Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.037 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – хорватська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Теоретичні аспекти сучасного слов’янського літературознавства 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 1:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методика викладання української літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік
Методика викладання української мови у вищій школі 16 32 1:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Проблеми усного перекладу (хорватська мова) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Мовна глобалізація у слов’янському світі 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Сучасна слов’янська драма 16 16 1:1 Залік
Художня парадигма сучасних слов’янських літератур 16 16 1:1 Залік