tekście i komunikacji. Olsztyn, 2008. S. 148-159.
 6. Kita M. Dyskurs prasowy. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 199-288.
 7. Kita M. Dyskurs radiowy. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 313-346.
 8. Lewicki M.A., Nowak P. Manipulacja językowa w mediach. [W:] Język w mediach masowych. Warszawa, 2001. 34-42.
 9. Loewe I. Dyskurs telewizyjny. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 189-311.
 10. Loewe I. Styl reklamy komercyjnej. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 381-406.
 11. Mosiołek-Kłosińska K. Wulgaryzacja języka w mediach. [W:] Język w mediach masowych, Warszawa, 2000. S. 112-119.
 12. Satkiewicz H. Językowe przejawy agresji w mediach [W:] Język w mediach masowych. Warszawa, 2001. 28-33.
 13. Pease A. Mowa ciała, przeł. J. Grabiak. Poznań, 2013.
 14. Zdunkiewicz-Jedynak D. Wykłady ze stylistyki. Warszawa, 2008. S. 59-71.
 15. Zimny R., Kreowanie obrazow świata w tekstach reklamowych, Warszawa, 2008.
 16. Żydek-Bednarczuk U. Dyskurs internetowy. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 347-379.
 17. Żydek-Bednarczuk U. Dyskurs medialny. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 179-199.

Інформаційні ресурси:

http://retropress.pl/

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Srodki-przekazu-Prasa;4575131.html

http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2152/PM312–Polskojezyczna-prasa-gadzinowa-w-tzw-Starej-Rzeszy–Wozniakowski.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Srodki-przekazu-Radio;4575132.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_radiofonii_w_Polsce_%E2%80%93_kalendarium

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Srodki-przekazu-Telewizja;4575133.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_polskich_czasopism

https://www.egazety.pl/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=ph1NlusPSCI

http://charliethelibrarian.com/reklama-w-prasie/

https://reporterzy.info/historia-mediow.html

http://www2.polskieradio.pl/archiwum/

https://onlineradio.pl/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Audycja_radiowa

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/fotografia-prasowa;3902221.html

https://reporterzy.info/7,historia_fotografii_prasowej.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotoreporta%C5%BC

https://staratelewizja.fandom.com/pl/wiki/Archiwalne_ram%C3%B3wki_telewizyjne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_Polska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_w_Polsce

https://edukacjamedialna.edu.pl/media/catalogue/attachment/gatunki-w-mediach/Gatunki_telewizyjne.pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarstwo_internetowe

https://www.semtalk.pl/lista-400-polskich-forow-internetowych/

https://www.youtube.com/watch?v=Ix3wY0mtbAU

https://www.youtube.com/watch?v=t_k14Jcq9Cc

http://leksykografia.uw.edu.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=VWwuOglhscU

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус